Thất Sát Tý Ngọ cách- Tổ hợp tuyệt vời cho bộ Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Tham

22/12/2020 2848

Bài viết Thất Sát Tý Ngọ Cách. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Cấu trúc bộ Thất Sát Tý Ngọ cách

1.1 Thất Sát cư Tý Ngọ thủ mệnh

Thất Sát Tý Ngọ cách tức Thất Sát cư Tý đối cung là Thiên Phủ và Vũ Khúc đồng độ. Đây là một tổ hợp khá đẹp cho cả tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham, sự phân chia thắng thua sẽ được quyết định bởi các bàng tinh và sát tinh. Cách cục Hùng Tú Kiền Nguyên là cách cục mà Liêm Sát đồng độ ở Sửu Mùi và Thất Sát cư Ngọ ở Mệnh, Liêm Trinh cư Thân ở cung an Thân. Không tính cách cục Liêm Trinh cư Thân thủ Mệnh và Thất Sát cư Ngọ thủ Thân vì đây là cách “Thất Sát lâm thân chung thị yểu”, đề phòng bị giết hại.

Bộ sao Sát Phá Tham ở vị trí này chủ đoạt được, nếu khi xấu trở thành bị cướp đoạt, tức là khi tranh đua thì dễ dành được những thứ quan trọng hơn người khác. Vì vậy tối kỵ bộ Kỵ Hình  (Hóa Kỵ, Thiên Hình) chủ chết yểu hoặc tai ương họa hại vì bị cướp đoạt từ những thứ tốt đẹp và cao nhất là mạng sống. Nếu gặp riêng từng sao, hoặc một tại tam hợp và một tại xung chiếu thì không luận như vậy. Tại đây khi ở Ngọ Hóa Kỵ gặp sao Kình Dương chủ rất bất lợi.

Thất Sát Tý Ngọ cách

Thất Sát Tý Ngọ cách

1.2 Thất Sát Tý Ngọ cách khi Mệnh và Thân an ở các vị trí tam hợp

Mệnh và Thân cùng an tại tam hợp Dần Ngọ Tuất, hoặc trường hợp Thất Sát cư Tý là Thân Tý Thìn thì các cát tinh không nên ở cung xung chiếu là bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm vì bộ sao này có tính chỉ huy, phòng vệ cao. Xung chiếu với nhóm sao này, ở bên ngoài đánh giá nên khi đó Thất Sát dù không xấu nhưng chỉ là con mắt để nhóm 5 sao này sai khiến, chân tay đắc lực, mất hết danh vọng tiền bạc.

Vì vây, trong trường hợp Mệnh Thân cùng ở Tam Hợp như vậy thì bộ sao ở đối cung phải bị hung tinh chèn ép hoặc gặp những sao bất hợp cách thì khi đó Thất Sát sẽ bắt đầu hoạt động với tính chất quan trọng là cướp đoạt, quan sát, thắng lợi một cách nhanh chóng bởi có Tham Lang chủ tham vọng, Phá Quân chủ bắt giữ mục tiêu tam hợp.

Ở vị trí Tý Ngọ thì đối cung xung chiếu là Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng độ, cả 2 sao này khi đồng cung sẽ nêu rõ tính chất tiền bạc lớn nên việc cướp đoạt ở đây chính là tiền bạc. Trường hợp này gặp Địa Kiếp ở đối cung sẽ rất lợi cho Thất Sát, hoặc gặp Không Vong, Tuần Triệt, Kỵ Hình ở nơi Vũ Phủ. Khi đó, bộ sao ở đối cung sẽ bị suy yếu, dẫn đến để cho Thất Sát thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chỉ luận được đối cung như vậy khi Thất Sát ở Tý Ngọ Dần Thân, là nơi chủ đoạt được Địa Vị khi ở đối cung Tử Phủ Dần Thân và tiền bạc khi Vũ Phủ Tý Ngọ.

2. Những bộ sao hợp với Thất Sát cư Tý Ngọ cách

Thất Sát Tý Ngọ cách rất cần bộ sao Khoa Quyền, Khoa Lộc vì đánh giá được khả năng tranh đua bằng việc có Danh Vọng ( Khoa ), có Quyền Lực ( Quyền ), Tiền Tài ( Lộc ). Khi đó, Thất Sát trở nên áp đảo vạn người, uy nghiêm làm những việc to lớn, trọng đại. Chính vì vậy, bộ 3 sao này khó có được Nhị Hóa nên chỉ số ít thành công, khá nhiều Thiên Can không có hóa, hoặc chỉ có 1 hóa.

Thất Sát khi gặp Thái Tuế thì đủ bộ Tứ Linh và Tuế Hổ Phù, chủ có lập trường, lời nói đi liền với hành động, không chỉ có dũng mà còn đa mưu túc trí. Tuy vậy, có nhiều phụ tinh rất không phù hợp với Thất Sát như Đào Hoa, Kiếp Sát, Bạch Hổ, Việt Hình, Song Hao, … nếu đồng cung thì tác động lớn đến những hành động và phần luận đoán của sao này. Thất Sát cư tại Mệnh thì cung Thân nên ở vị trí Phúc Phối Di để đảm bảo việc giải trừ tai ách và không gặp những hung hiểm nặng khi đến hạn xấu.

Khi ở Tý Ngọ thì chia làm 2 hướng luận đoán là “Quyền Uy” và “Khắc Kỵ”. Thất Sát riêng độc tọa ở Tý Ngọ đã mang tính cô độc, vì đây được luận là Hung Tinh trong 14 chính tinh nên việc trải qua khó khăn là không thể thiếu.

Nếu ở cuộc sống thì chúng ta gặp có người thích cô độc, lại thích huyên hoang, thích được khen ngợi là anh hùng, hữu dũng vô mưu, đó là khi Thất Sát chưa được những bộ sao trợ cách. Thất Sát thích gặp Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, tất cả các 6 phụ tá tinh đều phù hợp với sao này.

Nếu được Xương Khúc thì chủ người khá dễ gần, có khả năng nghệ thuật tốt, giảm tính cô độc của sao này và Thất Sát trở nên hòa hợp hơn. Nếu có Khôi Việt thì giảm tính Khắc Kỵ vì quý nhân thường ít khi ra mặt, ở đây chủ hiếm, xét về tính chất thì cướp đoạt được những việc lớn.

Nếu có Tả Hữu (Tả Phù- Hữu Bật)  thì tất nhiên Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đã mất bộ sao quan trọng nhất này. Thất Sát đã có hiền thần phụ tá, giảm được sự gian lao trong việc tạo dựng sự nghiệp và danh lợi.

(Trầm Hương tổng hợp từ các nguồn)

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận