“TÀI CƯ TÀI VỊ” GIÀU CÓ XA HOA

19/08/2020 948

Bài sưu tầm: “TÀI CƯ TÀI VỊ” GIÀU CÓ XA HOA

Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa.

(Tài cư tài vị, ai gặp sẽ giàu có, xa hoa)

Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc tọa cư cung tài bạch, lại kèm thêm Hóa Lộc, Hóa Quyền, và Lộc Tồn đến dài hạn, là giàu có xa hoa.”

Toàn Thư cũng nói tương tự như thế.

Thiên Phủ và Vũ Khúc là tài tinh (sao chủ về tiền bạc), điều này không có gì phải bàn cãi. Riêng Tử Vi thì thật sự không được coi là tài tinh. Ngoài ra, tài tinh còn có sao Thái Âm nữa.

Nếu Tử Vi cư cung tài bạch, kiêm cả Hóa Quyền, thì Vũ Khúc ắt đồng thời Hóa Kỵ, đây là một kết cấu hoàn toàn không tốt, mà ngược lại chủ về người lãng phí, “xa” (tức xa hoa) thì có, nhưng “phú” (tức giàu có) thì chưa chắc. Do đó “Tài cư tài vị” thực sự không nên đưa Tử Vi nào.

Nếu 3 sao Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thái Âm cư cung tài bạch, gặp Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, đó mới đích xác là một kết cấu cơ bản rất tốt (xem hình 45). Nhưng nếu chỉ gặp Thiên Phủ Hóa Khoa; Vũ Khúc Hóa Quyền, Hóa Khoa; Thái Âm Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì chưa chắc chủ về giàu có xa hoa.

Thiên Phủ phải nên gặp Lộc, nhưng Thiên Phủ không Hóa Lộc, đo đó chỉ có thể coi Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn là tốt.

Còn về 2 sao Vũ Khúc, Thái Âm, thì coi Vũ Khúc, Thái Âm Hóa Lộc là chính cách. Vũ Khúc chủ về hành động, Thái Âm chủ về kế hoạch, hai sao này có sự phân biệt như thế.

Nếu tình huống: “Tài cư tài vị” xảy ra ở đại hạn hoặc lưu niên, khi đó bỗng gặp Hóa Lộc và Lộc Tồn, cũng chủ về phát tài trong hạn mà thôi, nhưng cũng nên xem cung tài bạch ở nguyên cục thế nào, không thể coi tất cả như nhau được.

Nhưng dù thế nào , ở nguyên cục hoặc niên hạn gặp tình huống “Tài cư tài vị”, thì phải chú ý tới cơ hội phát tài.

Hình 45: tài cư tài vị (gồm 3 ví dụ)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bình luận