• Luận giải khi mệnh xấu hạn tốt

    Luận giải khi mệnh xấu hạn tốt

    Khi luận giải lá số tử vi, phần luận đoán vận hạn là phần các nhà tử vi cẩn thận nhất. Bởi họa, phúc của một đời người, thể hiện trong mối liên hệ...