Cách cục Liêm Phá Cư Mão Dậu

26/08/2020 5361

Bài viết Liêm Phá cư Mão Dậu cách. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cách cục Liêm Phá Cư Mão Dậu

Cách cục Liêm Phá Cư Mão Dậu. Cách này thuộc Tử Vũ Liêm giao hội với bộ sao Sát Phá Tham. Tử Sát và Vũ Tham là hai cung tam hợp là Tài Bạch và Quan Lộc. Ở đây có khuyết điểm do Tử Sát cần thiết ở cung Quan Lộc và Vũ Tham hợp với cung Tài Bạch. Liêm Trinh chủ đạo đức, liêm khiết. Sao này còn chủ hình pháp, khi xấu trở thành tù tinh như cách Liêm Trinh, Bạch Hổ kiến Sát Tinh. Phá Quân là ngôi sao của sự thay đổi, đặc tính cơ bản là sự phá cũ xây mới, tùy theo cách cục mà trở thành phá hoại, phá phách hay phá cũ, phá cái hư để xây dựng tốt đẹp. Vì vậy, Phá Quân ngộ Khốc Hư cư Tí Ngọ được luận là cách rất tốt đẹp chủ sự phá đi những thứ hư hỏng để xây dựng mới.

Cách cục Liêm Phá cư Mão Dậu

Cách cục Liêm Phá cư Mão Dậu

Cách Liêm Phá hay cả bộ Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham đều không hợp cách. Với bộ Sát Phá Tham có tính chất tranh đoạt, lấy của người làm của riêng. Tính chất này khác với cách Sát Phá Tham ở sự đối nghịch của hai tính chất, giữa Phá Quân và Tử Vi. Thất Sát và Vũ Khúc. Tham Lang và Liêm Trinh. Đặc biệt hai cặp Tử Phá và Liêm Tham có tính chất đối ngược lẫn nhau. Cách Liêm Phá cư tại cung Mão Dậu, đây là hai cung có tính chất thay đổi đột biến, cung Mão Dậu hợp cho các sao ưa tính thay đổi. Liêm Phá rất cần thiết được bàng tinh hợp cách, bộ sao này khó thành công nếu trải qua ít khó khăn khiến bộ sao này có khả măng tích lũy. Liêm Phá có khả năng chịu đưng cách cục xấu hưởng xấu. Gặp Không Kiếp dù tai họa lớn nhưng không tới mức mạng vong do Sát Phá hoàn toàn hợp cách. Liêm Trinh và Phá Quân đều có tính dương, khi đi với nhau do tính cương mà hóa thành khuyết điểm. Nữ mệnh có Liêm Phá tính tình cương bạo, bản lĩnh như nam giới. Đây là tính chất đặc biệt của cách cục này. Liêm Phá cần thiết được Phượng Khốc, gia tăng tính chất cương nghị, mặt khác có Phượng Các dễ được ủng hộ trong các việc làm vì Phá Quân hay thực hiện những việc trái với chính đạo không được ủng hộ lớn. Bộ Liêm Phá nói riềng hay toàn cách cục Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hỉ được sinh tuổi Giáp vì được cả tam hóa. Trường hợp này Liêm Phá hóa thành Quyền Lộc rất hay. Đặc biệt được một trong hai sao Thiên Khôi hoặc Thiên Việt tam hợp là cách tốt đẹp. Liêm Phá kỵ gặp các sao như Bạch Hổ đòng cung, Lộc Tồn đồng cung, Hình Kỵ, nếu có Kình Đà tránh gặp Hoả Linh hình thành cách Sát Phá Hỏa Hao chủ không kiềm chế được bản thân mà gây ta họa lớn. Do Tử Vi đi với Thất Sát ảnh hưởng lớn tới lý tưởng của Liêm Phá. Thường các tư tưởng này không hiền hòa như bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương mà hàm chứa sát tính nên thường cuộc đời sẽ vất vả và không gặp nhiều may mắn nếu chọn sai nghề nghiệp. Một Liêm Sát làm thầy giáo, người theo con đường học vấn khác với một Liêm Phá theo con đường võ cách, hoặc thương nhân cách. Các cách chọn khác nhau dẫn tới sự phù hợp của số mệnh với lá số Tử Vi là khác nhau. Bộ Liêm Phá rất cần thiết hóa vi Quyền, bằng không tính sát không hóa thường gây hại tới bản thân. Nhìn chung tổ hợp này chứa nhiều tính chất mạnh bạo, cũng mang tai nạn của thuộc tính Kim như thương tích do kim khí, mổ xẻ, phẫu thuật,.. đều có ẩn chứa trong cách cục này, chỉ là đợi hạn mà phát ra. Như một cái chết thì có nhiều phương thức dẫn tới kết quả này, mỗi kết quả đều là bố cục cực đoan của một nhóm sao kết hợp từ Mệnh Thân Hạn Phúc.

(Trầm Hương tổng hợp từ nhiều nguồn)

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận