Luận tổng quan Phá Quân thủ Mệnh phần 1

19/08/2020 1256

Bài viết Luận tổng quan Phá Quân thủ Mệnh phần 1. Mời các bạn đọc tham khảo.

Phá Quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, ngũ hành thuộc âm thủy, hóa khí làm “hao”.Trong môn Tử Vi, Phá Quân là sao tiên phong, gặp núi thì mở đường, gặp nước thì làm cầu, hơn nữa còn xung phong phá trận, cho nên tính chất cơ bản của nó là có thể công mà không thể thủ. Tính chất này khiến cho người có Phá Quân thủ mệnh dễ có tính khí nóng nảy, bộp chộp, nhưng lại chính trực, cứng rắn, ở trong hoàn cảnh khốn khó sẽ biểu hiện tài năng lãnh đạo và bản lĩnh khai sáng cục diện mới

 Phá Quân thủ mệnh là người có tính chỉ huy, thay cũ đổi mới, tiên phong

Sao Phá Quân thủ mệnh là người có tính thay cũ đổi mới, tiên phong

1. Đặc tính Phá Quân thủ mệnh

Phá Quân là ngôi sao có tính chỉ huy, lãnh đạo, tiên phong

Phá Quân là ngôi sao chỉ huy của nhóm Sát Phá Tham, thuộc tính hành Thủy, chủ việc phá cũ xây mới. Phá Quân tính chất cơ bản thay đổi cái cũ bằng cái mới hơn, nhưng lưu ý cái mới chưa hẳn đã hay hơn cái cũ, đa phần hay gặp trường hợp phá hỏng, phá phách mọi việc. Chữ Phá trong từ Phá Quân mang ý nghĩa khá nặng nề do đặc tính của nhóm Sát Phá Tham chủ mạnh bạo, chứa sát khí ít chỗ của tình cảm, tuy nhiên tùy cách mà luận.

Phá Quân có tính khai sáng, thay cũ đổi mới

Phá Quân có tính khai sáng như các sao chủ đứng đầu khác là Cự Môn và Tử Vi. Trong khi Tử Vi hành động, gánh vác trách nhiệm vì lý tưởng nào đó thì Cự Môn nảy sinh bất mãn, khi đó Phá Quân phá bỏ những thứ cũ mà Tử Vi đã xây dựng và thay đổi lại trật tự bằng thứ khác. Nhìn chung với bố cục của ba nhóm sao này khiến mỗi lá số Tử Vi trở nên cân bằng không cho một chiều hướng nào phát triển thái quá, đây cũng là một phần trong tư tưởng con người. Cũng trong Tử Vi, ta có lực lượng mang dương tính là Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm và Cự Nhật. Lực lượng còn lại mang âm tính là nhóm Phủ Tướng, Âm Lương và Cơ Đồng. Các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân có khuynh hướng đứng đầu nhưng lại phân bậc thành các cách thành tựu khác nhau, các mức độ to lớn như cả quốc gia hay nhỏ bé như trong gia đình cần xem xét lực lượng bàng tinh gia hội. Phá Quân cần thiết có Hóa Quyền để chuyển tính chất Hung Sát của nhóm sao này, gia tăng tính chất thực hiện được việc thay cũ đổi mới cho nhóm Sát Phá Tham, nhóm sao này thường mang tính phá hoại đối lập với trách nhiệm xây dựng của Tử Vi.

Phá Quân có tính bất trung, bất nghĩa?

Tuy nhiên các sách thường đề cập tới việc Phá Quân thường có tính bất trung, bất nghĩa là thiếu kiến thức, cách này tùy từng trường hợp của Phá Quân. Phá Quân tốt cần phá bỏ cái gọi là lý tưởng gây ra tai họa của Tử Vi, cũng như vậy được quần chúng ủng hộ là hợp cách. Ví như trường hợp Đế Tinh là Tử Vi thực hiện lý tưởng xây dựng cả một quốc gia, lên ngồi vị trí cao nhất nhưng lại ngộ Không Vong chỉ được hữu danh vô thực, thuộc bị sai khiến cách. Bây giờ Cự Môn cảm thấy bất mãn với Tử Vi và Phá Quân tuy chứa tính sát phạt, phá bỏ và phế truất Tử Vi thì được quần chúng ủng hộ nên thành tựu. Cái thiếu nhất của nhóm Sát Phá Tham là tình cảm, lòng người nên không bao giờ giao hội với nhóm Phủ Tướng và các nhóm khác ngoài Tử Vũ Liêm.

Phá Quân luôn nhị hợp với Thiên Cơ

Phá Quân luôn có được Thiên Cơ chủ cơ mưu, thời cơ thay đổi ở phía đồng minh nhị hợp. Tất nhiên nếu trường hợp Thiên Cơ xấu cũng xấu lây sang cả Phá Quân, lúc đó thời cơ thay đổi trở thành mối họa phải phá bỏ. Cũng lý do đó Phá Quân không ngại cả bộ Không Kiếp. Với sao Phá Quân và Thất Sát, thế đứng ở trong 12 cung có Phá Quân hội họp với Tử Vi thường là cách xấu bởi đây là cách mâu thuẫn, tạo tranh đấu giữa hai bố cục bạo lực, xấu hơn việc Cự Nhật xung đột với Cơ Nguyệt Đồng Lương khi một bên hiền lành, một bên bất mãn. Tử Vi khi giao hội với Sát Phá Tham do không có bộ Phủ Tướng ủng hộ nên hai thế trở nên cân bằng. Tử Vi và Phá Quân chính xác là một cặp đối ngẫu luôn xung đột lý tưởng với nhau.

2. Lời kết

Sao Phá Quân nhập mệnh thì đương số khả dĩ là người có khả năng khai sáng sự nghiệp, phù hợp làm những công việc có tính chất khai sáng, mở mới nhưng không thiên về bảo trì phòng thủ. Về cơ bản mệnh phá quân sẽ ít phù hợp với đội ngũ văn tinh, dễ biến Phá Quân thành ông đồ gàn

(Trầm Hương tổng hợp từ nhiều nguồn)

Xem thêm tại: Kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại 

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1)

Bình luận