Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1)

22/02/2021 3770

Bài viết Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1). Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Đặc tính sao Phá Quân

Sao Phá Quân thuộc Bắc Đẩu Tinh, thuộc Âm Thủy, hóa khí là hao tinh và hung tinh, chủ về phu thê và hao tán, là thần cai quan các cung: Phu Thê Nô Bộc và Tử Tức – Quản lý toàn bàn “hậu cung”. Phá Quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, ngũ hành thuộc âm thủy, hóa khí làm “hao”.Trong môn Tử Vi, Phá Quân là sao tiên phong, gặp núi thì mở đường, gặp nước thì làm cầu, hơn nữa còn xung phong phá trận, cho nên tính chất cơ bản của nó là có thể công mà không thể thủ. Tính chất này khiến cho người có Phá Quân thủ mệnh dễ có tính khí nóng nảy, bộp chộp, nhưng lại chính trực, cứng rắn, ở trong hoàn cảnh khốn khó sẽ biểu hiện tài năng lãnh đạo và bản lĩnh khai sáng cục diện mới

Phá Quân độc tọa tại Dần Thân

Phá Quân độc tọa tại Dần Thân

2. Bộ Sát Phá Tham – Phá quân độc tọa tại Dần Thân

Sao Phá Quân thuộc nhóm Sát Phá Tham khi độc tọa tức bộ Sát Phá Tham đầy đủ tính chất. Phá Quân đứng một mình tại các vị trí Dần Thân, Tí Ngọ, Thìn Tuất. Giao hội với Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc, Liêm Trinh hình thành cách Tử Phá, Vũ Phá và Liêm Phá. Sao này được luận ít có vị trí đắc địa trong 12 cung vì đều mang khuyết điểm trong cách cục.

Phá Quân độc tọa tại cung Dần Thân tương đối tốt đẹp so với các vị trí khác, ở đây bộ Sát Phá Tham khá yếu do Tử Vi cư Tí Ngọ điều khiển nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm (Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh). Phá Quân tại trường hợp này đầy đủ tính chất. Phá Quân nổi bật ở tính tiên phong đi đầu và sự khai sáng. Tính chất này có được do Phá Quân đưa ra những phương án trái với truyền thống lý tưởng của Tử Vi để thực hiện do thời cơ tức Thiên Cơ tại vị trí nhị hợp thay đổi. Bản thân Phá Quân chứa tính sát phạt, thường có tính chất tự tìm hiểu do tính động lớn, qua đó nếu hợp cách có tính chuyên môn cao do sức khám phá lớn, ở đây có thể dẫn tới công việc theo hướng nghiên cứu khoa học nếu được các Văn tinh như Khôi Việt (Thiên Khôi, Thiên Việt)  Xương Khúc (Văn Xương, Văn Khúc), Hóa Khoa đặc biệt là bộ Xương Khúc giao hội. Phá Quân thủ Mệnh khó có được tính ổn định, một số trường hợp có tính động lớn ở tâm trí gây tác động xấu tới hành động của bản thân.

Đối với sự nghiệp của người Phá Quân độc tọa tại Dần Thân xét tới trường hợp sáng tạo nên sự nghiệp khi đắc cách, đây là Phá Quân đi đầu có tính chất đổi mới so với lề lối cũ và thường gặp khó khăn, gian khổ. Nếu sáng tạo ra cái xấu xa trái ngược với đạo đức thì Phá Quân trở thành phá hoại. Qua nghiệm lý các cách Phá Quân độc tọa tại Dần Thân nổi bật nhất ở ý chí quyết tâm khi thực hiện các công việc, ý tưởng của Tham Lang. Do tinh hệ sao Tử Vi tại đây có tính chất xây dựng xã hội và mang chính nghĩa, tư tưởng của số đông nên Phá Quân khó có được sự thành công nhờ thay đổi lý tưởng của Tử Vi.

Bộ Sát Phá Tham có Thất Sát nhập La Võng và Tham Lang cư Tí Ngọ đối xung với Tử Vi khó tạo thành bố cục hay, sao Thất Sát ở cung Thìn Tuất có tính nhầm lẫn và Tham Lang thường có kế hoạch tầm thường khi Tử Vi bên ngoài đầy đủ tính chất của Đế Tinh. Cổ thư nhắc đến việc làm của Phá Quân là phá hoại rồi kiến thiết tức nhắc tới khi Tử Vi là chính đạo, Sát Phá Tham là tà. Phá Quân hóa khí thành Hao, tức sự mất mát, thay đổi. Phá Quân giỏi đoạt nhưng không giỏi thủ, do chỉ biết việc tấn công không nhường nhịn nên chứa tính Sát trong bố cục. Tuy nhiên có nhiều Phá Quân hiền lành, không phá hoại hay mang tính chủ động tấn công. Phá Quân có tính coi trọng lợi ich của bản thân nhiều như Thiên Cơ, tuy nhiên sẵn sàng bỏ đi vì lợi ích lâu dài trong các trường hợp cần thiết. Phá Quân cư Dần Thân cần thiết tăng cường vị trí trong cách cục với các sao tăng tính chất, Phá Quân mang nặng tính quyền lực, nếu không theo hướng này hoặc theo phú cách khó mà đạt được thành tựu trong cuộc đời. Với Phá Quân thăng trầm bất định trong cuộc sống, không ưa các việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mà ưa thích mày mò, khám phá nhưng đắc cách tượng chính là Quân Từ.

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Nghiệm lý lá số Tử vi  Phá Quân nhập 12 cung

 

Bình luận