Học Tử Vi

lá số tử vi nữ Ất Sửu Nữ Ất Sửu can khắc chi mệnh không thân kiếp

Lá số 23: tử vi nữ Ất Sửu can khắc chi mệnh không thân kiếp- đời nhiều nghịch cảnh

Luận giải tử vi nữ Ất Sửu can khắc chi, mệnh không thân kiếp, nạp Âm là Hải Trung Kim, tuổi Ất Sửu thì có Thiên can Ất thuộc Mộc, Địa Chi Sửu thuộc...

LÁ SỐ 22: Xác định giờ sinh cách Thất Sát triều Đẩu, chuyển vận phất thế nhờ hậu vận

Luận giải lá số sau khi xác định giờ sinh cho đương số có giờ sinh không rõ ràng. Xác định giờ sinh cách Thất Sát triều Đẩu trong bộ Sát Phá Tham,  chuyển...

Lá Số 21: Xác định giờ sinh Nam Thiếu Dương thiên không

Lá Số 21: Xác định giờ sinh Nam Thiếu Dương thiên không

Lá Số 21 Xác định giờ sinh Nam Thiếu Dương thiên không. Mẫu người Thiếu dương– Thiên  Không như anh được ông trời ưu đãi sự thông minh nhưng đồng thời ông trời luôn...

LÁ SỐ 20: Nam tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư thê, hưởng tam tài phú quý.

LÁ SỐ 20: Nam tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư thê, hưởng tam tài phú quý.

LUẬN GIẢI LÁ SỐ ĐƯƠNG SỐ NAM tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư Thê, thổ mệnh.Tuổi Tân Mùi có thiên can Tân thuộc ( kim ) và địa chi Mùi...

Lá số 14: Xác định giờ sinh và luận giải lá số Nam mạng Thiếu dương thiên không

A/ Thông tin đương số cung cấp Lá số 14: Xác định giờ sinh và luận giải lá số Nam mạng Thiếu dương thiên không. Ngày sinh (dương lịch): 26 tháng 8 năm 1979 (giờ...

Sao Thái Dương

Sao Thái Dương Toàn Tập

Trong Âm Dương Thuận Lý, sao Thái Dương là một chính tinh quan trọng, đại diện cho sự quyền quý, công danh. Sao Thái Dương cùng mười ba chính tinh và các phụ tinh...

Sao Thiên Cơ Toàn Tập

Trong lá số Âm Dương Thuận Lý, sao Thiên Cơ là một chính tinh không kém phần quan trọng, đại diện cho sự thông minh, cơ trí. Sao Thiên Cơ và mười ba chính...

Ý Nghĩa Luận Giải Sao Tử Vi

Sao Tử Vi Toàn Tập

Trong lá số Âm Dương Thuận Lý, sao Tử Vi là một chính tinh quan trọng, được xem là chúa tể của các sao - đại diện cho sự thiện lương, tôn...