dịch vụ xem tử vi

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, biểu trưng cho đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí, thích bàn về chính trị cũng như...

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ, mẫu người ba phải, cả thèm chóng chán

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ, mẫu người ba phải, cả thèm chóng chán

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ. Mệnh của đương số có sao Thiên Đồng và Thái Âm hãm địa tọa thủ, nó biểu thị rằng đương số tuy là...

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử vi, Thiên Tướng)đa mưu túc trí có thể chế ngự được kẻ khác

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử vi, Thiên Tướng)đa mưu túc trí có thể chế ngự được kẻ khác

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử Vi, Thiên Tướng). Mệnh và Thân đóng ở thế ở tam hợp Tuế Phá – Điếu Khách – Tang Môn, bởi vậy muốn khởi sự đi...

Lá số 71 nữ mệnh Thiên Lương, hội tam minh tứ hóa chiếu mệnh cách ngàn người có một

Lá số 71 nữ mệnh Thiên Lương, hội tam minh tứ hóa chiếu mệnh cách ngàn người có một

Lá số 71 nữ mệnh Thiên Lương. May mắn nhất là bổn mệnh không bị phá cách bởi sát tinh, tam phương tứ chính lại hội họp nhiều văn tinh và phúc tinh như...

Lá số 69 nam mệnh Cự Nhật ở Thân, Phúc Đức có Văn Xương Hóa Kỵ đây là cách văn nhân bất nại chủ về sự nghiệp

Lá số 69 nam mệnh Cự Nhật ở Thân, Phúc Đức có Văn Xương Hóa Kỵ đây là cách văn nhân bất nại chủ về sự nghiệp

Lá số 69 nam mệnh Cự Nhật ở Thân, do cung Phúc Đức có Văn Xương Hóa Kỵ đây là cách văn nhân bất nại chủ về sự nghiệp, chuyên môn và đường học...

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự. Đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí,...

Lá số 67 Nữ mệnh cách Tử Phủ Vũ Tướng gặp triệt lộ không vong nên cuộc đời chỉ là mờ ảo, hư vô mà thôi

Lá số 67 Nữ mệnh Tử Phủ Vũ Tướng gặp triệt lộ không vong nên cuộc đời chỉ là mờ ảo, hư vô mà thôi

Lá số 67 Nữ mệnh cách Tử Phủ Vũ Tướng gặp triệt lộ không vong nên cuộc đời chỉ là mờ ảo, hư vô mà thôi. Đương số có tính cách áp chế được...

Lá số 66 dương nữ mệnh Cự Nhật, tuổi trẻ bôn ba vất vả, hậu vận phát đạt

Lá số 66 dương nữ mệnh Cự Nhật, tuổi trẻ bôn ba vất vả, hậu vận phát đạt

Lá số 66 : Dương nữ mệnh Cự Nhật. Bản mệnh là người có khả năng ăn nói, hùng biện, rất thích hợp đi về ngành buôn bán, tư vấn, chủ đi vào chốn...