Ý nghĩa cung an Thân

26/08/2020 248

Bài viết Ý nghĩa cung an Thân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Thiên Cơ: Bàn vễ cung Mệnh và cung Thân Mệnh = cá tính của đương số trước khi lập gia đình. Thân = là cá tính của đương số sau khi lập gia đình. [Mệnh = trời ban hay nói cách khác là sự tạo thành do nghiệp thức của đương số. Thân tức lập thân (lập gia đình) sự cãi số của đương số; kể từ lúc này đương số mang nghiệp của mình và người hôn phối do đó có khác đi]

Vận hạn lâu nay chỉ tính theo cung Mệnh nhưng sau khi lập gia đình sẽ bị cung Thân chi phối với các hạn tuổi của đương số. Do đó khi xem Tử-Vi của người đã lập gia đình thì phải cân nhắc cung Thân trong các hạn. Đây là một điều ít ai nhìn ra và đó cũng là then chốt để giải hạn cho từng lá số. Originally posted by ManhDuc on 3/15/2003 Chào các bạn, Tối sở dĩ có ý kiến trên là do thấy sự phát của cung Mệnh và Thân theo chiều từ ngoài vào trong, tức là tuần tự như sách nói vậy, hết 30 năm đầu Mệnh phát nổ rồi sẽ đến Thân phản ứng . Về ý kiến của Thiên Cơ thì trường hợp người không lập gia đình, hoặc người lập gia đình său 50 tuổi thì lý luận cũng thấy chưa đầy đủ cho những khả năng này .

Cái ý của tôi chính là cái chỗ này sáchnói 30 năm đầu thuộc về Mệnh sau 30 năm sau thuộc về Thân. Theo tôi đây là chỗ “man thư” vì thuật số dựa trên nền tảng của Kinh Dịch mà lập nên do đó không thể cứng ngắc như toán học vậy. Theo tôi người chưa lập gia đình không tính cung thân vì số mệnh vẫn đưa đẩy theo cung Mệnh. Thân tức là lập thân, do đó khi người lập gia đình thì số mạng được chi phối theo cung Thân. Người sau 50 tuổi mà không có gia đình thì cũng không tính theo cung Thân được. Tuy vậy để “cải” số có một số người đã lấy vợ cho con từ thủa bé 5 tuổi để cho vận hạn chạy theo cung Thân mà khá hơn.

Mệnh / Thân

Chào anh Mạnh Đức,

Tôi xin nhắc lại cách an cung Mệnh và Thân trong Tử Vi.

Muốn an Mệnh và Thân của 1 lá số cần 2 yếu tố đó là tháng sinh và ngày sinh. Cách an Mệnh và Thân không phụ thuộc về giới tính.

Cách an cung Mệnh:

Từ cung Dần kể là tháng Giêng đi THUẬN mỗi tháng 1 cung đến tháng sinh thì dừng lại, kế đến gọi cung này là giờ Tý tính NGHỊCH mỗi giờ 1 cung đến giờ sinh thì an cung Mệnh tại đó.

Cánh an cung Thân:

Từ cung Dần kể là tháng Giêng đi THUẬN mỗi tháng 1 cung đến tháng sinh thì dừng lại, kế gọi cung này là giờ Tý tinh THUẬN mỗi giờ 1 cung đến giờ sinh thì an cung THÂN tại đó.

Nay xét về phần âm dương thì Mệnh có đủ 1 thuận, 1 nghịch là đủ âm dương theo Dịch tức có sự hòa hợp nên có ta (Mệnh). Về phần Thân là 2 thuận nên không đúng theo phép “nhất dương, nhất âm là đạo” nên phải có sự kếp hợp với người khác phái mới đúng đạo Càn Khôn. Cũng vì lý do trên, tôi suy gẫm cung Thân là do sự kếp hợp vợ chồng mới có còn không có danh nghĩa vợ chồng bái tạ trời đất và phu thê thì không có.

Nếu nói Mệnh là trời ban, thuộc Tiên Thiên Khí; thì Thân là Hậu thiên khí. Khi nói đến Hậu Thiên Khí tức khí tăng trưởng có sự hình thành trong ngũ hành. Tiên Thiên không thấy được vì ẩn tàng (sự đi dầu thai v.v…). Vì vậy khi 1 người sinh ra không đoán được chính xác ngày giờ năm người ấy sinh (Mệnh trời) chỉ có thể đoán lúc dựng vợ gả chồng mà thôi. Tuy vậy phần Hậu Thiên có dính dáng đến con người nên cũng có nhiều người đã lạm dụng mà thay đổi huyền cơ do đó lá số nào mà đã có sự thay đổi do bàn thay con người thì cũng rất là khó giải đoán một cách chính xác được.

TYPN

Về cung Mệnh, typn có chung quan điểm với anh TKQ, và coi cung mệnh như 1 cái “tiền định” – là cái Thể của lá số. Còn cái Thân – là cái tuỳ đó mà mình sử dụng. 6 cung Thân lập đều có 1 sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Tài Phúc đối nhau, không có phúc đức tổ tiên dày thì không làm giàu được. Quan – Phối đối nhau, gia đình không vững vàng thì khó lập nghiệp, cung Quan cũng được coi là người hôn phối thứ 2. Mệnh – Di đó là quan hệ cá nhân hướng nội – khi ở mệnh và hướng ngoại khi nằm ở Di (nên người thân Di ít khi có cuộc sống cố định). Khi còn nhỏ thì trong vòng kiểm soát của mệnh, tới 1 ngưỡng tuổi nào đó thì Thân sẽ chi phối phần nhiều. Ví như khi thân cư Di, khi nào sống độc lập thì Thân sẽ chi phối, cư Thê, khi lập gia điình thì Thân chi phối, cư Tài khi có khả năng tự kiếm sống, Thân sẽ chi phối…. nó không phụ thuộc vào 1 tuổi nhất điịnh (30t như sách viết) (cũng không bàn thêm ý nghĩa cung khi Thân đóng tại cung đó, vì nó đi vào vấn đề khác). Còn tại sao về sau, cung Thân chi phối mạnh, đó là vì mỗi người có được cuộc sống tự chủ, không còn phụ thuộc vào gia đình, thì cái vận mệnh đã phần nhiều do mình chi phối(trừ trườg hợp thân cư Phúc) (và cũng giống như khi gặp sát tinh K-K thì càng về sau càng có hại, khi đi qua sát tinh, thì lần đầu thường thoát, nhưng lần thứ 2 thì sẽ bị chặn lại, hay giống như triệt sẽ có tác dụng giảm dần, t/c thì tuy khác, nhưng đều cũng 1 nguyên nhân, là sự tham gia đóng góp của cá nhân với vận mệnh mình).

Manh Duc 

Ý kiến của anh Thiên Cơ rất hay, cảm ơn anh đã chia sẽ, tạm thời tôi đồng ý Mệnh là Mệnh trời, còn coi Thân là một cực phải cần kết hợp với Thê thì để từ từ kiểm nghiệm thêm đã, tôi cũng thấy có lý lắm nhưng còn hoài nghi .

Ý kiến ảnh hưởng cung cư của Thân theo TYPN thì tôi cũng đồng ý, nhưng khác một chút đó là Thân theo tôi ảnh hưởng luôn lên đương số từ nhỏ khi đi qua đại hạn cung Mệnh là ảnh hưởng rồi, nhưng yếu, tăng dần theo thời giạn sau 35-36 tuổi (tuỳ theo số cục 30+x, x là số cục)thì ảnh hưởng hết công suất . Đó là kinh nghiệm kiểm chứng những người tôi biết . Nếu Thân cư Di là đã hay xa nhà từ nhỏ, cư QUan sẽ có thiên hướng theo nghề nghiệp gì đó, cư Thê thường luỵ đàn bà , vv.

Thienkyquy

Có lẽ chúng ta mới bàn về cái ngọn mà chưa nói đến cái gốc. Chúng ta hãy thử đặt vấn đề xem, tại sao Mệnh lại theo tháng khởi nghịch, mà Thân lại theo tháng khởi thuận? Vì đó là nguyên lý mà Thánh Nhân đã dùng để lập Mệnh Thân, dựa theo Tiên Thiên và Hậu Thiên, Càn Đạo và Khôn Đạo. “Càn Đạo khởi số thuận mà theo số chuyển nghịch, Khôn Đạo khởi số nghịch mà theo số chuyển thuận. Truy tầm về quá khứ thì nghịch chuyển, tìm đến tương lại thì thuận động, đó là lẽ tự nhiên”.

Phải chăng Mệnh là cái Quả của cái Nhân tiền kiếp, nhưng lại là cái Nhân của tương lai-Thân? Còn Thân là cái Quả của cái Nhân tiền Kiếp và cái Nhân Mệnh? Cái Nhân tốt hay xấu chưa phải là sự quyết định cuối cùng, mà tuỳ thuộc vào Nhân Duyên. Ví như một hạt giống tốt, mà gieo nơi đất xấu, lại gặp mưa sa gió táp, hoặc gặp nắng hạn, không sương không nước thì, sẽ nảy mầm tốt tươi hay èo ọt?! Nhân Duyên trong Tử Vi là gì, phải chăng là Vận Hạn!?

Thế thì Cổ Nhân cho rằng Mệnh tốt không bằng Thân Tốt, Thân tốt không bằng Vận Hạn tốt, đâu phải là vô lý, không có căn cứ. Ví như số của một vì vua thì Mệnh Thân hẳn là không có chỗ xấu, nhưng đâu phải không có lúc chết, hoặc bỏ ngai chạy dài, hoặc thậm chí nhảy sông tự tử. Cái gì khiến như thế? Ấy chính là Vận Hạn vậy.

[Khi nghiên cứu Vận Khí tôi chợt nảy ra một ý tưởng khác về cung Thân của con người trong lá số Tử Vi . Có thể nói cung Mệnh là cái vỏ xác của cá nhân , còn cung Thân mới chính là linh hồn bên trong chi phối đương số ..]

Ý kiến của anh tôi vẫn tôn trong, nhưng không thể bỏ lơ thực tế kiểm nghiệm. Để tiếp tục bàn thảo trong tinh thần học hỏi và chia xẻ, xin cho tôi được đặt ra vài vấn đề:

1. Tỷ như một người có cung Phụ, Phúc tốt đẹp, và cung Mệnh giàu sang hiền lương, mô phạm đạo đức, và một cung thân có lắm sát tinh, nhiều phá cách thì theo anh người này sẽ trở thành lưu manh, hay là chỉ gặp nhiều chướng ngại trong hậu vận? Nếu Thân là linh hồn, thì sao lúc trẻ không vất vả nghèo khổ, và không trở thành lưu manh? Vậy giáo dục của cha mẹ, nề nếp gia phong, phải chăng cũng có tác động?

2. Vẫn trường hợp trên, nhưng người này Hậu Vận được may mắn đi liền 3-4 Đại Vận đẹp đẻ, thì có vất vả không? Hoặc ngược lại một cung Mệnh xấu vì nhiều Sát Tinh, cung Tài xấu, thì về sau có khá nổi không, tinh thần còn sáng suốt nổi không?

3. Hoặc như một người Mệnh Thân tương đối tốt, mà đi gặp liền 2-3 Đại Vận xấu, thì có làm được gì không? Hoặc Mệnh Thân đều tốt, mà Tài vướng Không Kiếp, nên dù làm ra nhiều tiền mà thiếu trước hụt sau hoặc cũng chẳng giữ được gì. Hoặc Mệnh Thân tương đối tốt, mà cung Tài Phủ Phùng Không, và Quan bị Tuần Triệt, Đại Vận chạy ngang các cung Tuần lẫn Triệt hoặc Tài ngộ Không, thì có khá nổi không? Hay chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bên trong rỗng tuốt?

Anh có thể xem số Nam sinh năm Bính Thân tháng Canh Dần (1) ngày Bính Dần giờ Tân Sửu thì rõ.

Người này có số sang, có tướng sang, luôn chơi với các bậc quý nhân, đến cả trong chính quyền địa phương Mỹ, bạn bè đa số là triệu phú. Người này tính nóng như lửa, hình khắc lục thân. Tuy không phải kẻ tiểu nhân, có tính anh hùng mã thượng, rộng rãi về tiền bạc, nhưng nhiều lúc bất nhân bất nghĩa. Đại Vận 15-24 làm công nhưng khá giả, tuy có thay đổi nhiều sở. Đại Vận 25-34 được 5 năm đầu bỗng chốc tay trắng chỉ dùng miệng mà có bạc triệu, người Việt Nam đầu tiên tại thành phố. Năm năm sau thường dùng thủ thuật gian manh bằng luật pháp để giật tiền người, từ từ đi đến phá sản. Từ năm 30 tuổi đến giờ, chẳng làm nên chuyện gì (không có công việc gì thực thụ cả), gần 20 năm sống như kẻ ăn mày, toàn nhờ sự giúp đỡ của bên vợ. (Nhưng ngay hiện tại nếu ai gặp đều bảo là ông chủ bự). Đến nổi anh em vợ phải cho tiền để trả tiền nhà, dài hạn (cho nên không tính). Thiếu tiền mượn anh em bà con bên vợ ít nhất cũng trên dưới 100 ngàn đô la. 

Người thích sống bề ngoài, chuộng hình thức. Khoa Kỵ chiếu Thân có tài biện thuyết, nói chuyện không tưởng, lý thuyết suông, thành tính nói xạo. Người mới gặp rất phục, bạn bè chơi lâu, không ai ưa, đều thành kẻ thù. Sau đi cảnh sát, lại có tính háo sát, đã bắn chết 1 vài người. Lạ lùng nhất là người này như có bệnh tinh thần, đôi khi rất đạo đức, trọng tình nghĩa, mà lắm lúc lại bất nhân, bất nghĩa, khi giận thì bất kể, lợi hại, hành động thiếu suy nghĩ, tính khí như người bị bệnh tâm thần. Hiện tại bệnh về máu huyết, cùng nhiều bệnh nan y khác, (từ nhỏ bị suyển), hiện tại có thể chết bất cứ lúc nào.

Sở dĩ bài này tôi dài dòng, và bài trước đã nói về Mệnh Thân, cũng như Đại Vận cũng chỉ để nói lên một điều: tất cả là một, một là tất cả, không thể phân rời ra mà nói, mà cũng không thể không phân rời ra mà nói được. Vì chắc anh cũng đồng ý với tôi là có những tính chất mạnh ở cung Thân mà biểu hiện ra khi đương số còn nhỏ, và những tính chất ở cung Mệnh vẫn ảnh hưởng đến cung Thân, khi đương số trưởng thành.

Xin anh hãy thử dùng lá số, và những câu hỏi tôi đưa ra biện chứng cho đề tài anh đề xướng xem sao. Biết đâu chúng ta lại cùng nhau học được nhiều điều hay.

mạnh đức

Chào anh Thiên Kỷ Quý ,

Kể ra lấy linh hồn thể xác ðể ví mệnh Thân trong Tử vi cũng không ðýợc chính xác, bởi vì mệnh Thân ðều thuộc về 2 cung do sao chi phối ðều mang tính vật chất, còn linh hồn lại thuộc phạm trù bao trùm lên toàn bộ cá nhân . Tất nhiên cũng phải nói là tôi chợt nảy ra ý nghĩ này là vì thấy một số quan ðiểm cúa phái Thiên Lýõng cho rằng Thân là cá Ta hành dộng của Mệnh thì suy diễn hình týợng vậy thôi, chứ không thể hiểu một cách máy móc ðýợc. Theo tôi, tất nhiên bàn về Mệnh Thân là vấn ðề còn cần nhiều thời gian ðể nghiên cứu kiểm chứng lại chứ theo sách thì thấy còn sõ sài quá.

Những vấn ðề anh nêu ra còn cần xét trong bối cảnh cách cục và chọn sao hoá giải, khắc chế nữa mới có sự trả lời chính xác, ðây cũng là chỗ ðộc ðáo phức tạp của Tử Vi . Có lá số cung Quan hoàn toàn gặp Không Kiếp, sát tinh trùng trùng mà vẫn phát to, ðó là bởi vì có những cách cục phải có sát tinh ðắc ðịa mới phát , nhýng tất nhiên những vấn ðề này không phải chỗ chúng ta bàn tán vì chảng ði ðến ðâu nếu nhý chýa có kinh nghiệm kiểm chứng qua thực tế.

Lá số Bính thân tôi không có lịch chuyển qua âm lịch, nhýng nhìn Tứ Trụ thấy ngay thân Bính cực výợng, tài Canh lâm tuyệt ðịa, Tân ở ðất thai, cực nhýợc, thêm ấn výợng, tỷ kiếp trùng trùng là týợng nghèo nàn, không có tài rồi . Ngýời này nóng tính nhý lửa, dễ ðổ bể nhiều việc lớn, cũng nhý hoả không ðýợc khắc chế sẽ có bệnh ðýờng hô hấp vậy , cũng vì thân quá výợng không ðýợc khắc chế nên vào hạn gặp kỵ thần có thể chết , rất nhiều bệnh tật .

PS. Tôi chỉ ðýa ý nghĩ tự nhiên thôi, chớ có nghĩ tôi có ý chọc ai ðâu ðấy nhé, nói thành thật ðó, vì tôi mà muốn chọc quấy tất sẽ khác .

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Bình luận