Ý nghĩa của Sao Phá Toái trong Tử Vi

26/08/2020 623

Bài viết Ý nghĩa của Sao Phá Toái trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ý nghĩa của sao Phá Toái và đặc điểm khi phá toái nằm ở các cung.

Hành: Hỏa

Loại: Hung Tinh

Chủ về: Phá hoại, thất bại, hao tán của cải

Ý Nghĩa Phá Toái Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo.

Phá tán, hao hụt.

Gây trở ngại cho mọi công việc.

Mau chán nản, thiếu bền chí.

Ý Nghĩa Phá Toái Với Các Sao Khác

Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Phá Toái Quân Lưỡng Phủ, rất uy hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.

Phá Toái đi với Khoa, Quyền: Tốt.

Phá Toái đi với Kình, Kỵ, Phá: Có tật, có thể là nói ngọng.

Phá Toái đi với Hỏa (Linh) Hình : chết vì ác tật, ác bệnh.

Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh, vì Phá Toái chủ sự hao tán, như Đại Hao, Tiểu Hao.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận