Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 13)

26/08/2020 357

Bài viết Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 13). Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Thất sát:

Bất lợi phối ngẫu chi hôn nhân , hữu thương hại hoặc tăng gia phối ngẫu phụ đảm đích hiện tượng , như tảo hôn tắc phu thê bất mục , nhi trì hôn tắc bất hội khắc thương phối ngẫu , tức sử hội cát tinh dã nan trường viễn hòa mục , nhược hội lục hung , tất chủ ngoại ngộ hoặc ki thứ kết hôn .

Thất sát vào cung Phu Thê:

Không có lợi cho việc hôn nhân, có thể có thương hại hoặc có hiện tượng lấy vợ nhiều lần, nếu như tảo hôn phu thê không hòa hợp, nếu như trì hôn tắc tất không khắc thương phối ngẫu, nếu như hội cát tinh cũng khó hòa hợp lâu, nếu hội lục hung, tất chủ ngoại tình hoặc kết hôn nhiều lần.

Chú thích:

– bất lợi phối ngẫu chi hôn nhân : Đây là cuộc hôn nhân bất lợi cho đôi lứa (chứ không phải bất lợi cho hôn nhân).

– hữu thương hại hoặc tăng gia phối ngẫu phụ đảm đích hiện tượng : Có hiện tượng thương hại cho nhau hoặc làm nặng gánh (trong cuộc sống) cho người bạn đời.

– Trì hôn: muộn vợ/chồng

– nhi trì hôn tắc bất hội khắc thương phối ngẫu: Nếu chậm (lấy chồng/vợ) thì không gặp cảnh thương hại nhau

nhược hội lục hung , tất chủ ngoại ngộ hoặc cơ thứ kết hôn: Nếu hội lục hung, tất chủ về chuyện ngoại tình (vụng trộm, vì chữ ngoại ngộ chỉ là nghĩa lén lút đi ăn vụng bên ngoài, không có nghĩa ngoại tình hẳn hoi) hoặc lấy người đã có qua kết hôn (thứ kết hôn, tức là kết hôn lần thứ 2 trở đi, không phải nghĩa kết hôn nhiều lần).

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Bình luận