Tử Vi Cách cục tối trọng Âm Dương

26/08/2020 167

Bài viết Tử Vi Cách cục tối trọng Âm Dương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cách cục trong khoa Tử Vi hầu hết dựa trên lẽ âm dương của dịch, ngũ hành chỉ là phụ mà thôi. Khi dụng ngũ hành càng cần nắm vững dịch lý mới khỏi sai lầm.

Bình luận