Sao Thai Phụ trong Tử Vi

26/08/2020 201

Bài viết Sao Thai Phụ trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ý nghĩ, nội dung và đặc điểm của Sao Thai Phụ trong một lá số Tử Vi.

– Hành: Kim

– Loại: Quý Tinh

– Chủ về: Bằng sắc, ấn tín, quý hiển

– Tên gọi tắt : Thai

Phụ Tinh. Thuộc sao bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo. Gọi tắt là bộ Thai Cáo.

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Mệnh

Thai Phụ ở Mệnh là người có danh chức, học hành tốt, có sự đỗ đạt cao, thăng tiến về công danh, có bằng cấp, huy chương, bằng khen.

Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh.

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Quan Lộc

Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất định là đi cùng với cát tinh càng khác.

Phong Cáo, Thai Phụ, XươngKhúc, Khoa Quyền hay.

Phong Cáo, Thai Phụ, Âm Dương sáng sủa hoặc Phong Cáo Thai Phụ, Tướng Ấn: Rất quí hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục.

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Điền Trạch

Phong Cáo, Ấn, Thai Phụ: Được ban cấp điền sản ăn lộc, hay khẩn hoang.

Thai Phụ Khi Vào Các Hạn

Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, được tiếng khen, có huy chương.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận