Phụ tinh trong cung Phu Thê

26/08/2020 199

Bản dịch Phụ tinh trong cung Phu Thê. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

[cung phu thê] mui xe tuần khoảng không tiệt không

Mui xe Tinh bản thân khán đạm danh lợi, siêu thoát hiện thực, nhưng dễ nhạc cao ít người hoạ, mèo khen mèo dài đuôi, thích thân cận thần phật, có thể đa học tập tôn giáo huyền học. Mui xe Tinh vừa chủ công danh, nếu và khoa Tinh, văn Tinh đồng cung, thì năng lực tăng cường thi vận. Đương mui xe Tinh rơi vào cung phu thê người của, một … khác bạn tương đương có tài tình, cũng thích nghiên cứu thần phật học.

Tuần khoảng không Tinh bản thân phiêu bạt bất định, thành tựu khó nói chuyện, trái lại phúc bất định, thích nghiên cứu tôn giáo, coi trọng tinh thần thượng sinh hoạt. Tiệt không Tinh bản thân làm việc dễ trắc trở trọng trọng, tiền đồ kham ưu, nên tu thân dưỡng tính, thân cận phật hiệu. Tuần khoảng không, tiệt không hai sao giai thuộc không vong Tinh, hai sao nếu nhập cung phu thê thì, phu thê duyên phận so sánh mỏng, thích hợp kết hôn muộn, tịnh và phối ngẫu cộng đồng học tập phật hiệu, có thể giảm bớt kỳ cô khắc trạng huống.

[cung phu thê] thiên nguyệt bầu trời

Thiên nguyệt Tinh đại diện bản thân suy yếu, có tật bệnh hoặc là lo lắng phiền não ý tứ. Thiên nguyệt Tinh thuộc về không thích cùng người tranh, an phận thủ kỷ, nhưng có lúc quá sinh tiêu cực một có sức sống, dễ không ốm mà rên, yếu đặc biệt lưu ý. Cùng ngày nguyệt Tinh rơi vào cung phu thê người của, một nửa kia bản thân so sánh suy yếu, làm việc tình thường thường cảm giác có lòng không đủ lực, nếu và Hóa kị Tinh cập lục sát tinh đồng cung, thì tăng thêm gia kỳ hung lực, bởi vậy yếu đặc biệt lưu ý phối ngẫu thể xác và tinh thần trạng huống.

Bầu trời Tinh chủ yếu đại diện không vong, đa tai nạn, thích và sát tinh, Hóa kị Tinh đồng cung, năng lực giảm thiểu kỳ hung lực, nhưng nếu và ngôi sao may mắn tài Tinh đồng cung cũng sẽ tương kì ưu điểm giảm phân nửa. Bản thân dễ cô độc và lục thân tương đối không có duyên phận, nhưng và thần phật hữu duyên, có thể chuyên tâm sửa phật, học tập thần bí học. Bầu trời Tinh bản thân tìm cách có sáng ý, ham huyễn tưởng, phân tích sự vật năng lực rất mạnh. Khi bầu trời Tinh rơi vào cung phu thê người của, phối ngẫu bản thân tìm cách có sáng ý, thường thường có tốt kiến giải.

[cung phu thê] thiên phúc thiên quan

Thiên quan Tinh làm quan đắt ngôi sao, bản thân thông minh có trí khôn, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, bởi vậy có thể đi bước một đi lên ba, thích hợp làm công chức hoặc ở có lên chức đường ống xí nghiệp lớn công tác. Thiên quan Tinh bản thân cá tính tùy duyên, thích tự nhiên cách sống, nhàn nhã đi chơi tự tại cuộc sống điền viên. Cùng ngày quan Tinh rơi vào cung phu thê người của, tình cảm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vui sướng, một … khác bạn đang làm việc trên sự nghiệp đa năng lực thân cư yếu chức, mà lại có tốt thành tựu.

Thiên phúc tinh là Phúc Thọ ngôi sao, bản thân cá tính lạc quan, có đồng tình tâm, thích bang trợ người khác, bất quá phải cẩn thận chớ thái xen vào việc của người khác, để tránh cho không cần thiết tranh cãi phát sinh. Cùng ngày phúc tinh rơi vào cung phu thê người của, dễ tảo hôn, phối ngẫu bản thân sự nghiệp công tác không sai, khá chú trọng phương diện sanh hoạt phẩm chất, nếu như cùng trời cùng Tinh, thiên thọ tinh ngồi chung cung phu thê, thì canh năng lực tăng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn

[cung phu thê] phỉ liêm phá nát

Phỉ liêm Tinh cá tính thượng quật cường cố chấp, tìm cách thượng cũng tương đối cực đoan, có lúc nhiệt tâm thích bang trợ người khác, nhưng có đôi khi rồi lại quái gở không thương cùng người ở chung. Phỉ liêm Tinh thuộc về thuộc về cô khắc, tiểu nhân ngôi sao, dễ gặp nhạ khẩu thiệt sự phi, nếu như và sát tinh đồng cung, thì đáng sợ hơn có phá hư năng lực. Đương phỉ liêm Tinh rơi vào cung phu thê người của, quan hệ vợ chồng lãnh đạm, đều tự quản lý chuyện của mình không can thiệp chuyện của nhau, bởi vậy hay nhất năng lực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dĩ giảm bớt có thể sẽ tạo thành thương tổn.

Phá nát Tinh bản thân làm việc tình thiếu chuyên tâm, xử lý sự vật thiếu chu đáo, dễ hảo cao vụ viễn, không thực tế. Phá nát Tinh thuộc về thuộc về tổn hao, đương hành vận đi tới đến đây Tinh, quyết định trung chuyện tình, thường thường sẽ bị gián đoạn, làm cho nản lòng thoái chí, bởi vậy phải đặc biệt coi chừng. Đương phá nát Tinh rơi vào cung phu thê người của, hôn nhân tình cảm thì hảo thì phôi, dễ phân phân hợp hợp, hay nhất năng lực kết hôn muộn, tài năng giảm thiểu khúc chiết.

[cung phu thê] thai phụ phong cáo

Thai phụ Tinh thuộc quý khí ngôi sao, nếu như và tả phụ Tinh đồng cung, thì năng lực tăng tả phụ Tinh ưu điểm. Thai phụ Tinh thuộc về thông minh có trí khôn, phán đoán chuyện năng lực cường, cá tính cương trực công chính cập ổn trọng, nhớ tình bạn cũ trọng tình cảm, đối đãi người khác cũng rất nhiệt tâm săn sóc, thích và tả phụ Tinh cập hóa khoa Tinh đồng cung. Đương thai phụ Tinh rơi vào cung phu thê người của, phối ngẫu tâm địa thiện lương, làm việc kỹ lưỡng có kiên trì, đối sự nghiệp công tác ý đồ tâm tràn đầy, hai vợ chồng tình cảm cũng rất tốt.

Phong cáo Tinh thì thích và hữu bật Tinh đồng cung, năng lực tăng kỳ bản thân ưu thế. Phong cáo Tinh thuộc về rất khôn khéo, giỏi về suy lý ăn khớp, thích nghệ văn nghệ thuật chờ hoạt động, nói có nội hàm, người ngoài cũng tương đương hòa khí. Đương phong cáo Tinh rơi vào cung phu thê người của, một nửa kia tìm cách đặc biệt, đây đó hội nghị thường kỳ tương hỗ câu thông, trao đổi trần thuật, bởi vậy có thể bang trợ đối phương xử lý các loại chuyện vật, ở trên sự nghiệp cũng có thể được tương đối lớn trợ lực.

[cung phu thê] thiên tài thiên thọ

Thiên tài Tinh là thuộc về thông minh tài trí Tinh, bản thân năng lực học tập cường, giỏi về phân tích cập suy lý sự tình, khẩu tài tốt năng lực nói thiện nói, thái độ làm người có nhiều tinh thần trọng nghĩa, nhiệt tâm trợ giúp nhân. Thiên tài Tinh nếu có thể cân ngôi sao may mắn đồng cung, canh năng lực tăng kỳ bản thân năng lượng, thiên tài Tinh ngồi ở cung phu thê người của, hắn phối ngẫu bản thân rất thông minh, săn sóc cẩn thận tỉ mỉ, giao tế cổ tay hảo, quan hệ xã hội năng lực cường.

Thiên thọ tinh chủ trường thọ, bản thân cá tính ổn trọng, thái độ ôn hòa, làm việc cẩn thận, đối đãi người thân thiết dày rộng, không thích cùng nhân khắc khẩu, bất quá, có lúc quá sinh bảo thủ cố chấp, mà không nghĩ biến báo. Thiên thọ tinh nếu cùng trời lương Tinh đồng cung, canh năng lực tăng trường thọ, và ngôi sao may mắn đồng cung canh năng lực tăng kỳ trường thọ cập trí tuệ năng lực. Thiên thọ tinh ngồi ở cung phu thê người của, một … khác bạn hành vi cử chỉ ổn trọng, người ngoài săn sóc ôn hòa, đương hành vận đi tới thiên thọ tinh thì, canh năng lực tăng tiến phu thê trong lúc đó ở chung, làm sâu sắc song phương đây đó đích tình cảm chiều sâu.

[cung phu thê] cô thần quả tú

Cô thần và quả tú hai sao ở tính chất thượng thuộc về cô khắc ngôi sao, cô thần Tinh không thích hợp nhập nam mệnh, mà quả tú Tinh thì không thích hợp nhập nữ mệnh, cô thần Tinh bản chất mà nói, cá tính độc lập tự chủ, phòng vệ tâm quá nặng, không dễ dàng cùng người thân cận, cũng không nhẹ nói tin tưởng hắn nhân, đối với chuyện phán đoán năng lực hảo, thông minh mà lại kiến giải độc nói, bất quá, có lúc dễ quyết giữ ý mình, bản thân và lục thân duyên phận cũng tương đối mỏng. Nếu cô thần Tinh rơi vào cung phu thê người của, và một … khác bạn quan niệm lý niệm dễ có xuất nhập, thường tạo thành đây đó cho nhau không lượng giải, cũng dễ nhân công tác hoặc cái khác nhân tố mà ngăn lưỡng địa. Phối ngẫu bản thân không dễ dàng mở rộng tim của mình phòng, mà tạo thành câu thông bất lương.

Quả tú Tinh bản thân mà nói, cá tính so sánh dịu ngoan nhu hòa, mọi việc nhẫn nhục chịu đựng, chịu khổ sự nhẫn nại cường, nhưng cá tính tương đối không tích cực, dễ bi quan, cũng không thích cùng hắn nhân thân cận, nội tâm yếu đuối dễ bị thương tổn, quả tú Tinh rơi vào cung phu thê người của, như nhau đang suy nghĩ pháp thượng dễ và phối ngẫu không hợp, ở trong nội tâm sẽ có tịch mịch cô độc cảm thụ. Phu thê dễ ngăn lưỡng địa, phối ngẫu bản thân cá tính so sánh tiêu cực lười nhác, không có tích cực ý đồ tâm.

[cung phu thê] thiên diêu Hàm trì

Thiên diêu Tinh bản chất là đào hoa Tinh, thích tình dục phù hoa sinh hoạt, truy cầu kích thích, lòng ghen tỵ cường, hưởng thụ ái tình. Thiên diêu Tinh tọa cung phu thê người của, luyến ái sinh hoạt chọn thêm nhiều vẻ, thường thường không để ý hậu quả mà dễ trước có hậu hôn, sở dĩ trước khi cưới phải cẩn thận tuyển trạch một nửa kia. Kỳ phối ngẫu bản thân có mị lực vừa khôi hài, khác giới duyên tốt, sở dĩ phải cẩn thận hôn nhân dễ có người khác tham gia, thích hợp kết hôn muộn.

Hàm trì Tinh là thuộc về mặn đào hoa Tinh, hội bởi vì sắc mà mang đến vấn đề, phiền não, thậm chí là rủi ro. Hàm trì Tinh bản thân tình cảm rất phong phú, tương đối phong lưu, coi trọng vật chất thượng sinh hoạt, ham mỹ sắc, yêu nhất sống phóng túng chuyện tình, bởi vậy dễ tiêu xài tiền tài, vừa không biết tiến thủ, mà miệng ăn núi lở. Cung phu thê có Hàm trì Tinh người của, phối ngẫu khác giới duyên tốt, yếu đặc biệt lưu ý sẽ có đào hoa vấn đề.

[cung phu thê] giải thần thiên vu

Giải thần Tinh tương đối thông minh, hơn nữa chăm chú nỗ lực, tâm tư nhẵn nhụi, đối đãi người khác tương đối săn sóc cập ôn nhu, về phương diện khác, giải thần Tinh bản thân có tiêu tai mổ ách, hóa hiểm vi di công năng, ý tức đương khả năng tương phải đối mặt đáo vô pháp biết trước trắc trở hoặc nguy hiểm thì, đột nhiên hội có một loại tâm tính tự cảm ứng với, hoặc là đặc thù ý niệm, bởi vậy tránh được nhất trường kiếp nạn. Đương giải thần Tinh tọa lạc tại cung phu thê người của, phu thê song phương tâm tính tự cảm ứng với cường, tương đương có ăn ý, rất thích hợp bồi dưỡng cộng đồng hứng thú cập ham mê, kỳ phối ngẫu bản thân suy nghĩ kín đáo, thông minh phản ứng khoái, năng lực trước lý giải vấn đề ở đâu, tiến tới giải quyết trắc trở.

Thiên vu Tinh bản thân thích tác nghiên cứu, nhắc tới thăng mình trí thức tài năng, đối sinh thời gian tới cũng tràn ngập lòng tin. Thiên vu Tinh nếu có thể và ngôi sao may mắn đồng cung hoặc gặp gỡ, thì canh năng lực tăng mạnh kỳ bản thân năng lượng. Thiên vu Tinh ngồi ở cung phu thê người của, quan hệ vợ chồng hài lòng, gặp phải vấn đề trắc trở, đều có thể trợ giúp lẫn nhau giải quyết, một nửa kia năng lực làm việc cường, có tốt thành tựu.

[cung phu thê] long trì phượng các

Long trì và phượng các hai sao là phúc đắt Tinh, đều là chỉ có phú quý thân phận cập địa vị giống trưng, hai sao đồng cung tối năng lực phát huy kỳ năng lực của bản thân. Long trì Tinh thuộc về là thuộc về có tài hoa, năng lực hảo, lạc quan thông minh, coi trọng vật chất thượng sinh hoạt, dễ tự ngạo tự mãn; mà phượng các Tinh thuộc về là thuộc về ngoại hình tướng mạo đẹp, thông minh khẩu tài hảo, săn sóc thiện giải nhân ý, thích mỹ thực, thiên hảo hưởng thụ sinh hoạt.

Long trì Tinh tọa lạc tại cung phu thê người của, phối ngẫu bản thân gia thế bối cảnh tốt, tướng mạo thanh tú đoan trang, có thông minh tài trí, đối sinh tương lai nhân sinh quy hoạch cũng tương đương có ý nghĩ của chính mình cập cai có lý tưởng mục tiêu, phượng các Tinh tọa lạc tại cung phu thê người của, phối ngẫu bản thân gia thế bối cảnh tốt đẹp, chú trọng mình bề ngoài trang phục, nhân duyên tốt quan hệ tốt, thụ mọi người kính yêu.

[cung phu thê] ba máy bát tọa

Ba máy Tinh thuộc về thuộc về quyền quý, có thế lực, là thái dương tinh phụ tá, mà bát tọa Tinh thuộc về thuộc về công danh, có địa vị, là thái âm tinh phụ tá. Lưỡng khỏa Tinh đều thuộc về quý nhân Tinh, đồng thời cũng đều là tử vi Tinh giúp đỡ. Ba máy Tinh làm việc quang minh lỗi lạc, công chính không có tư tâm, bao dung tâm đại, nhân tế quan hệ hài lòng, có đôi khi nói tương đối thẳng nhận nhưng điểm xuất phát đều là vì hắn nhân hảo, bởi vậy ở tính chất đặc biệt thượng thiên hướng sinh thái dương tinh. Mà bát tọa Tinh cá tính tương đối mềm mại, ưa nộ không hình sinh sắc, tâm địa ôn hòa thiện lương, nhưng làm việc khuyết thiếu quyết đoán, dễ không quả quyết, bởi vậy ở tính chất đặc biệt thượng so sánh thiên hướng sinh thái âm tinh.

Đương ba máy Tinh rơi vào cung phu thê người của, phối ngẫu đoan trang có khí chất, phu thê song phương cũng đều năng lực đây đó tương hỗ tôn trọng, mà bát tọa Tinh rơi vào cung phu thê người của, phối ngẫu cá tính ôn hòa có ái tâm, phu thê ở ở chung thượng cũng nhiều năng lực câu thông. Thế nhưng nếu như ba máy bát tọa hai sao ngồi chung ở cung phu thê người của, tình cảm hôn nhân dễ có khúc chiết, phu thê thường nhân cá tính bất hòa mà xa nhau, bởi vậy nếu có thể nuôi dưỡng cộng đồng hứng thú cập ham mê, tài năng giảm bớt khả năng tạo thành thương tổn.

[cung phu thê] thiên hỉ Tinh hồng loan

Thiên hỉ Tinh đại diện trứ hôn duyên, nhân duyên, vui mừng việc, bề ngoài tướng mạo tuấn tú, nhân duyên tốt, thông minh, phản ứng khoái, thiên hỉ Tinh thiên hướng hoạt bát hướng ngoại, so sánh chủ động tích cực. Thiên hỉ Tinh tọa cung phu thê người của, luyến ái khởi phát sớm, cũng dễ tảo hôn, nếu không có gặp phải sát tinh, thì quan hệ hôn nhân hảo, kỳ một nửa kia bản thân lớn lên đẹp, rộng rãi lạc quan, khác giới duyên tốt, nhân tế quan hệ hài lòng, dễ có đào hoa, phải nhiều chú ý.

Hồng loan Tinh là đào hoa Tinh đại diện trứ hôn duyên, vui mừng việc, chú trọng trang phục, rộng rãi lạc quan, hồng loan Tinh so sánh hàm súc, hướng nội cập bảo thủ. Hồng loan Tinh tọa cung phu thê người của, bản thân rất sớm tựu sẽ bắt đầu nói yêu thương, quan hệ hôn nhân hài lòng, mà hồng loan Tinh rơi vào xấu, dần, mão, thìn, tuất cung là nhập miếu vị trí, tọa lạc tại những … này vị trí, tối năng lực phát huy kỳ tinh lực, có rất tốt một … khác bạn, kỳ phối ngẫu bản thân rất có mị lực, cũng chú trọng phương diện sanh hoạt đích tình thú, nhân tế quan hệ hảo, thụ mọi người yêu thích.

[cung phu thê] ân quang thiên đắt Tinh

Ân quang Tinh là thuộc về thiên khôi Tinh phụ tá, kỳ bản thân trọng tình cảm, khác giới duyên hảo, cũng thích bang trợ người khác, chỉ cần có thể nhiều hơn nỗ lực, liền có thể đã bị người khác dẫn cập bang trợ. Ân quang Tinh ở cung phu thê người của, một nửa kia cá tính lạc quan hoạt bát, hiểu được giữa người và người ứng đối, thâm thụ mọi người yêu thích, mà phu thê song phương tình cảm cũng tương đối tốt, có thể trợ giúp lẫn nhau, cho dù gặp phải hôn nhân trên tình cảm vấn đề, cũng đều năng lực giải quyết dễ dàng.

Thiên đắt Tinh là trời việt Tinh phụ tá, kỳ bản thân cử chỉ ưu nhã, lạc quan tiến thủ, coi trọng thành tín, rất thích bang trợ người khác, cuộc thi thành tích rất ưu tú, tiến tới năng lực đã bị người khác bang trợ cập trọng dụng, bởi vậy, sự nghiệp có thể một bước lên mây. Thiên đắt Tinh ở cung phu thê người của, phu thê song phương hỗ nặng tin lẫn nhau, tịnh có thể được đáo phối ngẫu trợ lực, kỳ một nửa kia có khí chất, phong độ tốt, bản thân cũng tương đương có tài năng, nhân tế quan hệ hảo hỗ trợ tác động tốt.

[cung phu thê] thiên hình âm sát

Thiên hình Tinh ở trong tử vi đẩu số phân loại sinh ất cấp Tinh, kỳ thuộc về nhân quả nghiệp báo ngôi sao, bản thân cá tính cao ngạo không chịu thua, không thích thân cận người khác, và lục thân duyên phận cũng ít hơn, thường tự dưng trêu chọc một ít thị phi, bất quá, thiên hình Tinh cũng có kỳ tốt tính chất đặc biệt, như cá tính độc lập tự chủ, nói hành sự câu có quyền uy, thích học tập các loại chuyện vật chờ một chút. Cùng ngày hình Tinh tọa cung phu thê người của, thường thường sẽ vì một nửa kia lo lắng phiền não, song phương đây đó khó có thể câu thông, thường thường tạo thành hiểu lầm hoặc là ý kiến thượng xung đột, nếu như có thể chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể hóa giải không cần thiết giằng co tràng diện.

Âm sát Tinh ở trong tử vi đẩu số như nhau cũng là phân loại sinh ất cấp Tinh, là thuộc về giữ tại, không rõ ràng tiểu nhân cập đau buồn âm thầm, lúc đầu so sánh nan phát hiện vấn đề chỗ, thường thường sẽ ở lơ đãng thì, phát sinh một ít không giải thích được sự tình, kẻ khác trở tay không kịp. Kỳ bản thân cá tính ngờ vực vô căn cứ cập lòng ghen tỵ nặng, thường hoài nghi đông hoài nghi tây, nội tâm khó có thể bình tĩnh, bởi vậy có thể tiếp xúc nhiều tôn giáo, nhượng tâm linh của mình có điều ký thác. Âm sát Tinh ở cung phu thê người của, phối ngẫu cá tính khuyết thiếu cảm giác an toàn, dễ nghi thần nghi quỷ, tình cảm hôn nhân hội nghị thường kỳ có một chút giữ tại vấn đề tồn tại, bởi vậy, song phương ở bình thường có bất cứ vấn đề gì đều hẳn là tương hỗ thảo luận, cùng đi đối mặt cập giải quyết, mới có thể làm cho hôn nhân hạnh phúc.

[cung phu thê] Địa không Địa kiếp

Địa không Tinh tọa lạc tại cung phu thê người của, một nửa kia cá tính tương đối quật cường, không thích người khác khống chế hắn, dễ làm theo ý mình. Mà Địa không Tinh ở cung phu thê người của, bản thân đối tình cảm duy trì liên tục lực thiếu, cho dù không có những người khác tham gia phá hư, lại hội bởi vì thời gian dũ trường đối sinh hôn nhân tình cảm xu sinh lãnh đạm, mà và bầu bạn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tiệm hành tiệm viễn. Bởi vậy, phu thê song phương hẳn là dùng nhiều chút thời gian câu thông, tương hỗ kể ra sâu trong nội tâm nói, dĩ tăng tiến đây đó trong lúc đó đích tình cảm.

Địa kiếp Tinh tọa lạc tại cung phu thê người của, một nửa kia cá tính độc lập, thích mới mẻ kích thích sự vật. Mà Địa kiếp Tinh ở cung phu thê người của, tình cảm đa khúc chiết, quan hệ hôn nhân trung, phu thê đây đó hội nghị thường kỳ lý niệm bất đồng, ý kiến không hợp, đối sinh tiền tài giá trị quan cũng có rất lớn xuất nhập, hội nghị thường kỳ là tiền tài nổi lên xung đột, tình cảm cũng bởi vậy dũ sảo dũ mỏng. Bởi vậy, nếu như có thể lý giải đây đó cá tính, tôn trọng đây đó ý kiến cập tìm cách, tài năng khiến cho quan hệ hôn nhân có thể duy trì.

[cung phu thê] Hỏa Tinh linh Tinh

Hỏa Tinh tọa cung phu thê người của, phối ngẫu bản thân cá tính tương đối nôn nóng, quật cường không chịu thua, sở dĩ nếu như một ngày cãi nhau liễu, phi tranh một thắng thua mới bằng lòng bỏ qua, bất quá, tánh khí như vậy tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng sẽ không ghi hận. Mặt khác, Hỏa Tinh ở cung phu thê người của, đối sinh tình cảm nhiệt tình độ không cách nào kéo dài, dễ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà cuộc sống hôn nhân trung, thường có xung đột trạng huống phát sinh, phu thê thời gian chung đụng tương đối không dài, sở dĩ hay nhất có thể đang đối mặt vấn đề thì, dĩ mềm mại thái độ lai xử lý, giảm thiểu tranh chấp tràng diện.

Linh Tinh tọa cung phu thê người của, phối ngẫu bản thân cá tính quái gở, tâm tình dễ bất ổn, ở phát giận hậu như cũ hội ghi hận ở trong lòng, không dễ quên. Mặt khác, linh Tinh ở cung phu thê thì, tình cảm dễ có trở ngại ngại, phu thê trong lúc đó có lúc khắc khẩu không ngớt, có khi lại sẽ có chiến tranh lạnh tràng diện, sở dĩ, ở gặp phải bất cứ vấn đề gì thì, đều có thể bình tâm tĩnh khí đối mặt, thật nhiều kiên trì và bao dung, tịnh bồi dưỡng cộng đồng hứng thú cập ham mê, tất có thể giảm bớt hôn nhân vỡ tan nguy cơ.

[cung phu thê] kình dương đà la

Kình dương Tinh tọa cung phu thê người của, phối ngẫu cá tính tương đối mạnh thế cương liệt, giữ lấy dục cập lòng ghen tỵ so sánh cường, phu thê trong lúc đó thường có ngôn ngữ xung đột hoặc tứ chi bạo lực đích tình huống phát sinh, hay bởi vì đây đó khuyết thiếu sinh hoạt tình thú, sở dĩ thường thường tạo thành song phương ly dị hậu quả. Nếu có thể thật nhiều bao dung cập kiên trì, nguyện ý khứ bao dung đây đó khuyết điểm, tài năng giảm thiểu phát sinh xung đột, kết hôn muộn thích hợp hơn. Kình dương Tinh nếu và tử vi, Thiên phủ, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền chờ một chút ngôi sao may mắn đồng cung, thì có thể giảm thiểu kỳ hung lực.

Đà la Tinh tọa cung phu thê người của, tình cảm luyến ái đường đa khúc chiết, tìm cách suy nghĩ dễ ở một chỗ đảo quanh, vô pháp nhảy thoát đi ra, bởi vậy gặp phải khốn cảnh dễ luẩn quẩn trong lòng, mà kỳ phối ngẫu bản thân tương đối chủ quan, nghe không vào người khác cho ý kiến, sau hôn nhân hội nghị thường kỳ sản sinh ý kiến phân kỳ, rồi lại không ai nhường ai, dẫn đến hôn nhân bất hoà. Bởi vậy, trước khi cưới sau hôn nhân song phương đây đó giai nhu phải cẩn thận câu thông, xảy ra vấn đề sẽ khứ đối mặt, tài năng giảm bớt đối hôn nhân tạo thành thương tổn. Giống nhau nếu đà la Tinh và ngôi sao may mắn đồng cung, thì năng lực giảm bớt kỳ mặt trái tính chất đặc biệt.

[cung phu thê] thiên khôi thiên việt

Thiên khôi Tinh quý nhân đa thuộc nam tính, thiên việt Tinh quý nhân đa thuộc nữ tính, thiên khôi, thiên việt Tinh tọa cung phu thê người của, phối ngẫu tướng mạo không sai, săn sóc có trách nhiệm cảm, nhân tế quan hệ hảo, ngoại duyên tốt, thường đã bị quý nhân bang trợ. Bất quá, trung lúc tuổi già hậu phu thê dễ có ngăn cách, cho nên tình cảm đã bị khúc chiết.

Thiên khôi, thiên việt Tinh tọa cung phu thê người của, khác giới duyên tốt, thường thường đã bị khác giới hoặc phối ngẫu bang trợ, nhất là nam sinh có thiên việt Tinh ngồi ở cung phu thê, nữ sinh có thiên khôi Tinh ngồi ở cung phu thê càng rõ ràng hơn.

Nếu thiên khôi, thiên việt Tinh ở cung phu thê và cung Quan lộc tương hỗ đối chiếu, phu thê đây đó đa năng lực đồng tâm hiệp lực, kinh doanh sự nghiệp; thiên khôi Tinh tọa cung phu thê, nếu và tử vi, Thiên phủ, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ một chút ngôi sao may mắn đồng cung, một … khác bạn là sự nghiệp hội có thành tựu; mà thiên việt Tinh nếu và ngôi sao may mắn đồng cung, như nhau cũng tương đương có trợ lực, bất quá, thiên việt Tinh không thích và văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên hỉ chờ một chút đồng cung, đào hoa đa, dễ tạo thành trên tình cảm làm phức tạp

[cung phu thê] văn xương văn khúc

Văn xương Tinh là lộ rõ tính đào hoa Tinh, mà sao Văn Khúc là ám đào hoa Tinh. Văn xương, sao Văn Khúc tọa cung phu thê người của, trời sinh tính lãng mạn ái huyễn tưởng, phối ngẫu tướng mạo đẹp anh tuấn, có văn học khí chất, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, hiểu được chế tạo phương diện sanh hoạt đích tình thú. Bất quá, dễ phạm đào hoa, tạo thành hôn nhân thượng vấn đề, bởi vậy, hai vợ chồng hay nhất có thể nuôi dưỡng cộng đồng hứng thú cập ham mê.

Văn xương Tinh tọa cung phu thê người của, luyến ái kinh nghiệm rất phong phú, khác giới duyên tốt, bất quá sau hôn nhân cần phải khắc chế. Sao Văn Khúc tọa cung phu thê người của, mẫn cảm nhẵn nhụi, dễ vừa thấy chung tình. Văn xương, sao Văn Khúc đồng cung, tọa lạc tại xấu, vị của cung phu thê, phu thê líu lo hệ hài lòng, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn.

Nếu như và tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, mặt trăng, thái dương, lộc tồn hoặc lục ngôi sao may mắn đồng cung, vừa phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa Tinh, phối ngẫu thông minh có tài tình, sự nghiệp kinh doanh sinh động; nếu và lục sát, Hóa kị Tinh đồng cung, tài hoa dễ bị mai một, đào hoa đa, hôn nhân tình cảm khúc chiết đại, nên kết hôn muộn.

[cung phu thê] tả phụ hữu bật

Tả phụ, hữu bật Tinh thuộc về quý nhân Tinh, không thích hợp tọa lạc tại cung phu thê, dễ có bên thứ ba tham gia, bởi vậy trước khi cưới yếu càng thêm cẩn thận tuyển trạch một nửa kia. Tả phụ, hữu bật Tinh ngồi ở cung phu thê người của, tình cảm so sánh người bình thường phong phú, đối sinh luyến ái cuộc sống hôn nhân ôm chặt trứ khá cao lý tưởng, không thích nhất thành bất biến hôn nhân trạng huống, phối ngẫu bản thân khí chất cao nhã, năng lực làm việc cường, dễ bởi vì bận rộn công việc lục, mà quên đây đó song phương, sở dĩ hay nhất có thể nuôi dưỡng cộng đồng mới tốt hứng thú, dĩ tăng tiến phu thê trong lúc đó tình cảm.

Tả phụ, hữu bật Tinh ở xấu, vị đồng cung người của, tình cảm vợ chồng không sai, đa năng lực giúp đỡ cho nhau, mà tả phụ, hữu bật Tinh phân biệt ở thìn, tuất lưỡng cung, là cung Quan lộc cập cung phu thê lưỡng cung đối chiếu, phu thê tương đối có thể làm tương đồng tính chất công tác, hoặc là cộng đồng kinh doanh sự nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau hợp tác lẫn nhau.

Nếu tả phụ, hữu bật Tinh và mười bốn chủ tinh, văn xương, văn khúc, thiên việt, thiên khôi, hóa lộc, hóa quyền đồng cung người, phối ngẫu năng lực làm việc tốt, ngoại duyên tốt; nếu như và tham lang, liêm trinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa không, Địa kiếp hoặc Hóa kị Tinh đồng cung người, trước khi cưới tình cảm dễ có khúc chiết, hay nhất có thể kết hôn muộn.

[cung phu thê] lục tồn thiên mã Tinh

Lộc tồn Tinh

Lộc tồn Tinh đã bị kình dương Tinh và đà la Tinh song giáp, cô độc mà không nguyện cùng người thân cận, bởi vậy lộc tồn Tinh ngồi một mình ở cung phu thê người của, phu thê vô pháp thường thường ở chung cùng một chỗ, dễ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sẽ có cô độc cảm thụ, kết hôn muộn so sánh thích hợp, phối ngẫu cá tính tương đối bảo thủ, thiện sinh dư tiền, dễ có hẹp hòi cảm giác.

Nếu lộc tồn Tinh gặp phải hóa lộc, thiên mã Tinh (lộc mã cùng bôn ba), thì hôn nhân sinh hoạt so sánh mỹ mãn hạnh phúc; nếu lộc tồn Tinh gặp phải ngôi sao may mắn như thiên cơ Tinh, thái dương tinh chờ một chút, thì phu thê có thể hỗ trợ mà lại tình cảm thuận lợi; nếu lộc tồn Tinh ngồi một mình vừa gặp phải Hóa kị, Địa không, Địa kiếp chờ sát tinh, hôn nhân đời sống tình cảm khúc chiết đại, dễ có ly dị trạng huống phát sinh.

Thiên mã Tinh

Thiên mã Tinh tọa cung phu thê người của, có thể từ phối ngẫu nơi nào xong tinh thần thượng cổ vũ hoặc là thực chất thượng tiền tài, bất quá dễ nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trái lại cho đây đó song phương đều có bên ngoài… cơ hội.

Nếu thiên mã Tinh ngồi một mình cung phu thê, bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sở dĩ phu thê đang lúc có thể thường bảo mới mẻ cảm, tình cảm duy trì hài lòng; nếu như thiên mã Tinh và lộc tồn Tinh, thái âm tinh đồng cung, thì phối ngẫu tiền tài không sai, có thể có được thực chất thượng bang trợ; nếu thiên mã Tinh và tham lang Tinh đồng cung, thì vật chất dục vọng trọng đại, không đổi thỏa mãn.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

【夫妻宮】華蓋 旬空 截空

華蓋星本身看淡名利, 超脫現實, 但容易曲高和寡, 孤芳自賞, 喜歡親近神佛, 可以多學習宗教玄學. 華蓋星又主功名, 若與科星, 文星同宮, 則能增強考運. 當華蓋星落入夫妻宮的人, 另一伴相當有才情, 也喜歡研究神佛之學.

旬空星本身飄泊不定, 成就難論, 反覆不定, 喜歡研究宗教, 重視精神上的生活. 截空星本身做事容易困難重重, 前途堪憂, 宜修身養性, 親近佛法. 旬空, 截空兩星皆屬空亡星, 兩星若入夫妻宮時, 夫妻的緣份較薄, 適合晚婚, 並與配偶共同學習佛法, 可減輕其孤剋的狀況.

【夫妻宮】天月 天空

天月星代表身體虛弱, 有疾病或是憂心煩惱的意思. 天月星本質上不喜歡與人爭, 安份守己, 但有時過於消極沒有活力, 容易無病呻吟, 要特別留意. 當天月星落在夫妻宮的人, 另一半身體較虛弱, 做事情常常感覺心有餘而力不足, 若與化忌星及六煞星同宮, 則更添加其凶力, 因此要特別留意配偶的身心狀況.

天空星主要代表空亡, 多災難, 喜歡與煞星, 化忌星同宮, 能減少其凶力, 但若與吉星財星同宮也會將其優點減半. 本身容易孤獨與六親比較沒有緣份, 但與神佛有緣, 可以潛心修佛, 學習神秘學. 天空星本身想法有創意, 愛好幻想, 分析事物的能力很強. 當天空星落在夫妻宮的人, 配偶本身想法有創意, 往往可得到不錯的見解.

【夫妻宮】天福 天官

天官星為官貴之星, 本身聰明有智慧, 做事認真負責, 因此可以一步步往上爬, 適合從事公職或在有升遷管道的大企業工作. 天官星本身個性隨緣, 喜歡自然的生活方式, 悠閒自在的田園生活. 當天官星落在夫妻宮的人, 感情婚姻生活幸福快樂, 另一伴在工作事業上多能身居要職, 且有不錯的成就.

天福星為福壽之星, 本身個性樂觀, 有同情心, 喜歡幫助他人, 不過要小心切勿太多管閒事, 以避免不必要的糾紛發生. 當天福星落在夫妻宮的人, 容易早婚, 配偶本身事業工作不錯, 頗注重生活上的品質, 如果與天同星, 天壽星同坐夫妻宮, 則更能增加婚姻生活幸福美滿

【夫妻宮】蜚廉 破碎

蜚廉星個性上倔強固執, 想法上也較為偏激, 有時熱心喜歡幫助他人, 但有時候卻又孤僻不愛與人相處. 蜚廉星本質上屬於孤剋, 小人之星, 容易遭惹口舌事非, 如果與煞星同宮, 則更具有破壞的能力. 當蜚廉星落在夫妻宮的人, 夫妻關係冷淡, 各自管理自己的事情互不干涉, 因此最好能聚少離多, 以減輕可能會造成的傷害.

破碎星本身做事情不夠專心, 處理事物不夠周詳, 容易好高騖遠, 不切實際. 破碎星本質上屬於損耗, 當行運走到此星, 決定中的事情, 往往會被中斷, 讓人心灰意冷, 因此要特別小心. 當破碎星落在夫妻宮的人, 婚姻感情時好時壞, 容易分分合合, 最好能晚婚, 才能減少波折.

【夫妻宮】台輔 封誥

台輔星屬貴氣之星, 如果與左輔星同宮, 則能增加左輔星的優點. 台輔星本質上聰明有智慧, 判斷事情的能力強, 個性剛正不阿及穩重, 念舊重感情, 對待他人也很熱心體貼, 喜歡與左輔星及化科星同宮. 當台輔星落在夫妻宮的人, 配偶心地善良, 做事認真有耐心, 對事業工作的企圖心旺盛, 夫妻倆的感情也很不錯.

封誥星則喜歡與右弼星同宮, 能增加其本身的優勢. 封誥星本質上很精明, 善於推理邏輯, 喜歡藝文藝術等的活動, 說話有內涵, 待人也相當和氣. 當封誥星落在夫妻宮的人, 另一半的想法特別, 彼此常會相互溝通, 交換建言, 因此能夠幫助對方處理各類的事物, 在事業上也能得到相當大的助力.

【夫妻宮】天才 天壽

天才星是屬於聰明才智星, 本身學習能力強, 善於分析及推理事情, 口才佳能言善道, 為人富有正義感, 熱心助人. 天才星若能跟吉星同宮, 更能增加其本身的能量, 天才星坐在夫妻宮的人, 他的配偶本身很聰明, 體貼細心, 交際手腕好, 公關能力強.

天壽星主長壽, 本身個性穩重, 態度溫和, 做事謹慎, 待人親切寬厚, 不喜與人爭吵, 不過, 有時過於保守固執, 而不思變通. 天壽星若與天梁星同宮, 更能增添長壽, 與吉星同宮更能增加其長壽及智慧的能力. 天壽星坐在夫妻宮的人, 另一伴的行為舉止穩重, 待人體貼溫和, 當行運走到天壽星時, 更能增進夫妻之間的相處, 加深雙方彼此的情感深度.

【夫妻宮】孤辰 寡宿

孤辰與寡宿兩星在性質上屬於孤剋之星, 孤辰星不適合入男命, 而寡宿星則不宜入女命, 孤辰星本質來說, 個性獨立自主, 防衛心過重, 不容易與人親近, 也不輕言相信他人, 對事情的判斷能力好, 聰明且見解獨道, 不過, 有時容易固執己見, 本身與六親的緣份也較為淡薄. 若孤辰星落入夫妻宮的人, 與另一伴的觀念理念容易有出入, 常造成彼此互相不諒解, 也容易因工作或其他因素而分隔兩地. 配偶本身不容易敞開自己的心房, 而造成溝通不良.

寡宿星本身來說, 個性較溫順柔和, 凡事逆來順受, 肯吃苦忍耐力強, 但個性比較不積極, 容易悲觀, 也不喜歡與他人親近, 內心脆弱容易受傷害, 寡宿星落在夫妻宮的人, 一樣在想法上容易與配偶不合, 在內心裡會有寂寞孤獨的感受. 夫妻易分隔兩地, 配偶本身個性較消極懶散, 沒有積極的企圖心.

【夫妻宮】天姚 咸池

天姚星本質為桃花星, 喜歡情慾浮華的生活, 追求刺激, 嫉妒心強, 享受愛情. 天姚星坐夫妻宮的人, 戀愛生活多采多姿, 常常不顧後果而容易先有後婚, 所以婚前要謹慎選擇另一半. 其配偶本身有魅力又風趣, 異性緣佳, 所以要小心婚姻容易有他人的介入, 適合晚婚.

咸池星是屬於鹹濕桃花星, 會因為色而帶來問題, 煩惱, 甚至是破財. 咸池星本身感情很豐富, 比較風流, 重視物質上的生活, 貪圖美色, 最愛吃喝玩樂的事情, 因此容易揮霍錢財, 又不思進取, 而坐吃山空. 夫妻宮有咸池星的人, 配偶的異性緣很好, 要特別留意會有桃花的問題.

【夫妻宮】解神 天巫

解神星相當的聰明, 而且認真努力, 心思細膩, 對待他人相當的體貼及溫柔, 另一方面, 解神星本身具有消災解厄, 化險為夷的功能, 意即當可能將要面臨到無法預知的困難或危險時, 突然會有一種心電感應, 或是特殊的意念, 因此逃過一場劫難. 當解神星坐落在夫妻宮的人, 夫妻雙方的心電感應強, 相當有默契, 很適合培養共同的興趣及嗜好, 其配偶本身思慮縝密, 聰明反應快, 能預先了解問題在哪, 進而解決困難.

天巫星本身喜歡作研究, 來提升自己的智識才能, 對於未來也充滿信心. 天巫星若能與吉星同宮或相會, 則更能加強其本身的能量. 天巫星坐在夫妻宮的人, 夫妻關係良好, 遇到問題困難, 都能相互幫助解決, 另一半的工作能力強, 有不錯的成就.

【夫妻宮】龍池 鳳閣

龍池與鳳閣兩星為福貴星, 皆是指有富貴的身份及地位的象徵, 兩星同宮最能發揮其本身的能力. 龍池星本質上是屬於有才華, 能力好, 樂觀聰明, 重視物質上的生活, 容易自傲自滿;而鳳閣星本質上是屬於外型長相漂亮, 聰明口才好, 體貼善解人意, 喜歡美食, 偏好享受生活.

龍池星坐落在夫妻宮的人, 配偶本身的家世背景很好, 長相清秀端莊, 具有聰明才智, 對於未來的人生規劃也相當有自己的想法及該有的理想目標, 鳳閣星坐落在夫妻宮的人, 配偶本身家世背景優良, 注重自己的外表打扮, 人緣佳關係很好, 受大家的愛戴.

【夫妻宮】三台 八座

三台星本質上屬於權貴, 有勢力, 為太陽星的輔佐, 而八座星本質上屬於功名, 有地位, 為太陰星的輔佐. 兩顆星都屬於貴人星, 並且也都是紫微星的幫手. 三台星做事光明磊落, 公正沒有私心, 包容心大, 人際關係良好, 有時候說話比較直接但出發點都是為他人好, 因此在特質上偏向於太陽星. 而八座星個性比較柔軟, 喜怒不形於色, 心地溫和善良, 但做事缺乏魄力, 容易優柔寡斷, 因此在特質上較偏向於太陰星.

當三台星落在夫妻宮的人, 配偶端莊有氣質, 夫妻雙方也都能彼此相互尊重, 而八座星落在夫妻宮的人, 配偶個性溫和有愛心, 夫妻在相處上也多能溝通. 但是如果三台八座兩星同坐在夫妻宮的人, 感情婚姻容易有波折, 夫妻常因個性不和而分開, 因此若能培養共同的興趣及嗜好, 才能減輕可能造成的傷害.

【夫妻宮】天喜星 紅鸞

天喜星代表著婚緣, 人緣, 喜慶之事, 外表長相俊秀, 人緣佳, 聰明, 反應快, 天喜星偏向活潑外向, 較主動積極. 天喜星坐夫妻宮的人, 戀愛起發的早, 也容易早婚, 若無遇到煞星, 則婚姻關係好, 其另一半本身長得好看, 開朗樂觀, 異性緣佳, 人際關係良好, 容易有桃花, 要多注意.

紅鸞星為桃花星代表著婚緣, 喜慶之事, 注重打扮, 開朗樂觀, 紅鸞星較含蓄, 內向及保守. 紅鸞星坐夫妻宮的人, 本身很早就會開始談戀愛, 婚姻關係良好, 而紅鸞星落在丑, 寅, 卯, 辰, 戌宮為入廟的位置, 坐落在這些位置, 最能發揮其星力, 可得很不錯的另一伴, 其配偶本身很有魅力, 也注重生活上的情趣, 人際關係好, 受大家的喜愛.

【夫妻宮】恩光 天貴星

恩光星是屬於天魁星的輔佐, 其本身重感情, 異性緣好, 也喜歡幫助別人, 只要能夠多加的努力, 便能受到他人的提攜及幫助. 恩光星在夫妻宮的人, 另一半的個性樂觀活潑, 懂得人與人之間的應對, 深受大家的喜愛, 而夫妻雙方的感情也相當好, 能夠相互幫助, 即使遇到婚姻感情上的問題, 也都能迎刃而解.

天貴星為天鉞星的輔佐, 其本身舉止優雅, 樂觀進取, 重視誠信, 很喜歡幫助他人, 考試的成績很優秀, 進而能受到他人的幫助及重用, 因此, 事業能夠平步青雲. 天貴星在夫妻宮的人, 夫妻雙方互重互信, 並能得到配偶的助力, 其另一半有氣質, 風度佳, 本身也相當有才能, 人際關係好互動佳.

【夫妻宮】天刑 陰煞

天刑星在紫微斗數中歸類於乙級星, 其屬於因果業報之星, 本身個性孤傲不服輸, 不喜歡親近別人, 與六親的緣份也比較少, 常無端招惹一些是非, 不過, 天刑星也有其不錯的特質, 如個性獨立自主, 說話行事俱有權威, 喜歡學習各類的事物等等. 當天刑星坐夫妻宮的人, 常常會為了另一半擔憂煩惱, 雙方彼此難以溝通, 常常造成誤會或是意見上的衝突, 如果能夠聚少離多, 可以化解不必要的對峙場面.

陰煞星在紫微斗數中一樣也是歸類於乙級星, 是屬於潛在的, 不明顯的小人及隱憂, 初期較難發現問題的所在, 往往會在不經意時, 發生一些莫名其妙的事情, 令人措手不及. 其本身個性猜疑及嫉妒心重, 常懷疑東懷疑西, 內心難以平靜, 因此可以多接觸宗教, 讓自己的心靈有所寄託. 陰煞星在夫妻宮的人, 配偶的個性缺乏安全感, 容易疑神疑鬼, 感情婚姻常會有一些潛在的問題存在, 因此, 雙方在平時有任何問題都應該相互討論, 一起去面對及解決, 才能讓婚姻幸福.

【夫妻宮】地空 地劫

地空星坐落在夫妻宮的人, 另一半的個性比較倔強, 不喜歡別人控制他, 容易我行我素. 而地空星在夫妻宮的人, 本身對感情的持續力不夠, 縱使沒有其他人的介入破壞, 卻會因為時間愈長對於婚姻感情趨於冷淡, 而與伴侶聚少離多, 漸行漸遠. 因此, 夫妻雙方應該多花些時間溝通, 相互訴說內心深處的話, 以增進彼此之間的情感.

地劫星坐落在夫妻宮的人, 另一半個性獨立, 喜歡新鮮刺激的事物. 而地劫星在夫妻宮的人, 感情多波折, 婚姻關係中, 夫妻彼此常會理念不同, 意見不合, 對於金錢價值觀也有很大的出入, 常會為金錢起了衝突, 感情也因此愈吵愈薄. 因此, 如果能了解彼此的個性, 尊重彼此的意見及想法, 才能使婚姻關係得以維持.

【夫妻宮】火星 鈴星

火星坐夫妻宮的人, 配偶本身個性比較急燥, 倔強不肯服輸, 所以如果一旦吵架了, 非爭個輸贏才肯罷休, 不過, 這樣的脾氣來得快去得也快, 也不會記恨. 另外, 火星在夫妻宮的人, 對於感情的熱情度無法持久, 容易來得快去得也快, 而婚姻生活中, 常有衝突狀況發生, 夫妻相處的時間比較不長, 所以最好能夠在面對問題時, 以柔軟的態度來處理, 減少爭執的場面.

鈴星坐夫妻宮的人, 配偶本身個性孤僻, 情緒容易不穩, 在發過脾氣後仍舊會記恨在心裡, 不容易忘記. 另外, 鈴星在夫妻宮時, 感情容易有阻礙, 夫妻之間有時爭吵不休, 有時又會有冷戰的場面, 所以, 在遇到任何問題時, 都能平心靜氣的面對, 多些耐心與包容, 並培養共同的興趣及嗜好, 必可減輕婚姻破裂的危機.

【夫妻宮】擎羊 陀羅

擎羊星坐夫妻宮的人, 配偶的個性比較強勢剛烈, 佔有慾及嫉妒心較強, 夫妻之間常有言語衝突或肢體暴力的情況發生, 又因為彼此缺乏生活情趣, 所以往往造成雙方離異的後果. 若能多些包容及耐心, 願意去包容彼此的缺點, 才能減少衝突發生, 晚婚較宜. 擎羊星若與紫微, 天府, 化科, 化祿, 化權等等的吉星同宮, 則可以減少其兇力.

陀羅星坐夫妻宮的人, 情感戀愛之路多波折, 想法思慮容易在一個地方打轉, 無法跳脫出來, 因此遇到困境容易想不開, 而其配偶本身比較主觀, 聽不進去別人給的意見, 婚後常會產生意見分歧, 卻又互不相讓, 導致婚姻失和. 因此, 婚前婚後雙方彼此皆需要細心溝通, 出現問題就要去面對, 才能減輕對婚姻所造成的傷害. 相同的若陀羅星與吉星同宮, 則能減輕其負面的特質.

【夫妻宮】天魁 天鉞

天魁星的貴人多屬男性, 天鉞星的貴人多屬女性, 天魁, 天鉞星坐夫妻宮的人, 配偶長相不錯, 體貼有責任感, 人際關係好, 外緣佳, 常受到貴人的幫助. 不過, 中晚年後夫妻容易有隔閡, 因而感情受到波折.

天魁, 天鉞星坐夫妻宮的人, 異性緣佳, 常常受到異性或配偶的幫助, 尤其是男生有天鉞星坐在夫妻宮, 女生有天魁星坐在夫妻宮更為明顯.

若天魁, 天鉞星在夫妻宮與官祿宮相互對照, 那夫妻彼此多能同心協力, 經營事業;天魁星坐夫妻宮, 若與紫微, 天府, 化祿, 化權, 化科等等的吉星同宮, 另一伴的事業會有成就;而天鉞星若與吉星同宮, 一樣也相當有助力, 不過, 天鉞星不喜歡與文昌, 文曲, 紅鸞, 天喜等等同宮, 桃花多, 易造成感情上的困擾

【夫妻宮】文昌 文曲

文昌星為顯性的桃花星, 而文曲星為暗桃花星. 文昌, 文曲星坐夫妻宮的人, 生性浪漫愛幻想, 配偶長相漂亮英俊, 具有文學氣質, 細心體貼, 懂得製造生活上的情趣. 不過, 容易犯桃花, 造成婚姻上的問題, 因此, 夫妻倆最好能培養共同的興趣及嗜好.

文昌星坐夫妻宮的人, 戀愛的經驗很豐富, 異性緣佳, 不過婚後須克制. 文曲星坐夫妻宮的人, 敏感細膩, 容易一見鍾情. 文昌, 文曲星同宮, 坐落在丑, 未的夫妻宮, 夫妻間關係良好, 婚姻生活美滿.

如果與紫微, 天府, 天相, 太陰, 太陽, 祿存或六吉星同宮, 又逢化祿, 化權, 化科星, 配偶聰明有才情, 事業經營的有聲有色;若與六煞, 化忌星同宮, 才華容易被埋沒, 桃花多, 婚姻感情波折大, 宜晚婚.

【夫妻宮】左輔 右弼

左輔, 右弼星屬於貴人星, 不適合坐落在夫妻宮, 容易有第三者的介入, 因此婚前要更加小心選擇另一半. 左輔, 右弼星坐在夫妻宮的人, 情感較一般人豐富, 對於戀愛婚姻生活抱持著較高的理想, 不喜歡一成不變的婚姻狀況, 配偶本身氣質高雅, 工作能力強, 容易因為工作忙碌, 而忽略彼此雙方, 所以最好能培養共同的嗜好興趣, 以增進夫妻之間的感情.

左輔, 右弼星在丑, 未同宮的人, 夫妻感情不錯, 多能互相幫助, 而左輔, 右弼星分別在辰, 戌兩宮, 為官祿宮及夫妻宮兩宮對照, 夫妻比較能夠從事相同性質的工作, 或是共同經營事業, 相輔相成互相合作.

若左輔, 右弼星與十四主星, 文昌, 文曲, 天鉞, 天魁, 化祿, 化權同宮者, 配偶的工作能力很好, 外緣佳;如果與貪狼, 廉貞, 擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 地空, 地劫或化忌星同宮者, 婚前感情容易有波折, 最好能夠晚婚.

【夫妻宮】錄存 天馬星

祿存星

祿存星受到擎羊星與陀羅星雙夾, 孤獨而不願與人親近, 因此祿存星獨坐在夫妻宮的人, 夫妻無法常常相處在一起, 容易聚少離多, 會有孤獨的感受, 晚婚較適宜, 配偶的個性比較保守, 擅於存錢, 容易有小氣的感覺.

若祿存星遇到化祿, 天馬星(祿馬交馳), 則婚姻的生活較美滿幸福;若祿存星遇到吉星如天機星, 太陽星等等, 則夫妻能夠互助且感情順利;若祿存星獨坐又遇到化忌, 地空, 地劫等煞星, 婚姻感情生活波折大, 容易有離異的狀況發生.

天馬星

天馬星坐夫妻宮的人, 可以從配偶那裡得到精神上的鼓勵或是實質上的錢財, 不過容易因聚少離多, 反而給了彼此雙方都有出軌的機會.

若天馬星獨坐夫妻宮, 因為聚少離多, 所以夫妻間可以常保新鮮感, 感情維持良好;如果天馬星與祿存星, 太陰星同宮, 則配偶的錢財不錯, 能夠得到實質上的幫助;若天馬星與貪狼星同宮, 則物質慾望較大, 不易滿足.

Bình luận