Phân tích về tính chất sao Thiên Đồng trong Tử vi số mệnh

08/12/2020 1756

Bài viết Phân tích về tính chất Thiên Đồng. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Phân tích về tính chất sao Thiên Đồng

 Đặc tính sao Thiên Đồng

Sao Thiên Đồng thuộc hành Thủy, nằm trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Như nhóm Sát Phá Tham đối xung với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm (Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh) ta cũng có Cự Nhật (Cự Môn, Thái Dương) đối xung với Cơ Nguyệt Đồng Lương (Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương). Thái Âm luôn đi với Thiên Lương, Thiên Cơ luôn đi với Thiên Đồng thành hai nhóm sao nhỏ là Âm Lương (Thái Âm, Thiên Lương) và Cơ (Thiên Cơ)  Đồng (Thiên Đồng). Tương tự ta cũng có Tử Vũ Liêm (Tử Phủ, Vũ Khúc, Liêm Trinh) và Phủ Tướng (Thiên Phủ, Thiên Tướng). Để luận đoán Thiên Đồng cần hiểu thêm tính chất của Thiên Cơ. Bộ Cơ Đồng (Thiên Cơ, Thiên Đồng)  thuộc nhóm sao có tính chất động, nhị hợp với Thiên Đồng luôn có Tham Lang, nhị hợp với Thiên Cơ luôn có Phá Quân.

 Tính chất sao Thiên Đồng

Về tính chất sao Thiên Đồng có cộng đồng, xã hội. Thiên Đồng có đặc tính ôn hòa, chủ được hưởng phúc nếu tốt, thường có lòng thương người, khó kiềm chế cảm xúc. Thiên Đồng biểu tượng là đứa trẻ, trong cơ thể là cái bụng. Những suy nghĩ biểu hiện ra bên ngoài gây tác động tới người khác là bụng dạ con người. Thiên Đồng khi tốt là suy nghĩ đơn giản, thường nghĩ cho mình xong đến cho người.

Trong trường hợp gia Sát Tinh vừa có thể chế hóa, khi đó Thiên Đồng hướng tới đối tượng là những người kém may mắn, bệnh tật,… chính là Sát Tinh. Cách này cũng như Thiên Lương kiến Sát thường làm thầy thuốc chữa trị. Thiên Đồng coi trọng việc hưởng thụ vật chất, bên nhị hợp có Tham Lang chính là lòng tham muốn phát khởi. Vì vậy muốn rõ Thiên Đồng thì phải xem sức ham muốn của Tham Lang. Nếu tại Tham Lang có cách Hỏa Tham tức ham muốn là giàu, Mệnh Thiên Đồng ảnh hưởng tới việc hưởng thụ vật chất cần giàu có. Nếu cách Tham Linh chủ ham muốn Quyền Lực, tức Thiên Đồng cần sự uy tín, ảnh hưởng của mình tới người khác. Thiên Đồng là sao hay làm việc đóng góp cho cả xã hội, các ngành nghề thường liên quan tới từ thiện.

Thiên Đồng kỵ Không Kiếp

Trong trường hợp Thiên Đồng gia Không Kiếp hay nặng hơn là Kiếp Kình không luận vậy. Đây thuộc cách bụng dạ hiểm gian, do bị ảnh hưởng phải chào thua trước đại sát tinh Không Kiếp, kết quả Không Kiếp thắng thì tai kiếp tới, thường thuộc cảnh cùng chung họa.

Nếu thắng được Không Kiếp tức dụng được Không Kiếp cũng hoạch phát, hoạch phá, tùy theo phản cách. Thiên Đồng có Khôi Việt và Không Kiếp không thêm cách xấu thì luận trung bình, nếu có cát tinh như Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc tốt đẹp và đặc biệt là trường hợp Không Kiếp nhập miếu tại Tị Hợi hoặc chỉ gặp một sao trong bộ Không Kiếp. Thiên Đồng tối hỉ thấy Khôi Việt vì hình thành cách Đồng Việt chủ phát phúc, Đồng Khôi là phúc phận lớn. Thiên Đồng nhập 12 cung không gặp Không Kiếp gia cát đều luận là khá tốt đẹp, ít nhất thường được sống yên ổn, may mắn hơn người xung quanh.

Thiên Đồng rất kỵ Hỏa Linh

Mỗi Chính Tinh đều có các sao kỵ gặp, trong các Sát Tinh ngoài bộ Không Kiếp đặc biệt là Thiên Không, Tứ Sát gồm Kình Đà Hỏa Linh không mấy xấu. Thiên Đồng ngộ Hỏa Linh chủ tinh thần bất an, bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương nổi bật ở tính nhàn nhã, yên ổn rất kỵ bộ Hỏa Linh.

” Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá”.

Phân tích về tính chất sao Thiên Đồng trong Tử vi số mệnh

Phân tích về tính chất sao Thiên Đồng trong Tử vi số mệnh

Cách này xấu chủ do Thiên Lương của nhóm Âm Lương và Thiên Cơ của nhóm Cơ Đồng (Thiên Cơ, Thiên Đồng) kỵ gặp Hỏa Linh. Cơ gặp Hỏa Linh tâm trí thường rối loạn, nếu kiến Sát Kỵ Hình (Thất Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình) dễ gặp tình trạng liên quan tới tâm thần bất ổn định, đặc biệt có Kị Hình (Hóa Kị, Thiên Hình) ngộ thêm Khôi Việt (Thiên Khôi, Thiên Việt) có thể gây ra việc tàn nhẫn khi đó Hình chuyển thành hình pháp của pháp luật. Nhìn chung Thiên Đồng không nên gặp Hỏa Linh, đa phần các trường hợp nóng lạnh thất thường, cuộc sống trở nên khó khăn vì tính cách hường thụ của Thiên Đồng khiến sao này khổ sở.

Thiên Đồng cát hóa mạnh ở bộ Đồng Lương khi Thiên Lương chủ may mắn đáp ứng cho Thiên Đồng. Nhị hợp là bộ Liêm Tham (Liêm Trinh, Tham Lang) cũng chủ may mắn, tham muốn dài lâu vì Liêm Trinh chủ dài, do vậy tính động, hưởng thụ của Thiên Đồng được đầy đủ khiến Mệnh trở nên tốt đẹp. Đây cũng là cách vừa có phúc, vừa có thọ.

” Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội”.

Thiên Đồng không nên gặp những bộ sao tạo nên khó khăn. Như ngộ La Võng tại Thìn Tuất khiến Mệnh tạo vất vả. Mệnh có Thiên Đồng là ngôi sao khá dễ đoán định vì khó xảy ra việc biến hóa theo chiều hướng cực đoan, cần xem vị trí của Không Kiếp và Hỏa Linh để đưa ra kết quả ban đầu khi luận đoán.

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Cự môn ám chủ tối hỉ nhật minh

 

Bình luận