Phá Quân III

26/08/2020 553

Bài viết Phá Quân III. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Phá quân ở cung Mệnh viên 

Sao Phá quân đến cung mệnh, chủ về người có sắc mặt xanh vàng; khuôn mặt trái xoan, mập gầy bất nhất. Lưng to mày rộng hoặc phá tướng, nói lắp không rõ, lúc sinh ra không đủ tháng hay sinh khó. Nhập miếu thì trung hậu, lương thiện. Vượng địa thì tính tình ngay thẳng, xử sự có trước có sau, có nghị lực. Lạc hãm thì tính tình cương, ít hòa hợp, thích tranh cường, hiếu thắng. Lập mệnh ở Tý hay Ngọ, không có Sát tinh, mà Phá quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, hoặc Lộc tồn đến cung Phúc đức hay cung Mệnh, chủ về lương đống quốc gia, đại tướng trong quân lữ, và chủ về độ lượng, phúc hậu. Đồng độ với Tử vi ở Mùi, chủ về được tiền tài bất ngờ, hoặc đột nhiên gặp quý nhân, thăng tiến ba cấp; thứ đến là ở Sửu. Ở Thìn hoặc Tuất, sao Tử vi và sao Phá quân xung chiếu, chủ về trong đời sẽ bị tai nạn lớn, hoặc bệnh tật đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài,

thuộc về thần kinh, não, tạng tâm, tạng thận, hoặc đường tiêu hóa, đường ruột. Là người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật; song một đời nhiều sóng gió; không giữ được gia sản của tổ tiên; chủ về hình khắc vợ và con; phú mà không quý, chỉ có hư danh. Đồng độ với Vũ khúc ở Tị, mà Phá quân hóa Lộc, cũng chủ về được quần hùng kính phục, lập uy ở biên cương; kế đến là ở Hợi. Lập mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân, chủ về thủa ấu niên đã xa quê hương đất tổ, nhận người khác làm cha mẹ, hình khắc rất nặng, tính tình quật cường, thích đấu đá, hoạch phát hoạch phá, song cũng chủ về có một nghề sở trường. Có Không Kiếp đồng độ thì trôi nổi, không nơi nương tựa. Có Xương Khúc đồng độ là thư sinh lãng đãng. Có Kình Đà Hỏa Linh đồng độ thì cô độc, trôi nổi.

Nữ giới Phá quân đến cung mệnh ở Tý hoặc Ngọ, chủ về phúc dày lộc trọng, vượng phu ích tử, nhưng nên chậm kết hôn; ở Tị hay Hợi thì tính tình cương cường, có chí trượng phu; ở Dần hay Thân thì hình phu khắc tử, sớm rời xa cha mẹ, làm con nuôi người khác, tự mang sức lực ra làm lấy mà ăn, nếu không sẽ ly khắc nhiều lần, về cuối đời thường sống không có chồng; gặp Kình dương Đà la thì hình khắc càng nặng.

Lưu niên đại hạn có sao Phá quân đến, chủ về bỏ cũ thay mới, mưu tính cơ hội mới, xuất hành đi xa. Phá quân Hóa Lộc chủ về từ công việc cũ mà nảy sinh ra cơ hội mới. Nếu gặp Sát tinh, hoặc tương hội với Vũ khúc Hóa Kị, chủ về nhiều lần hao phá tiền tài, khuynh gia bại sản, sự nghiệp đình đốn, không cách nào thúc đẩy cho nó chuyển động, giống như thuyền mắc cạn. Nhưng, Phá quân và Tử vi ở Thìn hoặc Tuất có Kình dương, chủ về sinh thêm con trai, hoặc có tình huống để tang cha mẹ.

2. Phá quân ở cung Huynh đệ 

Sao Phá quan đến cung Huynh đệ, chủ về anh em ở riêng hoặc hình khắc. Bản thân thường là con trưởng, hoặc tuy đứng hàng thứ 2 thứ 3, nhưng trong nhiều tình huống lại giống như anh cả, chẳng hạn như anh cả qua đời hoặc làm con thừa tự của người khác, chị cả xuất giá, hoặc bản thân làm con thừa tự của người khác. Có Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt đồng độ hay hội chiếu, cũng chủ về anh em nương nhờ lẫn nhau. Có Tử vi đồng độ, chủ về có hai anh em. Vũ khúc đồng độ, cũng chủ về có hai anh em. Liêm trinh đồng độ, chủ về một anh em. Có Sát tinh hội chiếu, chủ về hình khắc cô độc.

3. Phá quân ở cung Thê (Phu) 

Phá quân đến cung Thê, chủ về hình khắc phân ly, hoặc có danh nghĩa vợ chồng mà không thực sự là vợ chồng. Kết hôn sớm sẽ chủ về hình khắc, có ba vợ trở lên. Nên chậm kết hôn, nếu trước khi kết hôn mà bị người khác phá hoại tình cảm yêu thương, dẫn đến sóng gió trắc trở, thì ngược lại, sẽ chủ về có thể “giai lão”. Nhưng sau khi kết hôn phải xảy ra các tình huống như: lại đi xa, ở riêng, xa cách mới hợp. Hoặc là kế thất, vợ lẻ, hoặc sống chung mà không cử hành nghi thức kết hôn. Sao Phá quân thủ mệnh ở Tý hay Ngọ, thì vợ đoạt quyền chồng. Có Vũ khúc đồng độ chủ về hình khắc. Có sao Hóa Kị chủ về tai họa. Có Liêm trinh đồng độ, chủ về bất hòa hoặc ngoại tình. Có Tử vi đồng độ thì lấy người lớn tuổi hơn là tốt. Có Lộc tồn đồng độ, chủ về gia đình không hợp, hoặc không được gia đình và thân hữu đồng ý, hoặc bị người khắc khuynh đảo hãm hại, hoặc bị xúi dục thị phi mà phân ly bất hòa. Có tứ Sát, Thiên hình, Địa không, Địa kiếp hội chiếu, chủ về hình khắc bất hòa nặng, hoặc tai nạn tật bệnh, lời qua tiếng lại liên miên. 

4. Phá quân ở cung Tử nữ 

Sao Phá quân đến cung Tử nữ, chủ về hình thương. Con trưởng chủ về các tình huống như hư hỏng thai hay không đủ tháng, hoặc phá tướng hình thương. Hoặc sinh con gái trước sinh con trai sau, và chủ về chậm có con. Hoặc kế thất hay vợ lẻ sinh con trai, hoặc nhận con thừa tự trước. Nhập miếu hoặc đồng độ cùng sao Tử vi, chủ về có ba con. Đồng độ cùng với Vũ khúc, gặp cát diệu, cũng chủ về có ba con. Có Kình Đà Hỏa Linh, Không Kiếp, Thiên hình hội chiếu, chủ về hình khắc, hoặc có con mà không được nhờ.

5. Phá quân ở cung Tài bạch 

Phá quân ở tại Tý hoặc Ngọ, mà gặp Hóa Lộc, hoặc Lộc tồn, Hóa Quyền, chủ về có thể phát phú quý. Phá quân nhập Thiên la Địa võng ở Thìn và Tuất, cũng chủ về phú hoặc được thừa hưởng di sản. Đồng độ với Vũ khúc ở Tị, chủ về tài đến tài đi. Đồng độ với Tử vi ở Mùi, chủ về có tiền bất ngờ hoặc tiền thuộc loại đặc biệt, kế đến là Sửu, nhưng đến lại Sửu hoặc Mùi sẽ có mối lo phá tài. Đồng độ cùng với sao Liêm trinh, chủ về một đời phá tán thất bại, đa đoan. Ở Dần hoặc Thân, chủ về gia sản tổ tiên khuynh bại. Đồng độ cùng Không Kiếp, chủ về ăn trước trả sau. Gặp Kình dương và Hỏa tinh đồng độ, chủ về được nhiều mất nhiều. Gặp Đà là và Đại hao đồng độ, chủ về gặp tranh chấp phiền não, bị tước đoạt rất nặng.

6. Phá quân ở cung Tật bệnh 

Sao Phá quân đến cung Tật bệnh, thời ấu niên nhiều bệnh liên quan đến máu mủ. Đồng độ cùng Vũ khúc chủ về răng đau, bệnh về răng, bệnh về mắt, âm khuy, di tinh, dương nuy (rối loạn dương cương), thổ tả. Nữ mệnh chủ về đau bụng kinh, hoặc xích bạch đới hạ. Đồng độ cung Kình dương, chủ về tình huống phải dùng đến phẫu thuật.

7. Phá quân ở cung Thiên di 

Sao Phá quân đến cung Thiên di, chủ về xuất ngoại, đi xa dùng kỹ xảo nghệ thuật hoặc sở trường chuyên môn làm người ta kính phục. Đồng độ cùng với sao Tử vi, chủ về được quý nhân dìu dắt. Đồng độ cung với sao Vũ khúc, chủ về người có kỹ thuật vừa văn vừa võ, hoặc là nhân tài chuyên môn về nghệ thuật. Ở Tý hoặc Ngọ, xuất ngoại, đi xa có thể phú quý. Có Kình Đà Hỏa Linh đồng độ và hội chiếu, xuất ngoại, đi xa chủ về phá tài, gặp tai họa, thiếu duyên với người, phải dùng nghề vặt để mưu sinh.

8. Phá quân ở cung Giao hữu 

Sao Phá quân đến cung Giao hữu, chủ về vì bạn mà phá tài, hoặc vì thủ hạ bất trung, dẫn đến tiền bạc sự nghiệp bị phá tán thất bại. Gặp thêm Sát tinh, chủ về làm ơn mắc oán. Đồng độ cùng với sao Vũ khúc, chủ về giao du với bạn bè khẩu thị tâm phi. Đồng độ cùng với sao Tử vi, chủ về được bạn bề trên. Có các sao Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, Thiên hình, Âm sát, Kiếp sát, Đại hao hội chiếu, chủ về vì bạn mà bị quan tai họa lớn, hoặc thủ hạ trộm cắp. 

9. Phá quân ở cung Sự nghiệp 

Sao Phá quân đến cung Sự nghiệp, thừa vượng nhập miếu, chủ về phát võ nghiệp, uy chấn tứ phương. Có tam cát hóa Khoa Quyền Lộc hội chiếu, là trọng thần quốc gia. Đồng độ cùng với sao Tử vi, chủ về hiển quý. Đồng độ cùng với sao Vũ khúc, chủ về võ nghiệp. Đồng độ cùng với sao Liêm trinh, chủ về làm công nhân viên chức nhà nước. Nhưng Phá quân đến cung Sự nghiệp, bất luận có thừa vượng nhập miếu hay không, đều chủ về ba chìm bảy nổi, sóng gió dập dồn. Có Hóa Lộc Hóa Quyền thì lúc bại lúc hưng, có nghị lực, luôn lấy sự nghiệp làm mục tiêu. Không có cát hóa và cát diệu, thì khi khó khăn đến, áp lực sẽ rất nặng, vô phương chuyển biến, gặp sao Kị Không Kiếp, thì củ về trong đời sẽ xảy ra tình huống phá sản, bế tắc.

10. Phá quân ở cung Điền trạch 

Ở hai cung Tý hoặc Ngọ thì sản nghiệp to lớn. Ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đều chủ có gia sản của tổ tiên. Đồng độ cùng Tử vi, có thể được nhà cửa, ruộng đất một cách bất ngờ. Lạc hãm thì chủ về nhà cửa cũ nát. Có lục Sát hội chiếu, chủ về phá tán gia sản của tổ tiên.

11. Phá quân ở cung Phúc đức 

Ở cung Tý hoặc Ngọ, chủ về an lạc, ít lo nghĩ. Đồng độ cung vơi sao Vũ khúc chủ về lao tâm lao lực. Đồng độ cùng với sao Liêm trinh chủ về vất vả bận rộn. Có sao Hóa Kị hội chiếu chủ về nhiêu lo nghĩ, hành vi bất định. Đồng độ cùng với sao Tử vi, chủ về bản thân tự có được niềm vui. Gặp tứ sát, Không Kiếp chủ về phiền não, không yên định.

12. Phá quân ở cung Phụ Mẫu 

Sao Phá quân đến cung Phụ mẫu, chủ về hình khắc xa nhà hoặc làm con thừa tự của người khác. Có Vũ khúc hoặc Liêm trinh đồng độ, đều chủ về hình thương. Có Tử vi đồng độ, gặp cát diệu, có thể tránh hình khắc. Trong 12 cung, rất khó có kết cấu lý tưởng, dù không thấy Sát Hình Kị, cũng chủ về không có duyên phận với cha mẹ, tình cảm không tốt đẹp, hoặc cha mẹ không quan tâm đến mệnh tạo. Sát nặng, hung tinh thấy nhiều chủ về hình thương.  

Bình luận