Luận về bộ sao Khôi Việt

26/08/2020 422

Bài viết Luận về bộ sao Khôi Việt. Mời các bạn đọc tham khảo.

Thiên Khôi và Thiên Việt là bộ sao trong lục cát tinh, có khả năng hóa cát cho các vị trí hãm của chính tinh, chủ học vấn uyên bác, ở cung mệnh và trong tam hợp thường là những người quan trọng trong xã hội, bộ sao Khôi Việt có tác dụng tăng sự tốt đẹp của cát tinh, cũng có tác dụng chiết giảm nguy hại của tứ sát. Thiên Khôi chủ trên bộ phận cơ thể là đầu, tọa mệnh thì thường là con trưởng, nếu không cũng đoạt trưởng. Thiên Việt chủ thứ, bộ phận trên cơ thể là vai, tọa mệnh thì thường là con thứ. Cung mệnh có Thiên Khôi được Thiên Việt xung chiếu hoặc tam hợp và ngược lại gọi là cách Tọa Quý Hướng Quý tốt đẹp, vì vậy có cả bộ Khôi Việt tốt hơn một sao Thiên Khôi hoặc Thiên Việt. Thiên Việt thuộc tính âm hỏa, chủ manh nha, phát động, hợp với bộ Đồng Lương, Âm Dương thành cách phát may ” Lương Việt” và ” Đồng Việt “, bộ Âm Dương thành bộ ” Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tố hỉ ngoại triều Khôi Việt”. Thiên Khôi thuộc tính dương hỏa, chủ bộc phát lớn, lên đến cực điểm. 

Bộ Khôi Việt có tính Hỏa nên nếu gặp sát tinh sự việc bộc phát xấu diễn ra nhanh chóng, đặc biệt khi gặp thêm Linh Tinh hoặc Hỏa Tinh thành cách Khôi Hỏa liên quan đến tang tóc và Việt Linh Hình gặp sấm sét búa đao. Khi đó Khôi Việt tuy mặt công việc vẫn tốt đẹp nhưng tai họa sẽ xảy ra mỗi khi lưu sát tinh hội về. Bộ Khôi Việt trong tử vi chính là bộ Âm Quý Nhân và Dương Quý Nhân trong bộ Kinh Dịch, chỉ khác là Thiên Khôi không phải là Dương Quý Nhân mà là Âm Quý Nhân và ngược lại Thiên Việt chính là Dương Quý Nhân. Khôi Việt là bộ sao nên có ở mệnh nếu là mệnh tốt, chủ không phải người tầm thường, nếu gia sát tinh Linh Hỏa Kỵ Hình thì không nên xuất hiện tại mệnh địa vị tuy cao nhưng khi sụp đổ cũng rất nhanh.

Như đã nói ở trên, Thiên Khôi chính là Âm Quý Nhân và Thiên Việt chính là Dương Quý Nhân nên bộ Khôi Việt an theo.Giáp, Mậu Canh : Ngưu Dương .Ất Kỷ Thử Hầu vương Bính, Đinh Trư Kê vị Nhâm, Quý Thố Xà tàng Lục Tân phùng Mã Hổ.

Dịch ra là : An Thiên Khôi cho các tuổi ở các vị trí như trên :

Giáp an Thiên Khôi tại cung Sửu, Thiên Việt tại cung Mùi.

MậuCanh an Thiên Khôi tại cung Mùi, Thiên Việt tại cung Sửu.

Ất an Thiên Khôi tại cung Tý, Thiên Việt tại cung Thân.

Kỷ an Thiên Khôi tại cung Thân, Thiên Việt tại cung Tý.

Bính an Thiên Khôi tại cung Hợi, Thiên Việt tại cung Dậu.

Đinh an Thiên Khôi tại cung Dậu, Thiên Việt tại cung Hợi.

Nhâm an Thiên Khôi tại cung Tị, Thiên Việt tại cung Mão.

Qúy an Thiên Khôi tại cung Mão, Thiên Việt tại cung Tị.

Canh an Thiên Khôi tại Mùi, Thiên Việt tại Sửu.

Tân an Thiên Khôi tại cung Ngọ, Thiên Việt tại cung Dần.

Hoặc trong Thông Thư đều giải thích nguyên lý hình thành Khôi Việt nhưng nhầm vị trí của hai sao này với nhau, Thiên Khôi thành Thiên Việt và Thiên Việt thành Thiên Khôi. Qua quá trình khán hạn thì nghiệm lí đúng là có sự nhầm lẫn giữa hai sao này và phải an chúng ngược lại. Trong Thông Thư có viết : Quách Cảnh Thuần lấy mười Can thì Quý Nhân là đứng đầu cát thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù; cho đến là Khôn, hoàng trung cũng thông lý. Chính là cái đức của Quý Nhân. Ấy là Dương Quý Nhân xuất ra ở Khôn Tiên Thiên mà đi thuận, Âm Quý Nhân xuất ra ở Khôn Hậu Thiên mà đi nghịch Đức của Thiên Can, Mùi đủ là Quý, mà hợp khí của Can đức chính là Quý vậy. Khảo Nguyên nói rằng: “Họ Tào với Thông Thư hai thuyết đều có nghĩa. Nhưng họ Tào thời lấy Dương là Âm, lấy Âm là Dương. Thế nên Dương thuận Âm nghịch, Dương trước Âm sau, đó là lý tự nhiên vậy nên lấy khởi từ Mùi mà đi thuận là Dương; khởi từ Sửu mà đi nghịch là Âm, mới nói là an Quý Nhân. Can Đức là hợp Phương với Thân, tại sao không dùng Can Đức mà còn dùng Can nào cho hợp? Đức là Thể, hợp thời dùng nó, hợp Can của Đức, chỗ đó dùng tất đại cát. Vì thế lấy tên là Quý Nhân. Vì vậy bộ Khôi Việt rất thích hợp đóng tại mệnh và tam hợp không bị sát tinh xâm hại, nếu bị nhẹ hoặc nặng thì dễ gặp họa tai vì Khôi Việt chủ bộc phát nhưng đa phần vẫn được hưởng phúc, lợi lộc.

Bộ Khôi Việt an theo Thiên Can, lực cát hóa rất lớn không kém vòng Lộc Tồn, vì Khôi Việt an theo can tọa ở nơi quý nhân, tức sinh hóa hữu tình, sinh ở đất khắc mà hợp hóa như Ất Mộc khắc Kim nhưng gặp Canh hợp hóa Kim giải thế khắc hại, nên gọi là Quý Nhân, xếp hàng đầu trong lục cát tinh, không tọa ở nơi La Võng. “Khoa Quyền ngộ Khôi Việt dĩ thành công”. Mệnh Khoa Quyền rất tốt nhưng cần gặp thêm Khôi Việt để thành công lớn vì Khôi chủ lớn, Khôi Việt còn chứng minh mệnh tạo hơn người, Thiên Khôi rất ưa gặp Hóa Khoa thành cách Khôi Khoa chủ đứng đầu kim bảng. “Tọa quý hướng quý chẳng phùng không xứ, gặp khoa thời nhất cử thành danh”. Đặc biết nếu gặp Đào Hồng Hỉ thành cách Khôi Đào thích hợp theo ngành người mẫu, thường có ngoại hình hoặc khuôn mặt đẹp. Bộ Khôi Việt luôn cần thiết cho một hạn nổi danh.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Bình luận