Khởi nghiệp tuổi 50 và cuộc sống

26/08/2020 389

Bài viết Khởi nghiệp tuổi 50 và cuộc sống. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết luận cách chuyên sâu về mệnh lý và bố cục tử vi. Thời nay có khác biệt khi xét các bố cục mệnh cách tùy thời, từ thời chiến, thời bình hay theo quá trình tiến bộ của xã hội, các bố cục của Tử Vi tính chất cơ bản vẫn không thay đổi, tuy nhiên cách cục mệnh thành tựu đã có phần biến đổi tạo thành một số bố cục rất mạnh, mang ý nghĩa đầy đủ của cách cục thượng cách. Sao Tử Vi tức đế tinh đắc cách đầy đủ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đứng đầu, bố cục mạnh tính ổn định, quan trọng là cách cục này mang ý nghĩa lãnh đạo, người đứng đầu, sáng lập, các trợ tinh như Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc và Tam Hóa trợ lực cho bố cục vẫn mang đầy đủ tính chất tốt đẹp. Khi luận giải tử vi, một điểm thay đổi rõ ràng ở xã hội là khi quyền của con người bình đẳng hơn, tự do lập nghiệp với hướng đi kinh thương theo Tài Cách và Quan Cách cùng với tính chất mạnh về quyền của tiền, sản do xã hội sản xuất ra rất nhiều vật chất hưởng thụ, giao thương với toàn bộ thế giới, các ham muốn là động lực của quyền, theo thứ tự Lộc Quyền Khoa Kỵ, có sai biệt với giai đoạn lịch sử phát triển của tử vi đa phần nằm trong chế độ phong kiến, quân chủ. Hiện tại xét tới hoàn cảnh bên ngoài là xã hội tư bản hay xã hội chủ nghĩa khác biệt hoàn toàn với chế độ quân chủ, cùng với phát triển của máy móc và trao đổi thông tin khiến các cách cục Sát trở nên rất mạnh, thực chất quá khứ mệnh cách dụng được Sát là mệnh quý nhưng khó khăn hơn.

Việc bệnh tật gây ra do Sát Kỵ Hình tác họa đã được cứu do thành tựu y học, rất nhiều lá số mệnh xấu không phải vong mạng vì cách cục bệnh tật, từ đó mệnh cách có cơ hội phát triển với cách cục Sát Tinh thủ mệnh cách. Như dễ thấy nếu gặp trường hợp Vũ Sát Hình Kỵ Đà Linh nếu thời trước luận yểu cách, chỉ cách Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên. Hiện nay việc thương tích nặng, hay bệnh tật dụng tới Sát Kỵ Hình tức dao kéo như mổ ruột thừa, mổ khối u đã được thực hiện, thậm chí Sát cách còn tác hóa tới mức độ ghép thay các tạng của người. Bố cục Sát không còn chỉ là võ cách hay mang tính tác họa, hay hoạch phát tức thời, trong khi phần nhiều thời trước Sát Kỵ chủ mang họa do chế độ luật pháp thời trước không rõ ràng, được đặt ra bởi các triều đại lấy chữ trung nghĩa làm đầu, những mệnh cách chịu tác động rất nặng của khí hình gốc, sinh ra mệnh nô bộc, nô lệ khó có thể cát hóa trở nên tốt đẹp dù cách cục tốt, trừ việc xuất hiện các biệt cách lớn. Trong khi đó hiện tại vào thời kỳ xã hội bây giờ tuy vẫn còn một số bất công nhưng đã bình đẳng hơn đủ để đa số người, từ nghèo hay mệnh cách bình thường có thể tiến thân, hoạch phát khi bố cục Sát được hóa. Ngược lại, trong khi đó mệnh cách ổn định nhưng khí hình thấp, thường có khuynh hướng hưởng thụ, ổn định gia đình, tình cảm và ưa yên ổn nên khó thành tựu lớn mạnh khi động lực bất mãn, năng lượng của trợ tinh khó có thể so sánh với Lục Sát, các câu phú tiền nhân đều luận với các cách cục Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp đắc cách phát dã như lôi. Ở đây chữ đắc cách ngắn nhưng khó luận, chịu tác động của các bố cục tử vi và khí hình với trợ cách của mệnh tạo.

Cũng do vậy, khí hình thay đổi rất mạnh do tính tiếp thu của mệnh tạo, những kinh nghiệm và những chia sẻ của người tỉ phú hay danh nhân xuất hiện chia sẻ rất nhiều trên mạng, dẫn tới cơ hội thành tựu từ tay trắng, tức phát phú cách tự lập xuất hiện nhiều do tài cách tạo ra, cũng do bố cục Sát được hóa thành sự cương quyết, nỗ lực. Tử vi phân rõ thành tựu cách. Mệnh cách có sao Tử Vi tọa thủ đắc cách được trợ tinh cát hóa theo khuynh hướng ổn định vẫn tốt đẹp hoặc Sát Tinh được chế thì tốt do toàn bộ cách cục này có Phủ Tướng chủ sử dụng tình cảm để tạo nên trợ giúp, phò tá. Vũ Khúc có tính chất thay đổi cho phù hợp nên khi đại vận trung niên vẫn đạt thành tựu lớn về tài danh. Còn lại các bố cục cần thiết mệnh linh hoạt, chế Sát được lệnh mới có thể thành tựu lớn. Trong đó nghiệm lý tác hóa của Hóa Kỵ, Không Kiếp và Kình Đà Hỏa Linh rất quan trọng để xét nội lực. Hóa Kỵ là hóa khí chủ nỗi sợ, cũng chủ sự cản trở tuy nhiên uy lực rất lớn. Cách cục đắc cách hình thành bố cục quyết tâm vượt qua sợ hãi, cản trở để thực hiện kế hoạch. Cũng như vậy nếu đã nghiệm lý có thể thấy Hóa Kỵ là cách cục cần thiết để văn cách thành tựu, chủ sự học hỏi, không ngừng nhìn vào thất bại và đứng dậy. Cách duy nhất thoát khỏi đói nghèo là giáo dục, do đó mệnh tốt là mệnh giỏi việc tiếp thu và học hỏi. Các thông tin về những nhà tỷ phú trên thế giới như Mã Vân hay Lý Gia Thành thế hệ trước được phổ biến trên internet nhưng không mấy người sử dụng cái gọi là giáo dục, học hỏi từ những lời khuyên của họ một cách kỹ càng mà đa phần tìm kiếm thông tin giải trí và mạng xã hội.

Như hiện nay cũng là cách cục Tham Hỏa Kỵ ngộ Tam Không, không cần thiết ngộ Tam Hóa hay Khôi Việt Xương Khúc là bố cục rất mạnh, cách cục này mang ý nghĩa tham vọng lớn dần do đố kỵ, cạnh tranh. Đặc biệt có Hỏa trợ lực cho Tham Lang nên tính chất tăng cường khí hình rất mạnh. Tính chất cơ bản vẫn không thay đổi, mang ý nghĩa là tham vọng lớn mang tính khác biệt và bản thân luôn mang nhiệt huyết với tham vọng vậy. Nếu gặp Thiên Hình cũng hoạch phát một thời. Mỗi người sinh đa bình thường đều có một cơ hội lớn một thời. Tuy nhiên có kẻ biết sử dụng, có kẻ khi được thành công nhỏ lại ưa hưởng thụ hoặc dừng lại không thay đổi nên dẫn tới cuộc đời bình thường. Người viết luận một lá số gần đây mệnh cách có VCD nội cách Cự Nhật tốt đẹp ngộ Xương Bật Khoa Quyền Lộc và Đà Đại, ngoại cách là Đồng Lương cư Dần ngộ Trường Sinh có Việt hình thành cách Đồng Việt. Bố cục này rất mạnh, nếu luận theo tử vi cơ bản là thượng cách tuy nhiên đương số khí hình thấp nên có cách Đào Hồng tại mệnh không thể chế hóa được mà mang tính ổn định. May mắn là mệnh cách trẻ tuổi có thể thay đổi trợ cách theo khuynh hướng Quan Cách không theo Đào Hoa Cách thì lá số thuộc quý cách. Tuy nhiên mệnh không có Sát Kỵ thì khó bắt kịp hay hoạch phát lớn, thuộc cách cục ổn định và có danh tiếng tốt.

Cũng một lá số nam mệnh có một cuộc sống ổn định nhưng mong muốn được khởi nghiệp kinh thương lúc tuổi 50 vì sự ham muốn rất đáng trân trọng. Cũng như câu chuyện về ông chủ KFC rất hay trên báo. Khi luận tử vi nên lưu ý rõ khí hình biến đổi mạnh nhất là do chính bản thân đương số, phàm mọi sự việc nếu nắm giữ không buông thả, liên tục đổi mới thì phát triển không ngừng mà hoạch phát. Việc thoái trào cũng như vậy, nếu không có cuộc đổi mới với khẩu hiệu “Đổi mới hay là chết” 30 năm trước khi lớn như một quốc gia như nước ta cũng sụp đổ. Cũng như vậy, qua thông tin trên internet sự phát triển luôn đi liền với khó khăn, vượt qua và tạo bước vọt mạnh hơn. Sự thoái trào cũng như vậy, như từ Đế Vượng và Suy rồi Tuyệt. Vòng Trường Sinh luôn thăng trầm tạo cơ hội cho mỗi người. Thỉnh thoảng ta lại nghe một đế chế bị phá sản do cạnh tranh, xung đột, không kịp thích ứng. Phàm mọi vật trên thế giới đều tuân theo quy luật Sinh Diệt không ngoại trừ. Trái đất rồi đến lúc cũng phải diệt, mỗi người đều phải chết. Các triều đại lớn như Ba Tư, La Mã, Mông Cổ, và Anh với Nhật Bản gần đây là Trung Quốc và Mỹ. Với Mỹ đã suy giảm so với trước đó mặc dù cố gắng thay đổi và liên tục mở rộng. Trung Quốc đang vươn lên. Vật tới hồi phải kết, lâu đời như các ngôi sao cũng tới lúc tự hủy diệt, luôn dời đổi là bản chất cũng được đúc kết bởi sự chuyển dịch trong tử vi, mô tả của Vòng Trường Sinh cũng là sự chuyển dịch. Thực chất là sự thành lập tên riêng và thay đổi. Một quốc gia được thành lập là Xô Viết, tới khi sụp đổ, tên đổi nhưng người vẫn vậy, đều là sự gắn tên phát khởi tức Thai, khai sinh cũng là Thai. Tới thời kết thúc là Tuyệt nhưng thực chất luôn có sự thay đổi và khi biến đổi toàn phần là Tuyệt và khởi đầu là Thai.

Đây là gốc của vòng duyên khởi trong tử vi. Bản chất của thành tựu là sự khởi tạo, khởi đầu được định cách bởi Tử Vi và hai sao Cự Môn và Phá Quân sẽ có tác động thay đổi, do đó Tử Vi mang tính ổn định. Một cái đồng hồ sau khi hoàn chỉnh là tạo vật hoàn thành, là Thai tức khởi tạo hoàn thành. Tháo từng bộ phận hay sau thời gian dần tan rã là chuyển dịch, không mất vẫn là đồng hồ, cuối cùng khi gần biến đổi hay hoàn toàn biến mất là tan rã, tức Tuyệt. Thực chất đồng hồ tính theo thời gian rất nhỏ, thí như mỗi giây luôn thay đổi, thành lập các Thai và Tuyệt tức sự vật mới liên tục, tới khi Tuyệt hoàn toàn biến mất. Lý của dịch Phương Đông có phần mang tính thực tiễn và gắn với nhận thức nhiều hơn. Bản chất của lý số cũng như vậy, mệnh cách khi chồng chất tác động bởi các ý niệm thì thực chất không thể Tuyệt, người xưa sử dụng các môn huyền học toán mệnh mà ra các tư tưởng đang tồn tại thì chết cũng là hình thức thay đổi tiếp theo của tâm khi biến hóa mạnh thời gian dài, nhập về Không tạm thời , dòng tư tưởng sẽ tái lập tức Thai, không phải dạng biến mất như đồng hồ. Đơn giản ở đồng hồ là sự ly tán, tức các vật chất bị bào mòn ra bên ngoài phân thành các mảnh nhỏ như vi trần từng giây, qua thời gian biến hóa phân chia ra thì chiếc đồng hồ không mất mà biến hóa ra bên ngoài, các vật chất được phân ra lại tiếp tục tương tác. Cách hiểu của mệnh cách tư tưởng cũng như vậy, khi bản thân ta chết thì cung an Thân diệt, ảnh hưởng tác động Mệnh Thân, tuy nhiên tư tưởng bản tính là Mệnh không biến mất, không tan rã một cách bất ngờ mà biến hóa về Không cách tạm thời, có thể dụng nạp và phát khởi ở giai đoạn Thai đi với vật chất. Mệnh lý của phương Đông đã tới mức rất uyên thâm, không chỉ Tử Vi, Tử Bình hay Bát Tự, Mai Hoa, Dịch Lý mà ở Thiền Định, Y Lý không thua kém khoa học phương Tây về sự nghiên cứu, luôn lấy nghiệm chứng làm gốc không phải thứ mê tín dị đoan, hoang đường, vô căn cứ. Cũng như tử vi thứ lưu truyền bên ngoài đa phần là cách luận thiếu căn cứ, an nhiều sao gây rối loạn khó có thể kiểm chứng với một loạt sao mới có tác động cứu giải như Tài Thọ, Quan Phúc, Thiên Trù, Thiên Không,… Tính chất của các sao cũ sai lệch nên khó tự kiểm nghiệm. Đa phần người ngoài hay đã xem tử vi man thư nhận định đây là bói toán mê tín. Do đó một lá số khởi nghiệp 50 hay trẻ tuổi không nên sợ hãi và cũng không có lý do để sợ hãi dù ở bất kỳ địa vị nào, ước mơ lớn hoặc nhỏ, khởi tạo sự việc qua tư tưởng. Ở tư tưởng là mệnh cách suy nghĩ, luôn cần Thân để hoạt động, tức biến suy nghĩ khởi tạo thành hoat động thì theo vòng Trường Sinh không cái này được thì cái khác được. Quan trọng là có thể khởi tạo tức Tử Vi để Cự Môn và Phá Quân gây mâu thuẫn để phát triển nhảy vọt hay không. Và có những luật không được phạm do xã hội đặt ra, như buôn lậu hay các việc phạm pháp khác. Tử Vi chịu tác ứng bởi hoàn cảnh, do đó rất nhiều những thứ có thể khởi tạo. Như một câu nói nổi tiếng người viết có đọc trên mạng là ” Thế giới luôn có sẵn các hạt giống cơ hội”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận