Đẩu số hung cách tường giải trừ

26/08/2020 149

Bản dịch cuốn Đẩu số hung cách tường giải trừ Mời các bạn cùng đọc tham khảo. Lưu ý, bản dịch tự động tối nghĩa, các bạn cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Đẩu số hung cách tường giải trừ

Mệnh vô chính diệu cách cực cư mão dậu cách sát củng liêm trinh cách

Cự phùng Tứ Sát cách đầu ngựa đái kiếm cách mệnh lý phùng thiên không cách thiên lương củng nguyệt cách

Văn tinh gặp giáp cách văn tinh thất vị cách khoa tinh sát thấu cách khoa tinh phùng đặc biệt

Khôi việt hung xung cách vũ tham thủ thân cách cự cơ hoá dậu cách hình tù giáp ấn cách

Nguyệt cùng gặp sát cách mã thất bại vong cách lương mã phiêu đãng cách sinh không được phùng thì cách

Lộc phùng lưỡng sát cách nhật nguyệt giấu huy cách tài và tù thù cách suốt đời cô bần cách

Quân tử không cầm quyền cách lượng nặng mui xe cách dương đà giáp kị cách hỏa linh giáp mệnh cách

Kiếp không giáp mệnh cách

Trải qua nói: Phi cách phi cục, yên được là phúc, con người mệnh không hợp tiền cách, vừa phạm kiển cục, tất sát mẹ goá con côi nghèo hèn.

1, mệnh vô chính diệu cách

Cung mệnh vô tử vi Thiên phủ tinh hệ mười bốn chính diệu, bất luận cung mệnh có hay không có lộc tồn, dương đà, hỏa linh, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngoại hạng tinh, chỉ cần vô Tử Phủ mười bốn chính diệu, đều là mệnh vô chính diệu cách. Phán đoán suy luận cung mệnh thì, yếu xem xét cung thiên di của cát hung lai định mệnh cung của cát hung, đồng thời muốn xem cung mệnh sở rơi của thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu cát hung làm sao, dĩ định họa phúc. Mệnh vô chính diệu cũng không phải là nhất định thuộc nghèo hèn của mệnh, chỉ cần tam mới có nhập miếu vượng của ngôi sao may mắn cập lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội, không gặp hung tinh, nhưng có thể thăng chức rất nhanh, phát huy tài năng, phú quý có thể kỳ.

Nhược cung mệnh thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu tẫn đa hung tinh, tam hợp cung cập đối cung tinh thần hãm thất, hội tụ Tứ Sát kiếp không, mà vô ngôi sao may mắn gia hội, ở còn nhỏ đa hội chết non. Nhược tránh được không chết, cũng là nhị họ diên sinh, làm nô làm người ở, suốt đời bần cùng, nhiều tai nạn, bất năng phát đạt. Nên xuất gia là tăng nói (bất quá nói đi nói lại thì, bây giờ tăng nói ngày quá bỉ ta ngươi hoàn hảo). Lại như cung phụ mẫu cũng không chính diệu, thì niên thiếu càng đau khổ. Đến đây cách ở còn nhỏ đa bệnh đa tai, và song thân duyên mỏng, hoặc tang phụ, hoặc tang mẫu, hoặc cho làm con thừa tự làm con nuôi, cải danh thay đổi họ Phương có thể sống mệnh, hoặc tùy mẫu kế bái, hoặc là tư sinh, hoặc là thứ (phụ thân tiểu lão bà) sở sanh. Sau khi thành niên hoặc ở rể thê gia, hoặc rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Cho nên thơ cổ nói:

Cung mệnh không có chính diệu tinh, ấu tuổi trọng trọng có tai hoạ. Duy là cho làm con thừa tự phương đắc thọ, tha hương xong đi chủ bữa tiệc sàng.

Người thời nay của mệnh đa nghiệm vu còn nhỏ đa bệnh, và song thân tình cảm cạn, suốt đời ở giữa hội sửa chữa chính họ hoặc danh, ly hương ngoại phó vân vân hình. Về phần thứ sở sanh, cho làm con thừa tự làm con nuôi, hoặc ấu tang phụ mẫu, ở rể vân vân hình ít.

Trải qua nói: “Mệnh vô chính diệu, nhị họ Phương có thể diên sinh, ly tổ lại vừa thành gia”, “Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần”.

2, cực cư mão dậu cách

Tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh, vừa gặp sát tinh. Tử tham mão dậu, cũng không phải là mỗi người đều là nghèo hèn của mệnh hoặc tăng nhân đạo sĩ. Nhược gặp tử vi hóa quyền, hóa khoa, tham lang hóa lộc, hóa quyền, hoặc lộc tồn tại cung mệnh, hoặc gia hội Hỏa Tinh, linh tinh, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đã ngoài tình hình, đều bất năng dĩ nghèo hèn định của, trái lại chủ phú quý thành công (nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện xương khúc).

Nếu không có kể trên bất kỳ một cái nào tinh diệu hội hợp, mà cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện kình dương, Địa kiếp, thiên không, tuần thiên không, chặn thiên không, Hóa kị, thiên khốc, thiên hư, cô thần, quả tú chờ tinh tú, tất suốt đời không làm nổi, bần cùng cô đơn, danh lợi câu vô, nên xuất gia là tăng nói, không vong nếu là ở cung mệnh, một thân và tôn giáo của duyên phận dũ cường, cho nên thơ cổ nói:

Cực cư mão dậu gặp tai kiếp thiên không, mười người của mệnh cửu là tăng.

Vừa nói:

Thử hỏi đến đây thân nơi nào khứ, nạp y cạo đầu cư không môn.

Đương nhiên bây giờ giả hòa thượng, qua sĩ, giả ni cô nhiều lắm, cho dù xuất gia người, không ít người cũng không – ly khai là tửu sắc tài vận, không có mấy người là thật chính tu hành mà có pháp lực người đó. Mà xã hội chi lưu cũng mình quảng cáo rùm beng mà thôi, dĩ đến đây tiến hành lừa dối tài sắc hoặc thỏa mãn nào đó tâm lý.

Tử vi tham lang ở mão dậu cung tọa mệnh, đa số nhân giống như hạ đặc điểm: ① đa số so sánh giảng nghĩa khí, sanh ra ở rất bình thường gia đình;② có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, một thân tin tưởng huyền học, thầy tướng số, bói toán, khí công, y học, thật là thần tiên thuật, thậm chí hội đầu nhập thời gian khứ nghiên cứu;③ và khác giới giao tiếp thời gian đa, cá tính và ngoại tại hình tượng giàu … Mị lực, dễ hấp dẫn khác giới. Nam tử sảng khoái chuyên gia, không quá coi trọng tiền tài, nữ tử vóc người gợi cảm, tìm cách nhiều lắm, bất an vu thất, nên giá đã ly dị lão công, hoặc trước khi kết hôn có khá nhiều khúc chiết lại vừa giai lão;④ là “Đào hoa phạm chủ” của cách, nam nữ giai dễ có đào hoa, quan hệ hôn nhân từng có vấn đề hoặc có không bình thường việc, gia không vong bất luận;⑤ phối ngẫu thân thể tương đối mập mạp. ⑥ chính thọ mệnh khá lâu.

Trải qua nói: “Bắc cực gia hung thần, là tăng là nói”, “Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân”, “Nữ mệnh, tử vi tham lang đồng cung, rơi phong trần (án: Cung mệnh, phúc đức, phu tử nhị cung gia sát mới là)”, “Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm” “Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân”, vô phụ bật xương khúc hội hợp, cận tiểu nhân mà xa quân tử, và người xấu cùng một giuộc, thích cùng không đứng đắn người đó cùng nhau lêu lổng. “Tử vi tham lang đồng cung, như vô chế, là vô ích người (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)”. Như:

Thái kinh, Bắc Tống gian thần. Can tạo 1047 Đinh Hợi năm tháng giêng mười bảy nhật giờ hợi sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, được xương khúc khôi việt giáp chế, doãn là quý luận, nhưng có kình dương và tham lang hội hợp, nhưng chủ bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân. Thái kinh là Bắc Tống gian thần, quan bái thái sư, nặng thêm bóc lột, bài xích dị kỷ, xây dựng rầm rộ, được xưng là “Lục tặc” đứng đầu. 80 tuổi thì, quân Kim công tống, tỷ số toàn gia nam đào, bị khâm tông trục xuất Lĩnh Nam, cách chức xoay mình thiều đam nhị châu, trên đường chết vào đàm châu (nay Hồ Nam Trường Sa). (Đinh Hợi nhâm dần nhâm thìn tân hợi, ba tuổi)

<Trung Hoa Trung Quốc cổ đại dân gian phương thuật> một lá thư trung tâm thứ 195 trang viết:

“Tống đại có một vị Trịnh thị, sinh hạ một đứa con trai ngày sinh tháng đẻ và thái kinh tương đồng. Căn cứ thầy tướng số thuật của để ý, hai người mệnh xa tựa hồ hẳn là tương đồng. Nhưng kẻ khác không biết nên khóc hay cười chính là, thái kinh quan bái thái sư, quyền thế hiển hách, mà Trịnh thị nhi tử nhưng ở mười tám tuổi thì sẽ không may mắn chết chìm. Thái trịnh lưỡng số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời.

Đã ngoài mấy người ví dụ, ở trình độ nhất định thượng hầu như có thể tuyên cáo thầy tướng số thuật triệt để phá sản. “

Sách cổ tằng ghi chép giá nhất cố sự: “Lộng lẫy cải nguyên, tuổi phục Đinh Hợi… Dĩ tháng giêng mười lăm nhật giờ hợi sinh một con trai, năm tháng nhật thì, thích và lỗ công thái kinh hợp, kỳ gia đại hỉ… Năm mười tám, cuối mùa xuân du lịch, mã hốt nhảy vào ba trung tâm chết chìm.” nói Trịnh thị người ấy vãn vu thái kinh một vòng hoa giáp xuất thế. Thì là tống ra hai người bát tự tương đồng (căn cứ tác giả so với tế tra, kỳ thực tịnh không giống nhau, thái kinh nhật can chi nhâm thìn, Trịnh thị người ấy nhật can chi nhâm dần), thế nhưng gặp may cởi vận mấy tuổi tuyệt không giống nhau, trọng yếu hơn là, bởi sinh nhật sổ bất đồng của cho nên, hai người mệnh bàn tuyệt đối sẽ không tương đồng (thái kinh là tháng giêng mười bảy, tử tham ở mão, Trịnh thị người ấy là tháng giêng mười lăm, cự cơ ở mão). Phải biết rằng, tử vi đẩu số mệnh bàn mới là quyết định một người phú quý nghèo hèn tối chính xác đông tây, mà không phải bát tự tổ hợp, bát tự dự đoán chỉ là mệnh lý học một bộ phận mà thôi. Mệnh bàn bất đồng, kỳ số phận cát hung tự nhiên bất đồng, chính như cai thư tác giả nói, “Thái trịnh lưỡng số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời”. Nhưng muốn bằng một tiền đề đã lệch lạc (hai người của bát tự tịnh không giống với, càng không cần phải nói mệnh bàn cũng kém dị quá nhiều) ví dụ chứng minh lai “Tuyên cáo thầy tướng số thuật triệt để phá sản”, vị miễn nói còn quá sớm.

Can tạo, 1947 Đinh Hợi năm tháng giêng tháng giêng mười một nhật giờ hợi sinh, tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, khôi việt xương khúc linh tinh hội hợp, tất nhiên chức vị. Vị phát tích tiền chỉ là một thông thường hộ lâm viên, nhân tài cán ưu tú, vận khí vừa tốt, cho nên số làm quan, thăng tới Huyện ủy thư ký, khu ủy bí thư, 1997 năm điệu nhập thị nội nhâm cục trưởng. Duy tử tham đồng cung mão dậu, khó tránh khỏi có rượu sắc phương diện ham mê. Đến đây và thái kinh của mệnh bàn trừ nhật hệ chư tinh bất đồng ra, kỳ dư hoàn toàn tương đồng, mặc dù đồng chúc phú quý, mà thái kinh quý đến cực điểm phẩm, mà bản mệnh nhiều nhất cũng bất quá là một “Lục phẩm” tiểu quan. Làm quan xa xa thua thái kinh tới đại, đến đây chỉ và phần mộ tổ tiên phong thuỷ, bát tự tổ hợp, hậu thiên hoàn cảnh xã hội, cá nhân tu dưỡng cập các loại “Vận khí” hữu quan, canh chuyện rất trọng yếu, hai người vị trí thời đại kém được quá xa. Đến đây mệnh sinh hoạt tại hiện đại, đương nhiên có thể thưởng thứcVCD, lên ti vi, ngồi máy bay, gọi điện thoại, xao máy vi tính, hátXO, tắm tang nã, tọa tân sĩ, đáo Thái Lan khán gay biểu diễn… , các loại, lần này cũng đều là 900 năm trước thái kinh thái sư nằm mơ đều không thể hưởng thụ đông tây.

3, sát củng liêm trinh cách

① liêm trinh, thất sát hai sao phân thủ thân cung và cung mệnh;② liêm trinh thất sát ở xấu vị cung thủ mệnh;③ thất sát ở mão dậu thủ mệnh, tam hợp có liêm trinh. Đã ngoài chư chờ, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn gia hội, trái lại gia hội dương đà hỏa linh thiên hình Hóa kị kiếp không chờ chứa nhiều ác diệu, liền là sát củng liêm trinh của cách. Thơ cổ nói:

Trinh phùng thất sát thực kham thương, thập chở yêm lưu có tai hoạ. Vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết lưu thang.

Đến đây cách sinh ra, không chỉ bần cùng đa tai, hơn nữa rách nát bất kham. Cần phải chú ý người, yếu tam phương tứ chính không gặp ngôi sao may mắn phương tác đến đây phán đoán, như không rõ xem xét, thì dễ phán đoán lệch lạc. Bởi vậy hữu vân: “Liêm trinh, thất sát, trái lại là tích phú người”, “Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ”.

Trải qua khứ: “Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn”, “Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, vừa chủ bệnh lao”, “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi”.

4, cự phùng Tứ Sát cách

① cự môn và hỏa linh dương đà thủ cung mệnh, cư hãm địa;② cự môn thủ mệnh, Tứ Sát thủ thân hoặc cự môn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh, cư hãm địa. Thơ cổ nói:

Cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh lý phùng. Nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, tất nhiên lưu phối viễn phương trung tâm.

Đến đây cách sinh ra, bần cùng đa tai, phần nhiều là phi, tịnh cụ phạm tội khuynh hướng, ác người chỉ tới tàn phế, ngồi tù, chết thảm. Nữ mệnh, tâm tính hung ác, dâm tiện vô sỉ, cực khắc phu.

Trải qua nói: “Cự hỏa kình dương, phòng tao ải tử”, “Cự môn Tứ Sát vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn yếu”, “Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo”, “Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý, tao hung”, “Cự môn hỏa linh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách”, “Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm”, “Cự môn Tứ Sát hãm mà hung”.

5, đầu ngựa đái kiếm cách

Mệnh ở cung ngọ, kình dương chỉ thủ. Kình dương ở ngọ bản là hãm địa, đến đây cách chủ đại hung. Cung mệnh ở mão, dậu, tử, gặp kình dương chỉ thủ, cũng chủ đại hung. Tam phương gặp hỏa linh kiếp không sao Hóa kỵ thiên hình, tất sát chết non. Mệnh nhập đến đây cách, một thân bề ngoài dũng cảm rộng lượng, kỳ thực hung ác gian giảo, tàn bạo hung ác, không chỉ phẩm tính không hợp, mà lại chủ suốt đời chiêu hung, hình thê khắc tử, thân mắc bệnh hiểm nghèo, cụ phạm tội khuynh hướng, trung niên yểu vong. Mệnh có ngôi sao may mắn nhập miếu, một thân cũng rất có hào khí, dứt khoát. Đi hạn gặp kình dương chỉ ở ngọ hoặc mão, cũng chủ có tai. Cho nên thơ cổ nói:

Dương nhận phải tránh ngọ của phương, nhược lai hãm nội nhất hại. Hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn bệnh trung niên phải sớm vong.

Trải qua nói: “Kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, tác họa hưng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung họa”, “Kình dương ở tử ngọ mão dậu thủ mệnh, phi chết non thì hình phạt chính thương”, “Kình dương Hỏa Tinh ở hãm địa thủ mệnh, hạ cách”.

6, mệnh lý phùng thiên không cách

① cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, Địa kiếp thiên không hai sao cùng tồn tại cung mệnh;② Địa kiếp, thiên không chỉ thủ cung mệnh. Đã ngoài hai người, tam hợp phương cập đối cung vô cát giải cứu, liền là mệnh lý phùng thiên không của cách. Mệnh có đến đây cách, không được tụ tài, phiêu bạt đất khách, một đời bần cùng không gặp, vạn sự thành thiên không, là thấp hèn của cách cũng. Tái phùng sát tinh, đa chủ chết non. Cho nên thơ cổ nói:

Thiên không cướp đã tới cát diệu vô, yêu cầu danh yêu cầu lợi chu toàn hư. Thanh nhàn cô độc phương diên thọ, vinh hoa phú quý quá khích câu.

Kiếp không là buồn tối hại nhân, tài trí anh hùng lầm suốt đời. Không thể làm gì khác hơn là là tăng tịnh học thuật, tài sản vô số cũng cần phải bần.

Trải qua nói: “Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền”, “Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh tức chủ khó khăn”, “Kiếp không hai sao thủ mệnh, gặp cát họa khinh, gặp hung thì hung”, “Địa kiếp thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà tích việc; thiên không thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không được tụ tài”.

7, thiên lương củng nguyệt cách

Thiên lương ở tị, hợi, thân là hãm địa, Thái âm ở mão, thìn, tị, ngọ, vị là hãm địa. ① thiên lương ở hãm địa thủ mệnh và Thái âm gia hội;② Thái âm ở hãm địa thủ mệnh cùng trời lương gia hội. Đã ngoài hai người, cung mệnh cập tam phương vô lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội, ngược lại sẽ có dương đà hỏa linh kiếp không hình diêu Hóa kị đại hao chờ hung tinh, là trời lương củng nguyệt cách. Mạng người phùng đến đây, khốn cùng mà sự nghiệp không làm nổi, không được tụ tài, bồng bềnh tại ngoại, không làm việc đàng hoàng, thành sự bất túc, bại sự có dư. Nam mệnh lang thang, hảo tửu sắc phiêu đổ, nữ mệnh đa dâm, tư thông nội loạn, cho nên thơ cổ nói:

Nguyệt lương lạc hãm tối kham thương, nhất định phiêu mui thuyền tại ngoại hương. Hát vũ say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang.

Phùng ngôi sao may mắn thì không làm đến đây luận.

Trải qua nói: “Lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, “Thiên lương, Thái âm, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn, cô hàn, chết non”, “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, lại dâm”, “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ dâm bần”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế”.

8, văn tinh gặp giáp cách

Văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh, gặp thiên không cướp hai sao lai giáp. Mệnh vô ngôi sao may mắn, tam phương không được gia cát mà hội hung, tác nghèo hèn luận của, dù có tài hoa, chung thân không gặp, mọi việc dễ bỏ vở nửa chừng, hay là học phi sở dụng, làm chính cũng không yêu thích chức nghiệp, ôm hận chung thân, xương khúc thủ thân cung hai sao lai giáp cũng thế. Nhược cung mệnh chính tinh miếu vượng hóa cát, tam phương vừa hội ngôi sao may mắn người, không làm đến đây luận. Cho nên thơ cổ nói:

Giáp địa văn tinh gặp thủ thân, suốt đời lao lực bại không làm nổi. Phùng tài được lộc thế gian hảo, sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần.

9, văn tinh thất vị cách

Tức là văn xương văn khúc lạc hãm tọa mệnh, vừa gặp sát xâm (như và Tứ Sát, kiếp không, thiên hình, Hóa kị đồng cung và gia hội), tức là văn tinh thất vị, dù có văn chương cũng nan danh sách đậu. Dụng hiện đại nói mà nói, chính là không có tài hoa, cũng là có tài nhưng không gặp thời. Hoặc bình thường thành tích học tập tốt đẹp, thời khắc mấu chốt ly phân số còn kém như vậy vài phần (kỳ thực chính thi không thi nổi, có thể độc tự trả tiền ma, hơn nữa bây giờ đại học có thể chước tiền khứ độc). Một thân sự học thuyết, lý luận, nhân sinh quan tất có kỳ chỗ quái dị, làm khó thế nhân tiếp nhận, thậm chí nghiên tập bàng môn tả đạo thuật, cùng với tôn giáo, huyền học, pháp thuật chờ. Cho nên thơ cổ nói:

Văn tinh nhập mệnh bản là kỳ, tấn công trận địa địch hoàn ứng với sự trở nghi. Nhâm là đèn song chuyên cần gắng sức, công danh thường vu đầu bạc thì.

Trải qua nói: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long (hung thần tức dương đà hỏa linh thiên không cướp)”, “Văn xương hãm địa gia dương, hỏa, xảo nghệ người, đái tật cũng năng lực diên thọ, có vệt”, “Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, canh phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người”.

10, khoa tinh sát thấu cách

Hóa khoa tinh thủ mệnh thân cung, mà hung thần xung thấu quá mức. Mệnh phùng đến đây cách, tuy rằng học vấn không sai, có văn chương thanh tú, nhưng là bần hàn người đọc sách. Hiện tại nói đi, phần nhiều là bình thường học tập ưu tú, mà thi vào trường cao đẳng vận khí nghèo nàn người đó, chung nan học lên. Hóa khoa và sát diệu hội hợp, đa chủ ác danh tại ngoại, bị người phỉ báng thời gian đa, vừa chủ có lao ngục của ách. Cổ nhân thật sự là bả đọc sách trúng cử coi trọng lắm muốn, ở xã hội hiện đại tự nhiên sẽ đối đến đây tác có chút tu chỉnh, tái sinh ra có chút tương tự tính giải thích. Cho nên thơ cổ nói:

Mệnh lý khoa diệu chưa kịp thanh, hung thần đa số nơi ở ẩn nhân. Ngay cả cát thủ cũng thất cục, đọc sách tới lão không có công danh.

Trải qua nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần”, “Hóa khoa ngại phùng chặn thiên không, tuần thiên không, kiếp không”, “Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ”, “Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù”.

11, khoa tinh phùng đặc biệt

Hóa khoa tinh ở cung mệnh, gặp dương đà hỏa linh kiếp không xung thấu, nan danh sách đậu. Cho nên thơ cổ nói:

Tế bả khoa danh tỉ mỉ tường, nhược phùng ác sát quý danh nan. Mấy năm liên tục cư ở tôn ngoài núi, chỉ cao minh nhất sĩ khán.

Trải qua nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần”.

12, khôi việt hung xung cách

Khôi việt nhập mệnh thân cung, mà phùng đông đảo hung thần đồng cung, gia hội, mà lại không có giải cứu. Thì khôi việt của điềm lành thì không hiện vậy. Cho nên thơ cổ nói: “Khôi việt văn tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không được đề danh. Nhược sát hung chúng vô tinh cứu, cố tật triền thân tổng vô tình”.

Trải qua nói: “Khôi việt gặp lại dương đà thiên không cướp thấu, cố tật vưu đa”.

13, vũ tham thủ thân cách

Mệnh vô chính diệu, vũ khúc tham lang hai sao thủ thân cung. Đến đây cách tất là mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở thiên di, vũ khúc tham lang ở cung thiên di. Nhược cung mệnh tam phương tứ thủ phạm sát đa hội, niên thiếu chết non, không phải suốt đời nghèo hèn. Nhược cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có ngôi sao may mắn, vũ khúc tham lang lại được cát hóa, chủ tiên bần hậu phú, lúc tuổi già lấy được phúc. Đến đây cách người sống, phần nhiều là tài nghệ, nghệ thuật người. Cho nên thơ cổ nói:

Mệnh vô chính diệu giá trị tung tinh, niên thiếu nhất định là tác cô bần. Vũ tham lang được vị chung cần phải cát, cảnh đêm mới là giàu có và đông đúc nhân.

Trải qua nói: “Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát, mệnh trái lại không dài”, “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người”, “Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú”, “Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm”.

14, cự cơ hoá dậu cách

Cự môn thiên cơ ở dậu cung tọa mệnh, có Hóa kị đồng cung, vì thế cách. Cự cơ ở mão, có thể là quý cách, ở dậu thì giống nhau không được dĩ phú quý luận của. Bởi vì dậu là trời cơ mộc đến chết địa, cự môn thủy của bại địa. An mệnh dậu cung, ất tân quý năm sinh ra may mắn, nếu như cung mệnh vô lộc tồn và hóa lộc hóa quyền, rốt cuộc cũng là tầm thường của cách. Tung hội ngôi sao may mắn phú quý cũng là có hạn, xa bỉ ở mão cung chỗ thua kém. Nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, phùng cự môn hoặc thiên cơ ở cung mệnh Hóa kị, thì dĩ hung mệnh luận của. Kỳ một đời người không được thuận, bất năng phát đạt, mà lại vì tư lợi, lòng dạ chật hẹp, thường thường nói không được lựa chọn ngữ, xuất khẩu đả thương người, nhân lắm mồm khéo nói, cách cũ họa là từ ở miệng mà ra. Nữ mệnh, là phá đãng của cách, nếu không có kỹ nữ, cũng tất chủ dâm loạn, ở mão cung cũng thế. Cho nên thơ cổ nói:

Đổi vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba. Tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, ngữ nói vô tình cú cũng ngoa.

Trải qua nói: “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, “Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng”, “Cự cơ ở dậu, hội dương đà, nam nữ tà dâm”, “Nữ mệnh Tứ Sát xung hợp, dâm tiện, hình khắc”. Như:

Nào đó nữ mệnh, 1963 quý mão năm chín tháng hai mươi bảy nhật giờ sửu sinh, cự môn thiên cơ thiên diêu ở dậu cung tọa mệnh, tam hợp văn khúc văn xương. Hai mươi chín tuổi ly hôn hậu xuôi nam Quảng Đông, làm mại dâm hoạt động, giàu to rồi tài lúc, lại nhớ tới nội địa.

15, hình tù giáp ấn cách

① cái thiên tướng là ấn, liêm trinh có tù, kình dương hóa khí là hình, nếu bàn về “Giáp”, thì thiên tướng không có khả năng bị liêm trinh và kình dương hai sao sở giáp. Thật là liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ cung tọa mệnh, có kình dương đồng cung, cho nên được tên này, dĩ bính năm sinh ra liêm trinh ở ngọ Hóa kị hung nhất. Đến đây cách sinh ra, tất là tội phạm, có lao ngục tai ương, tao pháp luật của chế tài, tịnh dễ bị chết thảm. Nữ mệnh, sẽ có sanh non, khai đao, huyết quang việc, mà lại cung phu thê sai ai ra trình diện đà la tham lang, đa chủ trượng phu chết sớm. ② liêm trinh thiên tướng cùng trời hình đồng cung, cũng “Hình tù giáp ấn” chủ là vũ dũng người, gia ngôi sao may mắn mong muốn phú quý, ở cung mệnh tam phương, đa số quân đội, bót cảnh sát hoặc cái khác tư pháp bộ môn công tác.

Trải qua nói: “Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư”, “Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng khó thoát”. Như:

Can tạo, 1968 mậu thân năm hai tháng mười một nhật giờ Dậu sinh, liêm trinh, thiên tướng, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, 1987 năm nhân trộm cướp tội bị xử năm năm ở tù, ra tù hậu thói quen không thay đổi, không chỉ thay đổi bản gia lịch, hơn nữa hút bạch phiến, 1996 bị bắt, ở ngục giam cưỡng chế giới độc, tịnh hình phạt ba năm.

16, nguyệt cùng gặp sát cách

(điều không phải đầu ngựa đái tiến) Thái âm thiên đồng ở ngọ cung tọa mệnh, bản thuộc lạc hãm, lại có Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, thiên hình chờ ác tinh đồng cung, tam phương vừa gia hội hung tinh, vì thế cách. Nhân tất trời sinh tính khiếp nhược, bản thân đa bệnh, suốt đời nghèo hèn sầu khổ. Nữ mệnh khắc phu, thụ tình cảm đả kích, là bị người vứt bỏ thực chất, đa ăn ở tình phụ, hoặc là kỹ nữ. Mệnh phùng đến đây cách, không chỉ bần, hơn nữa tiện, chung thân bất năng phát đạt. Cùng âm ở ngọ gặp Tứ Sát xung hội, đa chủ tâm ngoan thủ độc, vô tình vô nghĩa, và phụ mẫu thành thù, đồng thời dễ làm phạm tội hoạt động, hình thương đoản mệnh. Cho nên thơ cổ nói:

Cốt gầy thể vi bất túc nói, bả lương đốt hỏa vài lần tiêu. Nhân gian chuyện tốt khó hiểu chỗ, cành lá quang vinh là luôn luôn điêu.

Trải qua nói: “Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng”. “Nữ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp”.

17, mã thất bại vong cách

Cung mệnh thiên mã, và kiếp không đồng cung, đối cung có lộc tồn, hoặc lộc tọa không vong, vừa phùng thiên không kiếp sát tinh. Sinh phùng đến đây cách, suốt đời luôn luôn đổi tới đổi lui, hối hả ngược xuôi, khổ cực lao lực công dã tràng, là trống rỗng hiện ra, nghèo hèn của mệnh.

Trải qua nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”.

18, lương mã phiêu đãng cách

Thiên lương ở tị hợi cung tọa mệnh, và Tứ Sát thiên không cướp sao Hóa kỵ đồng cung gia hội, không gặp ngôi sao may mắn, mệnh và thiên di có thiên mã, tức là đến đây cách. Là xã hội tầng dưới chót nhân vật, suốt đời phiêu đãng, đang ở tha hương, tịnh thường vì hắn nhân việc mà bôn ba, vô sự rảnh rang mang, danh lợi giai hư, nghèo hèn của mệnh.

Thiên lương ở tị hợi, ất bính mậu nhâm tân năm sinh ra gia ngôi sao may mắn, cũng chủ phú quý, nhưng nhưng không khỏi phiêu đãng, nên đất khách phát đạt, chỉ là phú quý bất năng bền, suốt đời đa sóng gió, chung tất có rách nát.

Trải qua nói: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, “Thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu”, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn cô hàn chết non”, “Nữ mệnh, chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp”. Như:

Đổng hạo nói, can tạo 1912 nhâm tử năm tám tháng mười tám nhật giờ Thìn sinh, thiên lương ở tị cung tọa mệnh, thiên lương hóa lộc, hợi cung có lộc tồn, hóa khoa cập thiên mã, là song lộc triêu viên, khoa lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba của cách, mặc dù cũng thuộc lương mã phiêu đãng của cách, nhưng chủ đại phú quý. Đổng hạo nói là họ Đông Phương thuyền lớn vương, là Hương Cảng đặc biệt khu hành chính người nhậm chức đầu tiên hành chính quan trên đổng xây hoa cha. 1982 nhâm tuất năm qua đời thì, công ty đã mắc nợ buồn thiu, khó có thể duy trì.

19, sinh không được phùng thì cách

Mệnh tọa không vong hoặc tinh diệu lạc hãm địa, tam phương vô cát củng chiếu, hoặc không vong vừa phùng liêm trinh, phá quân hãm địa, một thân dù có hơn người bản lĩnh, chung bất năng phát huy tài năng, có sống không được phùng thì của thán. Suốt đời bình thường, không có lớn phát triển.

20, lộc phùng lưỡng sát cách

Lộc tồn thủ cung mệnh, hoặc hóa lộc thủ cung mệnh, nhưng cung mệnh cũng có tuần thiên không, chặn thiên không, thiên không, Địa kiếp, cùng là tam phương sẽ có dương đà hỏa linh đại hao chư ác, tức là lộc phùng lưỡng sát của cách. Chủ một thân tốt mã dẻ cùi, đẹp mà thôi, chung quy bất năng có điều làm, dù có một thời của tài lợi cũng rất nhanh rơi vào khốn nghèo.

21, nhật nguyệt giấu huy cách (nhật nguyệt trái lại bối)

Thái dương ở dậu tuất hợi tử cung tọa mệnh, buổi tối sinh ra; hoặc Thái âm ở mão thìn tị ngọ cung tọa mệnh, ban ngày sinh ra. Nhật nguyệt giai chỗ hãm thất chi địa, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn đồng cung tịnh cát hóa, đồng thời đồng thời gia sẽ có Tứ Sát thiên không cướp Hóa kị chờ ác, tức là “Nhật nguyệt trái lại bối” của cách, chủ suốt đời nghèo hèn.

Trải qua nói: “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy”, “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba”, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát”, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần, đái tật; Hóa kị, con mắt tật”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế”.

Thông thường nhật nguyệt trái lại bối của mệnh, chỉ cần mệnh có ngôi sao may mắn mà vô sát, tuy rằng đặc biệt vất vả cực nhọc, nhưng thành tựu xa bỉ nhật nguyệt vượng địa thủ mệnh người là đại (ngày, nguyệt ngọ thủ mệnh không làm đến đây luận, khó có đại phú quý), cho nên ở phán đoán “Trái lại bối” của mệnh thì, thiết bất khả xem thường họa phúc, cần phải tường xem xét. Kỳ thực, nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, cũng không phải là nhất định nghèo hèn không làm nổi, nếu như tam phương tứ chính không cùng hung tinh đồng cung và gia hội, đồng thời có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội, trái lại có việc nghiệp đại thành người, cự phú đại quý người cũng cũng có. Như:

Đại An Na của mệnh, tân xấu năm tháng năm ngày mười chín giờ Dậu sinh, thái dương thiên lương ở dậu cung tọa mệnh, một đời danh phi.

22, tài và tù thù cách

Vũ khúc là tài tinh thuộc kim, liêm trinh là tù tinh thuộc hỏa. Hai sao một thủ cung mệnh, một thủ thân cung, là hỏa kim tương khắc, như cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, tất hung họa chồng chất, chung thân không được an bình, hai sao có nhất Hóa kị gia sát, định tao bạo bệnh, hiểm ách. Nếu là cung mệnh tam phương tứ chính lâm miếu vượng, gia hội tinh tịnh được cát hóa, thì không làm đến đây luận.

23, suốt đời cô bần cách

Phá quân hãm địa thủ mệnh (mão dậu cung, tị hợi cung), cung mệnh, đối cung, tam hợp cung một có bất kỳ một viên ngôi sao may mắn gia hội, tức là suốt đời cô bần của cách.

24, quân tử không cầm quyền cách

“Quân tử” tức chỉ ngôi sao may mắn, “Không cầm quyền” chỉ chúng tinh nhập miếu đáng tiếc tẫn rơi vào rảnh rang cung (nam mệnh ngôi sao may mắn rơi vào phụ mẫu, huynh đệ, tật ách, nô bộc, phu thê, tử nữ), mà cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc, cung thiên di lộ vẻ tham lang, thiên hình, Tứ Sát, kiếp không chư ác diệu giao nhau, mà lại tinh thần cư hãm địa, tức là quân tử không cầm quyền, gian thần triều đại đương thời hiện ra. Mạng người được đến đây, là nghèo hèn mệnh chết yểu không thể nghi ngờ.

25, lượng nặng mui xe cách

Lộc tồn và hóa lộc tọa cung mệnh, gặp không vong cướp hao tổn hỏa linh hãm địa đồng cung, vừa hội hung tinh, một thân mặc dù đang ở tài hương, cũng tất khốn cùng chán nản. Như:

Can tạo, 1953 quý tị năm tháng mười sơ thất nhật giờ hợi sinh, cung mệnh phá quân ở tử hóa lộc, tịnh có lộc tồn đồng cung, là “Lộc hợp uyên ương” của cách, mà trên thực tế là một bần cùng nông dân. Nguyên nhân là thiên không cướp ở mệnh thân, cung mệnh trọng phạm chặn thiên không, tam phương vừa không gặp ngôi sao may mắn của cho nên.

26, dương đà giáp kị cách

Lộc tồn tại cung mệnh, thì tất là dương đà sở giáp. Nếu có Hóa kị tinh đồng cung, hoặc đối cung có Hóa kị tinh phá tan, tức dương đà giáp kị của cách, Hóa kị tinh của hung tính được dương đà của giáp mà có thể phát huy đầy đủ, kỳ hung cũng biết, hoặc nhân một thời của cát mà chiêu lâu dài của hung. Tuy có lộc tồn tại mệnh, trái lại không vì mỹ. Ví dụ như an mệnh ở thân, vừa phùng sao Hóa kỵ, kình dương ở dậu, đà la ở vị giáp của, kỳ dư phỏng đây là lệ. Thái tuế nhị hạn đi ở đây cũng hung, chủ cô bần hình khắc. Nhược lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn đồng cung, là kẻ keo kiệt, cũng có dư hại của hung.

Trải qua nói: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, “Dương đà giáp kị là bại cục”.

27, hỏa linh giáp mệnh cách

Hỏa Tinh linh tinh ở lân cung lai giáp cung mệnh, tức là đến đây cách, duy dần ngọ tuất năm sinh ra có tình hình như thế xuất hiện. Mạng người phùng đến đây, một thân gan lớn, có giữ tại phản kháng tâm lý, cụ phá hư tính. Có lẽ cá tính xung động, táo bạo, dễ gặp hung tai. Nhược cung mệnh có Hóa kị tinh, thì là điềm đại hung, ắt gặp tai họa bất ngờ, hoặc nhân một thời xung động mà thu nhận nặng tai.

Nếu là tham lang thủ cung mệnh, được hỏa linh giáp mệnh trái lại là đại cát của cách, nếu như tham lang hóa lộc nói, còn lại là đại phú đại quý của mệnh.

Trải qua nói: “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục (như an mệnh ở dần, Hỏa Tinh ở xấu, linh tinh ở mão. Cát đa thượng khả, duy giáp ngày kị hung. Tuổi hạn tuần đến tận đây địa cũng hung)”. Như:

Điền trung tâm sừng quang vinh, can tạo 1918 mậu ngọ năm ba tháng hai mươi tứ nhật giờ Mùi sinh, tử vi tham lang ở dậu cung tọa mệnh, tham lang hóa lộc, hội hợp tị cung của lộc tồn, là song lộc triêu viên của cách, Hỏa Tinh, linh tinh ở thân, tuất nhị cung lai giáp, cho nên năng lực thăng chức rất nhanh, 1972 năm bò lên trên Thủ tướng Nhật Bổn bảo tọa. Duy hỏa linh giáp mệnh của tác dụng phụ cũng hiển, tăng cường tham lang tinh “Tham” tính, vu 1974 năm nhân phát sinh hối lộ sự kiện xuống thai, 1976 năm vừa nhân tham ô sự kiện mà bị bổ bỏ tù.

28, kiếp không giáp mệnh cách

Địa kiếp thiên không hai sao ở lân cung giáp mệnh. Đến đây cách chỉ có an mệnh tử cung và tị cung, gặp tai kiếp thiên không lai giáp. Dường như phụ mẫu huynh đệ bất lực, kỳ tính chất và kiếp không cùng tồn tại cung mệnh tương tự. Nếu là cung mệnh vô chính diệu, hoặc tinh thần lạc hãm, gặp tai kiếp thiên không giáp, chủ triệu chứng xấu.

Nếu như cung mệnh có ngôi sao may mắn nhập miếu lại được cát hóa, tam phương vừa gia hội ngôi sao may mắn, thì kiếp không giáp mệnh của hung lực chợt giảm, tịnh không đáng sợ hãi, có thể khí của bất luận. Như Bỉ Nhĩ cái tỳ của mệnh, mặc dù kiếp không giáp mệnh, cung mệnh cập tam phương tứ chính tinh thần nhập miếu, hóa cát, tịnh hội ngôi sao may mắn, là toàn cầu thủ phủ.

Trải qua nói: “Kiếp không giáp mệnh là bại cục” (giả như an mệnh ở hợi, cướp ở tử, thiên không ở tuất là cũng. Tuổi hạn đi được cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình thương).

Tử vi tạp cách (toàn bộ nhất thiên)

1, phong vân tế hội

Như thân mệnh nhị cung suy nhược bất túc thủ, mà sở hành khổ nhị hạn ngôi sao may mắn san sát, lộc mã cùng bôn ba, tam phương cát củng, cũng có thể cây cỏ trải qua xuân, vui sướng hướng quang vinh. Hạn quá tác nhưng mệt mỏi.

2, dệt hoa trên gấm

Vị hạn phá mà ác tinh hội hợp, như con hạn không được cát mà xấu hạn tốt, vừa lúc cởi tử hạn nhập xấu hạn, được tam phương cát củng, lộc quyền tương phùng, là tài lợi đột nhiên phát.

3, lộc suy mã khốn

Lộc mã tức tài quan, lộc suy tức tinh thần thất bại vong cướp hao tổn nơi, mã khốn tài tinh gặp sát hãm của hương, nhị hạn cập thái tuế phùng của, tất nhiên rủi ro phá sản, tản hao tổn bổ sung.

4, áo gấm về nhà

Vũ tham cùng thủ vu mộ địa, niên thiếu nghèo khó, hạn đi cát địa, ba mươi tuổi hậu thủy phát đạt.

5, bộ sổ không chỗ nương tựa

Tiền hạn nhận hậu hạn, sở hành đều vì hung hãm nơi, mạng người phùng của, cơ khổ không chỗ nương tựa.

6, thủy thượng cái phòng

Một hạn hảo, một hạn phôi, như nước thượng cuộn sóng, cùng nhau vừa rơi xuống. Xã hội đoàn người, chỗ nào cũng có.

7, cát hung làm bạn

Mệnh có hung tinh, cũng có ngôi sao may mắn, cẩu thả có thể phối hợp thoả đáng, khứ hung lưu cát, tự nhiên phú quý hưởng phúc, nhược phối hợp nghèo nàn, phù hung ức cát, thì cô bần ở mệnh, đồ thán vô ích, nên an phận thủ thường, thích ứng trong mọi tình cảnh.

8, cây khô gặp mùa xuân

Cổ nhân nói: “Cây khô gặp mùa xuân do tái phát, khởi động lòng người vô được vận thì”. Cái mệnh mặc dù suy, mà hạn đi cát địa, cũng có thể mập ra, giống như cây khô gặp mùa xuân vẻ đẹp.

Thất cách tạp lục

1. Cung mệnh cát diệu tuy nhiều, thảng lúc rảnh rỗi cướp cực kỳ nó sát diệu thì chủ không được hoàn mỹ.

2. Cung mệnh tuy có quý, mà cung Quan lộc thụ thiên không.

3. Cung mệnh tuy có văn tinh, tam hợp, đối cung nặng xung dương đà thiên không cướp.

4. Mệnh vô cát diệu, cung tật ách có nhật nguyệt hai sao gia sát, chủ thắt lưng đà con mắt cổ, chắc chắn bị thương tàn phế hoặc tật bệnh trong người.

5. An mệnh tị hợi, thiên cơ thủ của, nếu có ngôi sao may mắn hợp cách cũng chủ quý, một thân nhất định gian tà, nhược không hợp cách, tiểu nhân vô sỉ.

6. Văn khúc ở tuất ngồi một mình cung mệnh, hội dần cung thái dương cự môn hai sao, nam nữ phùng của, ly hôn tỉ lệ

Đẩu số cực phẩm cách tường giải trừ! (nhất) cộng 5 thiên

Tử Phủ đồng cung cách Tử Phủ triêu viên cách Thiên phủ triêu viên cách quân thần khánh hội cách

Phủ tướng triêu viên cách cơ nguyệt cùng lương cách cơ lương gia hội cách văn lương chấn kỷ cách

Cự nhật đồng cung cách kim xán quang huy cách ánh sáng mặt trời Lôi môn cách dương lương xương lộc cách

Minh châu rời bến cách trăng sáng Thiên môn cách nhật nguyệt tịnh minh cách nguyệt sinh biển cả cách

Thọ tinh nhập miếu cách anh tinh nhập miếu cách thạch trung tâm ẩn ngọc cách thất sát triêu đấu cách

Đầu ngựa đái tiến cách cự cơ cùng lâm cách thiên ất củng mệnh cách tam kỳ gia hội cách

Quyền lộc tuần phùng cách khoa quyền lộc giáp cách song lộc giáp mệnh cách tả hữu đồng cung cách

Văn quế văn hoa cách tham vũ đồng hành cách tam hợp hỏa tham cách tham linh triêu viên cách

Quý tinh giáp mệnh cách liêm trinh văn võ cách quyền sát hóa lộc cách hùng ở lại triêu viên cách

Phụ củng văn tinh cách lộc văn củng mệnh cách lộc hợp uyên ương cách song lộc triêu viên cách

Lộc mã bội ấn cách lộc mã cùng bôn ba cách nhị diệu cùng lâm cách thềm son quế trì cách

Biệt thự đăng dong cách khoa danh hội lộc cách cực hướng ly minh cách hóa tinh phản quý cách

Đeo sao được địa cách nhật nguyệt bức tường cách tài lộc giáp mã cách minh lộc ám lộc cách

Khoa minh lộc ám cách

Phàm chư cát cách, nhược gặp Tứ Sát kiếp không sao Hóa kỵ hội chiếu (số ít tình huống ngoại lệ, như lửa tham cách chờ), đều thuộc về đặc biệt, tú mà không thực, phúc trạch có tổn hại, hoặc phú quý chỉ phải thứ nhất, hoặc phú không nhiều phú, quý không nhiều quý, hoặc nhân phú quý dồn họa, hoặc nhân sinh có cái khác khuyết điểm.

1, Tử Phủ đồng cung cách

An mệnh ở dần thân, giá trị tử vi Thiên phủ đồng cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội, phương hợp đến đây cách, không gặp ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, không hợp đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Giáp năm sinh ra hóa cát cực mỹ, đinh kỷ canh quý năm sinh ra cũng cát. Thơ viết:

Đồng cung Tử Phủ quý sinh ra, thiên ở thanh minh Vạn Tượng tân. Ưa phùng dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn.

Trải qua nói: “Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu”, “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công”. Như:

Thái ngạc, can tạo 1872 nhâm thân năm tháng mười mùng mười nhật giờ Dậu sinh, tử vi Thiên phủ ở dần cung tọa mệnh, tử vi hóa quyền, cũng loạn thế anh hùng, chưởng binh quyền. Tích đà la sao Hóa kỵ hội hợp, thiên không cướp xung chiếu, thất sát thủ thân, yểu thọ hiện ra cũng. Thái ngạc là cận đại nhà quân sự, ái quốc tướng lĩnh. 1900 năm tham gia tự lập quân khởi binh, sau khi thất bại lưu học Nhật bản trường sĩ quan. 1904 năm về nước ở Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Vân Nam huấn luyện lính mới, 1911 năm trạc Vân Nam ba mươi bảy hiệp hiệp thống, khởi nghĩa Vũ Xương bạo phát, và Vân Nam giảng võ đường tổng bạn lý căn nguyên ở côn minh cử binh đáp lại, thành lập quân chính phủ, nhâm Vân Nam đô đốc. Tịnh phái đường kế nghiêu tiến quân Quý Châu, do đường tiếp nhận chức vụ Quý Châu đô đốc. 1913 năm quý mão, bị Viên Thế Khải điệu tới Bắc Kinh, âm gia giám thị. 1915 năm và Lương Khải Siêu bày ra trái lại viên, lặn ra Bắc Kinh, 12 nguyệt ở Vân Nam tổ chức hộ quốc quân khởi binh đòi viên, và viên quân chiến đấu kịch liệt vu Tứ Xuyên Lô Châu, nạp khê. 1916 bính thìn năm, Viên Thế Khải sau khi nhâm Tứ Xuyên đốc quân kiêm tỉnh trưởng. Cùng năm nhân bệnh phó Nhật bản chạy chữa, không trừng trị qua đời, tuổi mụ bốn mươi lăm.

2, Tử Phủ triêu viên cách

Tử vi, Thiên phủ vu miếu vượng nơi chụp ảnh chung mệnh viên, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách có tứ, ① như vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, tam hợp Tử Phủ Thiên phủ. ② liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, tam hợp tử vi Thiên phủ. ③ liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ tọa mệnh, tam hợp tử vi Thiên phủ. ④ thiên tướng ở xấu vị tọa mệnh, tam hợp Thiên phủ cập đối cung có tử vi. Nhập đến đây cách người, không lớn quý tức đương đại phú. Thơ viết:

Nhất đấu tôn tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cát diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim.

Trải qua nói: “Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung”. Như:

Đặng tiểu bình, can tạo 1904 giáp thìn năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh, một đời vĩ nhân, thiên thu công lao sự nghiệp, được liêm trinh ở thân nhập miếu, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, tả phụ văn xương khoa tinh hội hợp, mười phần đế vương khí tượng. Đặng tiểu bình dấn thân vào Trung quốc giải phóng sự nghiệp, công huân trác trước, tịnh ở lúc tuổi già trở thành Trung quốc lãnh đạo tối cao người và cải cách mở ra tổng nhà vẽ kiểu, khiến cho toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, cải biến hàng tỉ Trung Hoa Trung Quốc số mạng của người, nhược mệnh bàn thượng hoàn toàn không có dấu hiệu, thì mệnh lý không có bằng chứng vậy. (giáp thìn nhâm thân mậu tử nhâm tử, sáu tuổi vận)

3, Thiên phủ triêu viên cách

Thiên phủ, liêm trinh hai sao ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đến đây cách, có tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương hảo, giáp kỷ năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra thứ hai. Tuất cung là can quẻ vị, là quân, Thiên phủ tác thần, mạng người được đến đây, chủ đại phú đại quý. Thơ viết:

Can là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi. Phụ bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng huy.

Trải qua nói: “Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử”, “Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”. Như:

Minh mục tông Long Khánh hoàng đế, can tạo 1537 đinh dậu năm tháng giêng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung tọa mệnh, khôi việt giáp mệnh, phụ bật lộc tồn hội chiếu, quý vi thiên tử. 1567 Đinh Mão năm đăng cơ, 1572 nhâm thân năm băng hà, tại vị cận năm năm, thọ chỉ ba mươi sáu tuổi. (đinh dậu quý mão quý mão bính thìn)

4, quân thần khánh hội cách

Cung mệnh có tử vi tinh, được Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý chờ ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đến đây cách, gia lộc tồn tịnh cát hóa cao hơn. Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp kị chư ác đồng cung hoặc gia hội vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đến đây cách. Tử vi là quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư tinh tác thần, cho nên là quân thần khánh hội. Mạng người được đến đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Trải qua nói: “Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang”. Như:

Can tạo 1954 giáp ngọ năm đầu tháng chín thất ngày thì sinh, tử vi thiên tướng ở tuất cung tọa mệnh, quân thần khánh hội, khoa quyền lộc hợp, nhà công nghiệp, có hàng tỉ của phú. Năm gần đây kinh doanh không tốt chính hãm khốn cảnh.

5, phủ tướng triêu viên cách

Thiên phủ, thiên tướng hai sao nhất cư cung tài bạch, nhất cư cung Quan lộc, lai chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách, có Tứ Sát kiếp không Hóa kị gia hội thì đặc biệt. Đến đây cách thượng chủ và và thân nhân bằng hữu tình cảm sâu, nhân tình vị nùng. Đến đây cách có tứ:

① xấu cung an mệnh vô chính diệu, tị cung Thiên phủ, dậu cung thiên tướng lai triêu; vị cung an mệnh vô chính diệu, hợi cung Thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triêu; mão cung an mệnh vô chính diệu, hợi cung thiên tướng, vị cung Thiên phủ lai triêu; dậu cung an mệnh vô chính diệu, tị cung thiên tướng, xấu cung Thiên phủ lai triêu.

② Thiên phủ ở xấu (vị) an mệnh, thiên tướng ở tị (hoặc hợi) lai triêu; Thiên phủ ở mão (dậu) an mệnh, thiên tướng ở vị (xấu) lai triêu; Thiên phủ ở tị (hợi) an mệnh, thiên tướng ở dậu (mão) lai triêu.

③ liêm trinh ở dần (thân) an mệnh, Thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất (tử thìn) lai triêu, đến đây lệ sai ai ra trình diện tiền Tử Phủ triêu viên cách. Thơ viết:

Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp mãn Càn Khôn.

Trải qua nói: “Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra”, “Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc”, “Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” (vô Tứ Sát chư ác phá tan là chuẩn), “Dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh”, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”. Như:

Ni Khắc tốn, can tạo 1912 nhâm tử năm ba ngày đầu tháng chạp nhật giờ Tuất sinh, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh, vị cung thiên tướng lai triêu, tả hữu lộc tồn hội hợp, vũ khúc Hóa kị lai xung. Tằng kế nhiệm tổng thống nước Mỹ, 1974 năm thái tuế và đại hạn tương trùng, lưu niên cung Quan lộc cự môn cùng trời khốc thiên hư cùng thủ, nhân van ống nước sự kiện xuống đài, 1994 năm, đại hạn và thái tuế cùng tồn tại địa võng, thái dương hãm địa, đà la thiên khiến cho cùng giá trị, tiểu hạn thân cung thiên thương, tử năm sinh ra có kị, mà lại lưu niên Thiên can Hóa kị nhập tuất cung, ốm chết.

6, cơ nguyệt cùng lương cách

Đến đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính tất là thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là bản cách, hoặc thân cung, cung mệnh phùng đến đây bốn sao hội cát cũng bản cách, cần phải tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đến đây cách người, đa ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trung tâm nhậm chức, làm quản Lý Công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác chờ, giống nhau sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu. Cách cục tốt người, phú quý không nhỏ. Sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng nhưng dĩ kỳ sở trường tài nghệ mà thành danh. Cho hắn cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng đoán đến đây cách. Thơ viết:

Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao bút trong nên tác lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Trải qua nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương tác lại nhân”, “Cơ nguyệt cùng lương phúc lâm”, “Dần thân mừng nhất cùng lương hội”, “Tị hợi cùng giải quyết lương cơ nguyệt, đa chủ tác lại nhân” (gia thân cung tụ họp bốn sao mới là), “Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm nô bộc nữ là kỹ”. Như:

Trang thục uyển nữ sĩ, khôn tạo 1954 giáp ngọ năm mùng chín tháng chín nhật giờ dần, sống ở Ma Cao. Thiên đồng thiên lương ở thân cung tọa mệnh, tài bạch, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Thái âm, thiên cơ, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu tương phùng, cho nên đại phú. Hiện giữ Hương Cảng thân ngân vạn nước công ty hữu hạn, thân ngân vạn nước chứng khoán công ty hữu hạn tổng tài.

7, cơ lương gia hội cách

Thiên cơ, thiên lương hai sao ở thìn tuất cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách, đa chủ học có sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, hay đoán thần sách, chưởng binh quyền, hội ngôi sao may mắn đa, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, làm công tác quân cảnh, tư pháp chờ hữu quan, lại thấy sát người, đa số tôn giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, nhà triết học, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi biện hạng người, nên thầy bà, 1.cửu lưu, tăng nói, tài nghệ. Thơ viết:

Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Hay đoán thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Trải qua nói: (thiên cơ)”Canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân”, “(thiên lương) thiên cơ đồng hành, cư hàn uyển, thiện đàm binh”, “(thiên cơ, thiên lương) hội tả hữu, xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương”. Như:

Hứa sùng trí, can tạo 1887 Đinh Hợi năm chín tháng thập nhật buổi trưa sinh, thiên cơ thiên lương ở thìn cung tọa mệnh, khoa quyền lộc tam kỳ gia hội, văn xương văn khúc đối củng, linh tinh ở cung mệnh trợ giúp kỳ trùng ra thiên la ở võng, là Trung Hoa Trung Quốc cận đại nhà cách mạng, ái quốc tướng lĩnh. Tằng nhâm đòi viên Tổng tư lệnh, đông bắc quân tham mưu trưởng, tôn trung tâm sơn phủ Đại nguyên soái tòng quân trường, việt quân đệ nhị quân quân trưởng, việt quân Tổng tư lệnh. 1925 năm bị tưởng giới thạch ép đi. Hậu ẩn cư Hương Cảng, 1965 ất tị năm chết bệnh. Kịch nhiều tập <thiên thu gia nước mộng> hay diễn thuật hứa sùng trí cực kỳ hậu nhân cố sự. (Đinh Hợi canh tuất một giáp canh ngọ, sáu tuổi)

8, văn lương chấn kỷ cách

Văn khúc (hoặc văn xương) cùng trời lương vượng địa thủ mệnh, tam mới có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia sẽ vì bản cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa người, chủ đại quý. Thơ viết:

Văn tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng hoàng môn điểu phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp sai ai ra trình diện, bức người thanh khí mãn Càn Khôn.

Trải qua nói: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương”, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng”.

Lương chấn anh, can tạo 1954 giáp ngọ năm bảy tháng mười bốn nhật giờ dần sinh, văn khúc thiên lương ở ngọ cung tọa mệnh. Hương Cảng nổi danh nhân sĩ, “Lương chính anh trắc lượng sư đi” đổng sự tổng giám đốc. 1996 năm tự động kết thúc Hương Cảng hành chính quan trên tranh cử. 1999 năm Hương Cảng đặc biệt khu hành chính hành chính quan trên đổng xây hoa tuyên bố, ủy nhiệm lương chấn anh là đặc biệt khu chánh phủ hành chính hội nghị triệu tập nhân, nhiệm kỳ từ năm đó 7 nguyệt 1 nhật bắt đầu.

9, cự nhật đồng cung cách

Cự môn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn làm gốc cách. Bản cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Kỳ một đời người luôn luôn danh lớn hơn lợi. Canh tân quý năm sinh ra, vô Tứ Sát kiếp không gia sẽ vì thượng cách. Thân cung thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Thơ viết:

Cự nhật củng chiếu đối tai thai, giá trị đến đây ứng với là cái thế tài. Nếu là hung tinh vô chiến khắc, áo bào tím ngọc đái biên công lai.

Trải qua nói: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại”, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”. Như:

Bách Lý Hề, can tạo canh tuất năm tháng năm hai mươi nhật giờ Thìn sinh, thái dương cự môn ở dần cung tọa mệnh, song lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu xương khúc gia hội, cho nên đại quý. Kỳ nguyên do ngu nước đại phu, nước vong hậu bị nước Tấn tác giá của thần đưa vào Tần quốc, hậu trốn đi đáo sở, vừa là sở nhân sở chấp, bị tần mục công dĩ ngũ trương mẫu hắc da dê chuộc đồ, dụng là đại phu, bang trợ tần mục công thành lập sự thống trị.

10, kim xán quang huy cách

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách. Mạng người được đến đây, chủ suốt đời không chỉ đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc phụ bật hoặc sai ai ra trình diện thiên không cướp thì mỹ cảnh giảm đi. Canh tân năm người sống phú quý toàn bộ mỹ, giáp quý đinh kỷ năm thứ hai.

Trải qua nói: “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú”, “Cự nhật củng chiếu là kỳ cách”. Như:

Can tạo 1963 quý mão năm đầu tháng tám một ngày giờ mẹo sinh, thái dương ở ngọ cung tọa mệnh. Quyền lộc gặp lại, vô phụ bật xương khúc cát diệu, mà lại kiếp không lâm tài phúc của hương, cho nên phú quý hữu hạn. Ngay cả như vậy, cũng bình bộ lên nói, do nhất ở trường học sinh chợt đề bạt làm nào đó Tỉnh ủy thư ký thư ký riêng, quyền bính không nhỏ, nhưng lại phú lên.

Đẩu số cực phẩm cách tường giải trừ! (nhị) cộng 5 thiên

11, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách

Vừa danh “Mặt trời mọc phù tang cách”, tức ban ngày sinh ra, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì bản cách. Duy ất, tân, nhâm năm sinh ra hợp cách, ất tân năm sinh ra điều kiện tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, dĩ tam phương tứ chính vô sát xung làm hạn định. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiêu tiểu ám toán. Thơ viết:

Thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia. Thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chinh chiến thanh thế động di hoa.

Trải qua nói: “Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý”.

12, dương lương xương lộc cách

Tức “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần phải ất năm sinh ra, cung mệnh có lộc tồn, có nữa văn xương cùng thủ mới là. Mạng người được đến đây, bài vở và bài tập siêu quần, thi vận thật tốt, vì quốc gia trọng thần, chính giới người nổi tiếng, đại quý.

Trải qua nói: “Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh”.

13, minh châu rời bến cách

An mệnh ở vị vô chính diệu, mão cung thái dương thiên lương, hợi cung Thái âm nhập miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách. Mệnh thân cung chúng cát thủ chiếu vô Tứ Sát thiên không cướp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất là chính giới nhân viên quan trọng, suốt đời tài quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất bính tân nhâm năm sinh ra thượng cách.

Trải qua nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng”, “Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh”.

14, trăng sáng Thiên môn cách

Vừa danh “Nguyệt rơi hợi cung cách”, tức buổi tối sinh ra, được Thái âm ở hợi cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách. Đến đây cách sinh ra, không lớn quý thì đương đại phú. Thái âm và xương khúc đồng cung thì đẹp nhất, ất bính mậu năm sinh ra điều kiện tốt nhất, đinh tân canh năm sinh ra thứ hai. Cung mệnh có sát tinh thì đặc biệt. Thơ viết:

Chính gặp gió vân tế ngày họp, hải môn chỗ cao một con rồng phi, văn chương đang lúc ra anh hùng hán, vạn lý công danh được người hi.

Thái âm nhập miếu có ánh sáng huy, tài nhập tài hương đặc biệt kỳ. Phá hao tổn hung tinh giai không đáng, tài sản vô số phú hào mà.

Trải qua nói: “Trăng sáng Thiên môn, tấn tước phong hầu”. Như:

Bỉ Nhĩ cái tỳ, can tạo 1955 ất vị năm chín tháng mười ba nhật giờ hợi sinh, Thái âm ở hợi cung tọa mệnh. Nước Mỹ vi mềm công ty tổng tài, thế giới thủ phủ, kháo khai phá máy vi tính mềm thể lập nghiệp, cá nhân tài sản một nghìn ức đôla, chính tượng quả cầu tuyết như nhau việt cổn càng lớn.

15, nhật nguyệt tịnh minh cách

Đến đây cách có nhị, ① thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu, hai sao miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất bính đinh canh tân năm sinh ra hợp cách. ② an mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cự môn thái dương, tử cung thiên đồng Thái âm, nhật nguyệt nhập miếu vượng triêu chiếu cung mệnh. Đã ngoài giai muốn cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội mới là bản cách. Thơ viết:

Nhị diệu thường minh khí tượng tân, niên thiếu học vấn bá thanh danh. Trải qua thăng chuyển công danh thịnh, định làm trong triều tiếp lý nhân.

Trải qua nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện”. Như:

Tằng Quốc Phiên, 1811 tân vị năm tháng mười mười một nhật giờ Tuất sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, phụ bật cùng tồn tại cung mệnh, xương khúc giáp mệnh, nhật nguyệt tịnh minh, quyền lộc hội hợp, tất là đại quý của cách. (tân vị kỷ hợi bính thìn mậu tuất, ngũ tuổi, hữu vân giờ hợi người sống, lầm)

16, nguyệt sinh biển cả cách

① thiên đồng. Thái âm tinh ở tử cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách. ② có lẽ Thái âm thiên đồng ở tử thủ cung điền trạch, và ngôi sao may mắn hội hợp tịnh cát hóa cũng, đến đây cần phải cung mệnh và tam mới có cát phương luận. Mệnh giá cùng âm ở tử hội ngôi sao may mắn, thanh tú, ưu nhã, học hỏi qua người, chủ được tài phú và danh tiếng. Cách cục tốt người, đại phú đại quý.

Trải qua nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được trung gián của chức, thanh yếu tài”, “Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương”. Như:

Dương hạnh phật, can tạo 1893 quý tị năm hai tháng ngày mười chín giờ mẹo sinh, thiên đồng Thái âm ở tử cung tọa mệnh, và lộc tồn, hóa khoa đồng cung, kiếp không lâm tài bạch, phúc đức nhị cung. Tằng lưu học nước Mỹ cáp phật đại học, nhâm đông nam đại học công học viện viện trưởng, quốc dân đảng trung ương viện nghiên cứu tổng can sự, và lỗ tấn, Tống Khánh linh tổ chức dân quyền bảo đảm đồng minh. Nhân phản đối tưởng giới thạch phát xít thống trị, 1933 quý dậu năm 6 nguyệt bị quốc dân đảng đặc vụ ám sát. (quý tị bính thìn nhâm thân quý mão, nhất tuổi)

17, thọ tinh nhập miếu cách

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội người, làm gốc cách. Thiên lương thuộc Thổ Ty thọ, cư ngọ cung nhập miếu. Đến đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức ưu tú, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự mọi người tài, mà lại một thân khỏe mạnh tốt, thọ mệnh trường, suốt đời danh lớn hơn lợi, hội ngôi sao may mắn chúng, chủ đại quý. Năm đinh sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ phú. Dư năm sinh ra cũng không phải, không gặp hung tinh, chủ có thọ mà thôi. Thơ viết:

Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời vinh hoa mộc ân sâu. Bay vút lên hồng cô thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế đình.

Trải qua nói: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển”. Như:

Dương mỗ, can tạo 1929 kỷ tị năm tháng 11 mười bốn nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở ngọ cung tọa mệnh, thiên lương hóa khoa, lộc tồn đồng cung, hội phụ bật, cục cấp cán bộ, thanh quan một, đã hưu trí.

18, anh tinh nhập miếu cách

Phá quân thủ mệnh cư tử, ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội người làm gốc cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp quý năm sinh ra thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh kỷ năm sinh ra thứ hai. Bính mậu năm sinh ra chủ khốn, không vào đến đây cách. Thơ viết:

Bắc đẩu anh tinh tối có quyền, khảm ly trên phúc kéo dài. Hoàng kim xây tiết xu triều đình, quản lý chung anh hùng trấn bốn phía.

Trải qua nói: “Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước”, “Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, vị tới tam công”. Như:

Nào đó phú ông, can tạo 1947 Đinh Hợi năm chín tháng mười bốn giờ Thìn sinh, phá quân ở ngọ cung tọa mệnh, lộc tồn đồng cung, gia hội tả hữu. Nhân phá quân và văn xương cùng tồn tại cung mệnh, cách cục nghèo nàn, chích phú không mắc. Người này kinh thương phát đạt, có ngàn vạn lần của phú.

19, thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Cự môn nhập tử ngọ cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách, đến đây cách chỉ có tân, quý năm sinh ra phương nhập cách. Bản cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí nhớ hơn người, một thân đương kinh thương đại phú, hoặc tham chánh mà quan to lộc hậu, hoặc ác binh quyền, không phải cũng học thuật giới, khoa học kỹ thuật giới của quyền uy nhân sĩ. Phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu phía sau có đại thành, cố xưng là “Thạch trung tâm ẩn ngọc”. Tân quý năm sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra cũng cát, lập mệnh ở tử, canh năm sinh ra cũng chủ may mắn. Thơ viết:

Cự môn tử ngọ ưa tương phùng, canh giá trị sinh ra tân quý trung tâm. Sớm tuổi định vì phàn quế khách, lão lai tư nhuận phú gia ông.

Trải qua nói: “Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc”, “Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, “Cự nhật củng chiếu là kỳ cách”.

20, thất sát triêu đấu cách

Thất sát thủ mệnh, nhập tử ngọ dần thân cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách. Thất sát ở dần thân cung nhập miếu, ở tử ngọ cung vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh là “Triêu đấu”, ở dần, tử tọa mệnh là “Ngưỡng đấu”. Đến đây cách có chứa sát khí, chính phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân nhất tao ương, hoặc vì vậy mà có không ít người tử ở dưới tay của hắn. Nhập đến đây cách người, đa chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, không phải cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại có hung tinh gia hội thì thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bạo phát bạo bại, ngay cả một thời phát đạt cũng khó lâu dài bảo trì, đồng thời kết cục đại thể không tốt. Sẽ không ngôi sao may mắn, thì giảm thành bình thường của cách, không gặp ngôi sao may mắn mà sai ai ra trình diện hung diệu đồng cung gia hội, thì là loại kém mệnh thức, chủ hung ác, tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, vừa chỉ thọ nan trường vĩnh. Thơ viết:

Cách danh triêu đấu quý không thể nghi ngờ, nhập miếu cần phải giáo thọ phúc đủ. Liệt liệt trọng trọng thân danh vọng, bình sinh an ổn hảo căn cơ.

Thất sát dần thân tử ngọ cung, tứ di chắp tay phục anh hùng. Khôi việt tả hữu văn xương hội, khoa lộc danh cao thực vạn chung.

Trải qua nói: “Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương”, “Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương”, “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng”, “Thất sát thủ mệnh, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng”, “Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”. Như:

Đỗ Nguyệt Sanh, can tạo 1888 mậu tử năm mười lăm tháng bảy nhật buổi trưa sinh (sai ai ra trình diện nghèo thông bảo giám), thất sát, thiên mã ở dần cung tọa mệnh, cung tài bạch tham lang hóa lộc, đối cung (phúc đức) có linh tinh kích phát, tả hữu xương khúc giao nhau vu tài bạch phúc đức nhị cung, mặc dù sinh ra nghèo hèn, cũng có lộ tiền đồ, hiển hách một thời. Phàm thất sát, kình dương, Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), bạch hổ hội hợp vu cung mệnh tam phương tứ chính, phần nhiều là xã hội đen của đại đầu mục. Đỗ Nguyệt Sanh thời niên thiếu là cũ Thượng Hải mại hoa quả một tiểu ma-cà-bông, can tẫn chuyện ác, dĩ buôn bán nha phiến lập nghiệp phát tích, hậu trở thành Thượng Hải pháp tô giới Thanh bang đầu lĩnh một trong. Rượu thuốc lá phiêu đổ giá tứ hại hại nước hại dân, Đỗ Nguyệt Sanh lại đem coi như trân bảo, khổ tâm kinh doanh, trở thành Thượng Hải trùm, và hoàng kim quang vinh, trương tiếu lâm tịnh xưng Thượng Hải tam đại hanh. Hắn vừa tưởng giới thạch sư phụ huynh, xã hội đen của đại đầu mục, là Thượng Hải mây mưa thất thường to lớn lưu manh, từ buôn bán nha phiến đáo “Công thương giới cự tử”, cập đáo “Chính giới tai to mặt lớn”, lịch lư vĩnh tường, tôn truyện phương, trương tông xương, tưởng giới thạch mấy người “Vương triều” mà không đảo, oai phong lẫm liệt, nghe tiếng trung ngoại vua và dân. 1949 năm Thượng Hải đêm trước giải phóng, Đỗ Nguyệt Sanh di cư Hương Cảng, và kinh kịch danh diễn viên mạnh tiểu đông kết hôn, 1951 năm tân mão, sáu mươi bốn tuổi, nông lịch bảy tháng mười bốn nhật giờ Thân ở Hương Cảng bệnh tử trừ trương tiếu lâm bị ám sát ngoại, Đỗ Nguyệt Sanh, hoàng kim quang vinh hai người thượng được chết già, tạo hóa không nhỏ. (mậu tử canh thân ất xấu nhâm ngọ, ngũ tuổi)

Đẩu số cực phẩm cách tường giải trừ! (tam) cộng 5 thiên

21, đầu ngựa đái tiến cách

① thiên đồng, Thái âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, là đầu ngựa đái tiến cách. Kỳ dư năm sinh ra không vào đến đây cách ② tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, là đầu ngựa đái tiến cách, có hỏa linh, phụ bật đồng cung gia hội canh cát. Cái ngọ là mã, kình dương là tiến, tên cổ đến đây cách.

Nhập đến đây cách người, chủ quan võ quý hiển, thống binh biên quan. Người thời nay thì nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng yếu đi xa hắn phương, bôn ba ra ngoài mới có thể khai vận, năm mới đa khổ cực lao lực mà không chỗ nào thành, trung tâm lúc tuổi già có thể có ngoài ý muốn vận may, khắc phục trắc trở, mà có đại phú quý. Đến đây cách nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện của, không nhất định có thể có phú quý, trái lại thuộc hình khắc của mệnh.

Trải qua nói: “Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương”, “Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương” (phú hơn nữa quý), “Kình dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương (chỉ là không kiên nhẫn cửu)”.

Án: Đến đây cách tác giả không thấy chân chính có người giàu sang, nội có một … hai … Đều là phạm pháp bắn chết đồ (sẽ có hỏa linh).

22, cự cơ cùng lâm cách

Lại bảo “Cự cơ đồng cung cách”, là chỉ cự môn, thiên cơ hai sao ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung gia hội, vì thế cách. Hợp đến đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương thế giới. Cách cục sảo thứ người, kinh thương sẽ thành là phú ông. Cự cơ ở dậu cung thủ mệnh điều không phải đến đây cách. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao. Thơ viết:

Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi. Học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng đức nghiệp chấn hoa di.

Trải qua nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị”, “Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra vị chí công khanh”, “Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng (mão dậu cùng luận)”. Như:

Lâm bưu, can tạo 1907 Đinh Mùi năm tháng 11 đầu tháng ba nhật giờ mẹo sinh, cung mệnh ở dậu vô chính diệu, đối cung cự môn thiên cơ, khoa lộc gặp lại, cũng quý chinh. Thân cung cự môn thiên cơ, cung Quan lộc Thái âm gặp linh tinh, chủ thiện quyền mưu âm mưu, cho nên có thể sử dụng binh như thần, nhưng lại thuộc gian ác của tượng. Mệnh vô chính diệu, tam hợp đà la Hóa kị linh tinh, ắt gặp chết thảm. 1971 năm 9 nguyệt 12 nhật, lâm bưu chờ chết vong, ngày kế, chở có lâm bưu chờ tam xoa kích máy bay ở Mông Cổ ôn đều ngươi hãn bầu trời bị đạn đạo đánh rơi.

23, thiên ất củng mệnh cách (tọa quý hướng quý)

① thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung, ② hoặc thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất ở cung thiên di, thân cung thủ thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, thái độ làm người đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều mọi người tương trợ, nhất là gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, phú quý. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết:

Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái thế truy ngựa chạy tán loạn, dị thì đương là tể tướng tài.

Trải qua nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, “Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ”, “Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai”, “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, “Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”. Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý của lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

24, tam kỳ gia hội cách

Hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam hóa diệu là tam kỳ, đến đây tam hóa diệu hội vu cung mệnh tam phương tứ chính, liền là tam kỳ gia hội cách. Nhập bản cách người, chí hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn của huệ, đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, suốt đời năng lực thành tựu đại sự đại nghiệp. Tam hợp chính tinh nhập miếu vượng cập tam hóa diệu cũng miếu vượng được địa, thì là nghe tiếng thế giới của cách, cự phú đại quý. Nhược cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương sẽ có hung tinh, nhưng có phú quý thanh danh, chỉ là bỉ người trước thua ngươi. Nhược cung mệnh tinh thần lạc hãm mà lại tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh trọng phạm không vong người, tuy có tài hoa cũng có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại giảm thành bình thường của cách. Nhược trong cung bản vô ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, dù có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu khả năng, trái lại nhược ngôi sao may mắn phối đáng giá nên, tức có Hóa kị, Địa kiếp, thiên không cũng chỉ là giảm ta phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đoan ở nhất tâm, phi văn tự sở có thể tẫn nói. Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, quan kỳ nhân kỳ sự tất có khác hẳn với thường nhân chỗ. Tường thi của:

Nhất, giáp năm sinh ra:

1, vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh. (đại phú đại quý)

2, tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh. (nan phú quý, tung phú quý cũng thuộc gian nhân, tu hữu tả hữu hoặc xương khúc đồng cung phương cát)

3, liêm trinh thất sát ở xấu vị tọa mệnh. (đại phú đại quý)

4, vũ khúc phá quân ở tị hợi tọa mệnh. (nan phú quý)

5, liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

6, tử vi thất sát ở tị hợi tọa mệnh. (nan đại thành)

7, vũ khúc tham lang ở xấu vị tọa mệnh. (có thể đại phú, cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh cùng thủ phương hay)

8, liêm trinh phá quân ở mão dậu tọa mệnh. (có thể phú, nan đại thành)

9, tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh. (có thể phú quý, có tả hữu xương khúc canh cát)

10, tử vi phá quân ở xấu vị tọa mệnh. (có thể phú, nan đại thành)

11, liêm trinh tham lang ở tị hợi tọa mệnh. (khó có phú quý, nam lang thang, nữ dâm tiện. Hợi cung chủ lao ngục)

12, vũ khúc thất sát ở mão dậu tọa mệnh. (nan đại phú quý. Đều có tàn tật, mão cung vưu nặng. Dậu cung có thể phú, nan đại thành)

Đã ngoài tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Nhị, năm đinh sinh ra:

1, thiên cơ Thái âm ở dần thân tọa mệnh. (có thể phú quý, nan đại thành)

2, thiên lương ở tử ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

3, thiên đồng ở thìn tuất tọa mệnh. (đại phú đại quý)

4, thiên đồng ở mão dậu tọa mệnh. (đại phú quý)

5, thiên đồng Thái âm ở tử ngọ tọa mệnh. (tử cung đại phú quý. Ngọ cung không hiện, nữ mệnh dâm tiện)

6, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất tọa mệnh. (có thể phú quý)

7, cung mệnh ở dần hoặc thân vô chính diệu, còn đối với cung là cự môn thái dương người. (có thể phú quý, nan đại thành)

8, thiên đồng thiên lương ở dần thân tọa mệnh. (lớp giữa phú quý, cần phải phong thuỷ phối hợp có thể đại thành)

9, Thái âm ở thìn tuất tọa mệnh. (đại phú đại quý, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, sống ở buổi tối cao hơn)

10, thiên cơ ở tử ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

11, cung mệnh ở xấu hoặc vị vô chính diệu, còn đối với cung là Thái âm thái dương người. (nan đại thành, nữ mệnh dâm tiện)

Đã ngoài tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Tam, bính năm, tân năm sinh ra nhân có văn xương chữ Nhật khúc hóa khoa, tam kỳ gia hội cũng không cố định, cho nên không được liệt ra.

Tứ, ất mậu kỷ canh nhâm quý năm người sống, cũng không tam kỳ cách xuất hiện, hóa lộc hóa quyền hóa khoa vĩnh viễn cũng sẽ không ở tam phương tứ chính gia hội xung chiếu. Thơ viết:

Tam kỳ củng hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người lý phùng. Tiếp để ý âm dương chính xác tể tướng, công danh phú quý không được nói hùa.

Trải qua nói: “Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng”, “Khoa quyền lộc củng, định vì chiết quế cao nhân”, “Khoa quyền lộc hợp, phú quý song toàn”, “Hóa lộc thủ mệnh thân quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất làm vợ cả thần của chức”, “Hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng”, “Hóa khoa thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của quý”. Như:

Tưởng giới thạch, can tạo 1887 năm, nông lịch Đinh Hợi năm chín tháng mười lăm nhật buổi trưa sinh (sai ai ra trình diện tự thuật), thái âm tinh ở thìn cung tọa mệnh, cung mệnh Thái âm hóa lộc, cung Quan lộc thiên đồng hóa quyền, cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, là “Tam kỳ gia hội cách”, mà lại cơ nguyệt cùng lương gia hội ngộ tam kỳ, đa năng lực chưởng quốc gia binh quyền, thìn tuất có văn xương văn khúc đối củng, vừa nhìn đã biết là đại phú đại quý của cách, duy cung mệnh Thái âm gặp linh tinh, chủ một thân gian trá, đa âm mưu, tính hung ác, một đời kiêu hùng mà thôi, mà lại Thái âm hãm địa, ắt gặp trọng đại của thất bại. Tưởng chiến bại đào vãng Đài Loan, được xưng bát triệu quân đội, bị đảng cộng sản tiêu diệt được không còn một mảnh. Duy lên trời có minh sổ số mệnh chủ tể, kỳ khí số thượng bất năng tẫn, cẩu thả tiểu đảo hai mươi lăm… nhiều năm, rất được ổn định và hoà bình lâu dài. (Đinh Hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ, bát tuổi)

Chú ý: Nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không phú quý.

25, quyền lộc tuần phùng cách

① hóa lộc và hóa quyền thủ cung mệnh, vì thế cách. Tường thi của:

1, ất năm sinh ra, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

2, năm đinh sinh ra, thiên đồng Thái âm ở tử ngọ cung tọa mệnh, Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

3, kỷ năm sinh ra, vũ khúc tham lang ở xấu vị cung tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

4, tân năm sinh ra, cự môn thái dương ở dần thân cung tọa mệnh, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần phải cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn hội hợp, phương tác phú quý của luận. Như cự môn thái dương ở thân cung, thái dương rơi vào thiên viên, lại có đà la tinh lạc hãm, một thân thật khó đạt được trọng đại phú quý, chỉ hoàn có thân thể thượng của bị thương tàn phế.

② hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội. Thơ viết:

Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia. Chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phúc hậu, bình sinh vững bước rất nhai.

Trải qua nói: “Quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ (luận tam phương, cát nhiều mặt cát, hung tụ cũng không mỹ)”, “Quyền lộc gặp lại, sát thấu, hư dự của long”. Như:

Hồ diệu bang, can tạo 1915 ất mão năm tháng 11 hai mươi ngày thì sinh, thiên lương, hữu bật ở tử tọa mệnh, thiên lương nhập miếu hóa quyền, thân cung thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, là đại quý của mệnh, mà lại thiên lương hóa quyền, đa chủ làm quan thanh chánh, vạn nhân kính ngưỡng.

26, khoa quyền lộc giáp cách

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa diệu có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vì thế cách. Tường thi của:

1, giáp năm sinh ra, thiên đồng ở tị hợi cung tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền và vũ khúc hóa khoa lai giáp;

2, ất năm sinh ra, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền lai giáp, kiêm cung mệnh tử vi lại được hóa khoa;

3, năm đinh sinh ra, vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ cung tọa mệnh, lân cung Thái âm hóa lộc và thiên đồng hóa quyền lai giáp;

4, kỷ năm sinh ra, thái dương Thái âm ở xấu vị tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc và tham lang hóa quyền lai giáp;

5, canh năm sinh ra, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc và thiên đồng hóa khoa lai giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại được hóa quyền;

6, quý năm sinh ra, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cự môn hóa quyền và Thái âm hóa khoa lai giáp, duy tham lang đồng thời hội Hóa kị;

7, bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa, phần lần đó tứ năm người sống, kỳ được tam kỳ của nhị kỳ lai giáp cung mệnh cũng không cố định, cho nên ở đây không được liệt ra.

Nhập đến đây cách người, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý.

Trải qua nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên”, “Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý”, “Khoa quyền lộc giáp là quý cách”. Như:

Trương Học Lương, 1901 tân xấu năm tháng tư mười bảy ngày thì sinh, vũ khúc phá quân ở tị cung tọa mệnh, ngọ cung thái dương hóa quyền và thìn cung văn khúc hóa khoa lai giáp cung mệnh, tử vi lộc tồn tại cung Quan lộc, cung mệnh có chiếu tướng tinh, tam phương Sát Phá Lang hội hợp, được phụ ấm mà chưởng binh. Tiếc rằng Trương Học Lương, dương hổ thành phát động “Tây an biến cố”, chẳng lịch sử vừa hội là một bộ hội sao hình dạng. Thiên không cướp xung chiếu, vưu như nửa ngày chiết sí, tiếp thu chúa cứu thế lễ rửa tội, tố chân chính đạt người, độ từ từ nhân sinh. (tân xấu quý tị nhâm tử canh tử, cửu tuổi)

27, song lộc giáp mệnh cách

Lộc tồn và hóa lộc ở lân cung lai giáp cung mệnh là cũng. Tường thi của:

Giáp năm sinh ra, thiên lương, đà la ở xấu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn và tử cung liêm trinh hóa lộc, tịnh giáp xấu cung (vừa là “Nhật nguyệt tịnh minh”, “Tọa quý hướng quý” của cách);

Ất năm sinh ra, thất sát, kình dương ở thìn cung tọa mệnh, mão cung lộc tồn và tị cung thiên cơ hóa lộc, tịnh giáp thìn cung;

Bính năm sinh ra, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung thiên đồng hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung (vừa là “Đầu ngựa đái tiến cách” );

Mậu năm sinh ra, thiên đồng, Thái âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung tham lang hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung (vừa là “Đầu ngựa đái tiến cách” );

Tân năm sinh ra, tham lang kình dương ở tuất cung tọa mệnh, dậu cung lộc tồn và hợi cung cự môn hóa lộc, tịnh giáp tuất cung, nữ mệnh không được cát, chủ dâm dục khắc phu;

Quý năm sinh ra, lập mệnh ở xấu vô chính diệu, quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Kỳ dư còn có, không đồng nhất nhất liệt kê, trừ giáp năm sinh ra thiên lương ở xấu, ất năm sinh ra thất sát ở dần cập bính mậu năm sinh của đầu ngựa đái tiến đặc biệt có trọng đại phú quý ngoại, dư người chỗ thiếu hụt rất nhiều, khó có nên chỗ.

Trải qua nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý”. Như:

Kỷ Hiểu Lam, can tạo 1724 giáp thìn năm tháng sáu mười lăm nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, lộc tồn tại dần, liêm trinh hóa lộc ở tử lai giáp mệnh, chủ đại quý. Thanh học giả, văn học gia, quan tới Lễ bộ Thượng thư, tham gia Đại học sĩ, tằng nhâm tứ khố toàn bộ thư quán tổng toản quan, toản định <tứ khố toàn bộ thư mục lục lược thuật trọng điểm>, ất xấu năm tám mươi nhị tuổi cho nên. Trước có <duyệt vi thảo đường bút ký>. (giáp thìn tân vị bính tuất giáp ngọ, nhất tuổi)

28, tả hữu đồng cung cách

Mệnh thân cung nhập xấu vị, tả phụ hữu bật đồng cung, canh và ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội người, làm gốc cách. Nhập đến đây cách người, một thân tất là đoan trang ẩn sĩ, tính thích trợ giúp nhân, phú kế hoạch, xí hoa năng lực, mọi việc có thể giải trừ hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần nhiều là ở phụ tá người khác vị trí. Nhược tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết:

Cung mệnh phụ bật có căn nguyên, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tiên. Đức nghiệp đồ sộ nhân kính trọng, danh tuyên cung vàng điện ngọc ngọc giai tiền.

Trải qua nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu”, “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu”, “Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”.

29, văn quế văn hoa cách

Mệnh thân cung nhập xấu vị, văn xương văn khúc đồng cung, càng thêm hội ngôi sao may mắn người, làm gốc cách. An mệnh ở xấu, xương khúc ở vị, an mệnh ở vị, xương khúc ở xấu chiếu mệnh cũng. Nhập đến đây cách người, một thân tất cử chỉ ưu nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập tam phương hội ngôi sao may mắn, ở văn nghệ, học thuật thượng tất có so sánh đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển, chủ phú quý. Nhược và hung thần đồng cung gia hội thì đặc biệt, chủ một thân hội dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù hành nghiệp trên có phát triển. Thơ viết:

Đan thư một đạo tự ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế tài. Mệnh nội vinh hoa chính xác có thể tiện, bình thường bình bộ thượng Bồng Lai.

Trải qua nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện”, “Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực”, “Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan”, “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm”.

30, tham vũ đồng hành cách

Tức tham lang, vũ khúc ở tứ mộ thủ chiếu mệnh thân cung. Đến đây cách có nhị, mệnh thân cung ở xấu vị, vũ khúc tham lang hai sao tọa thủ; tham lang, vũ khúc ở thìn tuất một thủ cung mệnh, một thủ thân cung. Cung mệnh tam phương tứ chính cần phải gia ngôi sao may mắn, mới có thể thành cách. Ưa hội lộc tồn phụ bật xương khúc khôi việt cập cát hóa, tịnh ưa tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh tinh đồng cung. Đến đây cách sinh ra, văn nhân tất tố quan lớn, quân nhân binh quyền vạn lý, kinh thương người là đại phú ông. Đại bao nhiêu năm vận trình bất lợi, tiên tiện hậu quý, tiên bần hậu phú, ba mươi tuổi hậu phương phát đạt. Thơ viết:

Vũ tham nhập miếu quý kham nói, tất chủ làm quan chưởng quyền to. Văn tác giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương.

Trải qua nói: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di”, “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra”, “Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung”. Như:

Can tạo 1963 quý mão năm đầu tháng tám lục nhật giờ Thân sinh, vũ khúc tham lang ở xấu cung tọa mệnh, cung tài bạch phá quân hóa lộc, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, văn xương văn khúc giáp cung mệnh, tuy có kình dương Hóa kị đồng cung, nhưng chủ hoành phát một thời của tài. Đến đây hệ Phúc Kiến nhân, năm mới tằng lưu học Anh quốc. Sau khi về nước khí công từ thương, tố ăn ý sinh ý, khi bại khi thắng, 1993 đêm 30 tuổi, bắt đầu đi vào thuận cảnh, hôm nay tài sản đã đạt mấy ngàn vạn. Hiện Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chuẩn bị ở Trùng Khánh đầu tư. Duy mệnh có hung tinh, chung tất đại rách nát.

Đẩu số cực phẩm cách tường giải trừ! (tứ) cộng 5 thiên

31, tam hợp hỏa tham cách (tham hỏa tương phùng)

Tham lang thủ mệnh, gặp Hỏa Tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Hỏa Tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên là tốt, tam hợp thứ hai, nhược tham lang ở thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và linh tinh gia hội. Thơ viết:

Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập đại công. Canh được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần Hổ Bí môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập biên công. Hỏa Tinh củng hội thành là quý, danh chấn chư di chắc chắn phong.

32, tham linh triêu viên cách (tham linh tương phùng)

Tham lang thủ mệnh, gặp linh tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vì thế cách. Linh tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên là tốt, tam hợp thứ hai. Nhược tham lang ở thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì là cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và Hỏa Tinh gia hội. Thơ viết:

Tham lang canh được và linh phùng, nhập miếu trong cung phúc khí long. Đạp đất anh hùng là thượng tướng, đem binh sắp tới lập biên công.

Trải qua nói: “Hỏa Tinh và tham lang ở thìn tuất xấu vị an mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp không được gia hung, lập công biên cương, tương tướng của quý”, “Linh tinh tham lang cùng tồn tại thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, tam phương cát củng, lập công biên cương”, “Tham lang hỏa linh và tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá quý”, “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang”, “Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”. Như:

Chu dạ lai, can tạo 1898 mậu tuất năm hai tháng mười ba nhật giờ Thìn sinh, liêm trinh tham lang ở hợi cung tọa mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, cung Quan lộc cập cung thiên di có hỏa linh, một đời vĩ nhân, quý không thể nói. (mậu tuất giáp dần Đinh Mão giáp thìn, nhất tuổi khiếm)

33, quý tinh giáp mệnh cách

Đến đây cách có tứ, nhưng nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ chính chư tinh nhập miếu vượng cát hóa mới có phú quý thành tựu. Nếu giáp chính là gia cung, thì lực lượng không hiện, tác dụng không lớn.

1, (Tử Phủ giáp mệnh cách) cung mệnh ở dần thân, gặp tử vi cùng trời phủ lai giáp, cung mệnh tam mới có cát phương tác phú quý, vô cát bình thường;

2, (nhật nguyệt giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, có thái dương và Thái âm lai giáp, vừa là “Nhật nguyệt giáp tài cách”, duyên nhật nguyệt giáp mệnh người, duy Thiên phủ ở mệnh, hoặc vũ khúc tham lang ở mệnh, Thiên phủ và vũ khúc đồng chúc tài tinh, cho nên là “Giáp tài”, thủ cung tài bạch cũng “Nhật nguyệt giáp tài cách”. Cung mệnh tam mới có cát phương tác phú quý luận, vô cát gia nhưng thuộc bình thường;

3, (tả hữu giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, tả phụ và hữu bật lai giáp, cung mệnh tam mới có ngôi sao may mắn phương tác cát luận, vô cát bình thường, cận biết dùng người duyên mà thôi;

4, (xương khúc giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, văn xương và văn khúc lai giáp, vừa là “Văn tinh ám củng cách”. Phàm xương khúc giáp mệnh người đa chủ quý, nên từ chính trị, học thuật, quản lý chờ chức, tất sẽ thành công. Thơ viết:

Mệnh lý vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai. Nếu không có Hàn Mặc văn chương sĩ, cũng là cơm no áo ấm gia.

Trải qua nói: “Giáp nguyệt giáp nhật ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề”, “Lục giáp mệnh cát (Tử Phủ, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, khoa quyền lộc, khôi việt)”, “Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tử Phủ giáp mệnh là quý cách”, “Tả hữu giáp mệnh là quý cách”, “Phụ bật giáp đế (đế tức tử vi) là thượng phẩm”, “Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ”, “Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển”.

34, liêm trinh văn võ cách

Liêm trinh ở dần thân nhập miếu, và văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách. Thơ viết:

Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ. Thuần túy văn năng lực cao chiết quế, chinh chiến vũ định trấn tam biên.

Trải qua nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ nhạc”.

35, quyền sát hóa lộc cách

Tức dương đà hỏa linh tọa mệnh nhập miếu là cũng, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội mới là đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, chủ tính tình cương mãnh, cụ anh hùng khí khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nguy hiểm chức nghiệp, mạo hiểm ăn ý có thể có đại thành. Đến đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nếu không có ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, thì là hung ngoan đồ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh. Thơ viết:

Tam sát gia lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn anh hùng. Trải qua hiểm địa đều quá trình, lẫm lẫm uy quyền chúng hãn cùng.

Trải qua nói: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý tung tin” (kình dương nhập miếu cách), “Kình dương Hỏa Tinh cùng tồn tại thìn tuất xấu vị thủ mệnh, uy quyền áp chúng”, “Hỏa Tinh (linh tinh) thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp không được gia hung, lập võ công”, “Hỏa linh gặp nhau, nhập miếu, danh chấn chư bang”, “Linh tinh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện Tử Phủ, không mắc tức phú”, “Linh tinh hỏa tinh vượng cung, cũng phúc luận”, “Dương đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung thì kị”. Như Hi Đặc Lặc của mệnh.

36, quyền tinh triêu viên cách (hùng ở lại triêu viên cách)

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô sát gia. Đến đây cách người, ở lúc còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, dương danh. Liêm trinh ở vị cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, là “Liêm trinh thanh bạch cách”. Thơ viết:

Thân vị liêm trinh được địa phương, tung gia thất sát không vì hung. Thanh danh hiển đạt phong vân xa, nhị hạn cuộc sống an nhàn phú quý trung tâm.

Trải qua khứ: “Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh (gia sát bình thường)”.

37, phụ củng văn tinh cách

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa dự định, Nghiêm gia cam của mệnh. Thơ viết:

Phụ tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên. Khinh thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền.

38, lộc văn củng mệnh cách

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng xung, vì thế cách, không gặp sát tinh, đều bị phú quý.

Trải qua nói: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”.

39, lộc hợp uyên ương cách

Lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đến đây, suốt đời tài vận hanh thông, đều bị đại phú, đa số xí nghiệp tư doanh ông chủ, công ty đổng sự, phòng địa sản thương nhân chờ. Không phải cũng sẽ là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài. Thơ viết:

Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào. Tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím.

Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như trương cư chính của mệnh, ất năm sinh ra cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc và lộc tồn đồng cung. Nếu như:

Nào đó cự thương, can tạo 1948 mậu tử năm đầu tháng bảy tứ nhật giờ mẹo sinh, liêm trinh tham lang ở tị cung tọa mệnh, lộc hợp uyên ương của cách, kiêm tham lang hóa lộc hội hỏa linh, năm mới tham chánh, hậu đổi nghề kinh thương, tịnh bạn nhà xưởng sinh sản kiến trúc trang sức tài liệu, tài nguyên cuồn cuộn, trở thành thực nghiệp giới của cự phú.

40, song lộc triêu viên cách

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn và hóa lộc gia hội. Thơ viết:

Tài quan nhị chỗ và thiên di, song lộc phùng của tối hữu ích. Đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên.

Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như tam bản năm mươi sáu của mệnh, nếu như:

Mao trạch đông, can tạo 1893 năm 12 nguyệt 26 nhật nông lịch quý tị năm tháng 11 ngày mười chín giờ Thìn sinh, tham lang tinh ở thân cung tọa mệnh, thìn cung phá quân hóa lộc, tử cung có lộc tồn, là “Song lộc triêu viên cách”, cung thiên di có linh tinh, là “Tham linh triêu viên cách”, mỗi ngày mã, là “Lộc mã cùng bôn ba cách”, vị cung có Thái âm hóa khoa, dậu cung có cự môn hóa quyền, là “Khoa quyền giáp mệnh cách”, thân cung ở thìn, khôi việt giáp của, là “Khôi việt giáp mệnh cách”, canh kiêm phụ bật gặp gỡ, văn khúc vượng cung, cho nên là đắt vô cùng của mệnh, danh chấn thế giới. Đến đây mệnh vương giả làn gió, cực kỳ hiếm lạ, từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu, dĩ tử bình của lý luận của, sát ấn tượng sinh mà thôi, thực nan đạt đẩu số phán đoán lai của rõ ràng trực quan. Trời giáng đại quý nhân hậu thế, nhược mệnh bàn vô cát, muốn làm nhân dân cứu tinh, phủ định chế độ cũ độ, kiến thiết tân Trung Hoa Trung Quốc, sợ rằng chỉ là nói sạo nhĩ. Ở <trong lịch sử có ảnh hưởng nhất 100 nhân> một lá thư trung tâm, mao trạch đông xếp hạng thứ 20 vị. (quý tị một giáp đinh dậu giáp thìn, sáu tuổi)

41, lộc mã bội ấn cách

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

Đẩu số cực phẩm cách tường giải trừ (chung kết thiên) cộng 5 thiên

42, lộc mã cùng bôn ba cách

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn (hoặc hóa lộc), rất có thiên mã gia hội người, vì thế cách. Đến đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch viễn phương của tài, hoàn cảnh biến hóa đại, đa ra ngoài, lữ hành, sự nghiệp thượng chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội ngôi sao may mắn chúng, tất là đại phú người.

Trải qua nói: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba”, “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”.

43, nhị diệu cùng lâm cách

An mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị cung; an mệnh vị cung, nhật nguyệt ở xấu cung, tam phương và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia sẽ vì đến đây cách. Thơ viết:

Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm. Đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, quan văn định chủ vị tam công.

Trải qua nói: “Xấu cung lập mệnh nhật nguyệt triêu, bính mậu sinh ra phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu”, “Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh”, “Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài (cát hóa phương tốt, bính mậu tân sinh ra cát)”, “Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài (cát hóa phương tốt, bính tân sinh ra cát)”, “Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. Như:

Viên Thụ San, can tạo 1881 tân tị năm nhuận mười lăm tháng bảy nhật giờ dần sinh (sai ai ra trình diện mệnh lý tham nguyên), an mệnh ở vị, nhật nguyệt ở xấu, quyền lộc phụ bật gia hội, xương khúc giáp mệnh, là dân quốc thời kì trước danh mệnh lý học giả, sống đến cửu tuần. Chủ yếu trước tác có <mệnh lý tham nguyên>, <đại lục nhâm tham nguyên>, <mệnh phổ>. (tân tị đinh dậu ất tị mậu dần, nhất tuổi)

44, thềm son quế trì cách

Thái dương ở thìn cung hoặc tị cung tọa mệnh, Thái âm ở dậu cung hoặc tuất cung tọa mệnh, hai sao giai lâm vượng địa, thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì, cho nên vì thế cách. Mệnh nhập đến đây cách, giai chủ niên thiếu đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại đọc sách, ở phi thường tốt công ty công tác, tuổi còn trẻ bị trọng dụng, làm thời gian tới người nối nghiệp, hoặc kinh thương phát tài, các loại. Tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, chủ sau này còn có kỳ cẩm tú tiền đồ. Thơ viết:

Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định kỳ hùng. Niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền hóa long.

Trải qua khứ: “Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí”. Như:

Nào đó thị thị trưởng, can tạo 1951 tân mão năm chín tháng mười bốn nhật giờ sửu sinh, Thái âm ở dậu cung tọa mệnh. Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc vị, xương khúc lộc tồn củng chiếu, phú hơn nữa quý. 1997 năm đông do Huyện trưởng thăng làm thị trưởng. (chú: Đây là đỏ tươi tiên sinh ở tự thuật muốn ta suy tính của mệnh)

45, biệt thự đăng dong cách

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triêu là. Đến đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, mà lại chủ một thân văn chương quán thế, hoặc ở học thuật, khoa học kỹ thuật trên có sang tân và phát minh. Vừa nên từ nhâm quản lý của chức, hoặc ở trong chính trị tác ăn ý. Thơ viết:

Vũ môn nhảy liền bay lên không, tài giỏi cao chót vót biển trung tâm. Tam cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long.

Trải qua nói: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự”, “Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”.

46, khoa danh hội lộc cách

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương lai triêu. Thơ viết:

Khoa danh ở mệnh số trung tâm triền, trác việt tài hoa chừng truyện. Nhảy quá lên tam cấp lãng, y quan đẹp thị quân tiền.

Trải qua nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”.

47, cực hướng ly minh cách

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đến đây cách. Tử vi là bắc cực, ngọ cung thuộc ly quẻ vị, tên cổ. Án đến đây cách, là tử vi ở ngọ nhập miếu, nếu không gia sát tinh, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nhược hội ngôi sao may mắn, được đến đây cách người, điều không phải trong triều hiển hoạn, cũng là thương giới cự phú, cách cục của tốt, hơn xa cái khác. Tử vi ở tử tọa mệnh, xa xa thua ở ngọ cung oai thế. Thơ viết:

Ngồi thông tư gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị tam công.

Trải qua nói: “Tử vi cư ngọ vô sát thấu, vị chí công khanh”, “Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ năm sinh ra, vị chí công khanh”. Như:

Nào đó phú thương, can tạo 1953 quý tị năm tháng mười mùng hai nhật giờ Tỵ sinh, tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, có tử cung lộc tồn tương đối. 1987 năm bắt đầu phát tài, liên tục mười năm món lãi kếch sù, là ngàn vạn lần phú ông. Duy kiếp không Hóa kị tướng thấu, tái vô cát diệu tương phụ, chung tất có đại rách nát.

48, hóa tinh phản quý cách

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra gặp của; cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp của, đây là hóa tinh gặp quý cách. Duyên thiên đồng ở tuất, là bình cung, bản là bất lợi, nhưng năm đinh sinh ra, dần cung có Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đối cung cự môn Hóa kị lai xung, trái lại là đại phú đại quý của cách. Cự môn ở thìn, là bình cung, bản là bất lợi, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có văn xương Hóa kị ở mệnh hoặc thiên di, không làm hung luận, cũng chủ phú quý. Nhược gia hỏa linh thiên không cướp, thì đặc biệt. Thơ viết:

Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long. Sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.

Trải qua khứ: “Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý”, “Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc hóa cát lộc cao chót vót”, “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn, tân mạng người gặp trái lại là kỳ cách”, “Cự nhật củng chiếu là kỳ cách”. Như:

Nào đó thương nhân Hồng Kông, 1951 tân mão năm tháng sáu mùng bốn nhật giờ mẹo sinh, cự môn ở thìn tọa mệnh, cự môn hóa lộc, tử cung thái dương hóa quyền, bản thuộc kỳ cách, đáng tiếc nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn lai hội, tài bạch, thiên di, quan lộc hung tinh quá nhiều, cho nên phát tài không lớn, mà lại đa phá hao tổn. Duyên bát tự ít thủy, 1997 năm do Hương Cảng lai Trùng Khánh phát triển sự nghiệp (Trùng Khánh ở Hương Cảng phương bắc), để có thể lấy được lời nhiều, 1998 năm thất ý mà về.

49, đeo sao được địa cách (vũ khúc thủ viên)

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia sẽ vì bản cách. Thơ viết:

Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan cao nơi cường. Chiếm đất công thành đa hay trù, uy phong lẫm lẫm trấn biên cương.

Trải qua nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch”, “Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng”, “Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan”, “Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương”. Như:

Lư thắng ngạn, can tạo can tạo 1945 ất dậu năm tháng năm mười tám nhật buổi trưa sinh, vũ khúc Thiên phủ ở tử cung tọa mệnh, tả hữu khôi việt hội hợp, tử vi hóa khoa, chủ phú quý thanh danh, là Đài Loan phật giáo giới đứng đầu một trong, pháp lực vô biên, gọi “Liên sinh hoạt phật”.

50, nhật nguyệt bức tường cách

Thái dương Thái âm ở xấu vị, tọa cung điền trạch (đến đây tất là phá quân ở thìn tuất cung tọa mệnh), và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt bức tường cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản, như lâu vũ, điền đất, sơn lâm, khu nhà cấp cao, hoặc năng lực kế thừa tổ nghiệp. Bản cách sinh ra, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, mới là chính xác cách, nhược cung mệnh tam phương hội hung thần đa, nhưng thuộc nghèo hèn của mệnh, cung điền trạch của cát cũng không trọng dụng.

51, tài lộc giáp mã cách

Đến đây luận giáp cục rất là miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc và hóa lộc lai giáp, là tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc là đế vượng vưu hay. Đến đây cách sinh ra, đại thể đầu cơ trục lợi, có can đảm mạo hiểm khó khăn, chủ tiên bần hậu phú, cũng không quý cũng. Nhưng cần phải mệnh tọa trường sinh đế vượng, tam mới có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú luận của. Nếu không có tả hữu xương khúc, nhưng thuộc bình thường. Tường thi của:

1, thái dương thiên mã ở tị cung hoặc hợi cung tọa mệnh, phùng quý năm sinh ra, phá quân ở cung phụ mẫu hóa lộc, và vũ khúc ở huynh đệ cung lai giáp cung mệnh;

2, thiên đồng thiên mã ở tị cung hoặc hợi cung tọa mệnh, phùng quý năm sinh ra, phá quân ở huynh đệ cung hóa lộc, và vũ khúc ở cung phụ mẫu lai giáp cung mệnh;

Vương mỗ, can tạo 1963 quý mão năm tám tháng hai mươi sáu nhật giờ Tuất, thái dương, tả phụ, thiên mã ở hợi cung tọa mệnh, phá quân hóa lộc và vũ khúc lai giáp cung mệnh, tam phương sẽ có hóa khoa hóa quyền, lại thấy phụ bật khôi việt, cho nên một thân năng lực tay không hưng gia, hoành phát của cải. Nguyên do nhất nông dân, năm mới đã từng đi lính, xuất ngũ hậu vẫn ở trong xã hội lăn lộn, không làm việc đàng hoàng, tự 1993 năm khởi bạn ma phối gia công hán, không được hai năm liền phát tài mấy trăm vạn, hiện nay sự nghiệp cũng thuận lợi, duy ăn no noãn tư dâm dục, đại lượng mê người thê nữ, điên cuồng phiêu đổ, ngân hàng cho vay vị hoàn người cũng thượng đa cũng. Mặc dù danh “Nhật nguyệt trái lại bối”, nhưng đây là trái lại cách, trái lại ra giàu có chi lưu.

52, minh lộc ám lộc cách

Tức cung mệnh có hóa lộc (hoặc lộc tồn), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn (hoặc hóa lộc) là cũng. Tường thi của:

1, giáp năm sinh ra, liêm trinh tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn và hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

2, ất năm sinh ra, thiên cơ thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn và tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

3, bính năm sinh ra, thiên đồng thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn và thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

4, năm đinh sinh ra, Thái âm thái dương ở vị, Thái âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở vị hoặc ngọ;

5, mậu năm sinh ra, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

6, kỷ năm sinh ra, vũ khúc tham lang ở vị, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc vị;

7, canh năm sinh ra, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà thân cung có lộc tồn và tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

8, tân năm sinh ra, cự môn ở thìn, cự môn hóa lộc, mà dậu cung có lộc tồn và thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn (vừa là hóa tinh phản quý cách);

9, nhâm năm sinh ra, thiên đồng thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà hợi cung có lộc tồn và dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

10, quý năm sinh ra, tử vi phá quân ở xấu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn và xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tử hoặc xấu.

Đã ngoài chư chờ, duy dĩ cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch của lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau mới là tốt cấu. Như giáp năm liêm tham ở hợi, mậu năm tham lang ở thân, canh năm thái dương ở tị. Hoặc nguyên bản tam phương tứ chính cách cục ngon, được minh lộc ám lộc, có thể khởi “Dệt hoa trên gấm” tác dụng.

Trải qua nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”.

53, khoa minh lộc ám cách (minh châu ám lộc)

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn là cũng.

Giáp năm sinh ra vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất năm sinh ra tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn (vừa vì quyền lộc giáp mệnh cách);

Bính năm sinh ra văn xương ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Năm đinh sinh ra thiên cơ ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu năm sinh ra hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Kỷ năm sinh ra thiên lương ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Canh năm sinh ra thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà thân cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân năm sinh ra văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà dậu cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm năm sinh ra tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà hợi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý năm sinh ra Thái âm ở nói xấu khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Trải qua nói: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai”.

Trần kiếm luận mệnh yếu quyết (mười hai) chuyển thiếp

Mười hai, chư tinh ở mệnh thân cập mười hai cung cát hung yếu quyết

Lục tự <chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư>

Dân quốc nam bắc sơn nhân soạn trần kiếm điểm hiệu

Tử vi

Tử vi cư tử ngọ thủ mệnh, khoa quyền lộc tam hợp củng chiếu nhất kỳ. Thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức. Cư ngọ mà vô Tứ Sát xung chiếu, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh. Tử vi thủ mệnh vu nam hợi cung, nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý, duy kị và chư ác ở lại cùng giá trị. Cư mão dậu gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân, nữ là ni cô.

Tử vi thủ mệnh thân vô phụ bật đồng hành hoặc xung chiếu, là vì cô quân, tú mà không thực, không được hoàn mỹ. Nhược và hung tinh cùng viên hoặc tam hợp phùng gặp, tuy có cát mà vô nói, đa số ngạo mạn kiêu vọng người.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu, duy cần phải tam hợp sai ai ra trình diện phụ bật, bằng không giảm cát. Gặp Tứ Sát hình xung cập cư địa không đẹp cùng giá trị ác tinh, đa chủ điều kiện không được thường, lúc tuổi già không được thuận.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung, cũng cần phải chúng cát tướng thấu, vô tả hữu đến đỡ giáp củng người bình thường nhĩ. Cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc, mã tam hợp cực mỹ, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý. Tử Phủ hội nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách, nhưng mà tam phương gặp sát bất túc luận.

Tử vi, tham lang cùng giá trị vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân. Tử vi và tham lang cùng thủ cung mệnh là chí dâm, chủ nam nữ tà dâm. Nữ mệnh tử tham cùng viên, đa rơi phong trần.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng phụ bật lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi hội thất sát hóa quyền, hung mà vô hiểm, cát chúng người trái lại tác trinh tường. Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm. Tử vi thất sát đồng cung, hội Tứ Sát, hư danh thụ ấm, cận quý mà nan hiển, sát chúng tái phùng thiên không cướp thấu, cô độc hình thương mà nghèo khó.

Tử vi phá quân thủ mệnh vu xấu vị, tam phương cát diệu xung chiếu, phú quý kham kỳ. Tử vi thủ mệnh giá trị phá quân, vô phụ bật, vô chúng cát củng chiếu, hung ác quan lại nhỏ. Tử vi thủ mệnh vu thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh, mà lại chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu. Tử vi thủ mệnh vu xấu vị, và phá quân phùng gặp cùng giá trị, phạp cát củng chiếu trái lại có sát hợp, cũng như trên phán đoán.

Tử vi thủ mệnh phùng hợp xương khúc, phú quý kham kỳ. Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

Bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm”. (giải trừ: Thân mệnh gặp tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ, duy được phụ bật giáp đế, tham lang bị quản chế, cũng không dụng đến đây luận. )

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát đồng cung, dù có chúng cát xung chiếu, nhiên cũng quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân giả mạo giả nhân giả nghĩa.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, lấn công họa nước, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung cùng giá trị, đại cát mà quý, vượng phu ích tử, duy cần phải chư cát củng chiếu gia lâm, ác tinh Tứ Sát phá tan thì là thứ luận. Nữ mệnh ở tử dậu tị hợi và tử vi cùng viên, gia Tứ Sát hình xâm mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp. Vưu kị tứ mộ gặp phá quân, tứ bại gặp tham lang.

Vận suy hạn ác ưa tử vi giải trừ.

Thiên cơ

Cơ cùng trời lương, phụ bật cập xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là quý lương.

Ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, phục gặp Tứ Sát là hạ cục, chích nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ thủ mệnh vu tị hợi, hảo uống mà bối hương ly tông, cũng chủ gian giảo nhiều gian trá.

Bí quyết viết: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân, mệnh ở dần thân phương đủ luận”. (chú: Bốn sao và mệnh thân giao nhau, tất sai ai ra trình diện tam hợp xương khúc lại vừa tác dung thân công môn của luận, mà lại cần phải lập mệnh dần thân, thì chủ mã bút công danh. Nếu là gia sát hoặc gặp Hóa kị, khó có đến đây phúc cũng. )

Thiên cơ thủ mệnh và Thái âm cùng giá trị vu dần thân, khó tránh khỏi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xa thiệp hắn phương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu thủ mệnh, đa thối tổ mà tự hưng.

Cùng trời lương đồng cung vu thìn tuất, chủ có cao nghệ tùy thân. Cơ cự thủ mệnh dậu cung mà hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh.

Thiên cơ thủ mệnh, địa cũng sinh vượng, mà lại vô sát kị hợp cũng mỹ luận.

Cơ lương thủ mệnh thìn tuất cung, chư cát gia lâm hoặc xung chiếu, phú quý hiền lành; nhược phùng không vong, chích nên tăng nói.

Thiên cơ và ác diệu cộng thủ hãm địa, đa chủ cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh thiên cơ thủ mệnh mà vào miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, chủ có quyền chuôi, công việc quản gia có câu, vượng phu ích tử, Phúc Thọ quang vinh xương, nhưng cần phải tam phương tứ chính vô sát mà cát chúng phương tác đến đây luận. Nữ mệnh thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tung phú quý không khỏi dâm ẩn. Lập mệnh dần thân thiên cơ xung chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ. Nữ mệnh thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương cùng giá trị cung mệnh, gặp dương đà hỏa linh hoặc thiên không cướp sao Hóa kỵ xung hợp, thương phu khắc tử, mà lại chủ dâm tiện, chích nên xướng tì.

Thái dương

Thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, phục có chư cát củng chiếu, tất chủ đại quý; sai ai ra trình diện chư hung thủ chiếu, cũng công khanh môn hạ khách.

Thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa. Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà có hiển, tú mà không thực. Thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng gặp cự môn, suốt đời lao lực hối hả mà nghèo khó, canh chủ mắt có thương tích, cùng người khó hoà hợp mà chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh sôi vượng, có thể chủ phúc; dạ sinh ra hãm, đa chủ phi. Thái dương thủ mệnh vu hãm địa, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát. Thái dương thủ mệnh bị chiếm đóng, lại thêm hung thần tất đái tật; gặp Hóa kị chủ con mắt tật.

Thủ mệnh vu mão địa, vô sát kị thiên không cướp chư ác cùng giá trị xung chiếu, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (chú: Vị của “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách. ) cư ngọ thủ mệnh thân vô sát kị, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Vu ngọ thủ mệnh, canh kỷ tân đinh sinh ra phú quý song toàn. Vượng nhật thủ mệnh hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương thủ mệnh gặp Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh thái dương cùng thủ, cư mão thìn tị ngọ mà tam phương tứ chính vô sát gia, tất chủ vượng phu ích tử, ở hãm địa thì bình thường, gặp sát đa chủ không đẹp.

Bí quyết nói: “Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng”.

Thái dương ở cung phu thê, nam người mệnh thân chúng cát tụ đột nhiên, có thể nhân thê mà được quý; cư cung phu thê vu hãm địa mà gia sát, mặc dù mệnh thân cát cũng không miễn phối ngẫu thương khắc.

Nhật thủ con nối dõi cung nhập miếu gia cát, mà lại được bát tọa, chủ sinh quý tử. Cư cung Quan lộc quyền bính không nhỏ. Nhập cung tài bạch mà miếu vượng, hội Tam Hợp chư cát, mà vô không cướp hình xâm, chủ suốt đời giàu có và đông đúc.

Thái dương miếu vượng không hãi sợ cự môn, hãm địa thì gặp nhau không thích hợp.

Thái dương thủ cung thiên di, bị chiếm đóng người nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ly tổ thành gia.

Thủ cung điền trạch miếu nhạc, chủ được tổ tiên ấm trạch.

Thái dương nhập hạn gặp miếu vượng, giao nhau phụ bật cập chúng cát diệu, khổ nhị hạn câu phùng hơn thế, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương thủ giới hạn trong hãm địa, và dương, đà, linh tinh cùng giá trị, cùng với chư ác giao nhau xung chiếu, nhị hạn phùng của thì chủ tai hối, tịnh hình phạt chính khắc phụ thân.

Thái dương, Thái âm

Nhật nguyệt giáp mệnh hoặc giáp tài, tịnh gia ngôi sao may mắn, không được quyền thì phú. Nhược gặp dương đà của diệu hợp xung, thì nên tăng nói.

Nhật nguyệt cùng thủ vu vị cung, an mệnh xấu cung, Hầu bá tài, duy cũng tụ chúng cát vu tam phương tứ chính thủ chiếu gia lâm, thì bính tân sinh ra nhập cách, bằng không phùng gặp sát kị thiên không cướp chờ chư ác tức là vô dụng. Nếu an mệnh vu vị gặp xấu cung nhật nguyệt cùng giá trị, phán đoán pháp cũng thế.

Nhật thủ tị địa, nguyệt giá trị dậu cung, an mệnh xấu vị, vị ngày nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách, bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú, gia Tứ Sát thiên không cướp thì bình thường.

Nhật mão, nguyệt hợi, an mệnh vị cung, là minh châu rời bến cách, có bảng vàng đề tên của quang vinh, như vô sát kị thiên không cướp xung chiếu gia lâm, tất chủ tài quan song mỹ.

An mệnh thìn cung và dương cùng giá trị, tuất cung Thái âm xung chiếu, tái được chúng cát của thủ chiếu, thì chủ không mắc thì phú, tiên hữu ngoại lệ không trúng người. Bí quyết viết: “Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn”.

Vừa viết: “Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. (chú: Phàm nhật nguyệt củng mệnh hoặc chính xung cung mệnh, tối cát mệnh thân hóa khoa lộc quyền, được một … hai …, đều may mắn cũng. )

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, lại thấy xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của tất quý hơn nữa hiển. Nhật nguyệt thủ mệnh gặp xương khúc, đa chủ xuất thế vinh hoa.

Bí quyết viết: “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy”. Tức chỉ thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh, là là thất huy, hoặc dạ sinh ra giá trị thái dương thủ mệnh cũng thế, vừa Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, cũng thất huy. Hoặc ban ngày sinh ra giá trị Thái âm thủ mệnh, như nhất để ý phán đoán.

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chụp ảnh chung tịnh minh, đó là nhật nguyệt cùng giá trị cung mệnh, cát lâu thì chủ cát, hung lâu thì chủ hung, cho nên nếu là dữ nhiều lành ít, trái lại chiêu tai hoạ. Cái có bí quyết nói: “Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại thành hung”, duy dần mão thìn tị mệnh thân câu sai ai ra trình diện thì là tốt luận.

Vừa bí quyết viết: “Nhật nguyệt phụ bật kết hợp tốt, dương đà phùng gặp đa khắc thân”, vừa viết: “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác diệu, bôn ba lao lực đi tứ phương”.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, giá trị không vong, đa chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt lâm cung điền trạch vu mộ kho vị, vị của “Nhật nguyệt bức tường”, ký chủ được tổ nghiệp kế thừa, nhược phủ, thì chủ bản thân sớm tụ của cải mà thuận lợi đưa sinh.

Vũ khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây, bắc sinh ra phúc hậu, đông, nam sinh ra bình thường.

Bí quyết viết: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch”, đây là đeo sao được địa cách, thìn tuất xấu vị (năm) sinh ra an mệnh vu thìn tuất xấu vị tứ cung, đa chủ phú quý song toàn, nếu không thì thứ hai.

Vừa bí quyết nói: “Vũ khúc bình rảnh rang cung thủ mệnh, tư nhân đa hệ tay nghề tinh”, đến đây nói tức là vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh mà gia sát, hoặc và hình tù chư ác cùng giá trị, đa chủ tay nghề an thân người.

Bí quyết nói: “Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan”. Vừa bí quyết viết: “Tài cư tài vị, gặp người phú xa”, tức là vũ khúc cùng trời phủ cùng giá trị vu cung tài bạch, vừa kiêm hóa quyền lộc hoặc lộc tồn một trong số đó, nhị thủ lâm chụp ảnh chung, tất chủ phú xa, thái tuế và khổ hạn phùng của thì chủ tất phát.

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, mỗi chủ thọ thi.

Và tham lang cùng viên vu xấu vị, niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Bí quyết viết: “Vũ khúc tị hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang”, thì vị vũ khúc thủ mệnh tị hoặc hợi cung, mà và tham lang giao nhau, hoặc vu thiên di sai ai ra trình diện tham lang (chú: Đối cung vưu ngại), tịnh gặp sát kị chư hung, định chủ niên thiếu bất lợi, bội lịch gian khổ, đã lớn hậu cũng đa số tài nghệ người, cái có bí quyết nói: “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người nhĩ”. Duy vũ khúc và tham lang cùng giá trị tài bạch hoặc cung điền trạch, được hóa cát thủ chiếu, mà mệnh thân chúng cát tụ thấu, thì có thể hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân mà phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả, nhưng cũng cần phải cát thấu phương dĩ đủ luận.

Vũ khúc và thất sát thủ mệnh hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Và phá quân đồng cung vu tị hợi, thì nan hiển quý, mà lại phá tổ phá gia mà lao mang. Và phá quân thủ và tài bạch, tài tới tay mà thành thiên không. Hội phá quân, liêm trinh vu mão dậu, để phòng mộc áp sét đánh. Và phá quân, tham lang hội vu tử cung, đương phòng chết chìm của ách. Và liêm trinh nhất ở lại hội vu mão cung, đa chủ rách nát. Và liêm trinh, tham lang cập thất sát hội vu mệnh thân, nên tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng cung thủ mệnh, ra tương nhập tướng; và khôi việt cư miếu vượng thủ mệnh, tài phú của quan. Vũ khúc hãm địa thủ mệnh hội dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết; và hỏa linh đồng cung, nhân tài gặp nạn. Vũ khúc thủ mệnh miếu vượng giá trị dương đà, thì chủ cô khắc; thủ vu bình hãm nơi hội ngộ Tứ Sát, thì chủ cô mà lại chủ bần, mặt mày hốc hác diên sinh.

Bí quyết viết: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, nhược cư cung phu thê thì nam khắc thê, nữ khắc phu, thủ vu mệnh thân nhược là cung phu thê chủ tinh rảnh rang hãm, cũng đồng nhất để ý phán đoán. Duy phụ đoạt phu quyền mà nhà trai không được kị, có thể miễn hình phạt khắc, bằng không lưỡng cương tướng địch, tất nguyên nhân chính khắc sanh ly.

Vũ khúc và phá quân đồng cung vu tị hợi, khổ nhị hãm có nhất lâm của, đa chủ cầu tài nan toại, sát gia thì có thị phi của nhiễu.

Thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, bất úy kiếp sát tướng xâm, không hãi sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng thủ mệnh tam phương cát hội, tung Bản cung giá trị sát gần nhau, cũng chủ thọ thi của phúc. Thiên đồng tuất cung thủ mệnh là trái lại bối, duy đinh sinh ra gặp hóa cát chủ đại quý.

Vu tị hợi thủ mệnh phùng gặp Tứ Sát, tàn tật cô khắc. Và Thái âm giá trị ngọ cung thủ mệnh, tái nhược sát kị tương gia, thì chủ tứ chi luy hoàng. Thủ mệnh gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí. Cùng trời lương cùng tồn tại dần thân cung thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu. Thiên đồng thủ mệnh, phùng gặp phụ bật xương lương, tất chủ quý hiển. Và kình dương cư ngọ thủ mệnh, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, đa chủ phú quý. ) và kình dương cùng giá trị thân mệnh vu rảnh rang hãm của cung, tứ chi tao thương. Và đà la đồng cung, mập mãn mà con mắt miễu.

Bí quyết viết: “Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền”, tức tử năm sinh ra cùng trời cùng thủ mệnh dần cung, tân sinh ra mệnh tọa mão vị, đinh sinh ra mệnh tọa tuất địa người là, là nhập cách; mà bính sinh ra trung tâm cách, duy độc mệnh tọa tị hợi cùng trời cùng cộng viên, tuy đẹp đa dâm, phi thượng cách cũng. Nữ mệnh thiên đồng đa chủ thông minh mà thông minh, duy cũng ngại sát kị chư ác của hình xung, trong trường hợp đó hình phu khắc tử. Và Thái âm đồng cung thủ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp nhĩ. Cùng trời lương cùng giá trị vu mệnh, chích nên nhà kề, cát chúng vô sát thì không ngại.

Liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư hãm địa, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Vu vị thân cung thủ mệnh vô Tứ Sát hình xung, là hùng ở lại triêu viên cách, phú quý tung tin lan xa danh, duy gia sát hoặc gặp sao Hóa kỵ thiên không cướp thì bình thường.

Thủ mệnh vu tị hợi, thì khí tổ rời nhà, thấp hèn cô hàn.

Cư mão dậu cung thủ mệnh gia sát kị, công môn quan lại nhỏ hoặc xảo nghệ người.

Thủ mệnh phùng tham lang, thất sát hoặc phá quân, tái phùng văn khúc và thiên di, chủ tác cụ nhung (quân cảnh bộ môn trung tâm văn chức).

Bí quyết viết: “Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người”, tức là thất sát, liêm trinh cùng tồn tại vị cung thủ mệnh, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh cư thân, thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hai sao cư hãm địa Hóa kị, thì chủ nghèo hèn tàn tật.

Liêm trinh hội thất sát vu tị hợi cung thủ mệnh, lưu động thiên nhai. Cư cung Quan lộc hội thất sát hội kình dương, ngục tai nạn đào. Phá quân phùng kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo. Và thất sát hỏa linh đồng cung thủ mệnh, lang tâm cẩu phế. Và phá quân Tứ Sát cư mão dậu, tự ải đầu sông. Liêm trinh thủ mệnh phùng vũ khúc, phá quân vu rảnh rang hãm, tổ nghiệp tất phá. Bí quyết viết: “Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi”.

Liêm trinh thủ mệnh gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Và thất sát cùng thủ vu xấu vị, hiển quan võ. Và lộc tồn cùng giá trị, chủ phú quý. Và kình dương cùng thủ vu mệnh, thị phi nhật có. Gặp dương đà thì mủ máu không khỏi. Và Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa gặp không vong, chủ hung sự bị chết. Gặp vũ khúc thủ mệnh vu bị quản chế của hương, cần phải phòng mộc áp xà thương.

Liêm trinh thủ mệnh gặp Tứ Sát đồng cung, đa tao hình lục, nhẹ thì chung thân bất năng phát đạt. Bí quyết nói: “Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát”, tức là lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung mệnh, vừa giá trị lưu niên bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng.

Bí quyết viết: “Liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng, trọng do uy mãnh”, tức là miếu viên an mệnh, hai sao cùng giá trị là cũng.

Nữ mệnh bí quyết viết: “Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau”, tức là giáp kỷ canh quý năm sở sanh của nữ, an mệnh thân dậu tuất tử; bính tân ất mậu năm sinh ra, an mệnh dần mão xấu ngọ cung thủ mệnh còn lại là, nhưng nếu giá trị vu tị hợi hãm địa đa chủ ti tiện.

Thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử, tức là giáp kỷ sinh ra gặp to lớn cát, duy cũng cần phải không có sát kị của hình xung, bằng không số trừ là thứ cách.

Vừa bí quyết nói: “Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý”. Tái bí quyết viết: “Phủ tương đồng lai triêu mệnh viên, thiên chung thực lộc”, tức là an mệnh dần hoặc thân cung, phủ, tướng ở tài bạch, cung Quan lộc triêu mệnh người là thượng cách, tha cung thì thứ hai, người bình thường nhĩ, nếu là sát tinh thiên không cướp gia lâm củng chiếu mệnh viên, dù có phủ tướng lai triêu cũng chủ y lộc gian khổ, duy bất trí nghèo hèn nảy ra. An mệnh dần cung phủ ngọ tướng tuất lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh, giáp sinh ra gặp của do tốt.

Và vũ khúc cộng thủ tài bạch, cung điền trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông, hội phụ bật lộc tồn cực mỹ cũng. Thiên phủ thủ mệnh có vũ khúc hoặc lộc tồn cùng giá trị, tam phương hợp cát, phục vô sát kị phá tan, đa chủ rất nhiều của phú. Nhược gặp xương khúc phụ bật cùng giá trị hoặc củng chiếu, cao thứ dạ quang vinh.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là mỹ không thể nói cũng. Thủ mệnh và lộc tồn cùng giá trị, xương khúc tam phương giao nhau, cũng chủ rất nhiều của tư. (chú: Lộc tồn thủ thiên di, xương khúc hai phe củng chiếu, cùng một để ý phán đoán, xương khúc đối cung, lộc tồn thiên củng cũng thế. )

Thủ mệnh và dương đà hỏa linh cùng giá trị hoặc giao nhau, chủ nhân gian trá. Và không vong sao Hóa kỵ thủ mệnh, chủ nhân cô lập ít viện.

Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, thủ vu mệnh thân, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông.

Nữ mệnh Thiên phủ giá trị thân mệnh ôn lương hiền mỹ, vượng phu ích tử, cư cung phúc đức cẩm y ngọc thực, sớm phối hiền phu.

Thái âm

Thái âm thủ mệnh nhập hội chùa chư cát, phục vô sát kị thiên không cướp, đa chủ phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, nhật sinh ra tối không thích hợp hãm, trong trường hợp đó nam nữ khắc mẫu, nam người thượng chủ khắc thê.

Vu thân cung phùng Thái âm, nên tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm miếu vượng thủ giá trị mệnh thân cung, đa chủ suốt đời vui sướng. Nếu là hãm địa thủ mệnh, sai ai ra trình diện hóa khoa quyền lộc trái lại chủ hung, xuất ngoại ly tổ thì cát, canh gặp Tứ Sát tửu sắc dâm ẩn, thấp hèn yểu tang. Thủ mệnh vu hãm địa và Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn thương.

Cư tử vị thủ mệnh, là trung gián tài, được thanh yếu của chức, nhiên bính đinh nhân dạ người sống hợp cục, năm nào người sống thứ hai.

Bí quyết viết: “Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tấn tước phong hầu”, tức là trăng sáng Thiên môn cách là cũng, phàm hệ tử niên nhân mà dạ người sống, không mắc thì đại phú, đến đây cách bính đinh sinh ra đa chủ quý, nhâm quý sinh ra đa chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng, vô sát hình xung là thượng cục.

Thiên cơ, xương khúc thủ mệnh vu hãm cung, nam làm nô bộc nữ làm thiếp tì, gia sát thì nam chủ dâm tà nữ là kỹ nữ.

Thủ mệnh vu tuất cung, thái dương ở thìn cung xung chiếu, đa chủ phú quý.

Và lộc tồn đồng cung thủ mệnh, được phụ bật chụp ảnh chung phú xa ông.

Và văn khúc thủ mệnh, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Bí quyết viết: “Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa”, tức là mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung được xương khúc thủ giá trị lai hội, nếu là rất có khôi việt xung chiếu, định chủ phú quý song toàn.

Thái âm và văn xương khúc giá trị vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh, pháp quyết này của giải trừ, đó là nhân thê lấy được phúc, được thanh yếu của chức.

Cư tật ách mà gặp đà la, chủ con mắt tật, vu tư cung gặp hỏa linh tất gây tai hoạ. Thái âm thủ mệnh gặp dương đà, đa chủ nhân ly tài tản. Nhật nguyệt thủ mệnh mà trái lại bối, là vì thất huy, nếu không có cát giải trừ, đa hình phạt chính khắc phụ mẫu, mưu cầu nan toại, duy ly tổ xuất ngoại có thể tự thành gia. (chú: Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh là là thất huy, Thái âm ở mão thìn tị ngọ là thất huy. Mệnh tọa tuất và nhật cùng giá trị, nguyệt ở thìn xung chiếu, là vì nhật nguyệt trái lại bối mà thất huy, phán đoán như trên lệ, dư thì phỏng của. )

Bí quyết nói: “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ dâm bần”, tức là Thái âm vu dần thân cung thủ mệnh, thiên lương vu hãm cung yếu địa xung chiếu, nữ nhân giá trị nhiều chủ bần dâm, hoặc chủ nhà kề thị thiếp. Nữ nhân nhật nguyệt triêu viên bản chủ quang vinh xương, duy mệnh thân bất khả triền hãm hoặc vô tinh diệu hoặc và chư ác cùng giá trị, trong trường hợp đó đa không được cát.

Tham lang

Tham lang miếu vượng vu thìn tuất xấu vị thủ mệnh, tịnh và không vong cùng giá trị, trái lại năng lực tập chính.

Bí quyết viết: “Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh như bành tổ”, đó là tham lang và dần ngọ tuất năm sinh ra cùng giá trị vu ngọ cung; và thân tử thìn năm sinh ra giá trị mệnh vu tử cung; và tị dậu xấu năm sinh ra giá trị mệnh vu hợi cung; và hợi mão vị năm sinh ra giá trị mệnh vu mão cung người là, đa chủ Phúc Thọ song toàn.

Tham lang thủ mệnh thân, dương đà câu sai ai ra trình diện, nếu không có cát giải trừ, cẩu thâu ăn trộm hạng người.

Tham lang, tử vi cùng giá trị cung mệnh, nếu không có chế phục dung thường người, nhược được phụ bật xương khúc giáp chế không làm đến đây luận.

Và vũ khúc cùng thủ mệnh thân, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, đa tổn hại nhân mà lợi kỷ, chỉ có chắc chắn cát củng, thì chủ tiên bần hậu phú, nhưng mà gian nịnh khó tránh khỏi. Tham, vũ cùng giá trị vu mệnh nhập miếu vượng, được tử vi xương khúc phụ bật của củng chiếu, hạn phùng khoa lộc quyền giao nhau, thì tác quý hiển của luận.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra”, còn đây là tham vũ đồng hành cách, nhưng ở thìn tuất xấu vị bất khả phùng gặp sát kị hình gia, mà lại tài, quan cung cần phải có cát phương luận.

Vừa bí quyết: “Tham lang, vũ khúc cùng thủ thân, mệnh vô cát diệu thọ không dài”, tức là tham vũ cộng thủ vu thân cung, mà cung mệnh không có cát diệu thủ giá trị, đa chủ cô bần mà thọ thúc.

Tái bí quyết nói: “Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông”, đó là tham lang thủ mệnh dần thân tị hợi hoặc thìn tuất xấu vị, gặp giá trị phá quân hoặc cái khác chư diệu sao Hóa kỵ người là, đa chủ tay nghề sức lao động người.

Bí quyết viết: “Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân”, tức là tham lang, vũ khúc tức phá quân cùng thủ cung mệnh vu thất cát nơi, tam phương phục vô cát diệu củng chiếu người là, cũng đa chủ tay nghề người.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di”, đến đây nói tham vũ thủ mệnh vu miếu vượng ưa nhập nơi, tam phương rất có chúng cát củng chiếu người là, duy bất khả phùng gặp sát kị chư ác của hình phá.

Và tử vi thủ mệnh vu mão dậu, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc vong thân.

Và liêm trinh cùng giá trị tị hợi, nam nữ không được khiết, tăng nói không rõ, gia sát kị lưu niên quan phù, mỗi tao quan hình tai ương. Thủ mệnh vu hãm địa phùng dương đà cập kị ác, cô bần mặt mày hốc hác mà lại tàn tật. Vu tị hợi hãm địa và chư ác cộng thủ, đa số đồ tể lại hối.

Tham sát đồng cung, nữ thâu hán mà nam ăn trộm, tọa hãm cung mà vừa hội sát phục vừa tam phương vô cát, nam nữ giai * tiện nghiệp.

Bí quyết nói: “Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, đây là đầu ngựa đái tiến cách, vô không cướp kị kí chủ phú quý.

Bí quyết viết: “Tham lang hỏa linh tứ mộ trung tâm, phú hào gia tư Hầu bá quý”, đến đây tức thủ mệnh thìn tuất cung tốt cát, xấu vị cung thứ hai, gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách. Tái nhược mệnh lập tứ mộ, có khôi việt phụ bật vũ cùng giá trị, tam phương đắc hỏa linh củng chiếu cũng chủ đại cát, quang vinh xương có thể kỳ cũng.

Vừa bí quyết: “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang”, đến đây nói cũng yếu an mệnh tứ mộ được tam phương cát củng phương đủ để luận, an mệnh mão cung gặp giá trị thứ hai, sai ai ra trình diện dương đà thiên không cướp không hợp đến đây phán đoán.

Bí quyết viết: “Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”, tức là tứ mộ an mệnh tịnh gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách.

Bí quyết vừa nói: “Tham lang dương đà thủ cung mệnh, bỏ ngọ đa số đồ tể nhân”, đến đây nói hai sao thủ mệnh tự chưa đến tị đa số đồ tể, duy ngọ cung thủ giá trị điều không phải.

Vu hợi tử thủ mệnh giá trị tham lang và dương đà đồng cung, tên là hiện lên thủy đào hoa, nam mệnh tham hoa luyến sắc mà chết hướng thân, nữ nhân khốn dâm loạn phao phu khí tử, ưa cát giải trừ thì họa khinh.

An mệnh dần cung giá trị tham lang đà la cùng thủ, hào viết phong lưu màu trượng, cũng chủ nam nữ tham vui mừng, háo sắc mà dâm dục.

Tham lang thủ mệnh và xương khúc đồng cung, tất đa hư mà ít thực, mỗi tồn mập kỷ chi tâm.

Nữ mệnh phùng tham lang thủ vu hợi tử, tất đa đố mà lại dâm ẩn, và lộc mã cùng giá trị hoặc giao nhau nhất là không đẹp, lại thêm dương đà chiếu đến, đa số kỹ nữ, bất nghĩa vô tình, cũng có người hình phu khắc tử, nhân sắc khí gia. Nói chung, tham lang tinh không thích hợp nữ cũng.

Cự môn

Cự môn miếu vượng thủ mệnh, tung phú quý cũng không bền. Đến đây diệu thủ vu mệnh thân cung, miếu vượng do có thể, rảnh rang hãm nơi, mà lại vật luận nam nữ, suốt đời đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

Bí quyết viết: “Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, đến đây tức là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, đa chủ phú quý, tân quý sinh ra thượng cách, đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra thì chủ khốn.

Vừa bí quyết viết: “Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ”, vừa bí quyết: “Cự môn thìn tuất hãm ứng với kị”, chú viết: Duy tân năm sinh ra bất úy và cự môn thủ vu thìn tuất nhị cung, là vị kỳ cách, năm nào sinh ra đều không thích hợp. Và cự môn thủ mệnh xấu vị là triền hãm, giá trị đến đây người nếu không có cát giải trừ đa số hạ cách.

Vừa bí quyết nói: “Cự cơ cư mão, công khanh vị”, tức là cự cơ ở mão cung thủ mệnh, là cự cơ cùng lâm cách, ở dậu đồng cung thì không đẹp, duy cần phải ất tân kỷ bính sinh ra chủ phúc, giáp sinh ra thì bình thường, cái giáp lộc cư dần, mão cung nhập kình dương tức thành đặc biệt cũng.

Tái bí quyết nói: “Cự cơ dậu thượng mặc dù hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, đó là cự cơ vu dậu cung thủ mệnh, dù có cát hóa hoặc ngôi sao may mắn củng chiếu, cũng không tác cát luận, nhiên nhược giá trị của cô bần người đa chủ có thọ, gia sát kị thì phú quý đa thọ thúc.

Nữ mệnh và cự môn thiên cơ thủ vu mão dậu nhị cung, tác phá đãng của luận, tung áo cơm sung túc đa chủ dâm ẩn.

Vừa bí quyết viết: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại”, đến đây vị dần cung an mệnh, được thái dương cùng giá trị người mà vô sát kị thiên không cướp còn lại là, thân cung thứ hai, duy cũng quá mức hay. Cái đây là cự nhật đồng cung cách, nam chủ phúc hậu, duy nữ nhân phùng đứng đầu tính kiên cường mà kế hay so sánh, mặc dù cát có tỳ cũng.

Mệnh đứng ở dần, đối cung thân vị được cự nhật xung chiếu; mệnh đứng ở thân, được dần cung cự nhật đối trùng; hoặc mệnh lập tị cung và thái dương cùng giá trị, cự môn ở hợi cung xung chiếu, trái lại là không được cát, đa chủ nam nữ tính tình bất định, hỉ nộ vô thường.

Bí quyết viết: “Cự nhật củng chiếu cũng kỳ”, tức là an mệnh ngọ cung, được cự môn vu dần củng chiếu là cũng, duy cần phải cát nhiều mặt luận, dương giá trị hãm cung thì không phải vậy, dư người phỏng đến đây.

Bí quyết nói: “Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp”, đó là thân cung an mệnh, thiên đồng thủ tử vị, cự môn giá trị dần cung, thiên lương cư thìn, lại được khoa quyền lộc cập phụ bật củng chiếu, đa chủ tài năng nhất đẳng, tài quan song mỹ.

Cự môn thủ mệnh vu hãm địa, trừ tân sinh ra cư tuất ở ngoài, đều bị chủ hung.

Và dương đà thủ mệnh thân hoặc tật ách, luy hoàng khốn yếu, cùng giá trị thân mệnh cũng chủ nam nữ tà dâm. Và đà la ở chung thân mệnh, chủ cô bần phiêu đãng, bôn ba lao lực, và đà sát giá trị vu cung tật ách, thì chủ thể yếu tàn tật.

Bí quyết viết: “Cự hỏa kình dương, cần phải phòng ải tử”, đến đây tức tam tinh cùng giá trị mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế vừa phùng ác sát, thì chủ hung vong. Và hỏa linh thủ mệnh mà lại gặp ác hạn, vị của “Cự phùng Tứ Sát”, đương phòng chết vào ngoại đạo; mà tam hợp sát thấu, đa tao hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh thân ưa tử vi lộc tồn của áp chế, nhược và Tứ Sát cùng thủ hoặc hợp gặp mà vô tử lộc chế phục, đa chủ tao hung.

Cự môn thủ mệnh sai ai ra trình diện thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Ở huynh đệ cung gia sát, mỗi đa tay chân tướng tàn, bị chiếm đóng cư đến đây đồng nhất để ý phán đoán; ở cung phu thê bị chiếm đóng hoặc gia sát, chủ sinh ly tử biệt, bằng không không khỏi bất hoà mà bối tiết; cư cung tử nữ tiên tổn hại hậu chiêu, tuy có nếu không có; nhập cung tài bạch thì mưu cầu gian khổ, lao trung tâm vi tụ; ở tật ách bị chiếm đóng gia sát đa chủ con mắt tật và tàn thương; cư thiên di hãm mà gia sát đa chiêu thị phi; ở nô bộc đa chủ oán nghịch; ở quan lộc chủ tao hình trượng; cư điền trạch tổ nghiệp phá đãng; nhập phúc đức tiền mất tật mang, nan lấy được an bình; ở phụ mẫu đa tao khí bỏ.

Thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng của hương, mặc dù không được phùng tử vi, duy được phụ bật xung chiếu củng hợp, cũng chủ phụ trách uy quyền. Thủ mệnh và phụ bật xương khúc hội hợp, vị chí công khanh; nhược cư rảnh rang yếu của cung, cũng tác may mắn của luận.

Vu hãm địa hội ngộ tham liêm vũ phá hoặc dương đà, đa chủ xảo nghệ an thân, nhưng gặp hỏa linh phá tan thì chủ tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh và liêm trinh, kình dương đồng cung, hình trượng khó thoát, đó là chung thân không đẹp, đa tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng.

Thiên tướng và tử vi thủ mệnh vu thìn tuất, tất gặp phá quân của xung chiếu, phùng sát không được cát.

Tái bí quyết viết: “Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”, tức là nữ mệnh sống ở tử năm mà đứng mệnh tử cung cùng trời tương đồng viên, hoặc giáp năm nữ nhân lập mệnh ngọ cung, canh sinh nữ mệnh lập xấu cung, thậm chí năm nào người sống lập mệnh dần thân cung, mà cùng trời tương đồng thủ, đều là đại cát của cách.

Vừa nữ mệnh bí quyết: “Thiên tướng hữu bật phúc đã tới”, tức là nữ nhân của cung mệnh có thiên tướng cập hữu bật cùng giá trị, chư cung giai cát, vưu quý sinh ra lập mệnh tử cung, quý kỷ sinh ra mệnh lập dần cung, giáp canh quý sinh ra mệnh lập thân cung, đều là cát cách, duy xấu vị hợi cung thứ hai, thìn tuất mão dậu giai ít phúc.

Vừa bí quyết nói: “Thiên tướng nữ mệnh thủ, xương khúc phá tan là thị thiếp”, tức là nữ nhân cùng gần nhau mệnh phùng xương khúc là cũng.

Thiên lương

Thiên lương thủ mệnh hoặc đối cung thiên lương xung chiếu, giai chủ thọ thi.

Bí quyết viết: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển”, tức là “Thọ tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ quý sinh ra hợp cách.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thủ chiếu cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ”, ý tức thiên lương thủ mệnh tam phương cát củng người cũng, cư ngọ vị vưu mỹ.

Tái bí quyết viết: “Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả”, duy phùng gặp dương đà hình xung cung mệnh hoặc thiên lương tọa thủ của cung thiên di, thì tác bình thường của luận.

Được thiên lương thủ mệnh miếu vượng nơi giá trị thiên cơ cùng viên, tất công Hàn Mặc mà thiện đàm binh.

Vừa bí quyết nói: “Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp mà lại thông minh”, tức là thiên lương thủ mệnh tam hợp phùng thiên cơ, Thái âm cập thiên đồng củng xung, mà lại dĩ chúng cát là luận, hung đa sát phá thì không phải vậy.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương Thái âm xương khúc hội, lư truyện đệ nhất danh”, đó là thiên lương thủ mệnh tam phương tứ chính phùng gặp thái dương cập xương khúc củng chiếu, đa chủ quan cư thanh hiển, danh lợi song thu vào.

Cùng trời cùng tụ thủ vu mệnh hoặc thân cung, không sợ hung nguy của xâm.

Thiên lương thủ mệnh vu tị hoặc hợi cung, thiên đồng đối cung xung chiếu, nam lang thang, nữ đa dâm, gia dương đà chư hung, chủ thấp hèn.

Bí quyết viết: “Lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, đó là thiên lương thủ mệnh vu dậu cung, Thái âm ở tị cung chụp ảnh chung, mà thủ mệnh vu tị vị, thiên lương ở dậu cung chụp ảnh chung cũng giống như một để ý phán đoán.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương”, đó là thiên lương và văn xương khúc thủ cung mệnh vu miếu vượng nơi, duy dĩ vô sát kị phá tan là luận. Thiên lương thủ mệnh vu miếu vượng, phùng phụ bật cập xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng quyết không thể nghi ngờ”, tức là tị hợi thân cung an mệnh, thì thiên lương bị chiếm đóng, tịnh cùng trời mã đồng cung là cũng. Cùng trời lương thủ mệnh vu hãm địa, tam phương tứ chính phùng gặp dương đà, đa hệ đồi phong bại tục hạng người. Tái nhược hãm địa thủ mệnh gặp Hỏa Tinh cập kình dương hình xung, chủ thấp hèn mà mẹ goá con côi, nặng người chết non.

Bí quyết viết: “Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần”, tức là cùng trời lương vu thân hợi, Thái âm vu dần tị tương chiếu, nhiều nữ nhân chủ bần dâm, nhược thủ mệnh vu miếu vượng tam hợp Thái âm thì áo cơm có thể toại.

Thất sát

Bí quyết viết: “Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương”, đó là thất sát triêu đấu cách, địa tinh được thông qua vô sát phá là luận, phùng sát giá trị sát đều phi, trái lại chủ hung nguy mà đa chiêu họa.

Vừa bí quyết viết: “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, tức là thất sát thủ mệnh vu thìn tuất xấu vị miếu vượng nơi, mà vô sát phá kị hình là ngưỡng đấu, ở dần thân tử ngọ là triêu đấu, nhập cách người đa chủ phú quý song toàn.

Và thất sát thủ mệnh vu miếu vượng vị, chủ có mưu lược, gặp tử vi gia chúng cát củng chiếu, đa số tướng lĩnh tài. Nhược thủ mệnh vu miếu vượng nhập cách nơi, mà lại được phụ bật xương khúc củng chiếu mà vô sát kị hình xâm, phú quý xuất chúng, là võ tướng thì chưởng sinh sát của quyền.

Bí quyết viết: “Thất sát nhập mệnh thân, cũng tất lịch gian khổ”, thì phàm thất sát thủ mệnh có lẽ thân cung, vật luận nhập cách hay không cập vô sát hình xung, đều tất lịch thụ gian khổ, khó có được thanh phúc của hưởng.

Thất sát thủ mệnh vu hãm địa, đa chủ xảo nghệ mà sống, gặp giá trị sát diệu đa * tiện nghiệp.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh, là sát củng liêm trinh cách, chủ dữ nhiều lành ít, chủ tàn phế vừa chủ phế tật.

Cư hãm địa vô cát giải trừ thì chủ hung họa thường bạn, gặp sát thấu trên đường mai thi, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Gặp Hóa kị xung chiếu cùng giá trị vưu hung.

Vừa bí quyết: “Thất sát phá quân nên xuất ngoại”, đó là thất sát bình rảnh rang thủ mệnh hội phá quân, đa chủ các loại tay nghề năng lực tinh thông, ly hương biệt tổ xuất ngoại có thể lấy được phúc cát. Thảng thất sát thủ mệnh nên dần thân, phá quân cư tử ngọ xung chiếu mà vô sát kị hình hao tổn cũng vị đến đây luận.

Bí quyết viết: “Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược”, đến đây tức vị sát phá thủ mệnh thân, tam phương tứ chính phùng gặp dương linh hai sao, tất chủ nghèo hèn mà chết tao hung họa.

Tái bí quyết nói: “Sát lâm tuyệt địa hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về”, đó là thất sát và tuyệt tinh cùng thủ cung mệnh, tam phương phùng gặp dương đà hình xung là cũng.

Bí quyết viết: “Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người”, đó là thất sát và trường sinh thủ mệnh phùng gặp dương đà giá trị chiếu, đa đồ tể nghiệp, tịnh chủ nghèo hèn.

Thất sát và dương đà thủ vu cung tật ách, chủ ly mắc tàn tật, cho dù suốt đời cô bần quả độc, cũng chủ thọ năm không dài.

Thất sát chỉ thủ cung phúc đức, nam chủ bần lao, nữ chủ thấp hèn, không được xướng thì tì, hoặc làm vợ kế thị thiếp.

Bí quyết vừa nói: “Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh”, duy nam có quyền uy, nữ không có chỗ.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát phùng Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc; sát và hỏa linh hung trung tâm vong”. Tái bí quyết nói: “Thất sát chủ nhị hạn, lưu dương lưu đà giáp thì thương”, tức là vốn có sát diệu giáp thất sát đại hạn, tái phùng lưu niên dương đà cập thương khiến cho tịnh giáp, tam phương cát ít, mà thấy nhỏ hạn cập thái tuế vừa thất cát hoặc triền vu hãm yếu nơi, mà lại câu phùng bạch hư tang treo chủ vong ngôi sao, lại thêm không gặp Tử Phủ chờ giải trừ ách của ở lại, đa chủ là năm hẳn phải chết.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát lâm mệnh thân, lưu niên dương đà chủ tai thương”, thì là thất sát thủ mệnh hoặc thân, tam hợp lưu năm chi lưu dương và lưu đà xung chiếu mà vô cát giải trừ cũng.

Tái bí quyết nói: “Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục khó thoát, bằng không tai truân”, tức chỉ thất sát thủ mệnh và dương hoặc linh cùng giá trị, phùng gặp lưu niên bạch hổ nhập mệnh thân, mà thái tuế cập khổ nhị hạn đều hãm ác địa các tao tam phương sát hình, tất chủ tai nạn cự tới.

Thứ bí quyết nói: “Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối”, tức là thất sát thủ mệnh thân, giá trị lưu dương cùng độ hoặc xung hợp, canh gặp lưu niên quan phù thủ chiếu là cũng. (chú: Thái tuế và tiểu hạn giá trị mệnh thân cung, phùng lưu dương cập lưu niên quan phù hợp tịnh xung chiếu vưu nghiệm. )

Tái bí quyết viết: “Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra mệnh an mão dậu cung chủ hung vong”, thì là thất sát tọa mệnh hoặc xung mệnh, nào đó đại hạn và kình dương cùng giá trị vu hãm địa, thái tuế tịnh tiểu hạn câu phùng hơn thế, ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, ứng với để phòng hung vong tai ương. (chú: Ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, kỳ lưu niên thái tuế hoặc tiểu hạn đan xen phùng hợp lưu dương lưu đà của xung chiếu, mà đại hạn giá trị vu năm sinh bị chiếm đóng kình dương, đó là đồng nhất để ý phán đoán. )

Phá quân

Bí quyết viết: “Phá quân tử ngọ cung, tam phương vô sát thấu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, vị tới tam công”, tức là phá quân tử ngọ thủ mệnh người là, là “Anh tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ giáp quý sinh ra phúc hậu, bính mậu sinh ra thì không đẹp, nếu là tam phương tung vô sát chiếu mà hợp tinh bị chiếm đóng hoặc cát diệu không được vượng, cũng chủ khốn đốn nan toại.

Cư tử ngọ cung thủ mệnh gặp sát được thông qua hoặc lâm giá trị, bính mậu dần thân năm sinh ra chủ cô đơn tàn tật, vô sát xung hợp mà lại sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn củng chiếu người, mặc dù phú quý nhưng không kiên nhẫn cửu. Duy phá quân vu thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, mà vô sát xung hợp mà lại có chư cát củng chiếu, bính mậu sinh ra thì chủ phú quý song toàn.

Bí quyết viết: “Phá quân nhất diệu tinh khó hiểu”, tức là phá quân thủ mệnh vu hãm yếu nơi, chủ nhân hỉ nộ vô thường, thủ miếu vượng cũng chủ tính tình hay thay đổi, minh ám không rõ.

Thủ mệnh vu mão dậu hãm địa và liêm trinh cùng viên, tịnh gặp Tứ Sát xung chiếu, đa chủ dễ bị quan phi và tật bệnh triền thân.

Và vũ khúc đồng cung thủ tài hương, chủ đông khuynh tây bại, dễ tản nan tụ.

Phá quân và xương khúc cùng thủ cung mệnh vu dần địa, định chủ là quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp phá tan là luận, duy và xương khúc thủ vu hãm yếu nơi phục gặp sát kiếp không hao tổn kị ác của xung hợp, đa chủ suốt đời bần sĩ. Bí quyết viết: “Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là phá quân ở mão dậu tị hợi thủ mệnh, mặc dù được xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, tung tam phương vô sát cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc mà lao lực, phùng thiên không cướp hao tổn kị người chủ một đời nghèo khó.

Phá quân và tham lang thủ mệnh thân phùng lộc cập thiên mã, nam lang thang nữ hảo dâm. Và dương đà đồng cung thủ yếu địa, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác diên sinh. Cư quan lộc và dương đà cùng giá trị, nơi ăn mày, và hỏa linh cùng thủ quan lộc chủ bôn tẩu lao lực. Vu thiên di thì đa chiêu quan phi, duy vô hỏa linh cùng giá trị vu thiên di thì chủ bôn tẩu vô lực, phạp nhân giúp. Và hỏa linh thủ mệnh thân cũng chủ vất vả cực nhọc nghèo khó, phùng sát hình thiên không kị thì chủ đa * tiện nghiệp. Cư mệnh thân vu bị chiếm đóng chỗ, khí tổ ly tông, phùng chúng ác hình phạt xung chiếu định chủ nghèo hèn.

Thủ huynh đệ cung tay chân hiếm mà vô nghĩa, chia lìa thì phúc; ở cung phu thê chủ nam nữ hình khắc mà không chính, lâm khắc chiến của ở chủ nhị hôn do bất túc; ở cung tử nữ phùng sát, hình thương đầu lĩnh mà thứ tự được nuôi; lâm tài bạch và ác thủ chiếu hoặc phùng hợp, tài như tuyết trắng gặp canh nóng; ở tật ách uông luy của tật; ở thiên di, bôn tẩu không còn chút sức lực nào; ở nô bộc báng oán đào tẩu; ở quan lộc vu hãm địa chung thân nghèo khó; ở điền trạch tổ cơ phá đãng; ở phúc đức đa tai nạn; thủ cung phụ mẫu phùng sát hao tổn thiên không cướp, đa hình phạt chính khắc và mặt mày hốc hác.

Văn xương

Bí quyết viết: “Văn xương miếu vượng thủ cung mệnh, chư cát xung hợp phúc tất long. Văn chương cái thế công danh hiển, do ưa văn khúc trong cung cùng”, tức văn xương thủ mệnh vượng nơi vô sát kị thiên không cướp là cũng.

Văn xương kim diệu do ưa kim sinh kim cục nhân, cư miếu vượng thủ mệnh tung phùng hình tù hao tổn kị xung hợp, cũng chủ trước khó sau dễ, trung tâm vãn có tiếng danh, vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Văn xương thủ mệnh vu hãm địa vừa hội chư hung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ, mà lại có xảo nghệ tùy thân, lừa mình dối người bản lĩnh tài trí hơn người.

Thủ mệnh hội thái dương, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn vu miếu vượng, mỗi chủ phú quý.

Và liêm trinh hoặc thất sát hoặc dương đà đồng cung, gạt ngụy đồ.

Văn xương tham lang thủ mệnh, chủ sự điên đảo, và tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh gia sát Hóa kị, để phòng yểu vong.

Và cự môn cùng giá trị mệnh thân thì tang chí.

Và phá quân cùng thủ nhiều chủ thủy tai.

Và tả phụ đồng cung thủ mệnh, vị tới tai thai.

Văn xương tọa mệnh và hóa khoa phùng gặp, niên thiếu thi đậu, chủ nhân thông minh dị thường.

Bí quyết viết: “Văn xương rơi vào thiên thương, yểu tự nhan quay về”, đó là văn xương hãm địa giá trị thiên thương cùng thủ đại hạn, thái tuế thất cát mà thấy nhỏ hạn cũng thế (chú: Hoặc tiểu hạn phùng đại hạn vu xương hãm thương giá trị vị), mỗi chủ là năm yểu vong. (vừa chú: Cũng cần phải xem thêm mệnh thân)

Văn khúc

Văn khúc thủ mệnh và văn xương khúc cung, tam phương canh phùng ngôi sao may mắn xung chiếu mà lại vô sát kị, đa số danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ. Mặc dù sống cu ky một mình mệnh thân cung mà lại gặp hung diệu củng xung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ.

Và vũ khúc nhập miếu cùng thủ cung mệnh, được tam phương phụ bật củng chiếu mà vô sát kị phá tan, tương tướng tài. Bí quyết viết: “Văn võ cùng giá trị miếu vượng cung, uy danh hách yên”, đó là văn khúc vũ khúc cộng thủ hai người miếu vượng nơi giá trị cung mệnh, bình rảnh rang thứ hai, bị chiếm đóng điều không phải.

Và vũ khúc đồng ý với xấu cung thủ mệnh thân, vị của “Văn võ đồng cung giá trị miếu vượng”, mậu kỷ canh tân sinh ra phục gặp hỏa linh thủ chiếu, đa chủ tướng tướng tài, anh dự tung tin. Nếu là khổ nhị hạn giá trị đến đây, thì để phòng thủy nịch tai ương.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh thân, đa tác công lại.

Và Thái âm cùng thủ mệnh thân, mỗi chủ 1.cửu lưu thuật sĩ. (đều dĩ bình rảnh rang là luận, miếu vượng thì phủ)

Văn khúc thủ mệnh thân và tham lang cùng viên, làm không kiên nhẫn lâu dài, chủ sự thì đa sinh điên đảo.

Và cự môn đồng cung thì dễ tang chí, không qua nổi gian nan lịch mài.

Và phá quân cùng giá trị vu mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế thất cát canh phòng nghiêm ngặt nịch tang.

Và thất sát hoặc dương đà thủ mệnh, thái độ làm người định đa gian trá dối trá, là là giảo hoạt đồ.

Cùng trời lương cùng thủ thân mệnh, quan địa vị cao hiển, duy dĩ vị cung an mệnh giá trị của là thượng phẩm, mão cung thứ hai, tha cung canh của.

Văn khúc thủ mệnh vu tử vị, thiên lương cư ngọ cung xung chiếu, mà lại vô tam phương sát kị phá tan cũng tới tốt.

(văn xương, văn khúc)

Khoa bảng văn tinh vu xấu vị cùng thủ mệnh thân, vị của xương khúc cùng viên, định chủ bác học đa năng lực.

Bí quyết viết: “Xương khúc giáp mệnh là tối kỳ”, đây là quý cách, duy dĩ tam phương tứ chính được chúng cát củng xung chiếu đến mà vô sát kị thiên không cướp là luận, bằng không bất năng chủ quý. (chú: Xương khúc giáp mệnh phùng sát hình hoặc ác gia, có thể chủ thường thường bậc trung của phú. )

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt giao nhau vô sát thấu, quý cận thiên nhan”, tức là xương khúc thủ mệnh phùng hợp khôi việt chiếu đến, đa chủ quan tư thanh hiển, phụ bật minh quân. Hoặc mệnh và khôi việt thủ giá trị xấu cung (chú: Được khôi việt củng chiếu cũng), được xương khúc cư cung mệnh xung chiếu vô sát thấu, cũng đa chủ như trên thuật của quý, phùng khắc chiến thì thứ hai, duy tài quan cát tụ, chung không vì quý cũng chủ phú. Mà mệnh tọa vị cung được khôi việt mà lại biết xương khúc xấu cung xung chiếu, cũng nhất để ý phán đoán.

Tái bí quyết viết: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long”, đó là được xương khúc tuất cung thủ mệnh, tam hợp phùng gặp Tứ Sát hình xung cũng không là cát, mỹ ngọc khuyết điểm cũng.

Vừa bí quyết nói: “Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông”, duy miếu vượng tai khinh, cũng cần phải phòng khổ nhị hạn câu phùng vu hãm yếu thất cát nơi.

Tái bí quyết viết: “Nữ nhân tam hợp phùng xương khúc, phú quý thông minh chích đa dâm”, tức là nữ mệnh xương khúc phá tan, canh hội Thái âm, thiên cơ giả là.

Xương khúc cùng giá trị vu quan lộc, sẽ làm chức vị quan trọng của nhâm, thủ phúc đức nhất định phải quý nhân đến đỡ mà một bước lên mây.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, được xương khúc phụ bật trước sau giáp củng, nam mệnh nhất chủ quý hiển, duy dĩ câu vô sát kị thiên không cướp xung kết hợp luận.

Bí quyết viết: “Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại phù phiếm”, (chú: Xương khúc không được vu tị hợi đồng cung, bí quyết ý là chỉ văn xương hoặc văn khúc ở tị hợi thủ mệnh, và liêm trinh đồng cung là cũng. ) văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh tị hợi phùng gặp liêm trinh đối trùng, cũng chủ hung tai yểu vong, tân sinh ra vưu kị.

Bí quyết nói: “Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là xương khúc đồng cung thủ mệnh tam hợp phá quân xung chiếu hoặc và phá quân cùng giá trị là cũng.

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc phá quân vu dần mão, sát dương phá tan định bôn ba”, đó là văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh vu dần mão, tam phương phùng gặp thất sát, phá quân người là.

Và xương hoặc khúc thủ mệnh phùng gặp phụ bật chiếu đến vừa phùng đà la chụp ảnh chung, ký chủ lao lực vừa chủ tất sinh dị chí.

Bí quyết viết: “Xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ”, đó là xương khúc và lộc tồn cùng thủ cung mệnh người là, lộc tồn ở đối cung xung chiếu thì thứ hai. Vừa bí quyết nói: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”, tức là lộc tồn thủ mệnh cát viên, tam hợp được xương khúc củng xung, đa chủ phú quý.

Tả phụ

Tả phụ thủ mệnh được Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, đa phần kết vũ đại quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp cập chư ác hình gia phá tan là luận.

Phụ tinh thủ mệnh, được Tử Phủ tướng lương cơ xương khúc nhật nguyệt tham vũ tam hợp giao nhau, phú quý tất vậy, canh được hữu bật đồng cung, đẹp hơn gia mỹ, quý tới vương hầu, phú trăn địch quốc, nhược tao Tứ Sát hao tổn kị thiên không cướp chư ác phá tan, phú quý giai không kiên nhẫn cửu, duy cũng so sánh thường nhân cực kỳ xa vậy.

Tả phụ thủ mệnh và Tứ Sát phùng hợp, tịnh sai ai ra trình diện cự môn thất sát cập thiên cơ, là vì hạ cách, đa chủ bần lao khổ cực.

Và liêm trinh kình dương đồng cung thủ mệnh thân, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là hai sao cùng tồn tại thìn tuất thủ mệnh, tam phương lại được chư cát cập hóa cát củng xung mà vô sát kị, tất cư cực phẩm của quý, duy không được cư thìn tuất mà vào cách, cũng chủ phú quý, cận niên thiếu nhiều gian khó mà thôi.

Vừa bí quyết nói: “Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa”, đó là phụ xương thủ mệnh tam phương chúng cát hoặc hóa cát xung chiếu người là, gặp sát chư ác bất luận.

Bí quyết vừa viết: “Tả phụ cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn”, chỉ có cát diệu cùng viên thì phủ, không thích hợp câu nệ luật cũ.

Hữu bật

Hữu bật cũng cát diệu cũng, thủ mệnh được Tử Phủ tướng xương khúc củng xung, chung thân phúc hậu, tài quan song mỹ, duy dĩ vô sát kị hình gia là luận.

Và tử vi hoặc Thiên phủ đồng cung, mà tam phương vô sát kị thiên không cướp phá tan, chủ văn võ song toàn, tài quan song mỹ.

Bí quyết nói: “Hữu bật thiên tướng phúc đã tới”, tức cùng trời tương đồng thủ mệnh thân, duy vu thìn tuất hợi tam cung không đổi chủ quý, ngay cả quý không lâu sau xa.

Và liêm dương đồng cung thủ mệnh, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương, tam phương vô sát, canh hội cát diệu giải cứu thì phủ. (chú: Tả phụ và liêm dương thủ mệnh hội cát cũng thế. )

Hữu bật thủ mệnh và chư sát đồng cung, canh phùng dương đà hỏa kị linh tinh hoặc thiên không cướp xung chiếu, vô phúc người.

Thủ cung phu thê, và tả phụ thủ giá trị cùng phán đoán.

(tả phụ, hữu bật)

Phụ bật cùng thủ mệnh thân cung, bản tính khắc khoan khắc hậu, chung thân Phúc Thọ song toàn. Bí quyết viết: “Phụ bật tọa xung, phúc lộc đáo chung”, tức là mệnh tọa tả phụ hoặc hữu bật, đối cung được phụ hoặc bật xung chiếu còn lại là, củng hợp thứ hai.

Bí quyết vừa nói: “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”, duy dĩ thìn tuất cung an mệnh mà phùng tháng giêng hoặc bảy tháng người sống, xấu cung an mệnh mà phùng tháng mười người sống, vị cung an mệnh mà phùng tháng tư người sống, dậu mão cung an mệnh mà phùng người trước tháng sáu người sau mười hai tháng người sống, là thượng phẩm.

Có nữa bí quyết viết: “Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, đó là an mệnh thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi, được hai sao đồng cung chiếu đến, nhược gặp mộ tinh cũng giá trị canh cát.

Bí quyết nói: “Tả hữu giáp mệnh là quý cách”, tức an mệnh xấu cung, được phụ bật trước sau giáp củng, ngoài ra tam, cửu hoặc tháng mười một của sinh ra, không mắc tất phú, canh phùng chư cát củng xung tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm”, đó là mệnh được tử vi miếu vượng cùng giá trị, lại được phụ bật trước sau giáp củng đẹp hơn.

Phụ bật thủ mệnh được văn xương cùng giá trị hoặc củng xung, mà tài bạch, quan lộc, thiên di, phúc đức giai cát, định chủ tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết nói: “Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ”, đó là phụ bật cùng trời khôi hoặc thiên việt thủ mệnh người là, nữ mệnh phùng của vượng phu ích tử.

Tái bí quyết nói: “Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra”, tức là phụ bật hai sao đều hệ thiên diệu (vừa danh trợ giúp diệu), nếu là chỉ thủ cung mệnh là là “Mệnh vô chính diệu”, đa chủ thứ ra, cũng chủ niên thiếu ly tông biệt tổ, duy tam phương đắc tử tướng phủ xương củng xung cũng hệ cát cách.

Bí quyết vừa viết: “Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử”, đó là phụ bật vu xấu vị thủ mệnh, tam hợp tài quan có Thiên phủ, vũ khúc, đa chủ tài quan song mỹ; nếu là mệnh tọa Thiên phủ vũ khúc, được phụ bật giá trị tài quan củng mệnh cũng thế.

Bí quyết vừa nói: “Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú”, đó là mệnh giá trị ngôi sao may mắn cùng thủ, phụ bật phân giá trị tài quan nhị cung củng chiếu, canh mà lại cung mệnh trước sau được cát diệu giúp đỡ là cũng, thứ người phụ bật hai sao câu vu xấu vị cung thủ tài bạch, mệnh vu tị mão và cát diệu cùng giá trị mà lại được ngôi sao may mắn giáp phù người cũng, duy hai người đều cần phải không gặp sát kị thiên không cướp là luận.

Phụ bật cùng giá trị mệnh thân và liêm trinh kình dương câu giá trị, đa số hạ cách, duy gặp liêm trinh cùng giá trị vu xấu vị mà tam phương cát củng, có thể chủ bình thường mà thấy nhỏ khang, gặp kình dương thì cũng có tiểu Phú tiểu quý, duy hình khắc không khỏi.

Hai sao giá trị mệnh thân phùng xương khúc vừa phùng dương đà phá tan, bán cát mà thôi, cũng sinh ám chí.

Thiên khôi, thiên việt

Khôi việt quý tinh cũng, hai người không được câu giá trị nhất cung, nếu là mệnh thân tọa quý hướng quý, tịnh được Tử Phủ phụ bật chư cát củng xung thủ chiếu, đều bị phú quý kiêm hưởng, duy nữ mệnh phùng xương khúc cơ âm cập Tứ Sát, dù có phú quý của phúc cũng chủ hảo dâm.

Thiên khôi thủ mệnh (hoặc thân), thiên việt thủ thân (hoặc mệnh), lại được chúng cát giao nhau, niên thiếu lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân phù cứu, xuất ngoại có nhiều quý nhân đề bạt. (chú: Cũng cần phải tham tường thiên di, phúc đức, quan lộc cập nô bộc cung cát hung làm sao. )

Bí quyết viết: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, đây là thiên ất củng mệnh cách, duy cũng chi bằng xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, cũng không hình tù sát kị gia lâm là luận, nếu là mệnh thân giai được khôi việt tịnh được xương khúc củng xung cùng giá trị mà tam phương cát củng, cũng tác đến đây luận.

Vừa bí quyết nói: “Khôi việt mệnh thân, vị tới thai phụ”, đó là hai sao phân thủ mệnh thân cung, tài, quan cung phục có chư cát thủ giá trị mà vô sát kị hình tù người là.

Bí quyết nói: “Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai”, tức là tử vi thủ mệnh vu ngọ cung, tịnh được văn xương, thiên khôi đồng cung còn lại là, duy xương, khôi tam phương củng xung thứ hai.

Bí quyết vừa viết: “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, duy dĩ gia cát phương luận, bí quyết pháp như trên thuật, tam mệnh củng chiếu mệnh thân thì thứ hai.

Bí quyết vừa nói: “Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách”, như an mệnh ở thìn cung, khôi cư mão, việt cư tị giáp phù còn lại là.

Tái bí quyết viết: “Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”, tức an mệnh thân, phân có khôi việt cùng giá trị, lại được chúng cát cập hóa quyền lộc chờ tinh thủ chiếu là cũng.

Bí quyết lại có nói: “Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, duy là nhị quý tinh thủ mệnh thân phùng chư cát mà vô hình sát đẹp nhất, tam phương củng xung người thứ hai.

Vừa bí quyết viết: “Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ”, hai sao các thủ mệnh thân và phụ tinh cùng giá trị (hữu bật cũng có thể), phục gặp chúng cát củng chiếu vô sát kị thiên không cướp người là. (chú: Nhị quý giá trị mệnh thân, được phụ bật củng chiếu đối trùng cũng thế. )

Tái bí quyết viết: “Khôi việt gặp lại dương linh thiên không cướp thấu, chiêu tật của năm”, đó là mệnh thân được hai sao cùng thủ, mà phùng dương linh thiên không cướp củng xung hoặc lâm chiếu, tái phùng lưu khôi lưu việt nặng điệt mệnh thân, còn lại là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, tịnh đương để phòng tật bệnh triền thân.

Lộc tồn

Lộc tồn thủ mệnh, ưa Tử Phủ tương đồng lương nhật nguyệt vũ khúc cộng viên, tam phương vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Lộc tồn độc thủ vu cung mệnh, tam phương vô cát hóa, mỗi đa thần giữ của.

Lộc tồn thủ mệnh hạ xuống không vong nơi, bất năng là phúc, canh hội hỏa linh thiên không cướp hao tổn kị, đa chủ xảo nghệ người.

Lộc tồn thủ vu mệnh thân hoặc tài bạch cập cung điền trạch, mà tam phương tứ chính câu vô ác diệu, đa chủ giàu có.

Bí quyết viết: “Lộc tồn rất nặng đa y lộc”, đó là được lộc tồn thủ mệnh thân, chủ nhân tính khoan nhân hậu, vô hình tù hao tổn kị thiên không cướp Tứ Sát xung hợp đồng giá trị, định chủ y phong thực đủ.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển”, tức là tị ngọ thân dậu cung an mệnh được lộc tồn thủ giá trị, mà lại có Tử Phủ vũ tướng hoặc khôi việt cùng viên, bính đinh canh tân sinh ra tước cao bổng hậu mà lại quang vinh hiển.

Lộc tồn tử ngọ thủ thiên di xung chiếu mệnh thân, xuất ngoại kinh thương đa trôi chảy.

Lộc tồn và hóa lộc giáp phù mệnh thân (chú: Tối nên giáp phù cung mệnh), tài lộc kéo dài.

Bí quyết nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”, tức là cung mệnh được lộc tồn và hóa lộc cùng giá trị, là “Lộc hợp uyên ương cách”, đa chủ phú quý song toàn, thảng lộc tồn và hóa lộc cư tam phương củng chiếu cung mệnh, là song lộc triêu viên cách, nếu là mệnh thân được chư cát thủ lâm, cũng như trên phán đoán.

Bí quyết viết: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã”, đó là cung mệnh được lộc tồn thủ giá trị lại được hóa lộc cùng trời mã cùng thủ tục là. (chú: Tam hợp hóa lộc cập thiên mã thủ thân cũng nói hùa, nữ mệnh đa chủ tài hoa cao siêu. )

Vừa bí quyết nói: “Minh lộc ám lộc, vị tới tam công”, đó là lộc tồn thủ mệnh không bàn mà hợp ý nhau hóa lộc là cũng, ví dụ như lộc tồn thủ mệnh vu hợi cung, dần cung có hóa lộc âm thầm lục hợp còn lại là.

Bí quyết tái viết: “Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần”, tức là mệnh thân tức được lộc tồn lâm thủ, hoặc tối hợp hóa lộc hoặc tam hợp hóa lộc, mà mệnh thân cập quan lộc, lộc đức giai mỹ người hợp đến đây cục, phùng sát kị thiên không cướp hao tổn hình người người bình thường nhĩ.

Tái bí quyết nói: “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”, tức là lộc tồn cùng trời mã cùng thủ cung mệnh, tam hợp xương khúc khôi việt phụ bật, hoặc cung mệnh được Tử Phủ tướng lương phụ bật khôi việt cùng viên người là, gia sát kị chờ ác người bất luận.

Lộc tồn thủ mệnh được xương khúc củng xung hoặc cùng viên, vị của “Lộc văn củng mệnh”, cũng chủ trung tâm cách phú quý.

Lộc tồn giá trị vu tài bạch hoặc cung điền trạch, bí quyết nói đa chủ tài sản vô số, nhiên được hóa khoa quyền lộc cùng giá trị hoặc củng chiếu vưu mỹ.

Bí quyết viết: “Hợp lộc uyên ương một đời quang vinh”, đó là lộc tồn hoặc hóa lộc thủ cung phu thê, tam mới có lộc tinh lai hợp người là, đa nguyên nhân chính thê được phú.

Bí quyết nói: “Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba”, đó là lộc tồn thủ nô bộc, đa không đắc lực người cũng.

Bí quyết viết: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, đó là mệnh thân được lộc tồn thủ giá trị, lại gặp hao tổn kiếp không vong chờ ác diệu tam hợp phá tan còn lại là.

Kình dương

Dương nhận hình phạt của ở lại cũng, ưa tây, bắc sinh ra giá trị của thủ mệnh, cũng ưa thìn tuất xấu vị năm sinh ra giá trị của an mệnh vu tứ mộ nơi, mà được chúng cát củng chiếu đến đỡ, đa chủ hoành lập công danh, quyền to đại quý.

Kình dương thủ mệnh vu tử ngọ mão dậu bị chiếm đóng của cung, tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức, giáp mậu canh nhâm sinh ra chắc chắn hung họa.

Bí quyết viết: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý giương giọng”, đó là kình dương thủ mệnh cần phải phù hợp kể trên tình hình, bằng không tai hoạ thường bạn mà lại khắc lục thân.

Bí quyết vừa nói: “Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng”, tức là dương hỏa tam tinh cư tứ mộ thủ mệnh thân, phục gặp thìn tuất xấu vị năm sinh ra người là, năm nào người sống điều không phải. (chú: Tây, bắc sinh ra được an mệnh tứ mộ giá trị dương hỏa vưu mỹ. ) duy nhược dương hỏa nhị diệu vu bình hãm nơi thủ mệnh thân, thì là đặc biệt, cũng chủ tai họa bất ngờ cập hình khắc, tây, bắc cập tứ mộ năm tai hoạ lược khinh mà thôi.

Bí quyết viết: “Dương tham cùng độ chính ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, tức là “Đầu ngựa đái tiến cách” là cũng, bính mậu sinh ra có mà tam phương hóa cát tịnh có chư cát củng chiếu, định vì vũ quý, chỉ là phúc không kiên nhẫn cửu.

Tái bí quyết nói: “Kình dương thiên đồng nhập ly phương, huy binh chinh chiến trì chiến trường”, đến đây cũng đầu ngựa đái tiến cách, bính mậu sinh ra có chủ quân lữ trôi chảy, mỗi nhân chiến công mà thu hoạch lên chức, duy tinh so sánh hiền lành, không bằng tham lang cùng giá trị người ngang ngược kiêu ngạo.

Kình dương thủ mệnh tứ bại nơi, phi chết non thì hình thương, nhiên ngọ cung là đái tiến cách, được chúng cát củng xung cập cùng lâm trái lại hung là cát, mà giá trị mão cung người họa so sánh tử dậu người làm trọng, giá trị dậu người so sánh tử làm trọng.

Bí quyết nói: “Dương nhận nhật nguyệt đồng cung thủ, nam khắc thê mà nữ khắc phu”, đó là kình dương và thái dương Thái âm cùng thủ mệnh thân, có nhật nguyệt cùng giá trị hoặc tam phương chụp ảnh chung, tung hệ tứ mộ sinh ra được sở hỉ nơi, cũng tất nam nữ giai khắc cũng.

Và xương khúc hoặc phụ bật đồng cung, chủ có ám chí cập vệt. Và liêm trinh hoặc cự môn Hỏa Tinh đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc bộ mặt tay chân có thương tích tàn, cũng chủ mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa, duy dĩ tam phương sát thấu cập gặp thiên không cướp hao tổn kị củng xung giúp đỡ thủy tác hung luận.

Kình dương thủ thân gặp hỏa kị thiên không cướp hoặc thất sát phá quân phá tan, chủ xa xứ, khí tổ biệt tông, canh hình phạt chính khắc lục thân, là vì hạ cách người cũng.

Bí quyết viết: “Dương nhận phùng lực sĩ, lý quảng nan phong”, đó là giáp sinh ra an mệnh mão cung, bính sinh ra mệnh ngọ, canh sinh ra mệnh dậu, nhâm sinh ra mệnh tử, có kình dương và lực sĩ thủ mệnh mà mặc dù được chúng cát đến đỡ, mặc dù chủ thần vũ dũng tương, cũng nan thu được thăng tiến, thảng phùng chư sát phá tan thì chủ hung họa thường lâm.

Vừa bí quyết viết: “Kình dương đối canh giữ ở dậu cung, tuổi phùng dương đà canh mệnh hung”, đó là an mệnh vu mão, đối cung có dương nhận xung chiếu, vị cung lại có đà la thủ viên, đây là canh năm sinh ra của cục, mà tái phùng canh năm, thì dương đà nặng điệt là vì điệt tịnh, nếu hợi cung lại có hỏa linh thủ giá trị (chú: Hoặc mệnh tư cách nhập nổi giận hoặc nhất linh), là là “Tứ Sát lục hình”, tất chủ đại hung; nếu là hợi cung cập thân cung vô sát thủ giá trị, kỳ họa sảo khinh, nhưng tai ách khó tránh khỏi.

Bí quyết nói: “Dương linh ở mệnh, lưu niên bạch hổ đa tai thương”, tức là dương linh thủ mệnh nguyên đa hung, vừa phùng lưu niên bạch hổ nhập mệnh, nếu tam phương vô cát giải cứu, mỗi chủ là năm tao tai thương.

Bí quyết vừa viết: “Dương đà giáp kị là bại cục”, đó là ví dụ như mệnh lập thân cung và Hóa kị cùng giá trị, phục tao vị đà dậu dương của giáp, thì lộc tồn tung thủ mệnh cũng tao sao Hóa kỵ hình phạt mà thành vô dụng, là vì bại cách cũng. Ngoài ra thái tuế hoặc khổ nhị hạn đi để dương đà thủ giá trị giáp mệnh nơi, cũng chủ đa tai, thủ mệnh có kị mà tao dương đà giúp đỡ, tài, quan, phúc, thiên tứ cung cát ít người nhất định cô bần hình khắc, vưu úy dương đà điệt tịnh của năm. (chú: Thất sát xung mệnh người hung quá mức, được Tử Phủ tướng lương đối cung xung chiếu người tai hoạ rất nhỏ. )

Đà la

Đà la cũng ưa tây, bắc cập tứ mộ năm sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị, quân nhân hoành phát thăng tiến, văn nhân thì không kiên nhẫn cửu.

Đà tinh độc thủ cung mệnh, chủ mẹ goá con côi khí tổ, đa số xảo nghệ người, phùng gặp hình tù chư ác nhị họ diên sinh. Đà la thủ mệnh thân giao nhau nhật nguyệt kị sát, nam nữ hình khắc mà lại chủ con mắt tật. Đến đây tinh thủ mệnh hội phụ bật xương khúc có nhiều ám chí, phùng cự môn hoặc thất sát bị thương tàn phế đái tật, hình khắc thê, tử cập bội lục thân.

Bí quyết nói: “Đà la tứ sinh giá trị, chết non mà hình thương”, đó là đà la thủ mệnh dần thân tị hợi là bị chiếm đóng, chủ khi còn bé nan nuôi, đã lớn thì dễ bị hình thương, gặp có ngôi sao may mắn phù cứu thì tai khinh, duy mặt mày hốc hác không khỏi. (chú: Cũng chủ niên thiếu xa xứ, khí tổ xuất ngoại cũng có cát, duy giá trị vu tứ người sống hình khắc không khỏi, cùng với nó sát tinh hoặc liêm phá sát cùng thủ hoặc tam hợp giao nhau, thì tất vợ con ly tán, phụ mẫu thất nuôi, tự thân cũng tất thiên nhai phiêu bạt, cơ khổ không chỗ nương tựa. Tái chú: Cũng cần phải tường xem xét thê tài tử phúc cập thiên di ngũ yếu cung. )

Và tham lang cùng thủ mệnh thân, miếu vượng người hảo tửu sắc, canh hội ác tinh bởi vậy thành tật; giá trị vu hãm địa không những là rượu yêu sắc mà chiêu tật, cũng chủ lang thang bồng bềnh và hình yểu.

Đà la và hỏa hoặc linh tinh thủ mệnh vu miếu vượng, mà lại được mọi việc củng chiếu, có thể chủ may mắn, thất vu hãm địa thì chủ mẹ goá con côi bần cùng.

Hỏa Tinh

Hỏa Tinh ưa đông, nam sinh ra cập dần mão tị ngọ năm sinh ra. Hỏa Tinh vu miếu vượng thủ mệnh giao nhau chúng cát, chủ quân lữ mỗi được lên chức, duy cũng đa chủ trung niên thủy hưng, gia Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị thì phủ.

Ở tứ mộ và tham lang cùng thủ cung mệnh, lại được tam phương cát củng, dũng tương của cách, chủ chinh chiến lập công được phong tặng. (chú: Gia dương đà thiên không cướp điều không phải, cát địa an mệnh có thất sát được thông qua thứ hai. ) Hỏa Tinh miếu vượng thủ mệnh linh tinh chụp ảnh chung, bí quyết viết: “Danh chấn chư bang”. (chú: Linh tinh thủ tài, quan, nhưng đều dĩ không được phùng dương đà thiên không cướp chết hết kị là luận. )

Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa và dương hoặc đà ở lại đồng cung, nhũ ấu là tức chủ tai nặng, thành niên thì phục chủ mẹ goá con côi bần lao, nam nữ hình khắc lục thân, được chư cát củng chiếu tai hoạ thì khinh, duy là rất khó phát đạt.

Bí quyết viết: “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, nhưng mà được tam phương cát củng cũng chủ may mắn, duy bất khả phùng gặp sát tinh cập thiên không cướp, đến đây phùng hỏa linh giáp dương đà cung mệnh cũng chủ hung, khổ nhị hạn hoặc thái tuế để đến đây cũng – nên để phòng tai ách.

Nữ mệnh Hỏa Tinh cùng thủ, đa chủ nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm ẩn xuống tiện. (chú: Cũng không phải là tẫn nhiên như vậy, nên ư tường xem xét miếu vượng lợi rảnh rang cập tam phương tứ chính cát hung làm sao, thảng được cát hung tinh đều sai ai ra trình diện, cận chủ cương mà lao lực, tái nhược cung phu thê, cung tử nữ là vu phúc đức đều cát, thì cũng không lăng phu khắc tử, trái lại chủ vượng phu ích tử, cái tính cương mà phúc đức ngon, đa chủ tiết cao chí ngang, tài năng trác việt cũng. Đẩu số tinh bí quyết là là gợi ý của dụng, cũng không nhất thành bất biến người cũng, tất ở chu đáo tỉ mỉ quán thông, toàn bộ mà tài, tối kỵ câu nệ không thay đổi, thứ có thể đăng đường khuy huyền bí cũng. )

Đẩu số của [bào đinh mổ bò] < 1>

Chương 1: Thân hình đấu ca

Tử vi sao Bắc cực thiên tôn, chỗ thiên cực kỳ, đóng cửa không gặp, mang quán khó tìm,

Giống người đỉnh, tủy hành khí máu, cốt cơ da lông, dừng lại ở Thiên phủ.

Thiên cơ khí thông linh thay đổi, mặt mày hợp nhau, hai bên cự lương, hô bằng dẫn giao hữu,

Trên dưới phủ tướng, thất sát ân uy, xương khúc tả hữu, miệng thuyết mi vũ.

Thái dương triêu thăng tịch rơi, bốn mùa luật động, nhất tiết một mạch, hạ qua đông đến,

Mão dậu dần tuất; tươi đẹp trạch tứ bị; thân thìn dậu mão, giấu tài.

Vũ khúc anh tuấn bảo thủ, tinh khí vi tôn, phi máu phi thịt, không gặp da lông,

Rắc rối khó gỡ, phụ cốt liên gân, vàng bạc đồng thiết, thiên không cướp không được gia.

Thiên đồng phúc trạch lâu dài, có khác động thiên, sương tuyết mưa bụi, âm tình biến ảo,

Phu cơ chi để ý, hoàn mập yến gầy, dương nhận thiên không cướp, thiên hình vạn trạng.

Liêm trinh sợ hãi thể bặc, nồng đậm tơi, quyển thẳng xích ô, hạt bạch nâu đậm,

Huyết mạch căn cơ, soa huynh dị đệ, vang trời xôn xao địa, cầu được ư náo.

Thiên phủ sao Nam Đẩu nạp giấu, họa phúc quyền bính, thần miệng da sao, đầu ngón tay đủ mạt,

Nhũ trạch khang sắc, đỏ trắng độ dày, gia cát gia sát, khổ sâu cạn.

Thái âm hoà thuận nhu dồn, nhìn quanh mị hề, thượng huyền hạ huyền, tròn khuyết triều tịch,

Phản chiếu chính bắn, kiều thăng rơi ảnh, quang huy giao ánh, tuyết trăng tròn hoa.

Tham lang nội vận theo động, tức giận huyền cơ, tản vu di động biểu, trước ngực sau thắt lưng,

Cao vót sửa đĩnh, uyển chuyển cường tráng, hỏa linh tả hữu, thiên không cướp đan vào.

Cự môn nhật của trắc ảnh, quang hóa yếu cường, khẩu thiệt không ngừng, ỷ trắc Thái âm,

Lúc này bình dật, nhất định là nhật tà, thái dương cao chiếu, xương gò má cao kiều.

Thiên tướng ấn tinh nhỏ và dài, thần nhập ấn đường, gia lâm xương khúc, niên thiếu công danh,

Rộng sáng sủa, nhật thăng nguyệt diệu, viên Cao Bằng đột, dạ quý công.

Thiên lương che chở bang trợ, dĩ mắt là ương, khai cương thác đất, được nhật vì quyền,

Gặp cát trợ giúp cát, quy củ phương viên, phùng hung chế lễ, toàn bộ dựa vào tính chất sao.

Thất sát trí mưu cân nhắc, bày mưu nghĩ kế, xương khúc nhọn, phụ bật đôn hậu,

Trán kiếm nhuệ, trúc la có uy, dựng thẳng bố tinh kỳ, quân lệnh vô nghĩa.

Phá quân anh mãnh dù sao, hai vai nghìn cân, gia tả gia hữu, eo gấu hổ bối,

Bật người tạo cực, tồi kiên nứt đá, con cháu đầy đàn, hốt hoảng nhập kho.

Chương 2: Thiên mã hành không tử vi

Tử vi là chúng tinh đứng đầu, ở trên thân người nội chủ chưởng nhĩ hậu đại não, tiểu não, tủy, khống chế người hành vi năng lực và tư tưởng hình thái, liên tiếp tủy nếu cốt, thịt, gân, thần kinh, da, mao, phân biệt do phá quân, vũ khúc, thiên đồng, thiên cơ, liêm trinh. . . Mà chết dừng lại ở Thiên phủ sở tượng trưng các khiếu thu nhỏ miệng lại.

Tử vi tinh có nó đặc biệt sở cao ngạo và nghiêm túc, có cự ly thì cao cao tại thượng, tiếp xúc rất quen lúc, sẽ triệt hồi trang nghiêm bên ngoài; đương một người lẳng lặng không nói thì, chúng ta không thể nào lý giải bên trong tâm suy nghĩ, nhưng từ hai mắt nhìn quanh động chuyển, lại có thể đoán ra nhị ba phần, vẩn đục thanh đạm, thông minh ngu trí, toàn bộ hiện vu con mắt, cho nên tử vi nội chưởng đại não, ngoại thì chán nản vu song đồng, trong đầu suy nghĩ, nội tâm ý niệm, thường thường do đồng trung tâm hiển lộ ra, não can không được đầy đủ người, từ hai mắt có thể thấy được kỳ dấu hiệu. . . .

Đương nó gặp phải như không cướp tất não thần kinh suy nhược, dương đà hỏa linh thì đau nửa đầu.

Như gia xương khúc, thì trí tuệ cao siêu, khôn khéo có khả năng, gia tả hữu thì hàm hậu, đại trí giả ngu.

[hiện đại gợi ý lục]

Phàm có giải trừ ách công năng lực người, đều là tinh to lớn người, hoặc có đảm đương ngôi sao; quan lớn trách nhiệm đại, đồng cung hoặc tam phương, đối cung, hung tinh lai phạm, nó trước phải thừa thụ, dĩ toàn bộ kỳ dư thứ tinh, cho nên uy lực của nó cũng lớn, đơn độc một viên hung tinh cũng không đủ dĩ thương nó.

Tử vi là quân là đế dẫn đầu lĩnh, dễ để ý xem ra thuộc can quẻ, trước thiên nhiều chuyện cập hậu thiên nhiều chuyện, bất đồng phương vị có hắn bất đồng giải độc… .

Từ sau thiên nhiều chuyện mà nói, tử vi ở tây bắc can cung, tây bắc là kim thủy lưu động vị trí, hậu thiên ngoại hoàn cảnh của can vị là lưu động, vận hành, câu thông… .

Nhưng mà, chúng ta thường thường bả đế vương định vị trước đây Thiên can vị, cũng chính là trong lòng can vị, tượng trưng hoàn mỹ, cao thượng, tôn quý… .

Một người lãnh đạo đang xử lý chính sự phương diện cần điều kiện là không câu nệ và câu thông mà không phải là quyền mưu và thủ đoạn… .

Lịch đại tài đức sáng suốt quân chủ, đều là như vậy.

Hôm nay Nhật bản thiên hoàng là khảm vị can tượng, khảm vị rơi vào, tự nhiên biểu hiện ra tôn quý, cao ngạo, phong bế.

Nhưng đến đây là tinh thần ý nghĩa lớn hơn thực tế chính trị quyền lực.

Chương 3: Văn hương hạ mã thiên cơ

Thiên cơ ở đẩu số thân hình là gương mặt thần kinh cập mũi, nhan kiểm phản ứng thần kinh, nhĩ hậu về tử vi, nhĩ tiền thuộc thiên cơ, ngạch dưới thuộc thiên cơ, đã ngoài về liêm trinh.

Đầu nội tử vi tương ứng, da đầu lông dài phát thuộc liêm trinh, nhan kiểm thuộc thiên cơ, là đúng hoàn cảnh phản ứng. Cùng ngày cơ thụ thương, hệ hô hấp tối tiền đoan phát sinh vấn đề thì, bộ mặt hư sưng, gương mặt phản ứng trì độn, nhận mà đại não hỗn loạn, vô pháp tự hỏi… .

Thiên cơ được cách người, mũi thông, khứu giác linh mẫn, nhan kiểm bốn phía, vạm vỡ, bắc văn thượng kiều, mộc vượng nhóm lửa, tính cách hoạt bát, miệng cười thường khai.

Dĩ mũi làm trung tâm, tả hữu là thiên lương cự môn xương gò má, bên trên là lưỡng mi thất sát, phía dưới là đôi môi Thiên phủ… , thiên cơ giỏi về liên tiếp các khí quan, thành đàn kết đảng, hô bằng dẫn bạn, huynh đệ tính cách.

Phùng thiên không kiếp hỏa linh dương đà như kết giao tổn hại giao hữu, mũi dị ứng, viêm xoang, như cảm mạo tiên nghẹt mũi lưu mũi thủy ho khan… .

[hiện đại gợi ý lục]

Mũi thông, khứu giác linh mẫn, nhan kiểm bốn phía, vạm vỡ, bắc văn thượng kiều, mộc vượng nhóm lửa, tính cách hoạt bát, miệng cười thường khai.

Thiên cơ danh như ý nghĩa, cơ trí phản ứng linh mẫn, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ, người đang quá trình trưởng thành trung tâm giỏi về mô phỏng theo đối tượng, thường thường là cùng nhau lớn huynh đệ, cũng giống chinh ở sát ngôn quan sắc, tùy nhân khởi vũ.

Ưa phùng văn khúc cùng độ, đề thăng hoàn cảnh quan sát học tập và năng lực, cũng ưa và văn xương đồng cung tăng cổ kim nội ngoại triết nhân điển phạm và trí tuệ.

Gặp tả hữu, bên trong có chiều sâu, gia khôi việt công môn gặp quý nhân, tự giúp mình nhân trợ giúp; ở thìn tuất có thiên lương cùng độ, thiên lương ấm tinh, toàn bộ dựa vào thiên cơ của tính cách, binh người thay đổi trong nháy mắt mà thiên cơ vừa lúc giỏi về nhanh nhẹn linh hoạt ứng phó, hơn nữa thiên lương nhiệt tâm chủ động, đặc thù đặc biệt rõ ràng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân, quan lại yêu cầu ổn định, nhu trình lên ra lệnh, quan thượng cấp sắc mặt, xét hạ cấp phản ứng; phản ứng linh mẫn cơ trí hành vi, thường thường là quan lại hành vi hình thức, câu thông hòa hợp tăng trưởng.

Tử Phủ chờ cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướng, nhưng quyết sách tính sự vụ nhưng do bọn họ chỉa vào; hai người có rõ ràng sai biệt… .

Chương 4: Vòng đi vòng lại thái dương

Thái âm nguyệt diệu là một tháng nhất tuần hoàn, thái dương nhật diệu là một năm nhất tuần hoàn, do đông chí nhật khởi nhất dương sinh, dương khí nhật thịnh, đáo xuân phân âm dương nửa này nửa nọ, Hạ Chí nhật dài nhất, dương thịnh đã cực, nhất âm thủy sinh, tới tiết thu phân dương âm nửa này nửa nọ, âm thịnh cực vu đông, đông chí nhật nhất dương sinh, tuần hoàn không thôi… .

Nhân thể trong vòng có lưỡng hệ thống tuần hoàn, nhất là Thái âm chưởng quản nội tiết hệ thống, một … khác là thái dương chưởng quản trái tim máu hệ thống tuần hoàn… .

Thái dương hệ thống tuần hoàn ở trung tâm tuần hoàn hướng ra phía ngoài, trải qua ngũ tạng lục phủ, cập vu da thịt, do cự tĩnh mạch cửa lưu quay về trái tim, vòng đi vòng lại, như nhau địa cầu dĩ thái dương làm trung tâm, phóng ra nhiệt năng, ngũ hành tinh như ngũ tạng, mặc dù đều tự vận tác, nhưng thụ nhật dắt vận hành; Thái âm nội tiết hệ thống, di động vu biểu tằng, túi lạc ngũ tạng, hấp thu trái tim máu chất môi giới, hình thành nội tiết hệ thống, quản nhân thể sự trao đổi chất, như nhau ánh trăng của hấp thu ánh nắng mà phản chiếu, mồng một và ngày rằm thay thế, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi.

Nhật nguyệt hai sao từ trái tim xuất phát vận chuyển chư tinh, chu thiên vu thân thể, học giả phải có xét.

[hiện đại gợi ý lục]

Địa cầu dĩ thái dương làm trung tâm, phóng ra nhiệt năng, ngũ hành tinh như ngũ tạng, mặc dù đều tự vận tác, nhưng thụ nhật dắt vận hành

Thái dương tuy có ngày đêm thần hôn khác biệt cập xuân hạ thu đông tứ quý hàn thử phân chia; nhưng ngày đêm đang lúc là nhỏ tần suất phập phồng, tự nhiên là không có hàn thử đang lúc địa cầu mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển 47 độ đại tần suất lực lượng đại, sở dĩ xuân hạ sinh ra thụ thái dương lực ảnh hưởng lớn xa hơn thu đông sinh ra, chỉ là xuân hạ sinh ra ánh nắng ngoại chiếu, tản vào thiên tướng, thiên lương, Thái âm. . . Tự thân trái lại một tự. . . , ngày mưa hoặc sát tinh tương gia thì, nhật quang tài quay về thái dương trên người.

Thu đông ra đời nhân, nghỉ tù hơn nửa năm thái dương, uy lực bày ra chỉ có bên trái hữu khôi việt xương khúc tương gia thì… .

Xuân hạ sinh ra đa quyền quý, nhật nguyệt tịnh minh. Nhật uy chính long, phóng ra ngoài.

Thu đông sinh ra đa thanh quý, nguyệt được nhật trợ giúp. Nhật khí kỷ thối, bên trong.

Thái dương tinh có người một đặc biệt tôn quý khí, hướng ngoại mà lại sáng sủa, rất dễ tiếp cận, có lực tương tác, không giống với tử vi ngưng thần và nghiêm túc.

Tử vi tinh đang cùng nhân quen thuộc lúc tựu không giảng cứu đúng mực liễu, thái dương lại ở ngoài sáng của phía sau có người bất khả xâm phạm mặt khác; sở dĩ thái dương ở giáp năm Hóa kị, tôn tinh thụ thương, thiếu quý khí, sinh ra phân thế tục làn gió vị, lực tương tác cũng tăng cường.

Chương 5: Rắc rối khó gỡ vũ khúc

Vũ khúc thuộc kim tính kiên nghị, cương trực, quả quyết, vắng lặng là tài tinh cho nên chủ cô, quản tiền tài, tính chất là ngoại tại tiền tài chi nạp, cơ châu phân minh, từng tí thành sông, bản tức cần lục thân không được ỷ, tình nghĩa bất luận; mặt khác Thiên phủ cũng cất vào kho tài khố, dự trữ là mạng sống của nguyên, Thiên phủ chủ chưởng tài khố, khiến cho của không được lưu động, dĩ thu nạp là tối trọng yếu chức trách, không cần thấu tình đạt lý, soạn mục lục thành sách tự nhiên định liệu trước; Thái âm mẫu ở lại, chưởng thực lộc ngôi sao, trẻ nhỏ của bộ, hữu tình có ái, trong nhà sinh kế, tài nguyên của ứng dụng quản lý, liệu cơm gắp mắm, tăng thu giảm chi.

Vũ khúc tại thân thể chưởng quản huyết quản cốt cách các đốt ngón tay hàm tiếp, phá quân thì quản khung xương khổ, vũ khúc là các đốt ngón tay huyết quản kết cấu tinh xảo nghiêm mật trình độ; thành cách thì khớp xương đột xuất rõ ràng, dương cương vị đủ, đầu hình so sánh ngay ngắn hữu hình, ngũ quan đường viền tiên minh, hành động lực cường hãn… .

Vũ khúc gia thiên không cướp mà bị thương mệnh cách, sẽ có không thích quần áo nón nảy kim sức châu bảo.

[hiện đại gợi ý lục]

Tại thân thể chưởng quản huyết quản cốt cách các đốt ngón tay hàm tiếp, phá quân thì quản khung xương khổ, vũ khúc là các đốt ngón tay huyết quản kết cấu tinh xảo nghiêm mật trình độ

Sao Vũ khúc thụ thương, sẽ có không thích quần áo nón nảy kim sức châu bảo, phương pháp giải quyết… .

Bả yêu thích phụ tùng, dĩ không ra nước chỉ hoặc plastic túi gói kỹ, càng nhỏ càng tốt. Len lén đem chôn ở công viên hoặc dã ngoại, sơn biên dưới tàng cây.

Nhớ kỹ vị trí, tâm quả lộ vẻ, bình thường ngẫu nhiên quá trình lưu ý một chút, không nên cử động nó. Ngày lâu, chậm rãi hội đã quên, chết lặng.

Một lần nữa tới một lần, tìm tân địa điểm chôn xong lúc sẽ đem trước chôn đào lên mang về cất dấu. Nếu như trong lúc vô tình đã bắt đầu mang kim sức, sẽ không tất tái chôn.

Vũ khúc kiên nghị mà gần như lãnh huyết, ân nghĩa khó đi, đi hạn gặp phải thường thường, thân hữu cốt nhục, khó tránh khỏi quái đản… , nên khôi việt tương gia, chư cát khó dễ, xương khúc lạnh hơn; tài tinh gia xương khúc, thủ tài như mạng mà lại đa tính toán… .

Vũ khúc ở thân cương nghị vắng lặng thì thành, thất kỳ tính thì kim khí vu thủy, chúng thủy nhắm hướng đông duy thiên tướng ấn tinh không phá có thể giải trừ.

Chương 6: Xuân nước sông noãn thiên đồng

Thiên đồng phúc tinh là cung phúc đức cung chủ, quản là người đời sống tinh thần cập phúc khí, trong người hình thượng thiên đồng quản thân thể da thịt hậu và mỏng, béo và gầy,

Phàm là thiên đồng không bị thương, vô dương đà hỏa linh thiên không cướp ở tam phương đối cung, vừa gia cát diệu, nhất định da thịt đẫy đà; có hung tinh vô ngôi sao may mắn, da bọc xương; có hung ít mà cát đa người mập; vô hung vô cát người người bình thường.

Sở hữu tinh đều giống nhau, không bệnh tật vô thuốc hoàn toàn không có sở dụng, có bệnh có thuốc thủy tài cán vì công, kiếp sát ngồi một mình cũng thành cách tuyến, cả đời luôn có thể phát huy một lần hi vọng đại nghịch chuyển.

Thái âm là nguyệt, mặt trời là nhật, thiên đồng còn lại là mưa tuyết vân vụ, nguyệt là sợ hãi vân vụ lai che đậy. . . , bất luận trăng tròn hoặc trăng khuyết, trời đầy mây luôn luôn không gặp quang huy, tử ngọ cung Thái âm cùng trời cùng đồng cung, nguyệt bị nói che ở, lạc hãm. . . , cũng có dĩ ban ngày là hãm, đêm tối là vượng người, đa không được nghiệm… .

Nhật vượng vu xuân hạ, thiên đồng thì vượng vu thu đông.

[hiện đại gợi ý lục]

Thái âm là nguyệt, mặt trời là nhật, thiên đồng còn lại là mưa tuyết vân vụ, nguyệt là sợ hãi vân vụ lai che đậy

Phúc tinh nhàn nhã đi chơi không thích động, bị động bảo thủ, sở dĩ thích kình dương chờ lực đánh vào mạnh tinh, lai trùng kích kích phát nó động tiềm năng, đồng dạng cách cục, đại đồng tiểu dị sinh ra mùa ngày, thiên đồng thành cách hay không, ở chỗ có đúng hay không trời mưa xuống liễu, bất luận bất luận cái gì tinh bao lớn lực ảnh hưởng, nó trung tâm đều là đứng ở cha mẹ trung tâm lên đường, phụ tật tuyến vừa xưng chính dã tuyến, giả thiết trần thủy làm thịt nhi tử và liên chiến nhi tử cập trần tiến hưng nhi tử là cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời, ở đồng nhất gia y viện sinh ra, tiền hai người hội gần, người sau hội kém rất xa… , nhưng năng lượng bất diệt định luật, ba người này nội tại cất giấu tính cách sẽ rất gần, thân cao thể trọng, cao thấp mập ốm, bộ lông sơ mật… . . . , sẽ không như nhau, hội dĩ cha mẹ trung tâm xuất phát, ở giống nhau năng lượng hạ, dẫn đường ra bất đồng thành cách tuyến, thành tựu phương hướng cũng liền có khác biệt, chỗ đứng chắc là sẽ không giống nhau.

Thiên đồng hung ít cát đa, đa con mắt miễu người (thịt đa mắt tiểu) thực nhân thiên đồng và nguyệt cùng một nhịp thở, âm tình viên, sương tuyết mưa móc, câu ở trong đó.

Chương 7: Nhịp nhàng ăn khớp liêm trinh

Liêm trinh danh như ý nghĩa liêm chính trinh tiết, cho nên thanh bạch năng lực thủ, năng lực chưởng hình ngục, luật pháp, hóa khí là tù; và tham lang ở tị hợi chiếu hợp, tham lang là tự phát tính tình muốn đuổi theo yêu cầu, liêm trinh nhưng bị động tiếp thu, ngoại nhiệt nội lãnh, cho nên là thứ đào hoa, tam phương tử vi vũ khúc, hành sự có dựa vào có cư, không nói tình nghĩa, này đây năng lực chưởng hình ngục.

Ở trong người liêm trinh chưởng quản tuyến dịch lim-pha tuyến hệ thống, tuyến dịch lim-pha là hệ thống phòng ngự, công dụng thường thường phát sinh ở ngoại vật xâm lấn thì, tiêu diệt xâm lấn trong cơ thể bệnh khuẩn, là công dụng của nó, nó vượng độ, cũng liên quan đến miễn quân dịch hệ thống mạnh yếu; không có ngoại lực xâm lấn thì, nó bị vây hôn mê trung tâm, bất luận bên ngoài cỡ nào huyên náo, sẽ không khởi động nó cơ trí, sở dĩ, liêm trinh thành cách người, không sợ tranh cãi ầm ĩ, bất luận bên ngoài làm sao ồ lên, trong lòng nhất tịnh như nước, mắt lạnh quan sát, vừa chạm vào cơ trí, có thể trong nháy mắt phản chế… .

Liêm trinh khí ngoại thổ vu bộ lông, hiện ra vu thể lông tơ phát là kỳ biểu chinh; phàm bộ lông nồng đậm người, thường thường nại ầm ỹ, năng lực náo trung tâm thủ tịnh, đưa thân vào hỗn loạn trong, như đi vào cõi thần tiên trời mênh mông ở ngoài, có thể cư trú phố phường trung tâm, cũng năng lực an chỗ triều đình thượng.

[hiện đại gợi ý lục]

Tuyến dịch lim-pha là hệ thống phòng ngự, công dụng thường thường phát sinh ở ngoại vật xâm lấn thì, tiêu diệt xâm lấn trong cơ thể bệnh khuẩn.

Gia tả hữu, bộ lông tất nồng đậm, hành sự ổn trọng, thoái thoái hợp lễ tiết, hợp tình pháp; gia xương khúc bộ lông tế dung mật, hành sự cẩn thận, từng bước là quản doanh; khôi việt kiên nghị không được a, không muốn lại được.

Thiên không cướp cùng độ, bộ lông thể chút nào hoặc sơ hoặc hi.

Bộ lông nhu mà thuận, nhất định là hung tinh không gặp, tính tình tất thư giản mà an nhàn, thanh bạch tự xử, mọi việc dễ nghe…

Trời sinh dị phát, đỏ đậm lam hạt, giai nhân dương đà hỏa linh tướng xâm, tính tình đại khác hẳn với thường nhân, nghịch hướng hành sự, thường thường lánh bích thông suốt, đánh vỡ quỹ quẫn cách cục, đại thành đại bại… .

Liêm trinh thất thường, dữ nhiều lành ít, tính tình mình, tự bế, tù cũng; thoát ly trật tự xã hội, hình cũng.

Chương 8: Cất dấu thổ nạp Thiên phủ

Thiên phủ là sao Nam Đẩu đấu chủ, sao Nam Đẩu chủ sinh, mới có thân thể, bắc đẩu chủ tử,

Thao chưởng linh hồn; bắc đẩu chủ tinh thần chủ nội, sao Nam Đẩu chủ thân thể, chủ ngoại.

Thân hình lên trời phủ hiển hiện vu các khiếu miệng da cuối, da thịt tương giao thu nhỏ miệng lại chỗ phàm là đôi môi, giáp, hạ miệng, nhũ vựng. . . .

Thần ánh sáng màu tiên diễm hồng nhuận, Thiên phủ nhất định vô thương, mà lại có ngôi sao may mắn tương gia… .

Gia tả hữu dày rộng, gia xương khúc mỏng mà lại tú, gia khôi việt thần hình mỹ.

Đầu ngón tay, hạ miệng, nhũ vựng… phán đoán cũng cùng đến đây để ý,

Nhũ vựng quy thiên phủ, nhũ hình thì về tham lang, như nhau mũi là thiên cơ sở quản, chóp mũi về phá quân mà mũi thở về tham lang, phân biệt rõ ràng, thống về Hoàng Hà.

Thiên đồng hiển da thịt, mà Thiên phủ bao hàm toàn bộ thân thể, khổ phân minh, các hữu sở tư, các hữu sở quản.

[hiện đại gợi ý lục]

Thiên phủ tài khố, sở chưởng trước không ngừng vu tài phú, mặt khác như đất địa phòng xá bất động sản.

Thứ kỷ bất luận cái gì tài nguyên, đều bao hàm trong đó, kỳ tính chất dường như bát tự trung tâm mậu thổ kỷ thổ khôn cấn của đất, tạp khí lăn lộn sinh, các hữu sở dụng. . . .

Ở phương vị mà nói, hậu thiên nhiều chuyện mà nói, được ở vào tây nam khôn vị, hỏa đất kim vượng tượng là sinh sản nơi, sở dĩ Thiên phủ chưởng quản sinh sản chế tạo, thương khố công năng ở chỗ thổ nạp và cất dấu, có tiến có ra, có sống sinh có phiến bán mới là sống thương khố, như đem trùng điệp vu tiên thiên khôn vị hậu thiên hỏa địa, quang minh, xinh đẹp, hướng ngoại… , ở chịu tải vạn vật đồng thời, tăng thêm cơn tức bắn ra ngoài sức sống liễu.

Thiên phủ là thương khố của tổng quản, mọi việc vật chư tài nguyên, ai cũng hiểu rõ vu hung; cho nên năng lực đầy đủ ứng dụng bất luận cái gì tài nguyên, phân phối đương có thổ nạp và cất dấu vật tư, đương náo động bắt đầu, nhu binh cần lương, duy Thiên phủ biết nơi nào có thể chinh của binh, có thể nạp của lương.

Nhưng phải là được cách của Thiên phủ, có dày rộng mà lại hồng nhuận đôi môi;(chủy hồng hồng, muốn ăn thịt người) là điển hình Thiên phủ được cách.

Chương 9: Triều tịch giao nhau Thái âm

Thái âm thuộc thủy, ở trên trời là nguyệt vận hành một tháng nhất tuần hoàn, từ mi nguyệt thượng huyền đầy tháng hạ huyền, âm tình tròn khuyết.

Nguyệt dắt, sinh ra nước biển triều tịch quan hệ, cũng dắt trước nhân tình tự phập phồng, ở trên thân người Thái âm chưởng người nội tiết hệ thống, trăng tròn trước sau vài ngày ra đời nhân tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại trơn bóng, cá tính thượng cũng có tự nhiên nhẵn nhụi săn sóc đặc tính; trên dưới huyền thì sinh ra nhân ôn nhu tính chất đặc biệt càng rõ ràng hơn, nguyên nhân là quang mang kỷ bên trong, không ngoài chiếu, sẽ đem đặc thù thu về tự cho là đúng, thái dương thì rất có loại này đặc tính.

Thái âm doanh mãn ôn nhu sáng sủa, xuân hạ sinh đa quắc nước, thu đông sinh tổng tốt tươi.

Thái âm thất huy kiểu nhu thất độ, hạ sinh hóa nhu là cương, đông sinh dựa vào thế mà đi.

[hiện đại gợi ý lục]

Và thái dương đồng cung, nhật thực nhân đồng cung, thái dương cường đồng cung nguyệt tự nhiên không gặp quang mang, trái lại nhật nguyệt khó phân, thẩm đạc vưu phải cẩn thận.

Ánh nắng chiếu sáng nhân, hướng ngoại mà hảo thi; Thái âm bên trong mà lo cho gia đình, có cá tính thượng mâu thuẫn, không thích đồng cung. Nhật nguyệt yếu viên và hỗ ánh, mới có thể phân mà dụng, đồng cung thì thân thể to lớn thủ vừa là dụng.

Tứ mộ địa cất trong kho thuộc đất hảo tịnh, nhật nguyệt vận hành chu thiên không thôi, đặc biệt chú ý nhật nguyệt tử phá đồng thời tọa kho.

Thiên cơ ở dần thân cùng độ, thâu tình vu thiên cơ, thiên cơ bản là thiện ưa thay đổi, nguyệt nhu mà ổn, giao cảm xu vu thẩm tĩnh an ổn, cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân, như nhân viên công vụ các loại, phi biến động tính công tác tính chất. Bình tĩnh mà an ổn… .

Tử ngọ cung cùng trời cùng đồng cung, thiên đồng vân vụ tuyết mưa, trăng tròn sợ nhất nói lai che, che đi ánh trăng cách cục, nói lai mưa khứ, thiên đồng quản da thịt, thì dễ béo dễ gầy, Thái âm nội tiết mất cân đối, dễ giống như tuyến giáp trạng các loại tật bệnh… .

Cái gọi là thái dương từ thân dậu tuất hợi tử là thất huy ứng với dĩ năm hồi quy lai thảo luận, tái cân nhắc thái dương âm tình tròn khuyết lai thảo luận.

Chương thứ mười châu viên ngọc lộ tham lang

Tham lang và phá quân thất sát cộng đồng cấu thành nhân thể ba đạo trục tâm, thất sát là trung tâm trục, phá quân là hậu trục, tham lang là tiền trục; trúc la tam hạn trong lúc đó tương hỗ ảnh hưởng, nhân tình thế vĩnh là tam chân đỉnh đứng ở tam phương, ba người lực lượng sẽ có tương hỗ dời đi, khí về trong đó nhất phương, vì trở thành cách tinh diệu, ở thể hình thượng trưng kỳ đặc thù, khí thế kết vu trán trong lúc đó thất sát cách, hoặc là eo gấu hổ bối phá quân cách, hay là là tiền đột hậu kiều tham lang cách.

Nhược ba người đều thụ thương, cơ nguyệt cùng lương nhất định thành cách, năng lượng bất diệt thị ngôi sao may mắn trợ lực rơi vào phương nào mà nói.

Tham lang trục từ hai vú chuyến về tới thắt lưng xuống lần nữa đi chuyển hướng mông bộ, sở dĩ thành cách tham lang tiền đột hậu kiều, thụ thương thì Thái Bình công chúa, tiên phong đạo cốt; và Hỏa Tinh cùng độ cao vót và linh tinh cùng viên hoành tà, gia thiên không kiếp không đãng.

Tham lang nắm giữ người thất tình lục dục, sinh sản hệ thống bộ phận sau, cao hoàn, tinh nang. . . Và nhâm mạch hành vi tương đương, từ ẩm thực đáo nam nữ thuộc vật chất và đời sống tinh thần, tiền bán tiền bộ về phá quân quản, là hành vi năng lực, hàm tiếp tham lang hướng dẫn, đạt thành hành vi mục đích.

Tham lang là dẫn dắt, thất sát là cơ cấu, phá quân là chấp hành.

[hiện đại gợi ý lục]

Khí thế kết vu trán trong lúc đó thất sát cách, hoặc là eo gấu hổ bối phá quân cách, hay là là tiền đột hậu kiều tham lang cách

Tham lang đối với người thất tình lục dục, có tuyệt đối ảnh hưởng, bao hàm đời sống vật chất và đời sống tinh thần, tham lang là cảm tính sức bật, khuyết thiếu năng lực hành động, thất sát là lý tính kết cấu năng lực, cũng khuyết thiếu năng lực hành động, mà phá quân vừa lúc tương phản, là đi động lực biểu chinh, không để ý tới tính cũng không cụ cảm tính, chỉ có hành vi năng lực. Trở thành cách tham lang là thỏa mãn ở phẩm chất điều kiện tiên quyết, phá quân cũng thành cách thì, sẽ đem ở hoàn cảnh chỉnh lý được ngay ngắn có tự, sáng sủa sạch sẽ. . . Đương phá quân phải không cách, mà thất sát thành cách, hắn hội thiết kế quy hoạch tốt… . Trước mặt hung bằng phẳng [tham lang thất cách] không được chú ý nhu cầu của mình, vai dày [phá quân thành cách] thì lại nhưng có hành động lực so sánh một phương hướng… . Nếu như hắn có chặt thực hữu hình hai hàng lông mày [thất sát thành cách] mặc dù thường quên chính nhu cầu, nhưng có kỳ phải cụ thể mục tiêu.

Tham lang siêu cấp thành cách, thất sát thụ thương hội nghị thường kỳ bị dụ là nãi đại ngốc nghếch, phân tích kỳ nguyên nhân, Sát Phá Lang tam phương khí quy về tham lang, thất sát thụ thương, bả lực lượng phát tán nhập tham phá, sở dĩ tiền đột hậu kiều, tái hợp với một đôi đạm mà nhu mi, cảm tính tham lang phối hợp phá quân hành động lực, dĩ cảm giác hành sự, dũng toàn bằng sinh mệnh sức sống không sâu thẩm tự hỏi, làm cho cảm giác tự nhiên nãi đại không đầu óc; nếu có thể mang theo thiên tướng máy vi tính xách tay, tựu chưa chắc có đến đây cảm giác.

Đẩu số của [bào đinh mổ bò] < 2>

Chương thứ mười một như bóng với hình cự môn

Cự môn là thái dương sinh ra cái bóng, ở dần thân cung thái dương thường lui tới vị trí đồng cung, nhật tà ảnh trường, lưỡng tướng vô uy; ở tị hợi cung đối chiếu, nhật cường ảnh chính.

Thay đổi độ lớn của góc mà nói, nhật quang cường, nhật ảnh rõ nét, nhật quang yếu, cái bóng tương đối không rõ ràng, hắc bạch hỗn độn không rõ.

Trong người hình thượng cự môn chưởng quản xương gò má hạ bán khối, kể cả hai gò má, cằm. . . .

Thiên lương quản xương gò má hơn nửa bộ, xương gò má sở dĩ xưng “Quyền” âm quyền, ý chỉ chưởng quyền bính, thái dương việt có uy, thiên lương việt rõ ràng, xương gò má việt tiền đột, cự môn tự nhiên việt năng lực phát huy công lực.

Cự môn công năng ở trung niên trước, thường thường cho thấy khẩu thiệt thượng năng lực, chân chính phát huy uy lực thì ở trung tâm lúc tuổi già thì, xương gò má cao vót rộng, quyền lực dã tâm dục vọng nặng hơn, bất luận kỳ có hay không ở cung mệnh, ở khổ hạn lưu niên thì tài giỏi vu quyền lực trong lúc đó.

Xương gò má điều không phải càng lớn càng tốt, mà là có rõ ràng hình, tiểu mà rõ ràng vì trở thành cách, như nhật cái bóng… .

[hiện đại gợi ý lục]

Xương gò má tiền đột người, đấu tranh anh dũng, thường thường không được bên trong; xương gò má bên trái hữu biên, quyền cao chức trọng.

Cự môn nhập cung mệnh xương gò má so sánh khoan, nhất là tử ngọ cung nhập mệnh càng rõ ràng hơn.

Người quanh mình, mỗi khi năng lực nước miếng tung bay, nhiệt tâm xã đoàn người, đầu tiên hắn sẽ có nhất khôi cao xương gò má đột xuất (thiên lương có vị) tịnh liên quan có so sánh khoan gò má (cự môn có uy).

Cự môn cùng trời cùng tồn tại xấu mạt đồng cung, mưa dầm thiên phải không sai ai ra trình diện nhật ảnh, song song lạc hãm, thìn tuất cũng thế.

Xương gò má tiền đột người, đấu tranh anh dũng, thường thường không được bên trong; xương gò má bên trái hữu biên phóng khoán, quyền cao chức trọng.

Cự môn tử ngọ không mất cách người, xảo trí cơ biện, âm vận tăng lên.

Cự môn mão dậu không mất cách người, nói thẳng cơ biện, âm luật bày ra.

Cự môn dần thân không mất cách người, bên trong trần thuật, phập phồng đốn thác.

Cự môn tị hợi không mất cách người, nhạy cảm trần thuật, phập phồng trầm bổng.

Thìn tuất xấu vị, tứ khố phi cự môn chinh vị, bất luận.

Chương thứ mười hai thụy khí sáng mờ thiên tướng

Thiên tướng chưởng ấn, chưởng ấn người đó, cơ bản nhất năng lực tự nhiên là cẩn thận một chút, rõ ràng, sáng sủa.

Thiên tướng, ở trên thân người thiên tướng quản cái trán, ấn đường hai hàng lông mày đã ngoài, chưởng quản tam trước kia mười tuổi người đó sinh, cũng giống chinh cả đời phong cách hành sự, có hay không cẩn thận; cái trán là cung Quan lộc, rộng cao đột, tài giỏi cao chót vót, là vị thành cách, nhưng thành cách cần tam điều kiện, nhất là ánh dương quang, hai là ân quang thiên quý, tam là nơi sinh phụ cận thần miếu.

Ánh mặt trời vượng độ là thiên tướng có uy lực đệ nhất văn kiện quan trọng. . . , ân quang thiên quý mặc dù điều không phải chủ tinh, chúng nó tùy xương khúc vận hành, gia chiếu vu thiên tướng thì đã có bất khả hiểu được lực lượng. . . . Thần miếu từ xưa là làng xóm trung tâm tín ngưỡng, tâm linh ký thác, có tương đối tồn tại lực lượng sự tất yếu và phải có lực lượng, thần chi sẽ ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi, gia ơn trạch vu tân sinh mà trên trán, trên trán sẽ có rõ ràng đột khối, đối với sớm vận có ngay mặt bang trợ.

Thiên tướng bất khả tư nghị, nhưng còn chờ khoa học nghiệm chứng quyển sách không làm thảo luận.

[hiện đại gợi ý lục]

A-đrê-na-lin phân bố, tịnh hiển hiện vu liêm trinh, lông dựng lên. Phòng ngự tường, sản sinh tác chiến trạng thái, do nước trí tuệ chuyển hỏa chiến, trong nước hỏa ngoại của vị tế tượng

Thiên tướng niên thiếu tuấn tú mừng nhất và xương khúc đồng cung, tăng kỳ hành sự ứng dụng trí tuệ năng lực, gia tả hữu thì vững vàng trang trọng, ông cụ non; không thích hỏa linh thiên không cướp, cái trán hẹp ao trũng người, thường thường là hung tinh tương gia, thái độ làm người tất sơ ý đại ý, hồ để ý hồ đồ. Duy nhiều năm ánh đèn sáng ngời tiếp theo phương không gian, vĩnh không rời người nhất chi bút cập tri kỷ máy vi tính xách tay có thể giải trừ thiên tướng bại cách, thiên tướng không được cứu, công danh nan tựu, phú quý vô song toàn bộ.

Dĩ động vật của tính đến xem thiên tướng, động vật gặp phải ngoại hoàn cảnh kích thích . A-đrê-na-lin phân bố, tịnh hiển hiện vu liêm trinh, lông dựng lên. Phòng ngự tường, sản sinh tác chiến trạng thái, do nước trí tuệ chuyển lửa chiến đấu, trong nước hỏa ngoại của vị tế tượng.

Thiên tướng bất khả tư nghị, như trần thủy làm thịt tướng mạo độc trường thiên ân ngạch phương bình cao, la văn gia cũng, công danh sớm suốt ngày ngoại bay tới… .

Lánh lệ: Liên chiến trừ thiên tướng ngạch cách, đương kiêm thi cái khác vị tất như vậy thảo luận, nhưng bất kể như thế nào thiên tướng thành cách người tất chính mình cẩn thận, rõ ràng, sáng sủa văn ấn năng lực, nhưng thần mỏng bất năng chỉnh hợp tài nguyên… Này đây cá nhân của thành công yếu lo lắng mình mạnh yếu điểm tới kinh doanh, huống ư triều đình ư.

Chương thứ mười ba thoáng cái thiên lương

Thiên lương ấm tinh khí thổ vu xương gò má từ hai hàng lông mày hạ, cũng chính là dĩ mắt làm tâm, khai cường bích đất; thiên lương thụ thái dương sở chiếu xạ dẫn đạo ra kỳ nhiệt tâm bang trợ người khác lực lượng, thiên lương được cách hay không của then chốt ở chỗ nhật nguyệt oai, cho nên tử ngọ mão dậu đương là vượng địa, xuân hạ trội hơn thu đông, giữa tháng sinh ra được lợi… .

Thiên lương hội tùy vượng độ tăng mà hiển hiện ra, xương gò má và lông mi trong lúc đó rộng hẹp trình độ, chân mày đang lúc lánh thị thất sát uy lực mà định, quyền mắt đang lúc vừa thị cự môn lực mà nói… .

Thiên lương và Thái âm vĩnh là tam giác sắt quan hệ, Thái âm nhẵn nhụi hay không tương ảnh hưởng thiên lương có hay không năng lực cẩn thận mà săn sóc trợ giúp nhân, mà không tới nhiệt tâm quá, xử thế trái lại thương thế, chí công vô tư thiên lương, đối thê tử phụ mẫu thiếu thật sâu ân tình. Có thể dùng một phòng nhu ngọn đèn, hay là thiên lương hội lạc đường biết quay lại ân ái lưỡng toàn.

[hiện đại gợi ý lục]

Tùy vượng độ tăng mà hiển hiện ra, xương gò má và lông mi trong lúc đó rộng hẹp trình độ, chân mày đang lúc lánh thị thất sát uy lực mà định

Thiên lương nhiệt tâm công ích, mỗi khi nhiệt tâm quá …, bỏ quên gia đình, sự nghiệp, sở dĩ ngược lại còn thích hung tinh vừa phải gia lâm, yếu bớt kỳ nhiệt tâm trình độ; tương đối mà nói, có hóa sát giải trừ ách công năng lực.

Dương lương đồng cung ở tử ngọ mão dậu được cách (bất luận cung mệnh), thường phát sinh ở trường nam hoặc lão tứ, nữ mệnh thì ý vị tương lai giá chính là trường nam, trên địa lý nhất, tứ, thất đồng tông.

Dương lương cách ở xã hội nông nghiệp, có nhiệt tâm tham dự hội chùa sự vụ, tông miếu hoạt động chờ khoảnh hướng.

Hôm nay xã hội, ý vị trước nhiệt tâm tham gia công ích xã hội đoàn thể… Dương lương cách thừa tiếp theo đời trước của giá trị quan hình thái, dễ chưởng gia truyền sự nghiệp.

Dần thân cùng trời cùng đồng cung, ấm tinh khí thâu vu thiên đồng, thiên đồng tính chậm bị động ái hưởng thụ, tứ mã địa bản rung chuyển thiên di, ấm tinh bang trợ kỳ rung chuyển của tính chất, liêm trinh tham lang ở kỳ ngoại hoàn cảnh hấp dẫn thường thường trong người tâm nhu cầu thượng chẳng tiết chế, thường tùy duyên phát triển. Thìn tuất xấu vị thiên cơ hỗ động cách người có thiện đàm binh mỹ dự.

Chương thứ mười bốn đao quang kiếm ảnh thất sát

Thất sát trong người hình thượng từ hai hàng lông mày, cổ. . . Thắt lưng, là người trung tâm cuộn chỉ, và tham lang hung mông, phá quân lưng tiểu phúc.

Tam trục giao nhau thành thân người, các hữu sở tư, các hữu sở chưởng, mặc dù phân mà trị, thực tế tam phương hỗ làm một thể; hữu lực độ thì hỗ là nâng lên, thất thế mặc dù bồi dưỡng đạo đức cá nhân mà không mỹ, tiểu phúc bằng phẳng thượng lui tất là lưng dày, tương đối hung mãn mông kiều, hạng cảnh đĩnh mà hữu lực, chi xưng đầu hình, trán hữu thần, nhìn quanh hữu tình; thất cách tất là tiền thiên không hậu làm thịt, trung niên hậu tiểu phúc nhô ra rủ xuống. . . Mi sơ mắt vụng về, tự nhiên khuyết thiếu sinh mệnh lực liễu.

Mi chặt mà hữu hình, như đao tự kiếm, nhất định là tử vi có vị, Sát Phá Lang có uy; phùng hỏa linh sơ loạn, sai ai ra trình diện xương khúc chặt mà bên trong, gặp tả hữu to mà có hứng thú, gia thiên không cướp hi mà đạm.

[hiện đại gợi ý lục]

Mi chặt mà hữu hình, như đao tự kiếm, nhất định là tử vi có vị, Sát Phá Lang có uy; phùng hỏa linh sơ loạn, sai ai ra trình diện xương khúc chặt mà bên trong

Thất sát và tham lang phá quân hợp thành tam giác sắt, dĩ am hiểu mưu lược là đặc tính, lý tính tự hỏi, kết hợp tham lang cảm tính nhiều một chút tử, và phá quân hành động lực dũng cảm tiến tới.

Sát Phá Lang là chiến trường dũng tướng tổ hợp, tổ chức nghiêm cẩn, kết cấu tinh mịn, có tham lang phát hào mệnh lệnh hiến kế, có thất sát bày mưu nghĩ kế, phá quân đấu tranh anh dũng, quyết thắng thiên lý ở ngoài… .

Gặp tử vi tinh ở tị cung hợi cung thì anh hùng không đất dụng võ, tú đấu tú đấu, nhưng nhân quá độ cường hãn mà có chút là lục đục với nhau.

Chán nản vu hai hàng lông mày, bình thẳng như đao kiếm, bày mưu nghĩ kế; chủ nắm quyền chuôi là tôn vũ chi lưu.

Thất sát thiết kế quy hoạch rất khá, thế nhưng phủ có năng lực hoàn thành sở quy hoạch cơ cấu, trực tiếp nhất là Thiên phủ ở đối cung có thể không nắm giữ tài nguyên hoặc phá quân có thể không gương cho binh sĩ.

Tham lang có hay không năng lực đầu nhập sinh mệnh sức sống.

Phàm mày rậm thần mỏng, tự lực kinh doanh, thần hậu nội ngoại có trợ giúp. Còn đây là Thiên phủ oai. Cường liệt kiến nghị, thất sát thành cách là dụng người, sở hữu quy hoạch, cần phải giấu diếm tam trở thành dự bị thực dụng.

Chương thứ mười lăm giương cung bắn phá quân

Phá quân bắc đẩu đệ thất tinh, hóa hao tổn tinh, tư thê tử nữ nô bộc chi thần.

Phá quân anh tinh đấu tranh anh dũng, một thân dữ tợn. Tại thân thể đặc thù là lưng cập lưng đã ngoài hai vai cổ, thành cách thì lưng hùm vai gấu, diên đến đây chuyến về trải qua phúc tới sinh sản hệ thống.

Phá quân chưởng quản thê tử và sinh mà dục tử nữ, là hao tổn, dường như bát tự ta người sống là hao tổn, thực thần thương quan cũng; sinh sản năng lực mạnh yếu toàn bộ khán phá quân thành cách hay không, cung tử nữ có thể nhìn ra tử nữ tư chất và phụ mẫu cùng tử nữ quan hệ cập tính quan hệ, ở lại địa phương phẩm chất; sinh sản năng lực và tử nữ con số thì toàn dựa vào phá quân miếu vượng lạc hãm sổ độ.

Hai vai năng lực chịu đựng liên quan đến có hay không năng lực chịu khổ nhọc, cập chịu được cưỡng bức lao động trình độ, phá quân ưa lao động bôn tẩu như nô bộc vậy vất vả cần cù thụ dịch công tác; lập tức trì sính, mở mang bờ cõi. Sở dĩ phía sau lưng kiên sống dày rộng thắt lưng tà người, phá quân có cách nhất định là tả phụ, hữu bật đồng cung hoặc tam phương chiếu diệu, làm việc cường hãn có đảm đương; thiên không cướp gia lâm lưng thẳng bối đĩnh, hai vai nhọn, mặc dù ngọc thụ lâm phong, thiếu lực bạt sơn hà khí khái.

[hiện đại gợi ý lục]

Bối đĩnh cảnh tế hệ đa phá quân thụ thương sinh sản hệ thống yếu; lưng thẳng cũng tham lang vô lực dấu hiệu, nội vận mất cân đối, thanh tâm quả dục

Mi chặt cảnh tế, lưng thẳng bối đĩnh, luôn luôn là phân rõ nữ tính trinh tiết phương pháp một trong, dĩ đẩu số độ lớn của góc mà nói, bối đĩnh cảnh tế hệ đa phá quân thụ thương sinh sản hệ thống yếu; lưng thẳng cũng tham lang vô lực dấu hiệu, nội vận mất cân đối, thanh tâm quả dục; mi chặt thất sát có uy, tâm tư tinh mịn, tự nhiên thanh bạch năng lực thủ.

Quan Vân Trường một đao một con ngựa, mà lại chiến mà lại đi, quá quan trảm tướng, vây mạch thành; phá quân ở chỗ động có công, tịnh có tử mà thôi!

Phá quân không thích nhập tứ mộ địa, nghỉ ngơi không được, thất kỳ bản tính, nhưng phá quân ở thìn tuất xấu, đến thời cơ thích hợp cải cách mở ra. Phá quân nhất diệu tính khó hiểu, có chúng thủy nhắm hướng đông của nguy, một thời xung động, bả khổ cực nửa cuộc đời thành quả phó của giang lưu, nhưng tỷ lệ phát sinh cao sống ở thành công tựu lúc, thuộc về trước phải hậu bại; xét kỳ nguyên nhân, là bởi vì phá quân ở dần có thiên tướng vũ khúc, cho nên năm mới khổ cực từ không tới có, thiên tướng của cẩn thận, vũ khúc kiên nghị, trợ giúp phá quân mã đáo công thành, biết kỳ sở dĩ, để phòng manh động. Đến đây cách sai ai ra trình diện nặng hung bất luận, sai ai ra trình diện tả hữu có khác kỳ công.

Thập Thiên can tứ hóa mốt vừa nói! (suy nghĩ)

Cười)

Giáp can tứ hóa: Liêm phá vũ dương

Giáp can tương đương với thập Thiên can đứng đầu, hứng lấy vu quý can, mà quý can là phá hư sau đó kiến thiết,

Mà vào lúc này giáp can còn lại là thuộc về kiến thiết phạm vi, liêm trinh hóa lộc, liêm trinh tương đương với quan lộc

Chủ hóa lộc còn lại là dành cho kỳ đối ngoại giao tế cổ tay, phá quân hóa quyền, tương đương với thủ đoạn, bởi vậy so sánh

Hiểu được lợi dụng kỹ xảo và thủ đoạn lai tiến hành nếu nói nhân tế quan hệ. Vũ khúc hóa khoa, tài tinh hóa khoa

Bởi vì là thuộc về kiến thiết thời gian, cho nên đối với bất luận cái gì tất cả sự vật nhận so sánh tiết kiệm.

Thái dương Hóa kị ở ngay từ đầu liền khiến cho tượng trưng vạn vật sinh cơ thái dương Hóa kị, biểu hiện ra ở

Vạn vật thủy sinh giai đoạn không cần phải quá mức tính toán, tất cả dĩ kiến thiết là ưu tiên.

Ất can tứ hóa: Cơ lương tử âm

Thiên cơ hóa lộc, đại diện trí tuệ, kháo suy nghĩ thủ tài, mà lại năng lực chủ động tìm cơ hội, so sánh ăn ý,

Thiên lương hóa quyền, có thể tăng mạnh thiên cơ tinh sức phán đoán, năng lực khiến cho đối toàn bộ sự vật phán đoán

Tăng phân tích lực khiến cho bất trí vu ngộ phán. Thiên cơ lộc, thiên lương quyền, có thể khiến cho

Tử vi tinh đối ngoại năng lực thu hoạch đáo danh tiếng, mà tạ dĩ xong danh dự và tiếng vỗ tay.

Thái âm Hóa kị, dễ cật ám khuy mà bởi thiên lương thuộc ấm tinh có bao che sở dĩ phải chính thừa thụ xuống tới. ?

Bính can tứ hóa: Cùng cơ xương liêm

Thiên đồng phúc tinh hóa lộc, khiến cho có khẩu phục, có năng lực hưởng thụ, cũng tương đối biết hưởng thụ,

Không giống với tham lang hóa lộc, thiên đồng vu hưởng thụ là đến từ vu tâm dặm vui sướng, mà tham lang hưởng thụ

Còn lại là đắt vị gì đó (dục vọng), thiên cơ hóa quyền, khiến cho thiên đồng hưởng thụ sẽ có tiết chế, bất trí vu phóng đãng,

Văn xương hóa khoa, biểu thị công danh, có thể tạ do mình ở bên trong hành văn mà xong tiếng vỗ tay, liêm trinh Hóa kị biểu thị huyết quang, cùng với đột nhiên tới ngoài ý muốn cân quan phi.

Đinh can tứ hóa: Âm cùng cơ cự

Đinh, có dặn dò ý, bởi vậy so sánh dễ vì hắn nhân nỗ lực dặn dò người khác quan tâm người khác.

Thái âm hóa lộc, lúc này Thái âm chỗ ở ở trên trời đính vị trí (tham chiếu ngay từ đầu đồ),

Dường như mất đi huy, bởi vậy dễ sức lao động, cũng sẽ so sánh la toa, Thái âm, đồng chúc vì hắn nhân nỗ lực

Tinh diệu, phóng ra quang mang soi sáng người khác, bất quá không giống với thái dương, mặt trời là tự thân có năng lượng, nhân

Đến đây nỗ lực khá nhiều, mà Thái âm còn lại là tiếp thu thái dương phản xạ hậu quang mang, bởi vậy so sánh nhu hòa,

Bất quá đối với người khác trợ giúp lập là so sánh bị động, bất quá cũng là thuộc về hữu cầu tất ứng.

Nhưng cự môn Hóa kị, khiến cho thái âm tinh thay đổi dễ cùng hắn nhân cạnh tranh, thiên cơ hóa khoa,

Ổn định thiên cơ nguyên bản dễ đầu cơ trục lợi tính chất tiến tới xu hướng liễu thực tế, dốc lòng.

Thiên đồng hóa quyền, khiến cho phúc tinh thay đổi tích cực, bất quá cũng mới có thể lưu vu đối truy cầu hưởng lạc tích cực.

Mậu can tứ hóa: Tham âm hữu cơ

Tham lang thuộc ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao, một ngày hóa lộc không chỉ tăng cường hắn đối vật chất truy cầu,

Mà lại kỳ bản chất thích giao tế xã giao, bởi vậy một ngày hóa lộc canh tăng cường kỳ đào hoa tính chất

Cùng với đối tửu sắc tài vận nắm giữ. Thái âm hóa quyền, tăng cường kỳ đối tài nắm giữ, tức ác có trải qua

Tế quyền to, lai cung tham lang tinh tiêu xài. Hữu bật hóa khoa, tham lang tạ dĩ hữu bật của tá tại ngoại được hưởng

Danh tiếng, hơn nữa hữu bật cũng đồng thời khiến cho tham lang có thể nghĩ ra một ít tốt lý do khứ toản một ít lỗ thủng.

Thiên cơ Hóa kị, hóa khí là thiện thiên cơ Hóa kị, biểu thị tại ngoại hưởng phúc lâu, khả năng gia đình gặp phải

Gia đình vấn đề, ngoài ra thiên cơ cũng vì huynh đệ chủ, huynh đệ tỷ muội cũng nhiều không được mục (nan ở chung, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều)?, thiên cơ Hóa kị, tăng cường tham lang tinh mẫn cảm tính, đối với người ở chung rất mẫn cảm.

Kỷ can tứ hóa: Vũ tham lương khúc

Vũ khúc hóa lộc, thuộc về âm kim, cần dùng tham lang hóa quyền của hỏa lai dẫn phát ra sao Vũ khúc năng lượng,

Vì vậy đối với lúc này tham lang mà nói, so sánh có hi sinh tính, nghĩa vô phản cố, một ngày quyết định tựu

Sẽ không hối hận tính chất so sánh dũng cảm tiến tới. Thiên lương hóa khoa, nhu trước phải danh mới có thể tạ dĩ dụng thiên lương

Đoạt được tên mà tạ dĩ dẫn sao Vũ khúc hóa lộc, cùng với tham lang quyền. Văn khúc Hóa kị, biểu thị

Hiểu được đau khổ trung tâm mua vui tạ để giải trào, dường như Tô Đông Pha vậy tuy bị lưu vong vẫn đang có thể tạ thơ từ bày tỏ tâm tình hoài bão, vượt qua cửa ải khó khăn.

Canh can tứ hóa: Lương tử tả vũ

Canh năm Thiên can thuộc kim, bởi vậy so sánh có sát tính, cá tính bành trướng có mở rộng tính, đồng thời cũng cụ

Có phát triển tính, hiểu được dụng phương pháp xâm lược.

Thái dương hóa lộc, lúc này thái dương dĩ dường như mặt trời lặn tây sơn, thế nhưng hóa lộc dành cho sinh cơ nhân

Đến đây dễ thay đổi rất nhanh vũ khúc hóa quyền, hội phương pháp sử dụng vay tiền, bất quá bởi mặt trời lặn

Thái dương dĩ vô cùng mở rộng tính cập bành trướng tính hành vi, bởi vậy cũng dễ tạo thành thu không đủ chi kết

Quả sản sinh. Đồng thời vũ khúc hóa quyền dễ đối danh lợi không buông ra, nhất là đối “Lợi”.

Tuy rằng, canh làm thái dương tuy là mặt trời lặn bất quá cũng đại biểu cho thái dương như trước hội mọc lên, nguy cơ cũng chuyển cơ.

Đồng thời Thiên phủ hóa khoa, có thể dĩ Thiên phủ hữu hình kho, khứ tiến hành quay vòng. (ví dụ như, danh khí,

Hoặc là bản thân tài năng để đổi thủ tiền tài)

Hoặc là bản thân tài năng để đổi thủ tiền tài)

Thiên đồng Hóa kị, so sánh có lòng từ bi, có thể việt tỏa việt dũng, bất quá thiên đồng bản là phúc tinh, một ngày Hóa kị

Cũng đồng thời bày tỏ vô phúc có thể hưởng, so sánh nan hưởng phúc.

Tân can tứ hóa: Cự dương khúc xương

Tân, có cực khổ ý tứ, bởi vậy đối bất cứ chuyện gì nhận phải nắm giữ, muốn chiếm làm của riêng cường, danh bỉ lợi đau khổ, sẽ vì thành danh mà khổ cực.

Cự môn hóa lộc, cự môn, biểu thị khẩu tài bởi vậy cự môn hóa lộc dành cho khẩu tài thượng ưu thế,

Chính mình nhị nguyên luận tương đối, chủ nghĩa hiện thực người.

Thái dương hóa quyền, mặt trời lặn thái dương, vẫn đang yếu chưởng quản quyền lực, vì vậy đối với lúc này thái dương dĩ là

Nối nghiệp vô lực, vẫn đang đối quyền lực không buông ra, bởi vậy so sánh dễ rầu rĩ không vui, lo lắng lo lắng, thường xuyên hội

Phạ người khác tới đoạt quyền đích tình hình xuất hiện> vũ khúc hóa khoa, đối danh hội tính toán chi li.

Văn xương Hóa kị: Gặp phải ngăn trở thời gian hội tạ dĩ đọc sách lai tôi luyện chính, để cầu đông sơn tái khởi một ngày đêm,

Không giống với kỷ làm văn khúc văn khúc biểu thị chuyện phong hoa tuyết nguyệt văn chương, hoặc là du sơn ngoạn thủy hưởng lạc,

Là tạ để trốn hoặc rời xa xuất thế quan, mà văn xương còn lại là tìm kiếm tôi luyện chính việt tỏa việt dũng biểu hiện vào đời quan.

Nhâm can tứ hóa:

Thiên lương hóa lộc, có thể bao che tử vi khiến cho có đảm đương, đồng thời tử vi hóa quyền, cũng biểu thị ra vô thượng quyền lực,

Cũng sẽ đồng thời đã bị tả phụ hóa khoa của phụ tá, khiến cho so sánh không dễ dàng khư khư cố chấp mà trở thành thính không được tiến khuyến quân chủ,

Thụ vũ khúc Hóa kị ảnh hưởng, dễ ở mình đã bị nguy cơ thời gian khứ xâm lược người khác.

Ngoài ra, vũ khúc bản thuộc về tài tinh, một ngày Hóa kị còn lại là biểu hiện ra bất thiện quản lý tài sản, hoặc là đã tài trống không hiện tượng,

Mà khiến cho cái hiện tượng này có thể là đến từ chính, thiên lương hóa lộc khiến cho tử vi càng không buồn phiền ở nhà, bởi vì thì là kết quả

Ở sao không hảo, cũng sẽ có thiên lương giá một viên ấm tinh thừa thụ kết quả, tử vi hóa quyền, để biểu hiện quyền lực chí cao vô thượng,

Không thể làm gì khác hơn là hảo đại hỉ công, không ngừng thành lập công tích, bởi vậy mới có thể tạo thành vũ khúc tài thiên không cùng với thiên lương hóa lộc dễ

Không thể làm gì khác hơn là hảo đại hỉ công, không ngừng thành lập công tích, bởi vậy mới có thể tạo thành vũ khúc tài thiên không cùng với thiên lương hóa lộc dễ

Vì tiền phiền não hiện tượng. ?

Quý can tứ hóa: Phá cự âm tham

Biểu thị trái lại xử lực lượng, đối với tất cả không hợp lý sự tình, giai cần dành cho hủy diệt, sau đó trọng đầu trở lại,

Phá quân hóa khí là hao tổn, mà cấp hóa lộc, còn lại là giao cho kỳ lực lượng, khiến cho đang tiêu hao đồng thời vẫn đang có

Lực lượng khứ kiến thiết, dường như cách mạng giống nhau, trước đó phá hư hậu kiến thiết, cự môn hóa quyền, dành cho nhận thị phi,

Cùng với tìm tòi sự vật chân lý khẩu tài, ở phá hư thì gặp phải trở ngại có thể sử dụng cự môn khẩu tài xoay Càn Khôn,

Bất quá đồng thời cũng sẽ biến thành, lật ngược phải trái, Thái âm hóa khoa, âm tính lực lượng toàn mãn, biểu thị vạn vật tương thu vào,

Tất cả yếu trọng đầu bắt đầu, bởi vậy dụng Thái âm cho rằng chủ tể, đồng thời cũng tượng trưng cho đêm tối qua hết lúc thái dương

Cũng tương lại tăng khởi. Tham lang Hóa kị, tham lang nguyên thuộc về sinh cơ giáp mộc, một ngày Hóa kị, còn lại là biểu hiện nhân gian nơi chốn có hi vọng, bởi vì tương đối vu phá quân phá hư cập kiến thiết tất cả đều là không biết bao nhiêu, sở dĩ tham lang tài năng ở phá quân kiến thiết

Thất bại có thể cho dư sinh cơ tích cực cập cổ vũ, cổ vũ kỳ tích cực hăng hái tiến tới đối với người sinh tràn ngập mong muốn.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

斗数凶格详解

命无正曜格 极居卯酉格 杀拱廉贞格

巨逢四煞格 马头带剑格 命里逢空格 天梁拱月格

文星遇夹格 文星失位格 科星煞凑格 科星逢破格

魁钺凶冲格 武贪守身格 巨机化酉格 刑囚夹印格

月同遇煞格 马落空亡格 梁马飘荡格 生不逢时格

禄逢两煞格 日月藏辉格 财与囚仇格 一生孤贫格

君子在野格 两重华盖格 羊陀夹忌格 火铃夹命格

劫空夹命格

经云:非格非局,焉得为福,凡人命不合前格,又犯蹇局,必煞孤寡贫贱。

1、命无正曜格

命宫无紫微天府星系十四正曜,不论命宫是否有禄存、羊陀、火铃、左右、昌曲、魁钺等甲级星,只要无紫府十四正曜,均为命无正曜格。论断命宫时,要审迁移宫之吉凶来定命宫之吉凶,同时要看命宫所落之偏曜、化曜、杂曜吉凶如何,以定祸福。命无正曜并非一定属贫贱之命,只要三方有入庙旺之吉星及禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会,不见凶星,仍可飞黄腾达,发挥才能,富贵可期。

若命宫偏曜、化曜、杂曜尽多凶星,三合宫及对宫星辰陷失,会聚四煞劫空,而无吉星加会,在幼年多会夭折。若逃过不死,也是二姓延生,为奴为仆,一生贫穷,多灾多难,不能发达。宜出家为僧道(不过话又说回来,现在的僧道日子过得比你我还好)。又若父母宫也无正曜,则少年更是凄苦。此格在幼年多病多灾,与双亲缘薄,或丧父,或丧母,或过房出继,改名换姓方能活命,或随母继拜,或是私生,或是庶母(父亲的小老婆)所生。成年后或入赘妻家,或离乡背井。故古诗云:

命宫无有正曜星,幼岁重重有祸殃。惟是过房方得寿,他乡好去作东床。

今人之命多验于幼年多病,与双亲感情浅,一生当中会修改自己姓或名,离乡外赴等情形。至于庶母所生、过房出继、或幼丧父母,入赘等情形较少。

经云:“命无正曜,二姓方可延生,离祖方可成家”、“命无正曜,夭折孤贫”。

2、极居卯酉格

紫微贪狼在卯酉坐命,又遇煞星。紫贪卯酉,并非个个都是贫贱之命或僧人道士。若遇紫微化权、化科,贪狼化禄、化权,或禄存在命宫,或加会火星、铃星、左辅、右弼、文昌、文曲等以上情形,均不能以贫贱定之,反主富贵有成(女命不宜见昌曲)。

若无上述任何一个星曜会合,而命宫三方见擎羊、地劫、天空、旬空、截空、化忌、天哭、天虚、孤辰、寡宿等星宿,必一生无成,贫穷孤单,名利俱无,宜出家为僧道,空亡若是在命宫,其人与宗教之缘份愈强,故古诗云:

极居卯酉遇劫空,十人之命九为僧。

又云:

借问此身何处去,衲衣削发居空门。

当然现在的假和尚、假道士、假尼姑太多,纵使出家者,不少人也离不开是酒色财气,没有几个是真正修行而具有法力的人。而社会之流亦是自我标榜而已,以此进行诈骗财色或满足某种心理。

紫微贪狼在卯酉宫坐命,多数人有如下特点:①多数较讲义气,出生在很平常的家庭;②有虔诚的宗教信仰,其人相信玄学、算命、占卜、气功、医学,好神仙之术,甚至会投入时间去研究;③与异性打交道的时候多,个性和外在形象富于魅力,容易吸引异性。男子爽快大方,不太重视钱财,女子身材性感,想法太多,不安于室,宜嫁离过婚的老公,或结婚前有较多波折方可偕老;④为“桃花犯主”之格,男女皆易有桃花,婚姻关系有过问题或有不正常之事,加空亡不论;⑤配偶体态较为肥胖。⑥自己寿命较长。

经云:“北极加凶煞,为僧为道”、“极居卯酉,多为脱俗僧人”、“女命,紫微贪狼同宫,落风尘(按:命宫、福德、夫子二宫加煞方是)”、“紫微贪狼为至淫,男女邪淫”“紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,匿近奸人”,无辅弼昌曲会合,近小人而远君子,与坏人沆瀣一气,喜欢同不三不四的人一起鬼混。“紫微贪狼同宫,如无制,是无益之人(得辅弼昌曲夹制,则无此论)”。如:

蔡京,北宋奸臣。干造1047丁亥年正月十七日亥时生(见三命通会),紫微贪狼在卯宫坐命,得昌曲魁钺夹制,允为贵论,但有擎羊与贪狼会合,仍主不忠不义,匿近奸人。蔡京为北宋奸臣,官拜太师,加重剥削,排斥异己,大兴土木,被称为“六贼”之首。80岁时,金兵攻宋,率全家南逃,被钦宗放逐岭南,贬陡韶儋二州,途中死于谭州(今湖南长沙)。(丁亥壬寅壬辰辛亥,三岁)

《中国古代民间方术》一书中第195页写道:

“宋代有一位郑氏,生下一个儿子的生辰八字与蔡京相同。根据算命术之理,两人的命远似乎应该相同。但令人啼笑皆非的是,蔡京官拜太师,权势显赫,而郑氏的儿子却在十八岁时就不幸溺死。蔡郑两人的命运可说有天壤之别。

以上几个例子,在一定的程度上几乎可以宣告算命术的彻底破产。”

古书曾记载这一故事:“大观改元,岁复丁亥……以正月十五日亥时生一子,岁月日时,适与鲁公蔡京合,其家大喜……年十八,春末出游,马忽跃入波中溺死。”言郑氏之子晚于蔡京一轮花甲出世。就算排出二人的八字相同(根据作者校对细查,其实并不相同,蔡京日干支壬辰,郑氏之子日干支壬寅),但是交运脱运的岁数绝不相同,更为重要的是,由于生日数不同之故,二人的命盘绝对不会相同(蔡京是正月十七,紫贪在卯,郑氏之子是正月十五,巨机在卯)。要知道,紫微斗数命盘才是决定一个人富贵贫贱最准确的东西,而不是八字组合,八字预测只是命理学的一部分而已。命盘不同,其命运吉凶自然不同,正如该书作者所言,“蔡郑两人的命运可说有天壤之别”。但要凭一个前提就已错误(二人之八字并不一样,更不用说命盘也差异甚大)的例证来“宣告算命术的彻底破产”,未免言之过早。

干造,1947丁亥年正月正月十一日亥时生,紫微贪狼在卯宫坐命,魁钺昌曲铃星会合,必然做官。未发迹前只是一个普通的护林员,因才干优秀,运气又佳,故官运亨通,升至县委书记、区委书记,1997年调入市内任局长。唯紫贪同宫卯酉,难免有酒色方面的嗜好。此与蔡京之命盘除日系诸星不同外,其馀全然相同,虽同属富贵,而蔡京贵至极品,而本命充其量也不过是个“六品”小官。当官远远不及蔡京来得大,此恐与祖坟风水、八字组合、后天社会环境、个人修养及种种“运气”有关,更很重要的事,二人所处的时代相差得太远了。此命生活在现代,当然可以欣赏VCD、上电视、乘飞机、打电话、敲电脑、喝XO、洗桑拿、坐宾士、到泰国看人妖表演……,等等,这此可都是900年前的蔡京太师做梦都无法享受的东西。

3、杀拱廉贞格

①廉贞、七杀二星分守身宫和命宫;②廉贞七杀在丑未宫守命;③七杀在卯酉守命,三合有廉贞。以上诸等,命宫三方四正无吉星加会,反而加会羊陀火铃天刑化忌劫空等诸多恶曜,便为杀拱廉贞之格。古诗云:

贞逢七杀实堪伤,十载淹留有祸殃。运至经求多不遂,钱财胜似雪流汤。

此格生人,不但贫穷多灾,而且破败不堪。须注意者,要三方四正不见吉星方作此断,如不详审,则容易判断错误。因此有云:“廉贞、七杀,反为积富之人”、“廉贞遇七杀,显武职”。

经去:“廉贞主下贱之孤寒”、“七杀廉贞同宫,主残废,又主痨病”、“七杀廉贞同位,路上埋尸”。

4、巨逢四煞格

①巨门与火铃羊陀守命宫,居陷地;②巨门守命,四煞守身或巨门守身,四煞守命,居陷地。古诗云:

巨门落陷在身宫,四煞偏遇命里逢。若是吉星无救解,必然流配远方中。

此格生人,贫穷多灾,多是非,并具犯罪倾向,恶者恐至残废、坐牢、凶死。女命,心性狠毒,淫贱无耻,极克夫。

经云:“巨火擎羊,防遭缢死”、“巨门四煞于身命、疾厄,羸黄困弱”、“巨门火铃,逢恶限,死于外道”、“巨门火铃,无紫微禄存压制,决配千里,遭凶”、“巨门火铃,三合煞凑,必遭火厄”、“巨门守命,见羊陀,男女邪淫”、“巨门四煞陷而凶”。

5、马头带剑格

命在宫午,擎羊单守。擎羊在午本为陷地,此格主大凶。命宫在卯、酉、子,遇擎羊单守,亦主大凶。三方遇火铃劫空忌星天刑,必煞夭折。命入此格,其人外表豪迈大度,其实狠毒奸狡,残暴凶恶,不但品性不端,且主一生招凶,刑妻克子,身患恶疾,具犯罪倾向,中年夭亡。命有吉星入庙,其人亦颇有豪气,干脆利落。行限遇擎羊单在午或卯,亦主有灾。故古诗云:

羊刃切忌午之方,若来陷内最为殃。刑妻克子生闲事,残病中年要早亡。

经云:“擎羊居子午卯酉陷地,作祸兴殃,刑克极重,甲戊庚壬生人必有凶祸”、“擎羊在子午卯酉守命,非夭折则主刑伤”、“擎羊火星在陷地守命,下格”。

6、命里逢空格

①命宫在巳亥,无正曜,地劫天空二星同在命宫;②地劫、天空单守命宫。以上二者,三合方及对宫无吉解救,便为命里逢空之格。命有此格,不聚财,漂泊异地,一世贫穷不遇,万事成空,乃下贱之格也。再逢煞星,多主夭折。故古诗云:

空劫来临吉曜无,求名求利总成虚。清闲孤独方延寿,富贵荣华过隙驹。

劫空为愁最害人,才智英雄误一生。只好为僧并学术,堆金积玉也须贫。

经云:“生逢天空,犹如半天折翅;命中遇劫,恰如浪里行船”、“命里逢空,不飘流即主疾苦”、“劫空二星守命,遇吉祸轻,遇凶则凶”、“地劫守于身命,主人作事疏狂,不行正道,好为邪癖之事;天空守于身命,主人作事虚空,不行正道,成败多端,不聚财”。

7、天梁拱月格

天梁在巳、亥、申为陷地,太阴在卯、辰、巳、午、未为陷地。①天梁在陷地守命与太阴加会;②太阴在陷地守命与天梁加会。以上二者,命宫及三方无禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺等吉星同宫和加会,反而会有羊陀火铃劫空刑姚化忌大耗等凶星,为天梁拱月格。人命逢此,穷困而事业无成,不聚财,飘流在外,不务正业,成事不足,败事有馀。男命浪荡,好酒色嫖赌,女命多淫,私通内乱,故古诗云:

月梁落陷最堪伤,必定飘篷在外乡。唱舞酣歌终日醉,风流荡尽祖田庄。

逢吉星则不作此论。

经云:“梁酉、月巳,却作飘篷之客”、“天梁、太阴,却作飘篷之客”、“天梁天马陷,飘荡无疑”、“天梁陷地,遇火羊破局,下贱、孤寒、夭折”、“梁同对居巳亥,男浪荡、又多淫”、“月曜、天梁,女淫贫”、“太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残”。

8、文星遇夹格

文昌或文曲守命,遇空劫二星来夹。命无吉星,三方不加吉而会凶,作贫贱论之,纵有才华,终身不遇,凡事易半途而废,抑或学非所用,从事自己并不喜爱的职业,抱恨终身,昌曲守身宫二星来夹亦然。若命宫正星庙旺化吉,三方又会吉星者,不作此论。故古诗云:

夹地文星遇守身,一生劳碌败无成。逢财得禄世间好,数尽还教夭且贫。

9、文星失位格

即乃文昌文曲落陷坐命,又遇煞侵(如与四煞、劫空、天刑、化忌同宫和加会),即为文星失位,纵有文章亦难科第。用现代的话来说,就是空有才华,也是怀才不遇。或平时学习成绩优良,关键时刻离分数线就差那么几分(其实正考考不上,可以读自费嘛,而且现在的大学可以缴钱去读)。其人之学说、理论、人生观必有其怪异之处,难为世人所接受,甚或研习旁门左道之术,以及宗教、玄学、法术等。故古诗云:

文星入命本为奇,冲陷还应事阻疑。任是灯窗勤着力,功名常于白头时。

经云:“昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆(凶煞即羊陀火铃空劫)”、“文昌陷地加羊、火,巧艺之人,带疾亦能延寿,有斑痕”、“文曲单居身命,更逢恶煞凑合,无名,便佞之人”。

10、科星煞凑格

化科星守命身宫,而凶煞冲凑太甚。命逢此格,虽然学问不错,有文章秀气,但为贫寒的读书人。现在讲来,多是平时学习优秀,而高考运气欠佳的人,终难升学。化科与煞曜会合,多主恶名在外,遭人毁谤的时候多,又主有牢狱之厄。古人实在是把读书中举看得太重要了,在现代社会自然要对此作某些修正,可作出某些相似性的解释。故古诗云:

命里科曜正为清,凶煞多为林下人。纵然吉守亦失局,读书至老无功名。

经云:“苗而不秀,科名陷于凶神”、“化科嫌逢截空、旬空、劫空”、“化科守身命,逢恶曜,亦为文章秀士”、“科星居于陷地,灯火辛勤”。

11、科星逢破格

化科星在命宫,遇羊陀火铃劫空冲凑,难科第。故古诗云:

细把科名仔细详,若逢恶煞贵名难。连年居在孙山外,只着高明一士看。

经云:“苗而不秀,科名陷于凶神”。

12、魁钺凶冲格

魁钺入命身宫,而逢众多凶煞同宫、加会,而又无解救。则魁钺之吉兆则不显矣。故古诗云:“魁钺文星守贵荣,何愁金榜不题名。若煞凶众无星救,痼疾缠身总无情”。

经云:“魁钺重逢羊陀空劫凑,痼疾尤多”。

13、武贪守身格

命无正曜,武曲贪狼二星守身宫。此格必是卯酉时生人,身宫在迁移,武曲贪狼居于迁移宫。若命宫三方四正凶煞多会,少年夭折,不然一生贫贱。若命宫三方四正会有吉星,武曲贪狼又得吉化,主先贫后富,晚年获福。此格生者,多是技艺、艺术之人。故古诗云:

命无正曜值纵星,少年定是作孤贫。武贪狼得位终须吉,晚景方为富庶人。

经云:“贪狼武曲同守身,无吉,命反不长”、“武曲贪狼加煞忌,技艺之人”、“贪狼武曲同宫,先贫而后富”、“贪狼武曲同宫,为人谄佞奸贪,自私自利,无公德心”。

14、巨机化酉格

巨门天机在酉宫坐命,有化忌同宫,为此格。巨机在卯,可为贵格,在酉则一般不以富贵论之。因为酉为天机木之死地,巨门水之败地。安命酉宫,乙辛癸年生人吉利,如果命宫无禄存和化禄化权,到底也是寻常之格。纵会吉星富贵也是有限,远比在卯宫逊色。若不见吉星,逢巨门或天机在命宫化忌,则以凶命论之。其人一生不顺,不能发达,且自私自利,心胸狭窄,往往言不择语,出口伤人,因长舌利口,故常祸从口出。女命,为破荡之格,若非娼妓,亦必主淫乱,在卯宫亦然。故古诗云:

兑位天机巨曜过,化凶辛苦受奔波。心高意勇何曾歇,语话无情句亦讹。

经云:“巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣”、“女命,巨门天机为破荡”、“巨机在酉,会羊陀,男女邪淫”、“女命四煞冲合,淫贱、刑克”。如:

某女命,1963癸卯年九月二十七日丑时生,巨门天机天姚在酉宫坐命,三合文曲文昌。二十九岁离婚后南下广东,从事卖淫活动,发了财之后,又回到内地。

15、刑囚夹印格

①盖天相为印,廉贞有囚,擎羊化气为刑,若论“夹”,则天相不可能被廉贞和擎羊二星所夹。实为廉贞天相在子午宫坐命,有擎羊同宫,故得此名,以丙年生人廉贞在午化忌最凶。此格生人,必为罪犯,有牢狱之灾,遭法律之制裁,并易遭凶死。女命,会有流产、开刀、血光之事,且夫妻宫见陀罗贪狼,多主丈夫死得早。②廉贞天相与天刑同宫,亦为“刑囚夹印”主为勇武之人,加吉星可望富贵,居于命宫三方,多为军队、警察局或其它司法部门工作。

经云:“刑囚夹印,刑仗唯司”、“天相守命,廉贞擎羊夹,刑仗难逃”。如:

干造,1968戊申年二月十一日酉时生,廉贞、天相、擎羊在午宫坐命,1987年因盗窃罪被判五年徒刑,出狱后恶习不改,不但变本加励,而且吸食白粉,1996被逮捕,在监狱强制戒毒,并判刑三年。

16、月同遇煞格

(不是马头带箭)太阴天同在午宫坐命,本属落陷,又有火星、铃星、地劫、天空、天刑等恶星同宫,三方又加会凶星,为此格。人必生性怯弱,身体多病,一生贫贱愁苦。女命克夫,受感情打击,是被人抛弃的物件,多作人情妇,或为娼妓。命逢此格,不但贫,而且贱,终身不能发达。同阴在午遇四煞冲会,多主心狠手毒,无情无义,与父母成仇,并且容易从事犯罪活动,刑伤短命。故古诗云:

骨瘦体微不足言,把薪燃火几回焦。人间好事难明处,枝叶荣是总是凋。

经云:“天同太阴同在午宫守命,加煞重,肢体羸黄”。“女命,虽美而淫,偏房侍妾”。

17、马落空亡格

命宫天马,与劫空同宫,对宫有禄存,或禄坐空亡,又逢空劫煞星。生逢此格,一生总是变来变去,东奔西走,辛苦劳碌一场空,为空虚之兆,贫贱之命。

经云:“马遇空亡,终身奔走”。

18、梁马飘荡格

天梁在巳亥宫坐命,与四煞空劫忌星同宫加会,不见吉星,命和迁移有天马,即为此格。为社会底层人物,一生飘荡,身在异乡,并常为他人之事而奔波,无事闲忙,名利皆虚,贫贱之命。

天梁在巳亥,乙丙戊壬辛年生人加吉星,亦主富贵,但仍不免飘荡,宜异地发达,只是富贵不能耐久,一生多风浪,终必有破败。

经云:“天梁天马陷,飘荡无疑”、“天梁陷地,见羊陀,伤风败俗之流”、“天梁陷地,遇火羊破局,下贱孤寒夭折”、“女命,主淫贫,或偏房侍妾”。如:

董浩云,干造1912壬子年八月十八日辰时生,天梁在巳宫坐命,天梁化禄,亥宫有禄存、化科及天马,为双禄朝垣、科禄重逢、禄马交驰之格,虽亦属梁马飘荡之格,仍主大富贵。董浩云为东方大船王,是香港特别行政区首任行政长官董建华之父。1982壬戌年去世时,公司已负债累累,难以维持。

19、生不逢时格

命坐空亡或星曜落陷地,三方无吉拱照,或空亡又逢廉贞、破军陷地,其人纵有过人本领,终不能发挥才能,有生不逢时之叹。一生平常,没有大的发展。

20、禄逢两煞格

禄存守命宫,或化禄守命宫,但命宫亦有旬空、截空、天空、地劫,同是三方会有羊陀火铃大耗诸恶,即为禄逢两煞之格。主其人虚有其表,好看而已,终究不能有所作为,纵有一时之财利也很快陷于困穷。

21、日月藏辉格(日月反背)

太阳在酉戌亥子宫坐命,夜晚生人;或太阴在卯辰巳午宫坐命,白天生人。日月皆处陷失之地,命宫三方四正无吉星同宫并吉化,并且同时加会有四煞空劫化忌等恶,即为“日月反背”之格,主一生贫贱。

经云:“日月最嫌反背,乃为失辉”、“日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波”、“太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉”、“太阳守命,落陷,加凶煞,带疾;化忌,目疾”、“太阴守命,落陷,化吉科权禄反凶,出外离祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下贱夭折”、“太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残”。

常见日月反背之命,只要命有吉星而无煞,虽然分外辛劳,但其成就远比日月旺地守命之人为大(日子、月午守命不作此论,难有大富贵),故在断“反背”之命时,切不可轻言祸福,务必详审。其实,日月陷地守命,并非一定贫贱无成,如果三方四正不与凶星同宫和加会,并且有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺同宫加会,反有事业大成者,巨富大贵者亦有之。如:

黛安娜之命,辛丑年五月十九日酉时生,太阳天梁在酉宫坐命,一代名妃。

22、财与囚仇格

武曲为财星属金,廉贞为囚星属火。二星一守命宫,一守身宫,乃火金相克,如仇人相见,分外眼红,必凶祸百出,终身不得安宁,二星有一化忌加煞,定遭暴病、险厄。若是命宫三方四正临庙旺,加会星并得吉化,则不作此论。

23、一生孤贫格

破军陷地守命(卯酉宫、巳亥宫),命宫、对宫、三合宫没有任何一颗吉星加会,即为一生孤贫之格。

24、君子在野格

“君子”即指吉星,“在野”指众星入庙可惜尽落入闲宫(男命吉星落入父母、兄弟、疾厄、奴仆、夫妻、子女),而命宫、财帛宫、官禄宫、迁移宫尽是贪狼、天刑、四煞、劫空诸恶曜交会,且星辰居陷地,即为君子在野,奸臣当朝之兆。人命得此,乃贫贱夭折之命无疑。

25、两重华盖格

禄存与化禄坐命宫,遇空亡劫耗火铃陷地同宫,又会凶星,其人虽身在财乡,亦必穷困潦倒。如:

干造,1953癸巳年十月初七日亥时生,命宫破军在子化禄,并有禄存同宫,为“禄合鸳鸯”之格,而实际上是个贫穷的农民。原因为空劫在命身,命宫重犯截空,三方又不见吉星之故。

26、羊陀夹忌格

禄存在命宫,则必为羊陀所夹。若有化忌星同宫,或对宫有化忌星冲破,即羊陀夹忌之格,化忌星之凶性得羊陀之夹而得以充分发挥,其凶可知,或因一时之吉而招长远之凶。虽有禄存在命,反不为美。例如安命在申,又逢忌星,擎羊在酉,陀罗在未夹之,其馀仿此为例。太岁二限行到此地亦凶,主孤贫刑克。若禄存单守命宫,无吉星同宫,为看财奴,亦有馀殃之凶。

经云:“禄逢冲破,吉也成凶”、“羊陀夹忌为败局”。

27、火铃夹命格

火星铃星在邻宫来夹命宫,即为此格,唯寅午戌年生人有这种情形出现。人命逢此,其人胆大,有潜在的反抗心理,具破坏性。或者个性冲动,暴躁,易遇凶灾。若命宫有化忌星,则为大凶之兆,必遭奇祸,或因一时冲动而招致重灾。

若是贪狼守命宫,得火铃夹命反为大吉之格,要是贪狼化禄的话,则是大富大贵之命。

经云:“火铃夹命为败局(如安命在寅,火星在丑,铃星在卯。吉多尚可,惟夹忌辰凶。岁限巡至此地亦凶)”。如:

田中角荣,干造1918戊午年三月二十四日未时生,紫微贪狼在酉宫坐命,贪狼化禄,会合巳宫之禄存,为双禄朝垣之格,火星、铃星在申、戌二宫来夹,故能飞黄腾达,1972年爬上日本首相的宝座。唯火铃夹命之副作用亦显,加强了贪狼星的“贪”性,于1974年因发生贿赂事件而下台,1976年又因贪污事件而被捕入狱。

28、劫空夹命格

地劫天空二星在邻宫夹命。此格唯有安命子宫和巳宫,遇劫空来夹。如同父母兄弟无助,其性质与劫空同在命宫相似。若是命宫无正曜,或星辰落陷,遇劫空夹,主凶兆。

如果命宫有吉星入庙又得吉化,三方又加会吉星,则劫空夹命之凶力骤减,并不值得畏惧,可以弃之不论。如比尔•盖茨之命,虽劫空夹命,命宫及三方四正星辰入庙、化吉,并会吉星,为全球首富。

经云:“劫空夹命为败局”(假如安命在亥,劫在子,空在戌是也。岁限行到亦凶,夹忌亦凶,孤贫刑伤)。

紫薇杂格(全一篇)

1、风云际会

如身命二宫衰弱不足取,而所行大小二限吉星林立,禄马交驰,三方吉拱,亦可草木经春,欣欣向荣。限过作仍困乏。

2、锦上添花

谓限破而恶星会合,如子限不吉而丑限佳,正好脱子限入丑限,得三方吉拱,禄权相逢,乃财利骤发。

3、禄衰马困

禄马即财官,禄衰即星辰落空亡劫耗之地,马困财星遇煞陷之乡,二限及太岁逢之,必然破财败家,散耗互见。

4、衣锦还乡

武贪同守于墓地,少年贫困,限行吉地,三十岁后始发达。

5、步数无依

前限接后限,所行皆为凶陷之地,人命逢之,孤苦无依。

6、水上架屋

一限好,一限坏,如水上波浪,一起一落。社会人群,比比皆是。

7、吉凶相伴

命有凶星,也有吉星,苟能配合得宜,去凶留吉,自然富贵享福,若配合欠佳,扶凶抑吉,则孤贫在命,徒叹无益,宜安分守己,随遇而安。

8、枯木逢春

古人云:“枯木逢春犹再发,岂可人无得运时”。盖命虽衰,而限行吉地,亦可发福,有如枯木逢春之美。

失格杂录

1.命宫吉曜虽多,倘有空劫及其它煞曜则主美中不足。

2.命宫虽有贵,而官禄宫受空。

3.命宫虽有文星,三合、对宫重冲羊陀空劫。

4.命无吉曜,疾厄宫有日月二星加煞,主腰驼目瞽,定有伤残或疾病在身。

5.安命巳亥,天机守之,若有吉星合格亦主贵,其人必定奸邪,若不合格,无耻小人。

6.文曲在戌独坐命宫,会寅宫太阳巨门二星,男女逢之,离婚的比例

斗数极品格详解!(一)共5篇

紫府同宫格 紫府朝垣格 天府朝垣格 君臣庆会格

府相朝垣格 机月同梁格 机梁加会格 文梁振纪格

巨日同宫格 金灿光辉格 日照雷门格 阳梁昌禄格

明珠出海格 月朗天门格 日月并明格 月生沧海格

寿星入庙格 英星入庙格 石中隐玉格 七杀朝斗格

马头带箭格 巨机同临格 天乙拱命格 三奇加会格

权禄巡逢格 科权禄夹格 双禄夹命格 左右同宫格

文桂文华格 贪武同行格 三合火贪格 贪铃朝垣格

贵星夹命格 廉贞文武格 权煞化禄格 雄宿朝垣格

辅拱文星格 禄文拱命格 禄合鸳鸯格 双禄朝垣格

禄马佩印格 禄马交驰格 二曜同临格 丹墀桂墀格

甲第登庸格 科名会禄格 极向离明格 化星返贵格

将星得地格 日月照壁格 财禄夹马格 明禄暗禄格

科明禄暗格

凡诸吉格,若遇四煞劫空忌星会照(少数情况例外,如火贪格等),均属破格,秀而不实,福泽有损,或富贵只得其一,或富不很富,贵不很贵,或因富贵致祸,或人生有其它缺憾。

1、紫府同宫格

安命在寅申,值紫微天府同宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会,方合此格,不见吉星并吉化,不合此格。此格生人,必主大富大贵,福寿隆昌。甲年生人化吉极美,丁己庚癸年生人亦吉。诗曰:

同宫紫府贵生人,天在清明万象新。喜逢寅申同得地,声名磊落动乾坤。

经云:“紫府同宫,终身福厚”、“紫微天府,全依辅弼之功”。如:

蔡锷,干造1872壬申年十月初十日酉时生,紫微天府在寅宫坐命,紫微化权,亦为乱世英雄,掌兵权。惜陀罗忌星会合,空劫冲照,七杀守身,夭寿之兆也。蔡锷为近代军事家,爱国将领。1900年参加自立军起兵,失败后留学日本士官学校。1904年归国在江西、湖南、广西、云南训练新军,1911年擢云南三十七协协统,武昌起义爆发,与云南讲武堂总办李根源在昆明举兵回应,建立军政府,任云南都督。并派唐继尧进军贵州,由唐接任贵州都督。1913年癸卯,被袁世凯调至北京,阴加监视。1915年与梁启超策划反袁,潜出北京,12月在云南组织护国军起兵讨袁,与袁军激战于四川泸州、纳溪。1916丙辰年,袁世凯死后任四川督军兼省长。同年因病赴日本就医,不治逝世,虚岁四十五。

2、紫府朝垣格

紫微、天府于庙旺之地合照命垣,命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,方合此格。此格有四,①如武曲天相在寅申坐命,三合紫府天府。②廉贞在寅申坐命,三合紫微天府。③廉贞天相在子午坐命,三合紫微天府。④天相在丑未坐命,三合天府及对宫有紫微。入此格者,不大贵即当大富。诗曰:

一斗尊星命内临,清高祸患永无侵。更加吉曜重相会,食禄皇朝冠古今。

经云:“紫府朝垣,食禄万锺”。如:

邓小平,干造1904甲辰年七月十二日子时生,一代伟人,千秋功业,得廉贞在申入庙,双禄朝垣,禄马交驰,左辅文昌科星会合,十足帝王气象。邓小平投身中国的解放事业,功勋卓着,并在晚年成为中国的最高领导者和改革开放的总设计师,使整个中国发生了天翻地覆的变化,改变了亿万中国人的命运,若命盘上全无征兆,则命理无凭矣。(甲辰壬申戊子壬子,六岁运)

3、天府朝垣格

天府、廉贞二星在戌宫坐命会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺诸吉星,无煞方合此格,有左辅或右弼在命宫方好,甲己年生人最佳,丁年生人次之。戌宫为干卦位,为君,天府作臣,人命得此,主大富大贵。诗曰:

干为君象府为臣,得地来朝福自新。辅弼忠臣身报国,腰金衣紫拜重晖。

经云:“天府临戌有星扶,腰金衣紫”、“辅府同宫,尊居万乘”。如:

明穆宗隆庆皇帝,干造1537丁酉年正月二十三日辰时生(见三命通会),廉贞天府在戌宫坐命,魁钺夹命,辅弼禄存会照,贵为天子。1567丁卯年登基,1572壬申年驾崩,在位仅五年,寿止三十六岁。(丁酉癸卯癸卯丙辰)

4、君臣庆会格

命宫有紫微星,得天府、天相、左辅、右弼、文昌、文曲、三台、八座、龙池、凤阁、恩光、天贵等吉星在三方四正会合,无煞方合此格,加禄存并吉化更佳。见四煞空劫忌诸恶同宫或加会谓之奴欺主,臣蔽君,反为祸乱,不合此格。紫微为君,府相、左右、昌曲诸星作臣,故为君臣庆会。人命得此格,不大贵即当大富。

经云:“君臣庆会,才学经邦”。如:

干造1954甲午年九月初七日子时生,紫微天相在戌宫坐命,君臣庆会,科权禄合,实业家,有亿万之富。近年经营不佳正陷困境。

5、府相朝垣格

天府、天相二星一居财帛宫,一居官禄宫,来合照命宫,命宫三方四正有禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格,有四煞劫空化忌加会则破格。此格尚主与与亲人朋友感情深,人情味浓。此格有四:

①丑宫安命无正曜,巳宫天府、酉宫天相来朝;未宫安命无正曜,亥宫天府,卯宫天相来朝;卯宫安命无正曜,亥宫天相、未宫天府来朝;酉宫安命无正曜,巳宫天相,丑宫天府来朝。

②天府在丑(未)安命,天相在巳(或亥)来朝;天府在卯(酉)安命,天相在未(丑)来朝;天府在巳(亥)安命,天相在酉(卯)来朝。

③廉贞在寅(申)安命,天府、天相在午、戌(子辰)来朝,此例见前紫府朝垣格。诗曰:

命宫府相得俱逢,无煞身当待圣君。富贵双全人景仰,巍巍德业满乾坤。

经云:“天府、天相乃为衣禄之神,入仕为官,定主亨通之兆”、“府相同来会命宫,全家食禄”、“府相朝垣格最良,出仕为官大吉昌”(无四煞诸恶冲破为准)、“寅逢府相,位登一品之荣”、“府相之星女命躔,必当子贵与夫贤”。如:

尼克逊,干造1912壬子年腊月初三日戌时生,天府在卯宫坐命,未宫天相来朝,左右禄存会合,武曲化忌来冲。曾继任美国总统,1974年太岁与大限相冲,流年官禄宫巨门与天哭天虚同守,因水门事件下台,1994年,大限与太岁同在地网,太阳陷地,陀罗天使同值,小限申宫天伤,子年生人有忌,且流年天干化忌入戌宫,病故。

6、机月同梁格

此指天同天梁在寅申坐命,天机太阴在寅申坐命而言,三方四正必是天机、太阴、天同、天梁四星交会,再与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为本格,或身宫、命宫逢此四星会吉亦为本格,务必三合有文昌或文曲方是。入此格者,多在公家机构、大规模企业中任职,从事管理工作、外务工作、案牍工作、文秘工作、设计策划工作等,一般事业稳定少风险。格局佳者,富贵不小。见煞星则破格。亦有从事自由职业者,但仍以其专长技艺而成名。于他宫守命会齐四星亦算此格。诗曰:

寅申四曜命加临,祖宗根源定有成。刀笔之中宜作力,荣华发旺在公门。

经云:“机、月、同、梁作吏人”、“机月同梁福临”、“寅申最喜同梁会”、“巳亥会同梁机月,多主作吏人”(加身宫会齐四星方是)、“太阴与天机昌曲同宫于寅,男为奴仆女为妓”。如:

庄淑婉女士,坤造1954甲午年九月初九日寅时,生于澳门。天同天梁在申宫坐命,财帛、官禄宫见太阴、天机,禄马交驰,左右相逢,故大富。现任香港申银万国有限公司、申银万国证券有限公司总裁。

7、机梁加会格

天机、天梁二星在辰戌宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格,多主学有专长,博学过人,关心政治,妙算神策,掌兵权,会吉星多,主大富大贵。吉星少,从事的工作的军警、司法等有关,又见煞者,多为宗教教主、邪教创始人、神学家、哲学家、思想家、气功师。无吉而见煞星则破格,主人思想邪异,舌辩之辈,宜江湖术士、九流、僧道、技艺。诗曰:

机梁入庙最堪言,得地教君福寿全。妙算神策应盖世,威风凛凛掌兵权。

经云:(天机)“更逢天梁,必有高艺随身”、“(天梁)与天机同行,居翰苑,善谈兵”、“(天机、天梁)会左右、昌曲,文为清显,武为忠良”。如:

许崇智,干造1887丁亥年九月十日午时生,天机天梁在辰宫坐命,科权禄三奇嘉会,文昌文曲对拱,铃星在命宫助其冲出天罗在网,为中国近代革命家,爱国将领。曾任讨袁总司令、东北军参谋长、孙中山大元帅府参军长、粤军第二军军长、粤军总司令。1925年被蒋介石逼走。后隐居香港,1965乙巳年病逝。电视连续剧《千秋家国梦》就是演述许崇智及其后人的故事。(丁亥庚戌甲子庚午,六岁)

8、文梁振纪格

文曲(或文昌)与天梁旺地守命,三方有禄存、科权禄、左右、魁钺加会为本格。宜从政,遇吉星多者,主大贵。诗曰:

文星耿直遇天梁,位列黄门鸟府行。纲纪朝中功业见,逼人清气满乾坤。

经云:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”、“天梁庙旺,左右昌曲加会,出将入相”。

梁振英,干造1954甲午年七月十四日寅时生,文曲天梁在午宫坐命。香港知名人士,“梁正英测量师行”的董事总经理。1996年自动结束香港行政长官的竞选。1999年香港特别行政区行政长官董建华宣布,委任梁振英为特区政府行政会议召集人,任期从当年7月1日开始。

9、巨日同宫格

巨门太阳在寅宫,三方四正加会禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺等吉星为本格。本格生人,主大贵,宜从政,或为社会知名人士。其人一生总是名大于利。庚辛癸年生人,无四煞劫空加会为上格。申宫次之,纵三方无煞亦不全美。诗曰:

巨日拱照对三台,值此应为盖世才。若是凶星无战克,紫袍玉带边功来。

经云:“巨日同宫,官封三代”、“巨日寅宫守命,无劫空四煞,食禄驰名”。如:

百里奚,干造庚戌年五月二十日辰时生,太阳巨门在寅宫坐命,双禄重逢,禄马交驰,左右昌曲加会,故大贵。其原为虞国大夫,国亡后被晋国作嫁之臣送入秦国,后出走到楚,又为楚人所执,被秦穆公以五张牡黑羊皮赎回,用为大夫,帮助秦穆公建立了霸业。

10、金灿光辉格

太阳守命入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方合此格。人命得此,主一生不但大贵,而且大富,无昌曲辅弼或见空劫则美景大减。庚辛年生者富贵全美,甲癸丁己年次之。

经云:“太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富”、“巨日拱照为奇格”。如:

干造1963癸卯年八月初一日卯时生,太阳在午宫坐命。权禄重逢,无辅弼昌曲吉曜,且劫空临财福之乡,故富贵有限。纵然如此,亦是平步登云,由一在校学生骤然提拔为某省委书记机要秘书,权柄不小,而且还富了起来。

斗数极品格详解!(二)共5篇

11、日照雷门格

又名“日出扶桑格”,即白天生人,太阳天梁在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为本格。惟乙、辛、壬年生人合格,乙辛年生人最佳。他年生者亦主吉利,以三方四正无煞冲为限。加煞破格,终必遭肖小暗算。诗曰:

太阳卯位贵堪夸,必主平生富贵家。纯粹少年登甲第,征战声势动夷华。

经云:“日照雷门,富贵荣华”。

12、阳梁昌禄格

即“日照雷门格”,太阳天梁在卯宫坐命,须乙年生人,命宫有禄存,再有文昌同守方是。人命得此,学业超群,考运极佳,为国家重臣,政界闻人,大贵。

经云:“天梁太阳昌禄会,胪传第一名”。

13、明珠出海格

安命在未无正曜,卯宫太阳天梁、亥宫太阴入庙旺合照命宫,三方四正见禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格。命身宫众吉守照无四煞空劫冲破,主名标金榜,大贵,必为政界要员,一生财官双美,福寿双全,乙丙辛壬年生人上格。

经云:“三合明珠生旺地,稳步蟾宫”、“日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣”。

14、月朗天门格

又名“月落亥宫格”,即夜晚生人,得太阴在亥宫守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格。此格生人,不大贵则当大富。太阴与昌曲同宫则最美,乙丙戊年生人最佳,丁辛庚年生人次之。命宫有煞星则破格。诗曰:

正遇风云际会期,海门高处一龙飞,文章间出英雄汉,万里功名得者稀。

太阴入庙有光辉,财入财乡分外奇。破耗凶星皆不犯,堆金积玉富豪儿。

经云:“月朗天门,晋爵封侯”。如:

比尔•盖茨,干造1955乙未年九月十三日亥时生,太阴在亥宫坐命。美国微软公司总裁,世界首富,靠开发电脑软体起家,个人资产一千亿美元,正象滚雪球一样越滚越大。

15、日月并明格

此格有二,①天梁在丑宫坐命,太阳在巳,太阴在酉,二星庙旺合照命宫。乙丙丁庚辛年生人合格。②安命在午无正曜,寅宫巨门太阳,子宫天同太阴,日月入庙旺朝照命宫。以上皆要与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会方为本格。诗曰:

二曜常明气象新,少年学问播声名。几番升转功名盛,定作朝中燮里人。

经云:“日月并明,佐九重于尧殿”。如:

曾国藩,1811辛未年十月十一日戌时生,天梁在丑宫坐命,辅弼同在命宫,昌曲夹命,日月并明,权禄会合,必是大贵之格。(辛未己亥丙辰戊戌,五岁,有云亥时生者,误)

16、月生沧海格

①天同.太阴星在子宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格。②或者太阴天同在子守田宅宫,与吉星会合并吉化亦是,此须命宫和三方有吉方论。命这同阴在子会吉星,清秀、优雅、学问过人,主得财富与名声。格局佳者,大富大贵。

经云:“太阴居子,号曰水澄桂萼,得忠谏之职,清要之才”、“太阴居子,丙丁生人,富贵忠良”。如:

杨杏佛,干造1893癸巳年二月十九日卯时生,天同太阴在子宫坐命,与禄存、化科同宫,劫空临财帛、福德二宫。曾留学美国哈佛大学,任东南大学工学院院长、国民党中央研究院总干事、与鲁迅、宋庆龄组织民权保障同盟。因反对蒋介石法西斯统治,1933癸酉年6月被国民党特务暗杀。(癸巳丙辰壬申癸卯,一岁)

17、寿星入庙格

天梁守命,入午宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会者,为本格。天梁属土司寿,居午宫入庙。此格生人,主正直无私、学识优秀、性格稳健,具有处理难题、统御众人之才,且其人健康佳,寿命长,一生名大于利,会吉星众,主大贵。丁年生人上格,己年生人次之,癸年生人主富。馀年生人非也,不见凶星,主有寿而已。诗曰:

命遇离明拱寿星,一生荣华沐深恩。飞腾鸿鸪青霄近,气象堂堂侍帝廷。

经云:“梁居午位,官资清显”。如:

杨某,干造1929己巳年冬月十四日午时生,天梁在午宫坐命,天梁化科,禄存同宫,会辅弼,局级干部,清官一个,已离休。

18、英星入庙格

破军守命居子、午宫,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会者为本格。离乡背井可获吉运,宜武职或经商,富贵双全,横发。甲癸年生人上格,主大富或大贵,丁己年生人次之。丙戊年生人主困,不入此格。诗曰:

北斗英星最有权,坎离之上福绵绵。黄金建节趋廊庙,统摄英雄镇四边。

经云:“子午破军,加官进爵”、“破军子午宫,无煞,甲癸生人,官资清显,位至三公”。如:

某富翁,干造1947丁亥年九月十四辰时生,破军在午宫坐命,禄存同宫,加会左右。因破军与文昌同在命宫,格局欠佳,只富不贵。此人经商发达,有千万之富。

19、石中隐玉格

巨门入子午宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格,此格唯有辛、癸年生人方入格。本格生人,理想高远,才华特异,脑力过人,其人当经商大富,或从政而高官厚禄,或握兵权,不然亦是学术界、科技界之权威人士。必须历尽风霜、艰苦奋斗后方有大成,故称为“石中隐玉”。辛癸年生人上格,己年生人亦吉,立命在子,庚年生人亦主吉利。诗曰:

巨门子午喜相逢,更值生人辛癸中。早岁定为攀桂客,老来滋润富家翁。

经云:“子午巨门,石中隐玉”、“巨门子午科禄权,石中隐玉福兴隆”、“巨日拱照为奇格”。

20、七杀朝斗格

七杀守命,入子午寅申宫,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格。七杀在寅申宫入庙,在子午宫旺地。七杀在申、午坐命为“朝斗”,在寅、子坐命为“仰斗”。此格带有杀气,自己发达而必有另一部份人一遭殃,或因此而有不少人死在他的手下。入此格者,多主武职显贵,统领百万雄师,不然也是公司创始人,商界英才,大富无疑。有吉星加会,又有凶星加会则属破格,主大起大落,暴发暴败,纵然一时发达也难长久保持,并且结局大多不佳。不会吉星,则减为平常之格,不见吉星而见凶曜同宫加会,则为劣等命式,主凶恶、残疾、奔波、犯罪、牢狱,又恐寿难长永。诗曰:

格名朝斗贵无疑,入庙须教寿福齐。烈烈重重身显耀,平生安稳好根基。

七杀寅申子午宫,四夷拱手服英雄。魁钺左右文昌会,科禄名高食万锺。

经云:“七杀朝斗,爵禄荣昌”、“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”、“朝斗仰斗,爵禄荣昌”、 “七杀守命,庙旺,有谋略,见紫微加见诸吉,必为大将”、“七杀守命,得左右昌曲拱照,掌生杀之权,富贵出众”、“七杀入命身宫,见吉,亦必历受艰辛”。如:

杜月笙,干造1888戊子年七月十五日午时生(见穷通宝鉴),七杀、天马在寅宫坐命,财帛宫贪狼化禄,对宫(福德)有铃星激发,左右昌曲交会于财帛福德二宫,虽出生贫贱,亦有异路前程,显赫一时。凡七杀、擎羊、火星(或铃星)、白虎会合于命宫三方四正,多是黑社会之大头目。杜月笙少年时为旧上海卖水果的一个小瘪三,干尽恶事,以贩卖鸦片起家发迹,后成为上海法租界青帮头子之一。烟酒嫖赌这四害祸国殃民,杜月笙却把它当作珍宝,苦心经营,成为上海大亨,与黄金荣、张啸林并称上海三大亨。他又是蒋介石的师兄,黑社会之大头目,乃上海翻云覆雨之大流氓,从贩卖鸦片到“工商界巨子”、及到“政界头面人物”,历卢永祥、孙传芳、张宗昌、蒋介石几个“王朝”而不倒,八面威风,闻名中外朝野。1949年上海解放前夕,杜月笙移居香港,与京剧名演员孟小冬结婚,1951年辛卯,六十四岁,农历七月十四日申时在香港病死除张啸林被暗杀外,杜月笙、黄金荣二人尚得善终,造化不小。(戊子庚申乙丑壬午,五岁)

斗数极品格详解!(三)共5篇

21、马头带箭格

①天同、太阴在午宫坐命,丙戊年生人,有擎羊在命宫,再会吉星,为马头带箭格。其馀年生人不入此格②贪狼在午宫坐命,丙戊年生人有擎羊同在命宫,为马头带箭格,有火铃、辅弼同宫加会更吉。盖午为马,擎羊为箭,故名此格。

入此格者,主武职贵显,统兵边关。今人则宜经商,创办实业。但要远走他方,奔波外出方能开运,早年多辛苦劳碌而无所成,中晚年能有意外好运,克服困难,而有大富贵。此格女命不宜见之,不一定能有富贵,反属刑克之命。

经云:“马头带箭,镇御边疆”、“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”(富而且贵)、“擎羊贪狼同在午宫守命,威镇边疆(只是不耐久)”。

按:此格作者未见真正有富贵者,内有一二皆是犯法枪毙之徒(会有火铃)。

22、巨机同临格

又叫“巨机同宫格”,乃指巨门、天机二星在卯宫坐命,与禄存、科权禄、左右、昌曲同宫加会,为此格。合此格者,有一流的学问,宜从政,主大富大贵,名扬世界。格局稍次者,经商可成为富翁。巨机在酉宫守命不是此格。女命,不论在卯在酉,风骚。诗曰:

巨门庙旺遇天机,高节清风世罕稀。学就一朝腾达去,巍巍德业震华夷。

经云:“巨机同宫,公卿之位”、“巨机居卯,乙辛丙生人位至公卿”、“女命,巨门天机为破荡(卯酉同论)”。如:

林彪,干造1907丁未年冬月初三日卯时生,命宫在酉无正曜,对宫巨门天机,科禄重逢,亦为贵征。身宫巨门天机,官禄宫太阴遇铃星,主擅权术阴谋,故能用兵如神,但又属奸恶之象。命无正曜,三合陀罗化忌铃星,必遭凶死。1971年9月12日,林彪等死亡,次日,载有林彪等的三叉戟飞机在蒙古温都尔汗上空被导弹击落。

23、天乙拱命格(坐贵向贵)

①天魁、天钺一在命宫,一在身宫,②或天魁、天钺一在命宫,一在迁移宫,身宫守迁移更佳。须命宫主星庙旺,三方四正有吉星加会,方入此格。本格生人,有学识,能取得高学历,为人端庄,一生多助人,亦多得众人相助,尤其逢凶化吉,遇难呈祥,富贵。若命再无吉星,纵有魁钺,虽能得人助,仍属普通之人。诗曰:

天贵相随命里来,定应名占少年魁。文章盖世追班马,异时当为宰相才。

经云:“天魁天钺,盖世文章”、“魁钺同行,位居台辅”、“魁星临命,位列三台”、“魁钺命身多折桂”、“贵人贵乡,逢之富贵”。凡命身坐贵向贵之例极多,不暇细举。

24、三奇加会格

化禄化权化科三化曜为三奇,此三化曜会于命宫三方四正,便为三奇加会格。入本格者,志向远大,运气极佳,有侥幸之惠,多意外好运及贵人之助,一生能成就大事大业。三合正星入庙旺及三化曜亦庙旺得地,则为闻名世界之格,巨富大贵。若命宫星辰庙旺,且三方会有凶星,仍有富贵声名,只是比前者不及尔。若命宫星辰落陷且三方会有四煞劫空,或命重犯空亡者,虽有才华亦怀才不遇,难有大成,反减为平常之格。若宫中本无吉星调配得宜,纵有科权禄三奇,亦难有大器可能,反之若吉星配值得宜,即有化忌,地劫、天空也只是减些福尔,亦无大碍,运用之法端在一心,非文字所可尽言。大凡命有三奇者,绝非等闲之辈,观其人其事必有异于常人之处。详考之:

一、甲年生人:

1、武曲天相在寅申坐命。(大富大贵)

2、紫微贪狼在卯酉坐命。(难富贵,纵富贵亦属奸人,须有左右或昌曲同宫方吉)

3、廉贞七杀在丑未坐命。(大富大贵)

4、武曲破军在巳亥坐命。(难富贵)

5、廉贞天相在子午坐命。(大富大贵)

6、紫微七杀在巳亥坐命。(难大成)

7、武曲贪狼在丑未坐命。(可大富,须见火铃同守方妙)

8、廉贞破军在卯酉坐命。(可富,难大成)

9、紫微天相在辰戌坐命。(可富贵,有左右昌曲更吉)

10、紫微破军在丑未坐命。(可富,难大成)

11、廉贞贪狼在巳亥坐命。(难有富贵,男浪荡,女淫贱。亥宫主牢狱)

12、武曲七杀在卯酉坐命。(难大富贵。皆有残疾,卯宫尤重。酉宫可富,难大成)

以上三方四正加会化禄化权化科三奇。

二、丁年生人:

1、天机太阴在寅申坐命。(可富贵,难大成)

2、天梁在子午坐命。(大富大贵)

3、天同在辰戌坐命。(大富大贵)

4、天同在卯酉坐命。(大富贵)

5、天同太阴在子午坐命。(子宫大富贵。午宫不显,女命淫贱)

6、天机天梁在辰戌坐命。(可富贵)

7、命宫在寅或申无正曜,而对宫为巨门太阳者。(可富贵,难大成)

8、天同天梁在寅申坐命。(中等富贵,须风水配合可大成)

9、太阴在辰戌坐命。(大富大贵,见左右昌曲,生于夜晚更佳)

10、天机在子午坐命。(大富大贵)

11、命宫在丑或未无正曜,而对宫为太阴太阳者。(难大成,女命淫贱)

以上三方四正加会化禄化权化科三奇。

三、丙年、辛年生人因有文昌和文曲化科,三奇加会并无固定,故不列出。

四、乙戊己庚壬癸年生者,并无三奇格出现,化禄化权化科永远也不会在三方四正加会冲照。诗曰:

三奇拱向紫微宫,最喜人生命里逢。燮理阴阳真宰相,功名富贵不雷同。

经云:“科权禄拱,名誉昭彰”、“科权禄拱,定为折桂之高人”、“科权禄合,富贵双全”、“化禄守命身官禄之位,科权相逢,必作大臣之职”、“化权守身命,科禄相逢,出将入相”、“化科守身命,权禄相逢,宰臣之贵”。如:

蒋介石,干造1887年,农历丁亥年九月十五日午时生(见自述),太阴星在辰宫坐命,命宫太阴化禄,官禄宫天同化权,财帛宫天机化科,为“三奇加会格”,且机月同梁加会遇三奇,多能掌国家兵权,辰戌有文昌文曲对拱,一看就知是大富大贵之格,唯命宫太阴遇铃星,主其人奸诈,多阴谋,性狠毒,一代枭雄而已,且太阴陷地,必遭重大之失败。蒋战败逃往台湾,号称八百万的军队,被共产党消灭得一干二净。惟上天有冥数气运主宰,其气数尚不能尽,苟且小岛二十五年之久,颇得长治久安。(丁亥庚戌己巳庚午,八岁)

注意:女命科权禄三奇,绝大多数情况下并无富贵。

25、权禄巡逢格

①化禄和化权守命宫,为此格。详考之:

1、乙年生人,天机天梁在辰戌宫坐命,天机化禄,天梁化权;

2、丁年生人,天同太阴在子午宫坐命,太阴化禄,天同化权;

3、己年生人,武曲贪狼在丑未宫坐命,武曲化禄,贪狼化权;

4、辛年生人,巨门太阳在寅申宫坐命,巨门化禄,太阳化权。

须命宫星辰庙旺,且三方四正有吉星会合,方作富贵之论。如巨门太阳在申宫,太阳落入偏垣,又有陀罗星落陷,其人甚难取得较大富贵,恐还有身体上之伤残。

②化禄化权在命宫三方四正加会。诗曰:

命逢权禄实堪夸,千载功名富贵家。单见也应身福厚,平生稳步好生涯。

经云:“权禄重逢,财官双美(论三方,吉多方吉,凶聚也不美)”、“权禄重逢,杀凑,虚誉之隆”。如:

胡耀邦,干造1915乙卯年冬月二十日子时生,天梁、右弼在子坐命,天梁入庙化权,申宫天机化禄,权禄重逢,财官双美,魁星临命,位列三台,为大贵之命,且天梁化权,多主为官清正,万人景仰。

26、科权禄夹格

化禄、化权、化科这三化曜有二居命宫两侧,即在邻宫来夹命,为此格。详考之:

1、甲年生人,天同在巳亥宫坐命,邻宫破军化权和武曲化科来夹;

2、乙年生人,紫微天相在辰戌宫坐命,邻宫天机化禄和天梁化权来夹,兼命宫紫微又得化科;

3、丁年生人,武曲天府在子午宫坐命,邻宫太阴化禄和天同化权来夹;

4、己年生人,太阳太阴在丑未坐命,邻宫武曲化禄和贪狼化权来夹;

5、庚年生人,武曲坐命,邻宫太阳化禄和天同化科来夹,兼命宫武曲又得化权;

6、癸年生人,凡贪狼在命宫之人,邻宫巨门化权和太阴化科来夹,唯贪狼同时会化忌;

7、丙年有文昌化科,戊年有右弼化科,辛年有文曲化科,壬年有左辅化科,凡此四年生者,其得三奇之二奇来夹命宫并无固定,故在此不列出。

入此格者,仍须命宫三方四正有吉星庙旺会合,方主有大富贵。

经云:“夹权夹科世所宜”、“化权化科夹身命,主贵”、“科权禄夹为贵格”。如:

张学良,1901辛丑年四月十七日子时生,武曲破军在巳宫坐命,午宫太阳化权与辰宫文曲化科来夹命宫,紫微禄存在官禄宫,命宫有将军星,三方杀破狼会合,得父荫而掌兵。无如张学良、杨虎城发动“西安事变”,不知历史又会是一副会么样子。空劫冲照,尤如半天折翅,接受基督洗礼,做真正达的者,度漫漫的人生。(辛丑癸巳壬子庚子,九岁)

27、双禄夹命格

禄存和化禄在邻宫来夹命宫是也。详考之:

甲年生人,天梁、陀罗在丑宫坐命,寅宫禄存与子宫廉贞化禄,并夹丑宫(又为“日月并明”、“坐贵向贵”之格);

乙年生人,七杀、擎羊在辰宫坐命,卯宫禄存与巳宫天机化禄,并夹辰宫;

丙年生人,贪狼、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫天同化禄,并夹午宫(又为“马头带箭格”);

戊年生人,天同、太阴、擎羊在午宫坐命,巳宫禄存与未宫贪狼化禄,并夹午宫(又为“马头带箭格”);

辛年生人,贪狼擎羊在戌宫坐命,酉宫禄存与亥宫巨门化禄,并夹戌宫,女命不吉,主淫欲克夫;

癸年生人,立命在丑无正曜,癸年生人禄存在子,破军在寅化禄夹命。

其馀尚有,不一一列举,除甲年生人天梁在丑,乙年生人七杀在寅及丙戊年生之马头带箭格外有较大富贵外,馀者缺陷甚多,难有可取处。

经云:“化禄及禄存夹身命,主富贵”。如:

纪晓岚,干造1724甲辰年六月十五日午时生,天梁在丑宫坐命,禄存在寅,廉贞化禄在子来夹命,主大贵。清学者、文学家,官至礼部尚书,协办大学士,曾任四库全书馆总纂官,纂定《四库全书总目提要》,乙丑年八十二岁故。着有《阅微草堂笔记》。(甲辰辛未丙戌甲午,一岁)

28、左右同宫格

命身宫入丑未,左辅右弼同宫,更与吉星同宫和加会者,为本格。入此格者,其人必为端庄高士,性喜助人,富计划、企划能力,凡事可解凶,圆满达成,加会众吉,主富贵,但多是居于辅佐他人的位置。若三方四正多凶少吉,仍属普通之人。诗曰:

命宫辅弼有根源,天地清明万象鲜。德业巍然人敬重,名宣金殿玉阶前。

经云:“左辅右弼,秉性克宽克厚”、“左辅右弼,终身福厚”、“墓逢左右,尊居八座之贵”、“左右同宫,披罗衣紫”。

29、文桂文华格

命身宫入丑未,文昌文曲同宫,更加会吉星者,为本格。安命在丑,昌曲在未,安命在未,昌曲在丑照命亦是。入此格者,其人必举止优雅,性情温和,聪明勤学,多才多艺。命及三方会吉星,在文艺、学术上必有较大成就,亦有政治上之发展,主富贵。若与凶煞同宫加会则破格,主其人会以巧艺为生,于偏业、特殊行业上有发展。诗曰:

丹书一道自天来,唤起人间经济才。命内荣华真可羡,等闲平步上蓬莱。

经云:“文桂文华,佐九重于尧殿”、“文昌文曲,为人多学多能”、“昌曲临于丑未,时逢卯酉,近天颜”、“女人昌曲,聪明富贵只多淫”。

30、贪武同行格

即贪狼、武曲在四墓守照命身宫。此格有二,命身宫在丑未,武曲贪狼二星坐守;贪狼、武曲在辰戌一守命宫,一守身宫。命宫三方四正须加吉星,方能成格。喜会禄存辅弼昌曲魁钺及吉化,并喜贪狼与火星或铃星同宫。此格生人,文人必做高官,武人兵权万里,经商者为大富翁。大多少年运程不利,先贱后贵,先贫后富,三十岁后方发达。诗曰:

武贪入庙贵堪言,必主为官掌大权。文作监司身显达,武臣勇猛镇边疆。

经云:“贪武同行,威镇边夷”、“贪武墓中居,三十才发福”、“贪武不发少年人,运过三十才发福”、“先贫后富,武贪同身命之宫”。如:

干造1963癸卯年八月初六日申时生,武曲贪狼在丑宫坐命,财帛宫破军化禄,官禄宫见火星,文昌文曲夹命宫,虽有擎羊化忌同宫,仍主横发一时之财。此系福建人,早年曾留学英国。回国后弃公从商,做投机生意,屡败屡战,1993年三十岁,开始步入顺境,如今财产已达数千万。现重庆成为直辖市,准备在重庆投资。唯命有凶星,终必大破败。

斗数极品格详解!(四)共5篇

31、三合火贪格(贪火相逢)

贪狼守命,遇火星在命或三方拱照为此格。火星与贪狼同守命垣为佳,三合次之,若贪狼居于辰戌丑未,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功,掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与铃星加会。诗曰:

贪狼遇火必英雄,指日边庭立大功。更得福元临庙旺,帐呼千万虎贲门。

四墓宫中福气浓,提兵指日立边功。火星拱会诚为贵,名震诸夷定有封。

32、贪铃朝垣格(贪铃相逢)

贪狼守命,遇铃星在命或三方拱照为此格。铃星与贪狼同守命垣为佳,三合次之。若贪狼居于辰戌丑未,与禄存、科权禄、左右、魁钺加会,则为极美之格,主大富大贵。其人或以武职立功。掌握国家军警大权,或经商暴发,财运亨通。喜与火星加会。诗曰:

贪狼更得与铃逢,入庙宫中福气隆。立地英雄为上将,提兵指日立边功。

经云:“火星与贪狼在辰戌丑未安命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立功边疆,将相之贵”、“铃星贪狼同在辰戌丑未宫守命,三方吉拱,立功边疆”、“贪狼火铃与四墓宫,富豪家资侯伯贵”、“贪狼火星居庙旺,名振诸邦”、“贪铃并守,将相之名”。如:

周恩来,干造1898戊戌年二月十三日辰时生,廉贞贪狼在亥宫坐命,双禄朝垣,禄马交驰,官禄宫及迁移宫有火铃,一代伟人,贵不可言。(戊戌甲寅丁卯甲辰,一岁欠)

33、贵星夹命格

此格有四,但仍须命宫三方四正诸星入庙旺吉化方有富贵成就。倘若夹的是家宫,则力量不显,作用不大。

1、(紫府夹命格)命宫在寅申,遇紫微与天府来夹,命宫三方有吉方作富贵,无吉平常;

2、(日月夹命格)命宫在丑未,有太阳与太阴来夹,又为“日月夹财格”,缘日月夹命者,唯天府在命,或武曲贪狼在命,天府与武曲同属财星,故为“夹财”,守财帛宫亦为“日月夹财格”。命宫三方有吉方作富贵论,无吉加仍属平常;

3、(左右夹命格)命宫在丑未,左辅与右弼来夹,命宫三方有吉星方作吉论,无吉平常,仅得人缘而已;

4、(昌曲夹命格)命宫在丑未,文昌与文曲来夹,又为“文星暗拱格”。凡昌曲夹命者多主贵,宜从政治、学术、管理等职,必可成功。诗曰:

命里无凶天贵夹,吉星得遇好生涯。若非翰墨文章士,也是丰衣足食家。

经云:“夹月夹日谁能遇,夹昌夹曲主贵兮”、“六夹命吉(紫府、日月、左右、昌曲、科权禄、魁钺)”、“日月夹命、夹财,加吉曜,不权则富”、“紫府夹命为贵格”、“左右夹命为贵格”、“辅弼夹帝(帝即紫微)为上品”、“昌曲夹命最为奇”、“日月安命丑未,前后有昌曲左右夹,男命贵而且显”。

34、廉贞文武格

廉贞在寅申入庙,与文昌、文曲拱照为此格。诗曰:

命中文武喜朝垣,入庙平生福气全。纯粹文能高折桂,征战武定镇三边。

经云:“廉贞遇文昌,好礼乐”。

35、权煞化禄格

即羊陀火铃坐命入庙是也,须命宫三方四正有吉星加会方是此格。此格生人,主性情刚猛,具英雄气慨。必九死一生,惊险百出,宜武职权贵,或从事危险职业、冒险投机能有大成。此格生人必有牢狱之灾,若无吉星同宫加会,则为凶顽之徒,肢体有伤残,或主横祸短命。诗曰:

三煞加临庙旺宫,性情刚猛震英雄。几番险地都经过,凛凛威权众罕同。

经云:“擎羊入庙加吉,富贵声扬”(擎羊入庙格)、“擎羊火星同在辰戌丑未守命,威权压众”、“火星(铃星)守命,庙见诸吉,对宫及三合不加凶,立武功”、“火铃相遇,入庙,名振诸邦”、“铃星守命,庙见紫府,不贵即富”、“铃星火星旺宫,亦为福论”、“羊陀火铃,逢吉发财,凶则忌”。如希特勒之命。

36、权星朝垣格(雄宿朝垣格)

廉贞在未申宫守命,无煞加。此格之人,在年轻时就会一鸣惊人,骤然发财,扬名。廉贞在未宫化禄,或在寅申有禄存同宫,为“廉贞清白格”。诗曰:

申未廉贞得地方,纵加七杀不为凶。声名显达风云远,二限优游富贵中。

经去:“廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬远播名(加煞平常)”。

37、辅拱文星格

文昌在命宫,有左辅拱照。如洪承畴、严家淦之命。诗曰:

辅星拱命最堪言,敏捷才华众莫先。轻时帅臣兼五马,重须入相振威权。

38、禄文拱命格

禄存守命,三方四正得昌曲拱冲,为此格,不见煞星,无不富贵。

经云:“禄文拱命,富而且贵”。

39、禄合鸳鸯格

禄存与化禄同守命宫。人命得此,一生财运亨通,无不大富,多为私营企业老板、公司董事、房地产商人等。不然也会是政府高级官员,而且因从政而发财。诗曰:

禄合鸳鸯福气高,斯人文武必英豪。堆金积玉身荣贵,爵位高迁衣紫袍。

经云:“双禄重逢,终身富贵”。如张居正之命,乙年生人巨机在卯,天机化禄与禄存同宫。又如:

某巨商,干造1948戊子年七月初四日卯时生,廉贞贪狼在巳宫坐命,禄合鸳鸯之格,兼贪狼化禄会火铃,早年从政,后改行经商,并办工厂生产建筑装饰材料,财源滚滚,成为实业界之巨富。

40、双禄朝垣格

命宫三方四正有禄存和化禄加会。诗曰:

财官二处与迁移,双禄逢之最有益。德合乾坤人敬重,滔滔富贵世稀奇。

经云:“双禄重逢,终身富贵”。如三本五十六之命,又如:

毛泽东,干造1893年12月26日农历癸巳年冬月十九日辰时生,贪狼星在申宫坐命,辰宫破军化禄,子宫有禄存,为“双禄朝垣格”,迁移宫有铃星,为“贪铃朝垣格”,见天马,为“禄马交驰格”,未宫有太阴化科,酉宫有巨门化权,为“科权夹命格”,身宫在辰,魁钺夹之,为“魁钺夹命格”,更兼辅弼相会,文曲旺宫,故为极贵之命,名震世界。此命王者之风,极为稀罕,古往今来,绝无仅有,以子平之理论之,杀印相生而已,实难达斗数断来之清晰直观。天降大贵人于世,若命盘无吉,要做人民的救星,推翻旧制度,建设新中国,恐怕只是虚言耳。在《历史上最有影响的100人》一书中,毛泽东排在第20位。(癸巳甲子丁酉甲辰,六岁)

41、禄马佩印格

禄存或化禄与天马、天相同宫庙旺守命。

斗数极品格详解(终结篇)共5篇

42、禄马交驰格

命宫三方四正有禄存(或化禄),更有天马加会者,为此格。此格生人,多发财异乡或获取远方之财,环境变化大,多外出、旅行,事业上主奔波劳碌而招财。会吉星众,必为大富之人。

经云:“禄马最喜交驰”、“天禄天马,惊人甲第”。

43、二曜同临格

安命丑宫,日月在未宫;安命未宫,日月在丑宫,三方与禄存、科权禄、左右、昌曲加会为此格。诗曰:

命宫日月喜相逢,更遇科权在化中。此命武官须建节,文官定主位三公。

经云:“丑宫立命日月朝,丙戊生人福禄饶。正宫平常中局论,对照富贵祸皆消”、“日月守命,不如照合并明”、“日月同未,安命丑,侯伯之材(吉化方佳,丙戊辛生人吉)”、“日月同丑,安命未,侯伯之材(吉化方佳,丙辛生人吉)”、“日月科禄丑未中,定是方伯公”。如:

袁树珊,干造1881辛巳年闰七月十五日寅时生(见命理探源),安命在未,日月在丑,权禄辅弼加会,昌曲夹命,为民国时期着名命理学家,寿逾九旬。主要着作有《命理探源》、《大六壬探源》、《命谱》。(辛巳丁酉乙巳戊寅,一岁)

44、丹墀桂墀格

太阳在辰宫或巳宫坐命,太阴在酉宫或戌宫坐命,二星皆临旺地,太阳为丹墀,太阴为桂墀,故为此格。命入此格,皆主少年得志。如考上大学,继承财产,出国读书,在非常好的公司工作,年纪轻轻被重用,作为未来接班人,或经商发财,等等。三方四正会吉星,主今后还有其锦绣前程。诗曰:

二曜常明正得中,才华声势定其雄。少年际得风云会,一跃天池便化龙。

经去:“丹墀桂墀,早遂青云之志”。如:

某市市长,干造1951辛卯年九月十四日丑时生,太阴在酉宫坐命。出世荣华,权禄守财福之位,昌曲禄存拱照,富而且贵。1997年冬由县长升为市长。(注:此为鲜红先生在序所述要我推算之命)

45、甲第登庸格

化科在命宫,化权在三方朝是。此格聪明过人,必考入高等学府,且主其人文章冠世,或在学术、科技上有创新和发明。又宜从任管理之职,或在政治上作投机。诗曰:

禹门一跃便腾空,头角峥嵘大浪中。三汲飞翻合变化,风云平地起蛟龙。

经云:“科命权朝,登庸甲第”、“科权对拱,跃三汲于禹门”。

46、科名会禄格

化科在命宫,化禄在三方来朝。诗曰:

科名在命数中躔,卓越才华远近传。一跃过登三汲浪,衣冠济楚侍君前。

经云:“科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝”。

47、极向离明格

紫微在午宫坐命,三方四正无煞凑,合此格。紫微为北极,午宫属离卦位,故名。按此格,乃紫微在午入庙,若不加煞星,纵无吉辅,亦主富贵不小。若会吉星,得此格者,不是朝中显宦,也是商界巨富,格局之佳,远胜其它。紫微在子坐命,远远不及在午宫之威势。诗曰:

乘骢司谏肃威风,气象堂堂立殿中。几转王庭分内事,终身富贵位三公。

经云:“紫微居午无煞凑,位至公卿”、“紫微居午,无羊陀,甲丁己年生人,位至公卿”。如:

某富商,干造1953癸巳年十月初二日巳时生,紫微在午宫坐命,有子宫禄存相对。1987年开始发财,连续十年暴利,为千万富翁。唯劫空化忌相凑,再无吉曜相辅,终必有大破败。

48、化星返贵格

天同在戌宫坐命,丁年生人遇之;巨门在辰宫坐命,辛年生人遇之,此为化星遇贵格。缘天同在戌,为平宫,本为不利,但丁年生人,寅宫有太阴化禄、天机化科,命宫天同化权,对宫巨门化忌来冲,反为大富大贵之格。巨门在辰,为平宫,本为不利,辛年生人巨门化禄,与酉宫禄存暗合,财帛宫有太阳化权,必主富贵,若有文昌化忌在命或迁移,不作凶论,亦主富贵。若加火铃空劫,则破格。诗曰:

三星变化最无穷,同戌相逢巨遇龙。生值丁辛须富贵,青年公正庙堂中。

经去:“天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵”、“巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄化吉禄峥嵘”、“辰戌应嫌陷巨门,辛人命遇反为奇格”、“巨日拱照为奇格”。如:

某港商,1951辛卯年六月初四日卯时生,巨门在辰坐命,巨门化禄,子宫太阳化权,本属奇格,可惜再不见吉星来会,财帛、迁移、官禄凶星过多,故发财不大,且多破耗。缘八字少水,1997年由香港来重庆发展事业(重庆在香港的北方),以期能获厚利,1998年失意而归。

49、将星得地格(武曲守垣)

武曲庙旺守命,与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺加会为本格。诗曰:

将星入庙实为祥,位正官高到处强。掠地攻城多妙筹,威风凛凛镇边疆。

经云:“武曲庙垣,威名赫奕”、“武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相”、“武曲魁钺居庙旺,财赋之官”、“武曲禄马同宫,发财远乡”。如:

卢胜彦,干造干造1945乙酉年五月十八日午时生,武曲天府在子宫坐命,左右魁钺会合,紫微化科,主富贵声名,为台湾佛教界领袖之一,法力无边,称作“莲生活佛”。

50、日月照壁格

太阳太阴在丑未,坐田宅宫(此必为破军在辰戌宫坐命),与禄存、科权禄、左右、昌曲、魁钺同宫加会。命入日月照壁格,主大富,尤多不动产,如楼宇、田土、山林、豪宅,或能继承祖业。本格生人,仍须命宫三方四正有吉星并吉化,方为真格,若命宫三方会凶煞多,仍属贫贱之命,田宅宫之吉并无大用。

51、财禄夹马格

此论夹局甚为勉强。天马守命宫,而邻宫有武曲与化禄来夹,为财禄夹马格,命宫坐长生或是帝旺尤妙。此格生人,大多投机取巧,敢于冒险犯难,主先贫后富,并不贵也。仍须命坐长生帝旺,三方有吉星加会,方作大富论之。若无左右昌曲,仍属平常。详考之:

1、太阳天马在巳宫或亥宫坐命,逢癸年生人,破军在父母宫化禄,与武曲在兄弟宫来夹命宫;

2、天同天马在巳宫或亥宫坐命,逢癸年生人,破军在兄弟宫化禄,与武曲在父母宫来夹命宫;

王某,干造1963癸卯年八月二十六日戌时,太阳、左辅、天马在亥宫坐命,破军化禄与武曲来夹命宫,三方会有化科化权,又见辅弼魁钺,故其人能白手兴家,横发资财。原为一农民,早年当过兵,退伍后一直在社会上混,不务正业,自1993年起办摩配加工厂,不到两年便发财数百万,目前事业也顺利,唯饱暖思淫欲,大量诱人妻女,疯狂嫖赌,银行的贷款未还者亦尚多也。虽名“日月反背”,但此为反格,反出富裕之流。

52、明禄暗禄格

即命宫有化禄(或禄存),而暗合宫有禄存(或化禄)是也。详考之:

1、甲年生人,廉贞贪狼在亥,廉贞化禄,而寅宫有禄存与亥暗合,安命在寅或亥;

2、乙年生人,天机天梁在戌宫,天机化禄,而卯宫有禄存与戌暗合,安命在戌或卯;

3、丙年生人,天同天梁在申,天同化禄,而巳宫有禄存与申暗合,安命在申或巳;

4、丁年生人,太阴太阳在未,太阴化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在未或午;

5、戊年生人,贪狼在申,贪狼化禄,而巳宫有禄存暗合,安命在申或巳;

6、己年生人,武曲贪狼在未,武曲化禄,而午宫有禄存与未暗合,安命在午或未;

7、庚年生人,太阳在巳,太阳化禄,而申宫有禄存与巳暗合,安命在申或巳;

8、辛年生人,巨门在辰,巨门化禄,而酉宫有禄存与辰暗合,安命在酉或辰(又为化星返贵格);

9、壬年生人,天同天梁在寅,天梁化禄,而亥宫有禄存与寅暗合,安命在寅或亥;

10、癸年生人,紫微破军在丑,破军化禄,而子宫有禄存与丑暗合,安命在子或丑。

以上诸等,唯以命宫化禄,有田宅宫之禄存来暗合方为佳构。如甲年廉贪在亥、戊年贪狼在申,庚年太阳在巳。或原本三方四正格局佳美,得明禄暗禄,可起“锦上添花”的作用。

经云:“明禄暗禄,锦上添花”。

53、科明禄暗格(明珠暗禄)

即化科守命宫,命宫之暗合宫有禄存是也。

甲年生人武曲在亥化科守命,而寅宫有禄存暗合。

乙年生人紫微在戌化科守命,而卯宫有禄存(又为权禄夹命格);

丙年生人文昌在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

丁年生人天机在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

戊年生人右弼在申化科守命,而巳宫有禄存暗合;

己年生人天梁在未化科守命,而午宫有禄存暗合;

庚年生人天同在巳化科守命,而申宫有禄存暗合;

辛年生人文曲在辰化科守命,而酉宫有禄存暗合;

壬年生人左辅在寅化科守命,而亥宫有禄存暗合;

癸年生人太阴在丑化科守命,而子宫有禄存暗合。

经云:“科明禄暗,位列三台”。

陈剑论命要诀(十二)转贴

十二、诸星在命身及十二宫吉凶要诀

录自《正宗紫微斗数大全》

民国 南北山人撰 陈 剑 点校

紫微

紫微居子午守命,科权禄三合拱照最为奇。守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。居午而无四煞冲照,甲丁己生人,位至公卿。紫微守命于男亥宫,女寅宫,壬甲生人富贵,惟忌与诸恶宿同值。居卯酉遇劫空四煞,多为脱俗僧人,女为尼姑。

紫微守命身无辅弼同行或冲照,是为孤君,秀而不实,美中不足。若与凶星同垣或三合逢遇,虽有吉而无道,多为傲慢骄妄之人。

紫府同宫,终身福厚,惟须三合见辅弼,否则减吉。遇四煞刑冲及居地不美同值恶星,多主好景不常,晚年不顺。

紫府朝垣,食禄万钟,亦须众吉相凑,无左右扶持夹拱平常人耳。与天府、左右、昌曲、禄、马三合极美,食禄千钟,巨富大贵。紫府会日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格,然而三方遇煞不足论。

紫微、贪狼同值于卯酉,不忠不义,匿近奸人。紫微与贪狼同守命宫为至淫,主男女邪淫。女命紫贪同垣,多落风尘。

紫微守命,天相辅弼来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微会七杀化权,凶而无险,吉众者反作祯祥。紫微七杀加空亡,虚名受荫。紫微七杀同宫,会四煞,虚名受荫,近贵而难显,煞众再逢空劫凑,孤独刑伤而贫困。

紫微破军守命于丑未,三方吉曜冲照,富贵堪期。紫微守命值破军,无辅弼,无众吉拱照,凶恶胥吏。紫微守命于辰戌遇破军,富而不贵有虚名,且主为臣不忠,为子不孝。紫微守命于丑未,与破军逢遇同值,乏吉拱照反有煞合,亦如上断。

紫微守命逢合昌曲,富贵堪期。紫微辅弼同宫,一呼百诺居上品。

诀曰:“辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫”。(解:身命遇紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语,惟得辅弼夹帝,贪狼受制,可不用此论。)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,纵有众吉冲照,然亦君子在野,小人在位,主人假冒伪善。

紫微权禄遇羊陀,欺公祸国,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫同值,大吉而贵,旺夫益子,惟须诸吉拱照加临,恶星四煞冲破则为次论。女命在子酉巳亥与紫微同垣,加四煞刑侵美玉瑕玷,日后不美。尤忌四墓遇破军,四败遇贪狼。

运衰限恶喜紫微解。

天机

机与天梁、辅弼及昌曲会合,文为清显,武为贵良。

在丑未陷地守命,复遇四煞为下局,只宜经商习艺。

天机守命于巳亥,好饮而背乡离宗,亦主奸狡多诈。

诀曰:“机月同梁作吏人,命在寅申方足论”。(注:四星与命身交会,必见三合昌曲方可作佣身公门之论,且须立命寅申,则主马笔功名。若是加煞或遇化忌,难有此福也。)

天机守命与太阴同值于寅申,难免离乡背井,远涉他方。

天机与巨门同于卯酉守命,多退祖而自兴。

与天梁同宫于辰戌,主有高艺随身。机巨守命酉宫而化吉,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵。

天机守命,地亦生旺,且无煞忌合亦为美论。

机梁守命辰戌宫,诸吉加临或冲照,富贵慈祥;若逢空亡,只宜僧道。

天机与恶曜共守陷地,多主狗偷鼠窃。

女命天机守命而入庙,性刚机巧,主有权柄,持家有道,旺夫益子,福寿荣昌,但须三方四正无煞而吉众方作此论。女命与天机在寅申卯酉守命,纵富贵不免淫佚。立命寅申天机冲照,福不全美。女命天机与太阴、巨门、天梁同值命宫,遇羊陀火铃或空劫忌星冲合,伤夫克子,且主淫贱,只宜娼婢。

太阳

守命于卯辰巳午,复有诸吉拱照,必主大贵;见诸凶守照,亦为公卿门下客。

守命于未申,为人先勤后惰。太阳守命于酉,贵而有显,秀而不实。守命于戌亥子,逢遇巨门,一生劳碌奔忙而贫困,更主眼目有伤,与人寡合而招非。

太阳守命,日生生旺,可主福;夜生人陷,多主非。太阳守命于陷地,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉。太阳守命失陷,再加凶煞必带疾;遇化忌主目疾。

守命于卯地,无煞忌空劫诸恶同值冲照,昼生人富贵荣华。(注:谓之“日照雷门”格。)居午守命身无煞忌,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。于午守命,庚己辛丁生人富贵双全。旺日守命会文昌于官禄,皇殿守班,富贵全美。

太阳守命遇化忌,是非日有目还伤。

女命太阳同守,居卯辰巳午而三方四正无煞加,必主旺夫益子,居于陷地则平常,遇煞多主不美。

诀云:“女命端正太阳星,早配贤夫信可凭”。

太阳在夫妻宫,男者命身众吉聚骤,可因妻而得贵;居夫妻宫于陷地而加煞,虽命身吉亦不免配偶伤克。

日守子息宫入庙加吉,且得八座,主生贵子。居官禄宫权柄不小。入财帛宫而庙旺,三合会诸吉,而无空劫刑侵,主一生富庶。

太阳庙旺不惧巨门,陷地则相遇不宜。

太阳守迁移宫,失陷者难招祖业,移根换叶,离祖成家。

守田宅宫庙乐,主得祖上荫泽。

太阳入限遇庙旺,交会辅弼及众吉曜,大小二限俱逢于此,必有骤兴之喜。

太阳守限于陷地,与羊、陀、铃星同值,以及诸恶交会冲照,二限逢之则主灾悔,并主刑克父亲。

太阳、太阴

日月夹命或夹财,并加吉星,不权则富。若遇羊陀之曜合冲,则宜僧道。

日月同守于未宫,安命丑宫,侯伯之才,惟亦聚众吉于三方四正守照加临,则丙辛生人入格,否则逢遇煞忌空劫等诸恶即为无用。倘若安命于未遇丑宫日月同值,断法亦然。

日守巳地,月值酉宫,安命丑未,谓之日月并明格,辛乙生人合格,丙生人主贵,丁生人主富,加四煞空劫则平常。

日卯、月亥,安命未宫,为明珠出海格,有蟾宫折桂之荣,如无煞忌空劫冲照加临,必主财官双美。

安命辰宫与阳同值,戌宫太阴冲照,再得众吉之守照,则主不贵则富,鲜有例外不中者。诀曰:“日辰月戌并争辉,权禄非浅”。

又曰:“日月科禄丑未中,定是方伯公”。(注:凡日月拱命或正冲命宫,最吉命身化科禄权,得一二,均吉庆也。)

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,又见昌曲魁钺,早遂青云之志。

日月守命于丑未,昌曲夹之必贵而且显。日月守命遇昌曲,多主出世荣华。

诀曰:“日月最嫌反背,乃为失辉”。即指太阳在申酉戌亥子守命,乃为失辉,或夜生人值太阳守命亦然,又太阴在卯辰巳午未,亦为失辉。或昼生人值太阴守命,如一理断。

日月守命,不如合照并明,亦即日月同值命宫,吉多则主吉,凶多则主凶,故若是凶多吉少,反招祸殃。盖有诀云:“日月命身居丑未,三方无吉反成凶”,惟寅卯辰巳命身俱见则为佳论。

又诀曰:“日月辅弼合为佳,羊陀逢遇多克亲”,又曰:“日月陷宫逢恶曜,奔波劳碌走四方”。

日月在疾厄宫或命宫,值空亡,多主腰驼目瞽。

日月临田宅宫于墓库之位,谓之“日月照壁”,既主得祖业继承,若否,则主本身早聚资财而顺利置产。

武曲

武曲守命,西、北生人福厚,东、南生人平常。

诀曰:“武曲庙垣,威名赫奕”,此为将星得地格,辰戌丑未(年)生人安命于辰戌丑未四宫,多主富贵双全,若不然则次之。

又诀云:“武曲平闲宫守命,斯人多系手艺精”,此云即乃武曲在巳亥宫守命而加煞,或与刑囚诸恶同值,多主手艺安身之人。

诀云:“武曲守于财帛,多为财赋之官”。又诀曰:“财居财位,遇者富奢”,即乃武曲与天府同值于财帛宫,又兼化权禄或禄存其中之一、二守临合照,必主富奢,太岁与大小限逢之则主必发。

武曲天府同宫于子午,每主寿考。

与贪狼同垣于丑未,少年不利,先贫后富,悭吝之人。

诀曰:“武曲巳亥上,最怕逢贪狼”,则谓武曲守命巳或亥宫,而与贪狼交会,或于迁移见贪狼(注:对宫尤嫌),并遇煞忌诸凶,定主少年不利,倍历艰辛,成人后亦多为技艺之人,盖有诀云:“武曲贪狼加煞忌,技艺之人耳”。惟武曲与贪狼同值财帛或田宅宫,得化吉守照,而命身众吉聚凑,则可以横发资财。

武曲天相同宫于寅申而逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾,但亦须吉凑方以足论。

武曲与七杀守命会擎羊,因财持刀。

与破军同宫于巳亥,则难显贵,且破祖破家而劳忙。与破军守与财帛,财到手而成空。会破军、廉贞于卯酉,谨防木压雷击。与破军、贪狼会于子宫,当防溺水之厄。与廉贞一宿会于卯宫,多主破败。与廉贞、贪狼及七杀会于命身,宜作经商。

武曲入庙与昌曲同宫守命,出将入相;与魁钺居庙旺守命,财赋之官。武曲陷地守命会羊陀兼火宿,因财丧命;与火铃同宫,因财遭劫。武曲守命庙旺值羊陀,则主孤克;守于平陷之地会遇四煞,则主孤且主贫,破相延生。

诀曰:“武曲之星为寡宿”,若居夫妻宫则男克妻、女克夫,守于命身若是夫妻宫主星闲陷,亦同一理断。惟妇夺夫权而男方不忌,可免刑克,否则两刚相敌,必主因克生离。

武曲与破军同宫于巳亥,大小二陷有一临之,多主求财难遂,煞加则有是非之扰。

天同

天同守命,不畏劫煞相侵,不惧诸煞同宫。

天同守命三方吉会,纵本宫值煞相守,亦主寿考之福。天同戌宫守命为反背,惟丁生人遇化吉主大贵。

于巳亥守命逢遇四煞,残疾孤克。与太阴值午宫守命,再若煞忌相加,则主肢体羸黄。守命遇巨门火铃,必生异痣。与天梁同在寅申宫守命,甲乙丁己生人福厚。天同守命,逢遇辅弼昌梁,必主贵显。与擎羊居午守命,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格,多主富贵。)与擎羊同值身命于闲陷之宫,肢体遭伤。与陀罗同宫,肥满而目眇。

诀曰:“女命天同必是贤”,即子年生人与天同守命寅宫、辛生人命坐卯位、丁生人命坐戌地者是,为入格;而丙生人中格,惟独命坐巳亥与天同共垣,虽美多淫,非上格也。女命天同多主聪明而伶俐,惟亦嫌煞忌诸恶之刑冲,然则刑夫克子。与太阴同宫守命,虽美而淫,偏房侍妾耳。与天梁同值于命,只宜偏房,吉众无煞则不妨。

廉贞

廉贞在命身宫为次桃花,若居陷地,则赌博迷花而致讼。

于未申宫守命无四煞刑冲,为雄宿朝垣格,富贵声扬远播名,惟加煞或遇忌星空劫则平常。

守命于巳亥,则弃祖离家,下贱孤寒。

居卯酉宫守命加煞忌,公门胥吏或巧艺之人。

守命逢贪狼、七杀或破军,再逢文曲与迁移,主作具戎(军警部门中的文职)。

诀曰:“廉贞七杀居庙旺,反为积富之人”,即乃七杀、廉贞同在未宫守命,或七杀居午、廉贞居申,身命遇之是也。若二星居陷地化忌,则主贫贱残疾。

廉贞会七杀于巳亥宫守命,流荡天涯。居官禄宫会七杀会擎羊,狱灾难逃。破军逢擎羊与迁移,死于外道。与七杀火铃同宫守命,狼心狗肺。与破军四煞居卯酉,自缢投河。廉贞守命逢武曲、破军于闲陷,祖业必破。诀曰:“廉贞破军与日月以济行,目疾不免”。

廉贞守命遇文昌,好礼乐。与七杀同守于丑未,显武职。与禄存同值,主富贵。与擎羊同守于命,是非日有。遇羊陀则脓血不免。与火星守命于陷地遇空亡,主凶事丧生。遇武曲守命于受制之乡,须防木压蛇伤。

廉贞守命遇四煞同宫,多遭刑戮,轻则终身不能发达。诀云:“廉贞白虎,刑杖难逃”,即乃流年太岁并小限坐命宫,又值流年白虎加临,主官非、遭刑杖。

诀曰:“廉贞入庙遇将军,仲由威猛”,即乃庙垣安命,二星同值是也。

女命诀曰:“廉贞清白能相守”,即乃甲己庚癸年所生之女,安命申酉戌子;丙辛乙戊年生人,安命寅卯丑午宫守命则是,但若值于巳亥陷地多主卑贱。

天府

天府临戌有星扶,腰金衣紫,即乃甲己生人遇之大吉,惟亦须无有煞忌之刑冲,否则减数为次格。

又诀云:“天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵”。再诀曰:“府相同来朝命垣,千钟食禄”,即乃安命寅或身宫,府、相在财帛、官禄宫朝命者为上格,他宫则次之,平常人耳,若是煞星空劫加临拱照命垣,纵有府相来朝亦主衣禄艰辛,惟不致贫贱交加。安命寅宫府午相戌来朝,位登一品之荣,甲生人遇之犹佳。

与武曲共守财帛、田宅宫,更兼权禄富奢翁,会辅弼禄存极美也。天府守命有武曲或禄存同值,三方合吉,复无煞忌冲破,多主巨万之富。若遇昌曲辅弼同值或拱照,高第恩荣。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即美不可言也。守命与禄存同值,昌曲三方交会,亦主巨万之资。(注:禄存守迁移,昌曲两方拱照,与一理断,昌曲对宫,禄存偏拱亦然。)

守命与羊陀火铃同值或交会,主人奸诈。与空亡忌星守命,主人孤立少援。

天府、天相乃为衣禄之神,守于命身,为仕为官,定主亨通。

女命天府值身命温良贤美,旺夫益子,居福德宫锦衣玉食,早配贤夫。

太阴

太阴守命入庙会诸吉,复无煞忌空劫,多主富且贵。

太阴守命,日生人最不宜陷,然则男女克母,男者尚主克妻。

于身宫逢太阴,宜随娘继拜或离祖过房。

太阴庙旺守值命身宫,多主一生快乐。若是陷地守命,见化科权禄反主凶,出外离祖则吉,更遇四煞酒色淫佚,下贱夭丧。守命于陷地与四煞同宫,肢体残伤。

居子位守命,为忠谏之才,得清要之职,然丙丁人夜生者合局,他年生者次之。

诀曰:“月朗天门于亥地,晋爵封侯”,即乃月朗天门格是也,凡系子年人而夜生者,不贵则大富,此格丙丁生人多主贵,壬癸生人多主富,亦要三方吉拱,无煞刑冲为上局。

与天机、昌曲守命于陷宫,男为奴仆女为妾婢,加煞则男主淫邪女为娼妓。

守命于戌宫,太阳在辰宫冲照,多主富贵。

与禄存同宫守命,得辅弼合照富奢翁。

与文曲守命,定是九流术士。

诀曰:“阴阳会昌曲,出世荣华”,即乃命坐日月,财官二宫得昌曲守值来会,若是更有魁钺冲照,定主富贵双全。

太阴与文昌曲值于妻宫,蟾宫折桂之荣,此诀之解,亦即因妻获福,得清要之职。

居疾厄而遇陀罗,主目疾,于斯宫遇火铃必招灾。太阴守命遇羊陀,多主人离财散。日月守命而反背,是为失辉,若无吉解,多主刑克父母,谋求难遂,惟离祖出外可自成家。(注:太阳在申酉戌亥子守命乃为失辉,太阴在卯辰巳午为失辉。命坐戌与日同值,月在辰冲照,是为日月反背而失辉,断如上例,余则仿之。)

诀云:“月曜、天梁,女淫贫”,即乃太阴于寅申宫守命,天梁于陷宫要地冲照,女人值之多主贫淫,或主偏房侍妾。女人日月朝垣本主荣昌,惟命身不可躔陷或无星曜或与诸恶同值,然则多不吉。

贪狼

贪狼庙旺于辰戌丑未守命,并与空亡同值,反能习正。

诀曰:“贪狼加吉坐长生,寿考永如彭祖”,亦即贪狼与寅午戌年生人同值于午宫;与申子辰年生人值命于子宫;与巳酉丑年生人值命于亥宫;与亥卯未年生人值命于卯宫者是,多主福寿双全。

贪狼守命身,羊陀俱见,若无吉解,狗偷鼠窃之辈。

贪狼、紫微同值命宫,若无制伏庸常之人,若得辅弼昌曲夹制不作此论。

与武曲同守命身,为人谄佞奸贪,多损人而利己,惟有若干吉拱,则主先贫后富,然而奸佞难免。贪、武同值于命入庙旺,得紫微昌曲辅弼之拱照,限逢科禄权交会,则作贵显之论。

又诀曰:“贪武墓中居,三十才发福”,此乃贪武同行格,但居于辰戌丑未不可逢遇煞忌刑加,且财、官宫务必有吉方论。

又诀:“贪狼、武曲同守身,命无吉曜寿不长”,即乃贪武共守于身宫,而命宫无有吉曜守值,多主孤贫而寿促。

再诀云:“贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通”,亦即贪狼守命寅申巳亥或辰戌丑未,遇值破军或其它诸曜忌星者是,多主手艺劳力之人。

诀曰:“贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身”,即乃贪狼、武曲即破军同守命宫于失吉之地,三方复无吉曜拱照者是,亦多主手艺之人。

又诀曰:“贪武同行,威镇边夷”,此云贪武守命于庙旺喜入之地,三方更有众吉拱照者是,惟不可逢遇煞忌诸恶之刑破。

与紫微守命于卯酉,男浪荡,女多淫,酒色亡身。

与廉贞同值巳亥,男女不洁,僧道不清,加煞忌流年官符,每遭官刑之灾。守命于陷地逢羊陀及忌恶,孤贫破相且残疾。于巳亥陷地与诸恶共守,多为屠宰又多悔。

贪煞同宫,女偷汉而男鼠窃,坐陷宫而又会煞复又三方无吉,男女皆*贱业。

诀云:“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”,此为马头带箭格,无空劫忌宿主富贵。

诀曰:“贪狼火铃四墓中,富豪家资侯伯贵”,此即守命辰戌宫佳吉,丑未宫次之,加羊陀空劫不合此格。再若命立四墓,有魁钺辅弼武同值,三方得火铃拱照亦主大吉,荣昌可期也。

又诀:“贪狼火星居庙旺,名震诸邦”,此云亦要安命四墓得三方吉拱方足以论,安命卯宫遇值次之,见羊陀空劫不合此断。

诀曰:“贪铃并守,将相之名”,即乃四墓安命并加吉,戊己生人合格。

诀又云:“贪狼羊陀守命宫,舍午多为屠宰人”,此云二星守命自未至巳多为屠宰,惟午宫守值不是。

于亥子守命值贪狼与羊陀同宫,名为泛水桃花,男命贪花恋色而亡向身,女人困淫乱抛夫弃子,喜吉解则祸轻。

安命寅宫值贪狼陀罗同守,号曰风流彩杖,亦主男女贪欢,好色而淫欲。

贪狼守命与昌曲同宫,必多虚而少实,每存肥己之心。

女命逢贪狼守于亥子,必多妒且淫佚,与禄马同值或交会尤其不美,再加羊陀照临,多为娼妓,不义无情,亦有者刑夫克子,因色弃家。总之,贪狼星不宜女也。

巨门

巨门庙旺守命,纵富贵亦不耐久。此曜守于命身宫,庙旺犹可,闲陷之地,且勿论男女,一生多招口舌是非。

诀曰:“巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆”,此即乃石中隐玉格,多主富贵,辛癸生人上格,丁己生人次之,丙戊生人则主困。

又诀曰:“巨门辰戌不得地,辛人命遇反为奇”,又诀:“巨门辰戌陷应忌”,注曰:惟辛年生人不畏与巨门守于辰戌二宫,是谓奇格,他年生人均不宜。与巨门守命丑未为躔陷,值此者若无吉解多为下格。

又诀云:“巨机居卯,公卿之位”,即乃巨机在卯宫守命,为巨机同临格,在酉同宫则不美,惟须乙辛己丙生人主福,甲生人则平常,盖甲禄居寅,卯宫入擎羊即成破格也。

再诀云:“巨机酉上虽化吉,纵遇财官也不荣”,亦即巨机于酉宫守命,纵有吉化或吉星拱照,亦不作吉论,然若值之孤贫者多主有寿,加煞忌则富贵多寿促。

女命与巨门天机守于卯酉二宫,作破荡之论,纵衣食丰足多主淫佚。

又诀曰:“巨日同宫,官封三代”,此谓寅宫安命,得太阳同值者而无煞忌空劫则是,申宫次之,惟亦甚妙。盖此为巨日同宫格,男主福厚,惟女人逢之主性刚强而好计较,虽吉有疵也。

命立于寅,对宫申位得巨日冲照;命立于申,得寅宫巨日对冲;或命立巳宫与太阳同值,巨门在亥宫冲照,反为不吉,多主男女性情不定,喜怒无常。

诀曰:“巨日拱照亦为奇”,即乃安命午宫,得巨门于寅拱照是也,惟须吉多方论,阳值陷宫则不是,余者仿此。

诀云:“子羽才能,巨宿同梁冲且合”,亦即申宫安命,天同守子位,巨门值寅宫,天梁居辰,又得科权禄及辅弼拱照,多主才能一等,财官双美。

巨门守命于陷地,除辛生人居戌之外,无不主凶。

与羊陀守命身或疾厄,羸黄困弱,同值身命亦主男女邪淫。与陀罗同居身命,主孤贫飘荡,奔波劳碌,与陀煞值于疾厄宫,则主体弱残疾。

诀曰:“巨火擎羊,须防缢死”,此即三星同值命身,大小二限及太岁又逢恶煞,则主凶亡。与火铃守命且遇恶限,谓之“巨逢四煞”,当防死于外道;而三合煞凑,多遭火厄。

巨门守命身喜紫微禄存之压制,若与四煞同守或合遇而无紫禄制伏,多主遭凶。

巨门守命见太阳,吉凶参半。

居于兄弟宫加煞,每多手足相残,失陷居此同一理断;在夫妻宫失陷或加煞,主生离死别,否则不免失和而背节;居子女宫先损后招,虽有若无;入财帛宫则谋求艰辛,劳中微聚;在疾厄失陷加煞多主目疾与残伤;居迁移陷而加煞多招是非;在奴仆多主怨逆;在官禄主遭刑杖;居田宅祖业破荡;入福德心劳日拙,难获安宁;在父母多遭弃舍。

天相

天相守命,若临生旺之乡,虽不逢紫微,惟得辅弼冲照拱合,亦主职掌威权。守命与辅弼昌曲会合,位至公卿;若居闲弱之宫,亦作吉利之论。

于陷地会遇贪廉武破或羊陀,多主巧艺安身,但遇火铃冲破则主残疾。

天相守命与廉贞、擎羊同宫,刑杖难逃,亦即终身不美,多遭横祸,只宜僧。

天相与紫微守命于辰戌,必遇破军之冲照,逢煞不吉。

再诀曰:“天相之星女命躔,必当子贵与夫贤”,即乃女命生于子年而立命子宫与天相同垣,或甲年女人立命午宫,庚生女命立丑宫,甚或他年生者立命寅申宫,而与天相同守,俱是大吉之格。

又女命诀:“天相右弼福来临”,即乃女人之命宫有天相及右弼同值,诸宫皆吉,尤癸生人立命子宫,癸己生人命立寅宫,甲庚癸生人命立申宫,均为吉格,惟丑未亥宫次之,辰戌卯酉皆少福。

又诀云:“天相女命守,昌曲冲破为侍妾”,即乃女人与相守命逢昌曲是也。

天梁

天梁守命或对宫天梁冲照,皆主寿考。

诀曰:“梁居午位,官资清显”,即乃“寿星入庙格”,丁己癸生人合格。

又诀曰:“天梁守照吉相逢,平生福寿”,意即天梁守命三方吉拱者也,居午位尤美。

再诀曰:“天梁加吉坐迁移,巨商高贾”,惟逢遇羊陀刑冲命宫或天梁坐守之迁移宫,则作平常之论。

得天梁守命庙旺之地值天机同垣,必工翰墨而擅谈兵。

又诀云:“梁同机月寅申位,一生利业且聪明”,即乃天梁守命三合逢天机、太阴及天同拱冲,且以众吉为论,凶多煞破则不是。

又诀曰:“天梁太阴昌曲会,胪传第一名”,亦即天梁守命三方四正逢遇太阳及昌曲拱照,多主官居清显,名利双收。

与天同聚守于命或身宫,不怕凶危之侵。

天梁守命于巳或亥宫,天同对宫冲照,男浪荡,女多淫,加羊陀诸凶,主下贱。

诀曰:“梁酉月巳,却作飘篷之客”,亦即天梁守命于酉宫,太阴在巳宫合照,而守命于巳位,天梁在酉宫合照亦如同一理断。

又诀曰:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”,亦即天梁与文昌曲守命宫于庙旺之地,惟以无煞忌冲破为论。天梁守命于庙旺,逢辅弼及昌曲嘉会,出将入相。

又诀曰:“天梁天马陷,飘荡决无疑”,即乃巳亥申宫安命,则天梁失陷,并与天马同宫是也。与天梁守命于陷地,三方四正逢遇羊陀,多系伤风败俗之辈。再若陷地守命遇火星及擎羊刑冲,主下贱而孤寡,重者夭折。

诀曰:“天梁月曜女淫贫”,即乃与天梁于申亥,太阴于寅巳相照,女人多主贫淫,若守命于庙旺三合太阴则衣食可遂。

七杀

诀曰:“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”,亦即七杀朝斗格,地星凑合无煞破为论,逢煞值煞均非,反主凶危而多招祸。

又诀曰:“朝斗仰斗,爵禄荣昌”,即乃七杀守命于辰戌丑未庙旺之地,而无煞破忌刑为仰斗,居于寅申子午为朝斗,入格者多主富贵双全。

与七杀守命于庙旺之位,主有谋略,遇紫微加众吉拱照,多为将领之才。若守命于庙旺入格之地,且得辅弼昌曲拱照而无煞忌刑侵,富贵出众,为武将则掌生杀之权。

诀曰:“七杀入命身,亦必历艰辛”,则凡七杀守命或者身宫,勿论入格与否及无煞刑冲,均必历受艰辛,难得清福之享。

七杀守命于陷地,多主巧艺为生,遇值煞曜多*贱业。

与廉贞同宫守命,为杀拱廉贞格,主凶多吉少,主残废又主肺疾。

居陷地无吉解则主凶祸常伴,遇煞凑路上埋尸,会破军于迁移亦然。遇化忌冲照同值尤凶。

又诀:“七杀破军宜出外”,亦即七杀平闲守命会破军,多主诸般手艺能精通,离乡别祖出外可获福吉。倘七杀守命宜寅申,破军居子午冲照而无煞忌刑耗亦谓此论。

诀曰:“七杀破军,专依羊铃之虐”,此即谓煞破守命身,三方四正逢遇羊铃二星,必主贫贱而终遭凶祸。

再诀云:“杀临绝地会羊陀,天年夭似颜回”,亦即七杀与绝星同守命宫,三方逢遇羊陀刑冲是也。

诀曰:“七杀羊陀会生乡,屠宰之人”,亦即七杀与长生守命逢遇羊陀值照,多屠宰业,并主贫贱。

七杀与羊陀守于疾厄宫,主罹患残疾,即使一生孤贫寡独,亦主寿年不长。

七杀单守福德宫,男主贫劳,女主下贱,不娼则婢,或填房侍妾。

诀又云:“七杀沉吟福不荣”,惟男有权威,女无所施。

又诀曰:“七杀逢四煞,腰驼背曲;杀与火铃凶中亡”。再诀云:“七杀主二限,流羊流陀夹则伤”,即乃原有煞曜夹七杀大限,再逢流年羊陀及伤使并夹,三方吉少,而小限及太岁又失吉或躔于陷弱之地,且俱逢白虚丧吊主亡之星,再加不见紫府等解厄之宿,多主是年必死。

又诀曰:“七杀临命身,流年羊陀主灾伤”,则乃七杀守命或身,三合流年之流羊与流陀冲照而无吉解也。

再诀云:“七杀羊铃,流年白虎,刑戮难逃,否则灾迍”,即指七杀守命与羊或铃同值,逢遇流年白虎入命身,而太岁及大小二限均陷恶地各遭三方煞刑,必主灾难遽至。

次诀云:“七杀流羊遇官符,离乡遭配”,即乃七杀守命身,值流羊同度或冲合,更遇流年官符守照是也。(注:太岁与小限值命身宫,逢流羊及流年官符合并冲照尤验。)

再诀曰:“七杀守照,岁限擎羊,午生人命安卯酉宫主凶亡”,则乃七杀坐命或冲命,某大限与擎羊同值于陷地,太岁并小限俱逢于此,午年生人安命卯酉者,应谨防凶亡之灾。(注:午年生人安命卯酉者,其流年太岁或小限交并逢合流羊流陀之冲照,而大限值于生年失陷擎羊,亦即同一理断。)

破军

诀曰:“破军子午宫,三方无煞凑,甲癸生人官资清显,位至三公”,即乃破军子午守命者是,为“英星入庙格”,丁己甲癸生人福厚,丙戊生人则不美,若是三方纵无煞照而合星失陷或吉曜不旺,亦主困顿难遂。

居子午宫守命遇煞凑合或临值,丙戊寅申年生人主孤单残疾,无煞冲合且见吉星拱照者,虽富贵但不耐久。惟破军于辰戌丑未宫守命,而无煞冲合且有诸吉拱照,丙戊生人则主富贵双全。

诀曰:“破军一曜星难明”,即乃破军守命于陷弱之地,主人喜怒无常,守庙旺亦主性情多变,明暗不清。

守命于卯酉陷地与廉贞同垣,并遇四煞冲照,多主易遭官非与疾病缠身。

与武曲同宫守财乡,主东倾西败,易散难聚。

破军与昌曲同守命宫于寅地,定主为贵,但以无煞忌空劫冲破为论,惟与昌曲守于陷弱之地复遇煞劫空耗忌恶之冲合,多主一生贫士。诀曰:“破军昌曲逢,刑克多劳碌”,即乃破军在卯酉巳亥守命,虽得昌曲拱照或同值,纵三方无煞亦非全吉,应主刑克而劳碌,逢空劫耗忌者主一世清贫。

破军与贪狼守命身逢禄及天马,男浪荡女好淫。与羊陀同宫守弱地,残疾难免,破相延生。居官禄与羊陀同值,到处求乞,与火铃同守官禄主奔走劳碌。于迁移则多招官非,惟无火铃同值于迁移则主奔走无力,乏人支助。与火铃守命身亦主辛劳贫苦,逢煞刑空忌则主多*贱业。居命身于失陷之处,弃祖离宗,逢众恶刑伐冲照定主贫贱。

守兄弟宫手足寡薄而无义,分离则福;在夫妻宫主男女刑克而不正,临克战之在主二婚犹不足;在子女宫逢煞,刑伤头子而次嗣得养;临财帛与恶守照或逢合,财如白雪遇热汤;在疾厄尫羸之疾;在迁移,奔走乏力;在奴仆谤怨逃走;在官禄于陷地终身清贫;在田宅祖基破荡;在福德多灾难;守父母宫逢煞耗空劫,多主刑克与破相。

文昌

诀曰:“文昌庙旺守命宫,诸吉冲合福必隆。文章盖世功名显,犹喜文曲宫中同”,即文昌守命旺之地无煞忌空劫是也。

文昌金曜犹喜金生金局人,居庙旺守命纵逢刑囚耗忌冲合,亦主先难后易,中晚有声名,无四煞空劫耗忌多主富贵。

文昌守命于陷地又会诸凶,亦主舌辩之士,且有巧艺随身,自欺欺人本领高人一等。

守命会太阳、天同、天梁、禄存于庙旺,每主富贵。

与廉贞或七杀或羊陀同宫,诈伪之徒。

文昌贪狼守命,主事颠倒,与贪狼于巳亥宫守命加煞化忌,谨防夭亡。

与巨门同值命身则丧志。

与破军同守多主水灾。

与左辅同宫守命,位至三台。

文昌坐命与化科逢遇,少年及第,主人聪明异常。

诀曰:“文昌陷于天伤,夭似颜回”,亦即文昌陷地值天伤同守大限,太岁失吉而小限亦然(注:或小限逢大限于昌陷伤值之位),每主是年夭亡。(又注:亦须参看命身)

文曲

文曲守命与文昌曲宫,三方更逢吉星冲照且无煞忌,多为科第之客,入仕无疑。即便单居命身宫且遇凶曜拱冲,亦主舌辩之士。

与武曲入庙同守命宫,得三方辅弼拱照而无煞忌冲破,将相之才。诀曰:“文武同值庙旺宫,威名赫焉”,亦即文曲武曲共守两者庙旺之地值命宫,平闲次之,失陷不是。

与武曲同于丑宫守命身,谓之“文武同宫值庙旺”,戊己庚辛生人复遇火铃守照,多主将相之才,英誉声扬。若是大小二限值此,则谨防水溺之灾。

与廉贞同宫守命身,多作公吏。

与太阴同守命身,每主九流术士。(均以平闲为论,庙旺则否)

文曲守命身与贪狼同垣,作为不耐长久,主事则多生颠倒。

与巨门同宫则易丧志,经不起艰难励磨。

与破军同值于命身,大小二限及太岁失吉严防溺丧。

与七杀或羊陀守命,为人定多奸诈虚伪,是乃狡猾之徒。

与天梁同守身命,官高位显,惟以未宫安命值之为上品,卯宫次之,他宫更次之。

文曲守命于子位,天梁居午宫冲照,且无三方煞忌冲破亦至佳。

(文昌、文曲)

科甲文星于丑未同守命身,谓之昌曲同垣,定主博学多能。

诀曰:“昌曲夹命为最奇”,此为贵格,惟以三方四正得众吉拱冲照临而无煞忌空劫为论,否则不能主贵。(注:昌曲夹命逢煞刑或恶加,可主小康之富。)

又诀曰:“昌曲临于丑未,魁钺交会无煞凑,贵近天颜”,即乃昌曲守命逢合魁钺照临,多主官资清显,辅弼明君。或命与魁钺守值丑宫(注:得魁钺拱照亦是),得昌曲居命宫冲照无煞凑,亦多主如上述之贵,逢克战则次之,惟财官吉聚,终不为贵亦主富。而命坐未宫得魁钺且知昌曲丑宫冲照,亦一理断。

再诀曰:“昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆”,亦即得昌曲戌宫守命,三合逢遇四煞刑冲亦不为吉,美玉瑕玷也。

又诀云:“昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河”,惟庙旺灾轻,亦须防大小二限俱逢于陷弱失吉之地。

再诀曰:“女人三合逢昌曲,富贵聪敏只多淫”,即乃女命昌曲冲破,更会太阴、天机者是。

昌曲同值于官禄,必当要职之任,守福德必得贵人扶持而平步青云。

日月守命于丑未,得昌曲辅弼前后夹拱,男命一主贵显,惟以俱无煞忌空劫冲合为论。

诀曰:“昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚浮”,(注:昌曲不于巳亥同宫,诀意乃指文昌或文曲在巳亥守命,与廉贞同宫是也。)文昌或文曲守命巳亥逢遇廉贞对冲,亦主凶灾夭亡,辛生人尤忌。

诀云:“昌曲破军逢,刑克多劳碌”,即乃昌曲同宫守命三合破军冲照或与破军同值是也。

又诀曰:“昌曲破军于寅卯,杀羊冲破定奔波”,亦即文昌或文曲守命于寅卯,三方逢遇七杀、破军者是。

与昌或曲守命逢遇辅弼照临又逢陀罗合照,既主劳碌又主必生异痣。

诀曰:“昌曲禄存,尤为奇特”,亦即昌曲与禄存同守命宫者是,禄存居于对宫冲照则次之。又诀云:“禄文拱命,富而且贵”,即乃禄存守命吉垣,三合得昌曲拱冲,多主富贵。

左辅

左辅守命得紫府权禄三合拱照,多主文武大贵,但以无煞忌空劫及诸恶刑加冲破为论。

辅星守命,得紫府相梁机昌曲日月贪武三合交会,富贵必矣,更得右弼同宫,美上加美,贵至王侯,富臻敌国,若遭四煞耗忌空劫诸恶冲破,富贵皆不耐久,惟亦较常人超之远矣。

左辅守命与四煞逢合,并见巨门七杀及天机,是为下格,多主贫劳辛苦。

与廉贞擎羊同宫守命身,作盗贼且主遭伤。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即二星同在辰戌守命,三方又得诸吉及化吉拱冲而无煞忌,必居极品之贵,惟不居辰戌而入格,亦主富贵,仅少年多艰而已。

又诀云:“左辅文昌会吉星,尊居八座”,亦即辅昌守命三方众吉或化吉冲照者是,遇煞诸恶不论。

诀又曰:“左辅夫妻宫,主人定二婚”,惟有吉曜同垣则否,不宜拘泥成法。

右弼

右弼亦吉曜也,守命得紫府相昌曲拱冲,终身福厚,财官双美,惟以无煞忌刑加为论。

与紫微或天府同宫,而三方无煞忌空劫冲破,主文武双全,财官双美。

诀云:“右弼天相福来临”,即与天相同守命身,惟于辰戌亥三宫不易主贵,纵然贵不久远。

与廉羊同宫守命,作盗贼且主遭伤,三方无煞,更会吉曜解救则否。(注:左辅与廉羊守命会吉亦然。)

右弼守命与诸煞同宫,更逢羊陀火忌铃星或空劫冲照,无福之人。

守夫妻宫,与左辅守值同断。

(左辅、右弼)

辅弼同守命身宫,禀性克宽克厚,终身福寿双全。诀曰:“辅弼坐冲,福禄到终”,即乃命坐左辅或右弼,对宫得辅或弼冲照则是,拱合次之。

诀又云:“左右同宫,披罗衣紫”,惟以辰戌宫安命而逢正月或七月生者,丑宫安命而逢十月生者,未宫安命而逢四月生者,酉卯宫安命而逢前者六月后者十二月生者,为上品。

再有诀曰:“墓逢左右,尊居八座之贵”,亦即安命辰戌丑未四墓之地,得二星同宫照临,若遇墓星亦值更吉。

诀云:“左右夹命为贵格”,即安命丑宫,得辅弼前后夹拱,此外三、九或十一月之生人,不贵必富,更逢诸吉拱冲财官双美。

又诀曰:“辅弼夹帝为上品”,亦即命得紫微庙旺同值,又得辅弼前后夹拱更美。

辅弼守命得文昌同值或拱冲,而财帛、官禄、迁移、福德皆吉,定主财官双美。

又诀云:“左右魁钺为福寿”,亦即辅弼与天魁或天钺守命者是,女命逢之旺夫益子。

再诀云:“左右单守照命宫,离宗庶出”,即乃辅弼二星均系偏曜(又名助曜),若是单守命宫乃为“命无正曜”,多主庶出,亦主少年离宗别祖,惟三方得紫相府昌拱冲亦系吉格。

诀又曰:“辅弼遇财官,衣绯着紫”,亦即辅弼于丑未守命,三合财官有天府、武曲,多主财官双美;若是命坐天府武曲,得辅弼值财官拱命亦然。

诀又云:“左右财官兼夹拱,衣禄丰盛”,亦即命值吉星同守,辅弼分值财官二宫拱照,更且命宫前后得吉曜夹持是也,次者辅弼二星俱于丑未宫守财帛,命于巳卯与吉曜同值且得吉星夹扶者亦是,惟二者均须不见煞忌空劫为论。

辅弼同值命身与廉贞擎羊俱值,多为下格,惟遇廉贞同值于丑未而三方吉拱,可主平常而小康,遇擎羊则亦有小富小贵,惟刑克不免。

二星值命身逢昌曲又逢羊陀冲破,半吉而已,亦生暗痣。

天魁、天钺

魁钺贵星也,二者不俱值一宫,若是命身坐贵向贵,并得紫府辅弼诸吉拱冲守照,无不富贵兼享,惟女命逢昌曲机阴及四煞,纵有富贵之福亦主好淫。

天魁守命(或身),天钺守身(或命),又得众吉交会,少年娶美妻,遇难必得贵人扶救,出外多得贵人提拔。(注:亦须参详迁移、福德、官禄及奴仆宫吉凶如何。)

诀曰:“天魁天钺,盖世文章”,此为天乙拱命格,惟亦须得昌曲拱照或同值,并无刑囚煞忌加临为论,若是命身皆得魁钺并得昌曲拱冲同值而三方吉拱,亦作此论。

又诀云:“魁钺命身,位至台辅”,亦即二星分守命身宫,财、官宫复有诸吉守值而无煞忌刑囚者是。

诀云:“魁星临命,位列三台”,即乃紫微守命于午宫,并得文昌、天魁同宫则是,惟昌、魁三方拱冲次之。

诀又曰:“魁钺命身多折桂”,惟以加吉方论,诀法如上述,三命拱照命身则次之。

诀又云:“魁钺夹命为奇格”,如安命在辰宫,魁居卯、钺居巳夹扶则是。

再诀曰:“贵人贵乡,逢之富贵”,即安命身,分有魁钺同值,又得众吉及化权禄等星守照是也。

诀又有云:“魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵”,唯是二贵星守命身逢诸吉而无刑煞最美,三方拱冲者次之。

又诀曰:“魁钺辅星为福寿”,二星各守命身与辅星同值(右弼亦可),复遇众吉拱照无煞忌空劫者是。(注:二贵值命身,得辅弼拱照对冲亦然。)

再诀曰:“魁钺重逢羊铃空劫凑,招疾之年”,亦即命身得二星同守,而逢羊铃空劫拱冲或临照,再逢流魁流钺重迭命身,则是年祸福参半,并当谨防疾病缠身。

禄存

禄存守命,喜紫府相同梁日月武曲共垣,三方无四煞空劫耗忌多主富贵。

禄存独守于命宫,三方无吉化,每多守财奴。

禄存守命落于空亡之地,不能为福,更会火铃空劫耗忌,多主巧艺之人。

禄存守于命身或财帛及田宅宫,而三方四正俱无恶曜,多主富足。

诀曰:“禄存厚重多衣禄”,亦即得禄存守命身,主人性宽仁厚,无刑囚耗忌空劫四煞冲合同值,定主衣丰食足。

又诀曰:“天禄朝垣,身荣贵显”,即乃巳午申酉宫安命得禄存守值,且有紫府武相或魁钺同垣,丙丁庚辛生人爵高俸厚且荣显。

禄存子午守迁移冲照命身,出外经商多顺遂。

禄存与化禄夹扶命身(注:最宜夹扶命宫),财禄绵绵。

诀云:“双禄重逢,终身富贵”,即乃命宫得禄存与化禄同值,为“禄合鸳鸯格”,多主富贵双全,倘禄存与化禄居三方拱照命宫,为双禄朝垣格,若是命身得诸吉守临,亦如上断。

诀曰:“吕后专权,两重天禄天马”,亦即命宫得禄存守值又得化禄与天马同守则是。(注:三合化禄及天马守身亦雷同,女命多主才华高超。)

又诀云:“明禄暗禄,位至三公”,亦即禄存守命暗合化禄是也,例如禄存守命于亥宫,寅宫有化禄暗中六合则是。

诀再曰:“合禄拱禄,定为巨擘之臣”,即乃命身即得禄存临守,或暗合化禄或三合化禄,而命身及官禄、禄德皆美者合此局,逢煞忌空劫耗刑者平常人耳。

再诀云:“天禄天马,惊人甲第”,即乃禄存与天马同守命宫,三合昌曲魁钺辅弼,或命宫得紫府相梁辅弼魁钺同垣者是,加煞忌等恶者不论。

禄存守命得昌曲拱冲或同垣,谓之“禄文拱命”,亦主中格富贵。

禄存值于财帛或田宅宫,诀云多主堆金积玉,然得化科权禄同值或拱照尤美。

诀曰:“合禄鸳鸯一世荣”,亦即禄存或化禄守夫妻宫,三方有禄星来合者是,多主因妻得富。

诀云:“禄居奴仆,纵有官也奔驰”,亦即禄存守奴仆,多不得力者也。

诀曰:“禄逢冲破,吉也成凶”,亦即命身得禄存守值,却遭耗劫空亡等恶曜三合冲破则是。

擎羊

羊刃刑伐之宿也,喜西、北生人值之守命,亦喜辰戌丑未年生人值之安命于四墓之地,而得众吉拱照扶持,多主横立功名,大权大贵。

擎羊守命于子午卯酉失陷之宫,作祸兴殃,刑克极甚,甲戊庚壬生人定有凶祸。

诀曰:“擎羊入庙加吉,富贵扬声”,亦即擎羊守命务必符合上述情形,否则灾祸常伴且克六亲。

诀又云:“擎羊火星,威权出众”,即乃羊火三星居四墓守命身,复遇辰戌丑未年生人者是,他年生者不是。(注:西、北生人得安命四墓值羊火尤美。)惟若羊火二曜于平陷之地守命身,则为破格,亦主横祸及刑克,西、北及四墓年灾祸略轻而已。

诀曰:“羊贪同度正午位,丙戊生人镇边疆”,即乃“马头带箭格”是也,丙戊生人得之而三方化吉并有诸吉拱照,定为武贵,只是福不耐久。

再诀云:“擎羊天同入离方,挥兵征战驰疆场”,此亦马头带箭格,丙戊生人得之主军旅顺遂,每因战功而获升迁,惟星较和善,不如贪狼同值者骄横。

擎羊守命四败之地,非夭折则刑伤,然午宫为带箭格,得众吉拱冲及同临反凶为吉,而值卯宫者祸较子酉者为重,值酉者较子为重。

诀云:“羊刃日月同宫守,男克妻而女克夫”,亦即擎羊与太阳太阴同守命身,有日月同值或三方合照,纵系四墓生人得所喜之地,亦必男女皆克也。

与昌曲或辅弼同宫,主有暗痣及斑痕。与廉贞或巨门火星同宫,主有暗疾或颜面手足有伤残,亦主且不善终,一生多遭刑祸,惟以三方煞凑及遇空劫耗忌拱冲夹持始作凶论。

擎羊守身遇火忌空劫或七杀破军冲破,主背井离乡、弃祖别宗,更主刑克六亲,是为下格者也。

诀曰:“羊刃逢力士,李广难封”,亦即甲生人安命卯宫、丙生人命午、庚生人命酉、壬生人命子,有擎羊与力士守命而虽得众吉扶持,虽主神勇武将,亦难获得高迁,倘逢诸煞冲破则主凶祸常临。

又诀曰:“擎羊对守在酉宫,岁逢羊陀庚命凶”,亦即安命于卯,对宫有羊刃冲照,未宫又有陀罗守垣,此为庚年生人之局,而再逢庚年,则羊陀重迭是为迭并,倘若亥宫又有火铃守值(注:或命身分入一火或一铃),乃为“四煞六刑”,必主大凶;若是亥宫及身宫无煞守值,其祸稍轻,但灾厄难免。

诀云:“羊铃在命,流年白虎多灾伤”,即乃羊铃守命原多凶,又逢流年白虎入命,倘若三方无吉解救,每主是年遭灾伤。

诀又曰:“羊陀夹忌为败局”,亦即例如命立申宫与化忌同值,复遭未陀酉羊之夹,则禄存纵守命亦遭忌星刑伐而成无用,是为败格也。此外太岁或大小二限行抵羊陀守值夹命之地,亦主多灾,守命有忌而遭羊陀夹持,财、官、福、迁四宫吉少者必定孤贫刑克,尤畏羊陀迭并之年。(注:七杀冲命者凶甚,得紫府相梁对宫冲照者灾祸轻微。)

陀罗

陀罗亦喜西、北及四墓年生人,安命辰戌丑未,武人横发高迁,文人则不耐久。

陀星独守命宫,主孤寡弃祖,多为巧艺之人,逢遇刑囚诸恶二姓延生。陀罗守命身交会日月忌煞,男女刑克且主目疾。此星守命会辅弼昌曲多有暗痣,逢巨门或七杀伤残带疾,刑克妻、子及悖六亲。

诀云:“陀罗四生值,夭折而刑伤”,亦即陀罗守命寅申巳亥为失陷,主幼时难养,成人则易遭刑伤,遇有吉星扶救则灾轻,惟破相不免。(注:亦主少年背井离乡、弃祖出外亦可得吉,惟值于四生者刑克不免,与其它煞星或廉破杀同守或三合交会,则必妻离子散,父母失养,自身亦必天涯飘泊,孤苦无依。再注:亦须祥审妻财子福及迁移五要宫。)

与贪狼同守命身,庙旺者好酒色,更会恶星因此成疾;值于陷地不惟嗜酒恋色而招疾,亦主浪荡飘流与刑夭。

陀罗与火或铃星守命于庙旺,且得诸事拱照,可主吉利,失于陷地则主孤寡贫穷。

火星

火星喜东、南生人及寅卯巳午年生人。火星于庙旺守命交会众吉,主军旅每得升迁,惟亦多主中年始兴,加四煞空劫耗忌则否。

在四墓与贪狼同守命宫,又得三方吉拱,勇将之格,主征战立功得封赠。(注:加羊陀空劫不是,吉地安命有七杀凑合次之。)火星庙旺守命铃星合照,诀曰:“名震诸邦”。(注:铃星守财、官,但均以不逢羊陀空劫死绝忌为论。)

火星守命于陷地与羊或陀宿同宫,乳幼是即主灾重,成年时复主孤寡贫劳,男女刑克六亲,得诸吉拱照祸殃则轻,惟是极难发达。

诀曰:“火铃夹命为败局”,然而得三方吉拱亦主吉利,惟不可逢遇煞星及空劫,此逢火铃夹羊陀命宫亦主凶,大小二限或太岁抵此亦应谨防灾厄。

女命火星同守,多主内狠外虚,凌夫克子,不守妇道,多是非,淫佚而下贱。(注:并非尽然如此,宜乎详审庙旺利闲及三方四正吉凶如何,倘得吉凶星均见,仅主刚而劳碌,再若夫妻宫、子女宫乃于福德均吉,则并不凌夫克子,反主旺夫益子,盖性刚而福德佳美,多主节高志昂,才能卓越也。斗数星诀乃为启示之用,绝非一成不变者也,悉在精审贯通,全盘而裁,最忌拘泥不化,庶可登堂窥奥也。)

斗数之【庖丁解牛】 《1》

第一章 身形斗歌

紫微北辰天尊,处天之极,关门不见,戴冠难寻,

 象人之巅,髓行气血,骨肌皮毛,止于天府。

天机气通灵变,眉眼相投,两侧巨梁,呼朋引友,

 上下府相,七杀恩威,昌曲左右,口说眉舞。

太阳朝升夕落,四时律动,一节一气,寒来暑往,

 卯酉寅戌;艳泽四被;申辰酉卯,韬光养晦。

武曲英挺刚愎,精气为尊,非血非肉,不见皮毛,

 盘根错节,附骨连筋,金银铜铁,空劫不加。

天同福泽绵长,别有洞天,霜雪雨雾,阴晴幻化,

 肤肌脂理,环肥燕瘦,羊刃空劫,千姿百态。

廉贞发毛体亳,浓密疏松,卷直赤乌,褐白棕黑,

 血脉根基,差兄异弟,喧天哗地,求得乎闹。

天府南斗纳藏,祸福权柄,唇口皮梢,指尖足末,

 乳泽腔色,红白薄厚,加吉加杀,大小深浅。

太阴和顺柔致,顾盼媚兮,上弦下弦,圆缺潮汐,

 反照正射,娇升落影,光辉交映,雪月圆华。

贪狼内运循动,生气玄机,散于浮表,胸前腰后,

 高耸修挺,圆浑壮硕,火铃左右,空劫交织。

巨门日之昃影,光化弱强,口舌不断,倚侧太阴,

 眼下平逸,定是日斜,太阳高照,颧骨高翘。

天相印星纤纤,神入印堂,加临昌曲,少年功名,

 宽广明亮,日升月曜,圆高平凸,恩贵之功。

天梁荫庇帮助,以眼为央,开疆拓土,得日为权,

 遇吉助吉,规矩方圆,逢凶制礼,全依星性。

七杀智谋权衡,运筹帷幄,昌曲尖削,辅弼敦厚,

 眉宇剑锐,竹箩有威,竖布旌旗,将令无义。

破军英猛横竖,两肩千斤,加左加右,熊腰虎背,

 立马造极,摧坚裂石,子孙满堂,仓皇入库。

第二章 天马行空紫微

紫微是众星之主,在人身上内主掌耳后的大脑,小脑,髓,控制人的行为能力与思想形态,连接髓着是骨、肉、筋、神经、皮、毛,分别由破军、武曲、天同、天机、廉贞…而终止于天府的所象征的各窍收口。

紫微星有它特有所高傲与严肃,有距离时高高在上,接触熟稔之后,就会撤去庄严外貌;当一个人静静不言语时,我们无从了解其内心所想,但从双目的顾盼动转,却可猜出二三分,混浊清澹,聪敏愚智,全现于目,故紫微内掌大脑,外则气结于双瞳,脑中所想,内心意念,往往由瞳中显露出来,脑干不全者,从双目可见其征兆…。

当它遇到如空劫必脑神经衰弱,羊陀火铃则偏头痛。

如加昌曲,则智慧高超,精明能干,加左右则憨厚,大智若愚。

【现代启示录】

凡有解厄之功能者,都为星之大者,或有担当之星;官大责任大,同宫或三方、对宫,凶星来犯,它必先承受,以全其馀次星,故其威力也大,单独一颗凶星也不足以伤它。

紫微为君为帝为首领,易理看来属干卦,从先天八卦及后天八卦,不同的方位有他不同的解读……。

从后天八卦而言,紫微在西北干宫,西北为金水流动的位置,后天外环境之干位是流动、运行、沟通……。

然而,我们往往把帝王定位在先天干位,也就是心中的干位,象征完美、高尚、尊贵……。

一个领导人在处理政事方面所需条件是圆融与沟通而非权谋与手段……。

历代的贤明君主,都是如此。

今日的日本天皇是坎位干象,坎位陷入,自然表现出尊贵、孤高、封闭。

但此是精神意义大于实际政治权力。

第三章 闻香下马天机

天机在斗数身形是脸部神经及鼻子,颜脸反应神经,耳后归紫微,耳前属天机,额以下属天机,以上归廉贞。

头颅内紫微所属,头皮长毛发属廉贞,颜脸属天机,是对环境的反应。当天机受伤,呼吸系统的最前端发生问题时,颜面虚肿,脸部反应迟钝,接而大脑昏昏沉沉,无法思考……。

天机得格者,鼻子通畅,嗅觉灵敏,颜脸四周,肌肉发达,北纹上翘,木旺生火,性格活泼,笑颜常开。

以鼻子为中心,左右是天梁巨门的颧骨,上边是两眉七杀,下边是双唇天府……,天机善于连接各器官,成群结党,呼朋引伴,兄弟性格。

逢空劫火铃羊陀如结交损友,鼻子过敏,鼻窦炎,如感冒先鼻塞流鼻水咳嗽……。

【现代启示录】

鼻子通畅,嗅觉灵敏,颜脸四周,肌肉发达,北纹上翘,木旺生火,性格活泼,笑颜常开。

天机顾名思义,机智反应灵敏,化气为善,为兄弟主,人在成长过程中善于模仿的对象,往往是一起成长兄弟,也象征在察言观色,随人起舞。

喜逢文曲同度,提升环境观察的学习与能力,也喜与文昌同宫增加古今中外哲人典范与智慧。

遇左右,内敛有深度,加魁钺公门遇贵人,自助人助;在辰戌有天梁同度,天梁荫星,全依天机之性格,兵者瞬息万变而天机正好善于机巧应付,加上天梁热心主动,特征格外明显。

机月同梁作吏人,官吏求稳定,需呈上令下,观上级脸色,察下级反应;反应灵敏机智的行为,往往是官吏的行为模式,沟通协调见长。

紫府等高高在上,养尊处优,但决策性事务仍由他们顶着;两者有明显差异……。

第四章 周而复始太阳

太阴月曜是一个月一循环,太阳日曜是一年一循环,由冬至日起一阳生,阳气日盛,到春分阴阳各半,夏至日最长,阳盛已极,一阴始生,至秋分阳阴各半,阴盛极于冬,冬至日一阳生,循环不己……。

人体之内有两循环系统,一是太阴掌管的内分泌系统,另一是太阳掌管心脏血液循环系统……。

太阳循环系统在中心循环向外,经五脏六腑,及于皮肉,由巨门静脉流回心脏,周而复始,一如地球以太阳为中心,发射热能,五行星如五脏,虽各自运作,但受日牵引运行;太阴内分泌系统,浮于表层,包络五脏,吸收心脏血液介质,形成内分泌系统,管人体新陈代谢,一如月亮之吸收太阳光而反照,朔望交替,周而复始,生生不息。

日月二星从心脏出发运转诸星,周天于肉身,学者不可不察。

【现代启示录】

地球以太阳为中心,发射热能,五行星如五脏,虽各自运作,但受日牵引运行

太阳虽有日夜晨昏的差别及春夏秋冬四季寒暑的区分;但日夜间是小频率的起伏,自然是没有寒暑间地球落差47度的大频率力量大,所以春夏生人受太阳影响力远大于秋冬生人,只是春夏生人太阳光外照,散入天相、天梁、太阴…自身反而没字…,雨天或煞星相加时,日光才回太阳身上。

秋冬出生的人,休囚大半年的太阳,威力的展现只有在左右魁钺昌曲相加时……。

春夏生人多权贵,日月并明。日威正隆,外放。

秋冬生人多清贵,月得日助。日气己退,内敛。

太阳星有者一股特有尊贵之气,外向且明亮,很容易接近,有亲和力,不同于紫微的凝神与严肃。

紫微星在与人熟悉之后就不讲究分寸了,太阳却在明亮之背后有者不可侵犯的另一面;所以太阳在甲年化忌,尊星受伤,少了贵气,多了分俗世之风味,亲和力也增强了。

第五章 盘根错节武曲

武曲属金性坚毅、刚直、果决、冷寂为财星故主孤,管钱财,性质为外在钱财的支纳,玑珠分明、点滴成河,本即需要六亲不倚,情义不论;另外天府亦为仓储财库,储蓄为活命之源,天府主掌财库,使之不流动,以收纳为最重要职责,不必通情达理,编目成册自然胸有成竹;太阴母宿,掌食禄之星,幼儿之哺,有情有爱,家中生计,财源之应用管理,量入为出,开源节流。

武曲在身体掌管筋络骨格关节衔接,破军则管骨架大小,武曲是关节筋络结构的精致严密程度;成格时骨节凸出明显,阳刚味足,头形较方正有形,五官轮廓鲜明,行动力强悍……。

武曲加空劫而受伤的命格,会有不喜穿戴金饰珠宝。

【现代启示录】

在身体掌管筋络骨格关节衔接,破军则管骨架大小,武曲是关节筋络结构的精致严密程度

武曲星受伤,会有不喜穿戴金饰珠宝,解决的方法……。

把喜爱的饰物,以不透水的纸或塑胶袋包好,越小越好。偷偷地把它埋在公园或野外、山边树下。

记住位置,心裹挂着,平时偶然经过留意一下,不要动它。日子久了,慢慢会忘了,麻木了。

重新来一次,找新地点埋好之后再把之前所埋的挖起带回收藏。如果无意间已开始戴金饰,就不必再埋了。

武曲坚毅而近乎冷血,恩义难行,行限遇到往往,亲友骨肉,难免乖张……,宜魁钺相加,诸吉难易,昌曲更冷;财星加昌曲,守财如命且多计较……。

武曲在申刚毅冷寂则成,失其性则金气于水,众水朝东惟天相印星不破可解。

第六章 春江水暖天同

天同福星是福德宫的宫主,管的是人的精神生活及福气,在身形上天同管身体的皮肉厚与薄,胖与瘦,

凡是天同不受伤,无羊陀火铃空劫在三方对宫,又加吉曜,一定皮肉丰盈;有凶星无吉星,皮包骨;有凶少而吉多者肥;无凶无吉者平常人。

所有星都一样,无病无药一无所用,有病有药始能为功,劫杀独坐亦是成格线,一辈子总能发挥一次柳暗花明的大逆转。

太阴是月,太阳是日,天同则是雨雪云雾,月是畏惧云雾来遮蔽…,不论月圆或月缺,阴天总是不见光辉的,子午宫太阴与天同同宫,月被云遮住了,落陷…,也有以白日为陷,黑夜为旺者,多不验……。 

日旺于春夏,天同则旺于秋冬。

【现代启示录】

太阴是月,太阳是日,天同则是雨雪云雾,月是畏惧云雾来遮蔽

福星悠闲不喜动,被动保守,所以喜欢擎羊等冲击力强的星,来冲击激发它动的潜能,同样的格局,大同小异的出生季节日期,天同的成格与否,在于是不是下雨天了,不论任何星有多大的影响力,它的基点都是站在父母的基点出发的,父疾线又称政冶线,假设陈水扁的儿子与连战的儿子及陈进兴的儿子是同年同月同日同时,在同一家医院出生,那前两者会相近,后者会相差很远……,但能量不灭定律,这三人内在潜藏的性格会很相近,身高体重,高矮胖瘦,毛发疏密………,不会一样,会以父母的基点出发,在相同的能量下,导引出不同的成格线,成就的方向也就有差异了,立足点是不会相同的。

天同凶少吉多,多目眇之人(肉多眼小)实因天同与月息息相关,阴晴圆,霜雪雨露,俱在其中。

第七章 丝丝入扣廉贞

廉贞顾名思义廉正贞节,故清白能守,能掌刑狱、律法,化气为囚;与贪狼在巳亥照合,贪狼是自发性情欲追求,廉贞仍被动接受,外热内冷,故为次桃花,三方紫微武曲,行事有依有据,不讲情义,是以能掌刑狱。

在体内廉贞掌管淋巴腺系统,淋巴是防御系统,功用往往发生在外物入侵时,消灭入侵体内的病菌,是它的功用,它的旺度,也关乎免役系统的强弱;没有外力入侵时,它处于休眠中,不论外头多么喧闹,不会起动它的机智,所以,廉贞成格者,不怕吵闹,不论外面如何哗然,心中一静如水,冷眼观察,一触机智,又能瞬间反制……。

廉贞之气外吐于毛发,呈现于体毫毛发为其表征;凡毛发浓密者,往往耐吵杂,能闹中取静,置身于纷扰之中,神游苍茫之外,可栖身市井中,亦能安处庙堂上。

【现代启示录】

淋巴是防御系统,功用往往发生在外物入侵时,消灭入侵体内的病菌。

加左右,毛发必浓密,行事稳重,进退合乎礼节,合乎情法;加昌曲毛发细容密,行事谨慎小心,步步为管营;魁钺坚毅不阿,无欲则刚。

空劫同度,毛发体毫或疏或稀。

毛发柔而顺,必定是凶星不见,性情必舒缓而安逸,清白自处,诸事顺耳……

天生异发,赤红蓝褐,皆因羊陀火铃相侵,性情大异于常人,逆向行事,往往另辟豁,打破匮窘格局,大成大败……。

廉贞失常,凶多吉少,性情自我,自闭,囚也;脱离社会秩序,刑也。

第八章 收藏吐纳天府

天府是南斗斗主,南斗主生,始有肉体,北斗主死,

操掌灵魂;北斗主精神主内,南斗主肉体,主外。

身形上天府显现于各窍口皮肤末梢,皮肉相交收口处举凡双唇、指甲、下口、乳晕…。

唇的色泽鲜艳红润,天府必定无伤,且有吉星相加……。

加左右宽厚,加昌曲薄且秀,加魁钺唇形美。

指尖、下口、乳晕……的判断亦同此理,

乳晕归天府,乳形则归贪狼,一如鼻子是天机所管,鼻尖归破军而鼻翼归贪狼,泾渭分明,统归黄河。

天同显皮肉,而天府包含整个肉体,大小分明,各有所司,各有所管。

【现代启示录】

天府财库,所掌着不止于财富,另外如土地房舍不动产。

庶几任何资源,都包含其中,其性质如同八字中的戊土己土坤艮之土,杂气混生,各有所用…。

在方位来说,后天八卦而言,得位于西南坤位,火土金旺象乃生产之地,所以天府掌管生产制造,仓库的功能在于吐纳与收藏,有进有出,有生产有贩售才是活仓库,如把它重叠于先天坤位后天火地,光明、亮丽,外向……,在承载万物的同时,加上了火气外射的活力了。

天府为仓库之总管,诸事物诸资源,莫不了然于胸;故能充分应用任何资源,分配当有吐纳与收藏之物资,当动乱开始,需兵要粮,惟天府知道何处有可征之兵、可纳之粮。

但必须是得格之天府,有着宽厚且红润的双唇;(嘴红红,要吃人)是典型的天府得格。

第九章 潮汐相间太阴

太阴属水,在天为月运行一月一循环,从眉月上弦满月下弦,阴晴圆缺。

月的牵引,产生了海水的潮汐关系,也牵引着人情绪的起伏,在人身上太阴掌人的内分泌系统,月圆前后几天出生的人自然而然散发出一种润泽,个性上也有自然细腻体贴的特性;上下弦时出生人温柔的特质更为明显,原因是光芒己内敛,不外照,会把特征收归自用,太阳则更有这种特性。

太阴盈满温柔明亮,春夏生多帼国,秋冬生总蔼蔼。

太阴失晖矫柔失度,夏生化柔为刚,冬生依势而行。 

【现代启示录】

与太阳同宫,日蚀因同宫,太阳强同宫月自然不见光芒,反而日月难分,审度尤要小心。

太阳光辉照人,外向而好施;太阴内敛而顾家,有个性上的矛盾,不喜同宫。日月要圆和互映,方能分而用,同宫则大体取一为用。

四墓地库藏属土好静,日月运行周天不息,特别注意日月紫破同时坐库。

与天机在寅申同度,输情于天机,天机本为善喜变,月柔而稳,交感趋于沈静安稳,机月同梁作吏人,如公务员之类,非变动性工作性质。平静而安稳……。

子午宫与天同同宫,天同云雾雪雨,月圆最怕云来遮,遮去月光的格局,云来雨去,天同管皮肉,则易胖易瘦,太阴内分泌失调,易有如甲状腺之类疾病……。

所谓太阳从申酉戌亥子为失晖应以回归年来讨论,再权衡太阳阴晴圆缺来讨论。

第十章 珠圆玉露贪狼

贪狼与破军七杀共同组成人体三道轴心,七杀是中轴,破军是后轴,贪狼是前轴;竹箩三限之间相互影响,因形势永为三足鼎立于三方,三者力量会有相互转移,气归其中一方,为成格星曜,在体形上展出其特征,气势结于眉宇之间的七杀格,或是熊腰虎背的破军格,抑或是前凸后翘的贪狼格。

若三者都受伤,那机月同梁一定成格,能量不灭视吉星助力落入何方而论了。

贪狼轴从双乳下行至腰再下行转向后臀部,所以成格的贪狼前凸后翘,受伤则太平公主,仙风道骨;与火星同度高耸与铃星同垣横斜,加空劫空荡。

贪狼掌握人的七情六欲,生殖系统的后半部分,睪丸、精囊…与任脉行径相若,从饮食到男女所属的物质与精神生活,前半前部归破军管,是行为能力,衔接贪狼的诱导,达成行为目的。

贪狼是启发,七杀是架构,破军是执行。

【现代启示录】

气势结于眉宇之间的七杀格,或是熊腰虎背的破军格,抑或是前凸后翘的贪狼格

贪狼对人的七情六欲,有绝对的影响,包含物质生活与精神生活,贪狼是感性爆发力,缺乏行动能力,七杀是理性的结构能力,也缺乏行动能力,而破军正好相反,是行动力的表征,没有理性也不具感性,只有行为能力。当成格的贪狼为满足住的品质的前提下,破军也成格时,会把住家环境整理得井然有序,窗明几净…当破军不成格,而七杀成格,他会设计规划的很好……。当前胸平坦[贪狼失格]不注意自己的需求,肩膀厚实[破军成格]时却仍有行动力较没方向。……如果他有紧实有形的双眉[七杀成格]虽常忽略自己需求,仍有其务实的目标。

贪狼超级成格、七杀受伤常会被喻为奶大无脑,分析其原因,杀破狼三方的气归于贪狼,七杀受伤,把力量发散入贪破,所以前凸后翘,再配上一对淡而柔的眉,感性的贪狼配合破军的行动力,以感觉行事,勇全凭生命活力不深沈思考,给人感觉自然奶大无脑了;若能带着天相笔记本,就未必有此感觉了。

斗数之【庖丁解牛】 《2》

第十一章 如影随形巨门

巨门是太阳所产生的影子,在寅申宫太阳出没的位置同宫,日斜影长,两相无威;在巳亥宫对照,日强影正。

换角度而言,日光强,日影清析,日光弱,影子相对不明显,黑白混沌不清。

在身形上巨门掌管颧骨下半块,连同面颊,下巴…。

天梁管颧骨上半部,颧骨之所以称「颧」音权,意指掌权柄,太阳越有威,天梁越明显,颧骨越前凸,巨门自然越能发挥功力。

巨门的功能在中年之前,往往展现出口舌上的能力,真正发挥威力是在中晚年时,颧骨高耸宽广,权力野心的欲望较重,不论其是否在命宫,在大小限流年时游刃于权力之间。

颧骨不是越大越好,而是有清晰的形,小而清晰为成格,如日的影子……。

【现代启示录】

颧骨前突者,冲锋陷阵,往往不内敛;颧骨在左右边,位高权重。

巨门入命宫的颧骨较宽,尤其是子午宫入命更为明显。

周遭的人,每每能口沫横飞,热心社团者,首先他会有一瑰高颧骨凸出(天梁有位)并连带有较宽的颊(巨门有威)。

巨门与天同在丑末同宫,阴雨天是不见日影,双双落陷,辰戌亦然。

颧骨前突者,冲锋陷阵,往往不内敛;颧骨在左右边放宽,位高权重。

巨门子午不失格者,巧智机辩,音韵高扬。

巨门卯酉不失格者,直言机辩,音律平铺。 

巨门寅申不失格者,内敛陈述,起伏顿错。

巨门巳亥不失格者,敏锐陈述,起伏抑扬。

辰戌丑未,四库非巨门征位,不论。 

第十二章 瑞气霞光天相

天相掌印,掌印的人,最基本的能力自然是小心谨慎,清晰、明亮。

天相,在人身上天相管额头,印堂双眉以上,掌管三十岁以前的人生,也象征一辈子的行事风格,是否谨慎小心;额头是官禄宫,宽广高凸,头角峥嵘,是谓成格,但成格需要三条件,一是阳光,二是恩光天贵,三是出生地附近的神庙。

阳光的旺度是天相有威力第一要件…,恩光天贵虽不是主星,它们随昌曲运行,加照于天相时却有不可思异的力量…。神庙自古为聚落中心信仰,心灵的寄托,有相对存在力量的必要性与应有力量,神祗会在能力所及的范围内,加恩泽于新生儿额上,额上会有明显的凸块,对于早运有正面的帮助。

天相的不可思议,仍有待科学验证本书不作讨论。

【现代启示录】

肾上腺素分泌,并显现于廉贞,毛发竖起。防御墙,产生作战状态,由水的智慧转火战,水内火外之未济象

天相少年俊秀最喜与昌曲同宫,增益其行事应用智慧的能力,加左右则稳健庄重,少年老成;不喜火铃空劫,额头窄凹低陷者,往往是凶星相加,为人必粗心大意,糊理糊涂。惟长年明亮的灯光下一方空间 ,永不离身的一枝笔及贴心笔记本可解天相败格,天相不救,功名难就,富贵无双全。

以动物之性来看天相,动物遇到外环境的刺激 。肾上腺素分泌,并显现于廉贞,毛发竖起。防御墙,产生作战状态,由水的智慧转火的战鬪,水内火外之未济象。

天相的不可思议,如陈水扁面相独长天恩额方平高,罗文嘉亦是,功名早成天外飞来……。

另例:连战除天相额格,当兼考其它未必如此讨论,但不管如何天相成格者必拥有谨慎、清晰、明亮的文印能力,但唇薄不能整合资源……是以个人之成功要考虑自己的强弱点来经营,何况乎朝堂乎。 

第十三章 俯仰之间天梁

天梁荫星气吐于颧骨上至双眉下,也就是以眼为心,开强辟土;天梁受太阳所照射引导出其热心帮助他人的力量,天梁得格与否之关键在于日月之威,故子午卯酉当为旺地,春夏优于秋冬,月中生人得利……。

天梁会随旺度的增加而显现出,颧骨与眉毛之间的宽窄程度,眼眉间另视七杀威力而定,颧眼间又视巨门之力而论……。

天梁与太阴永为铁三角关系,太阴的细腻与否将影响天梁是否能细致而体贴的助人,而不至热心过,处世反伤情,公而忘私的天梁,对妻子父母少了深深恩情。可用一室柔的灯光,也许天梁会迷途知返恩爱两全。

【现代启示录】

随旺度的增加而显现出,颧骨与眉毛之间的宽窄程度,眼眉间另视七杀威力而定

天梁热心公益,每每热心过头,忽略了家庭、事业,所以反喜凶星适度加临,减弱其热心程度;相对而言,有化煞解厄之功能。

阳梁同宫在子午卯酉的得格(不论命宫),常发生在长男或老四,女命则意谓将来嫁的是长男,地理上一、四、七同宗。

阳梁格在农业社会,有热心参与庙会事务,宗庙活动等顷向。

今日社会,意谓着热心参加公益社会团体……阳梁格承续上代之价值观型态,易掌家传事业。

寅申与天同同宫,荫星气输于天同,天同性缓被动爱享受,四马地本动荡迁移,荫星帮助其动荡之性质,廉贞贪狼在其外环境的吸引往往在身心需求上不知节制,常随缘发展。辰戌丑未与天机互动格者有善谈兵美誉。

第十四章 刀光剑影七杀

七杀在身形上从双眉、颈项…腰,是人的中轴线,与贪狼胸臀,破军背脊小腹。

三轴交叉成躯干,各有所司,各有所掌,虽分而治,实际三方互为一体;有力度则互为上提,失势虽独善而不美,小腹平坦上缩必是背脊厚实,相对胸满臀翘,项颈挺而有力,支称头形,眉宇有神,顾盼有情;失格必是前空后扁,中年后小腹凸起下垂…眉疏眼拙,自然缺乏生命力了。

眉紧而有形,如刀似剑,定是紫微有位,杀破狼有威;逢火铃疏乱,见昌曲紧而内敛,遇左右粗而有致,加空劫稀而淡。

【现代启示录】

眉紧而有形,如刀似剑,定是紫微有位,杀破狼有威;逢火铃疏乱,见昌曲紧而内敛

七杀与贪狼破军合成铁三角,以擅长谋略为特性,理性的思考,结合贪狼的感性多点子,与破军的行动力勇往直前。

杀破狼是疆场猛将组合,组织严谨,结构细密,有贪狼发号命令出点子,有七杀运筹帷幄,破军冲锋陷阵,决胜千里之外……。

遇紫微星在巳宫亥宫时英雄无用武之地,秀斗秀斗,但却因过度的强悍而有些为勾心斗角。

气结于双眉,平直如刀剑,运筹帷幄;主掌权柄为孙武之流。

七杀设计规划得很好,但是否有能力完成所规划的架构,最直接的是天府在对宫能否掌握资源或破军能否身先士卒。

贪狼是否能投入生命活力。

凡眉浓唇薄,独力经营,唇厚内外有助。此乃天府之威。强烈建议,七杀成格为用者,所有规划,须暗藏三成为预备实用。

第十五章 弯弓射破军

破军北斗第七星,化耗星,司妻 子女奴仆之神。

破军英星冲锋陷阵,一身横肉。在身体的特征是背脊及背脊以上两肩颈部,成格时虎背熊腰,延此下行经腹至生殖系统。

破军掌管妻子与生儿育子女,为耗,如同八字我生者为耗,食神伤官也;生殖能力的强弱全看破军成格与否,子女宫可看出子女资质与父母同子女的关系及性关系,居住地方的品质;生殖能力与子女数目则全靠破军庙旺落陷数度。

两肩的承受能力关乎是否能吃苦耐劳,及忍受劳役的程度,破军喜劳动奔走如奴仆般辛勤受役工作;马上驰逞,开疆辟土。所以后背肩脊宽厚腰斜者,破军有格定是左辅、右弼同宫或三方照曜,做事强悍有担当;空劫加临腰直背挺,两肩尖削,虽玉树临风,少了力拔山河的气概。

【现代启示录】

背挺颈细系多破军受伤生殖系统弱;腰直亦是贪狼无力的征兆,内运失调,清心寡欲

眉紧颈细,腰直背挺,一向是辨别女性贞节的方法之一,以斗数的角度而言,背挺颈细系多破军受伤生殖系统弱;腰直亦是贪狼无力的征兆,内运失调,清心寡欲;眉紧七杀有威,心思细密,自然清白能守。

关云长一刀一马,且战且走,过关斩将,困死麦城;破军在于动有功,静有死而已!

破军不喜入四墓地,休息不,失其本性,但破军在辰戌丑,时机一到改革开放。破军一曜性难明,有众水朝东之危,一时冲动,把辛苦半生成果付之江流,但多发生于有成就之后,属于先得后败;察其原因,是因破军在寅有天相武曲,故早年辛苦从无到有,天相之谨慎,武曲坚毅,助破军马到功成,知其所以,谨防盲动。此格见重凶不论,见左右另有其功。

十天干四化的时髦一说!(推见)

笑)

甲干四化:廉破武阳

甲干相当于十天干之首,承接于癸干,而癸干是破坏而后建设,

而在此时的甲干则是属于建设范围,廉贞化禄,廉贞相当于官禄

主化禄则是提供其对外的交际手腕,破军化权,相当于手段,因此较

懂得利用技巧和手段来进行所谓的人际关系。武曲化科,财星化科

因为是属于建设的时候,所以对任何一切事物接较节俭。

太阳化忌在一开始就使的象征万物生机的太阳化忌,表现出在

万物始生的阶段用不着太过于计较,一切以建设为优先。

乙干四化:机梁紫阴

天机化禄,代表智慧,靠脑筋取财,且能主动寻找机会,较投机,

天梁化权,可以加强天机星的判断力,能使其对整个事物的判断

增加分析力使其不置于误判。天机的禄,天梁的权,可以使的

紫微星对外能获取到名声,而藉以得到名誉和掌声。

太阴化忌,容易吃暗亏而由于天梁属荫星有庇荫所以会自己承受下来。?

丙干四化:同机昌廉

天同福星化禄,使其有口服,有能力享受,也比较会享受,

不同于贪狼化禄,天同于享受是来自于心里的快乐,而贪狼的享受

则是高价位的东西(欲望),天机化权,使的天同的享受会有节制,不置于放荡,

文昌化科,表示功名,可以藉由自己的内在的文笔而得到掌声,廉贞化忌表示血光

,以及突来的意外跟官非。

丁干四化:阴同机巨

丁,有叮咛之意,因此较容易为他人付出叮咛别人关心别人。

太阴化禄,此时的太阴居处在天顶的位置(参照一开始的图),

如同失去辉,因此容易劳力,也会较啰唆,太阴,同属为他人付出的

星曜,发射光芒照耀别人,不过不同于太阳,太阳是自身有的能量,因

此付出较多,而太阴则是接受太阳反射后的光芒,因此较柔和,

不过对他人的助立是较被动,不过也是属于有求必应。

但巨门化忌,使的太阴星变的容易与他人竞争,天机化科,

稳定了天机原本容易投机取巧的性质进而趋向了实际、专精。

天同化权,使福星变的积极,不过也有可能流于对追求享乐的积极。

戊干四化:贪阴右机

贪狼属物欲之星,一旦化禄不但加强了他对物质的追求,

且其本质喜欢交际应酬,因此一旦化禄更加强了其桃花的性质

以及对酒色财气的掌握。太阴化权,加强了其对财的掌握,即握有经

济大权,来供贪狼星的挥霍。右弼化科,贪狼藉以右弼之佐在外享有

名声,而且右弼亦同时使贪狼可以想出一些好的理由去钻一些漏洞。

天机化忌,化气为善的天机化忌,表示在外享福久了,可能家庭会出现

家庭问题,此外天机亦为兄弟主,兄弟姊妹也多不睦(难相处,或聚少离多)?

,天机化忌,加强了贪狼星的敏感性,对人的相处很敏感。

己干四化: 武贪梁曲

武曲化禄,属于阴金,需要用贪狼化权之火来引发出武曲星的能量,

因此对于此时的贪狼来说,较具有牺牲性,义无反顾,一旦决定就

不会后悔的性质较勇往直前。天梁化科,需先得名方能藉以用天梁

所得之名而藉以引出武曲星的化禄,以及贪狼的权。文曲化忌,表示

懂得苦中作乐藉以解嘲,如同苏东坡般虽被流放仍然可以藉诗词咏怀,度过难关。

庚干四化:梁紫左武

庚年天干属金,因此较具有杀性,个性膨胀具有扩张性,同时也具

有发展性,懂得用方法侵略。

太阳化禄,此时的太阳以如同日落的西山,但是化禄给予生机因

此容易大起大落武曲化权,会使用方法借钱,不过由于落日的

太阳以极具扩张性及膨胀性的行为,因此也容易造成寅吃卯粮的结

果产生。同时武曲化权容易对名利放不开,尤其是对「利」。

虽然,庚干的太阳虽为落日不过亦代表着太阳依旧会升起,危机亦是转机。

同时天府化科,可以以天府有形的库,去进行周转。(例如,名气,

或是本身的才能来换取金钱)

或是本身的才能来换取金钱)

天同化忌,较具有慈悲心,能够越挫越勇,不过天同本为福星,一旦化忌

也同时表示了无福可享,较难享福。

辛干四化:巨阳曲昌

辛,有辛苦的意思,因此对任何事接要掌握,占有欲强,名比利苦,会为了成名而辛苦。

巨门化禄,巨门,表示口才因此巨门化禄给予口才上的优势,

拥有二元论的比较,现实主义者。

太阳化权,落日的太阳,仍然要掌管权力,因此对于此时的太阳以是

后继无力,仍然对权力放不开,因此较易闷闷不乐,忧心忡忡,时常会

怕别人来夺权的情形出现>武曲化科,对名会斤斤计较。

文昌化忌:遇到挫折的时候会藉以读书来磨练自己,以求东山再起的一天,

不同于己干的文曲文曲表示的事风花雪月的文章,或是游山玩水的享乐,

是藉以逃避或远离的出世观,而文昌则是寻求磨练自己越挫越勇的表现的入世观。

壬干四化:

天梁化禄,能够庇荫紫微使其有担当,同时紫微化权,也表示出了无上的权力,

也会同时受到左辅化科之辅佐,使其较不容易一意孤行而成为听不进劝的君主,

受武曲化忌的影响,容易在自己受到危机的时候去侵略他人。

此外,武曲本属于财星,一旦化忌则是表现出不善理财,或是已经财空的现象,

而引起这个现象有可能是来自于,天梁化禄使的紫微更无后顾之忧,因为就算结果

在怎么不好,也会有天梁这一颗荫星承受结果,紫微化权,为了表现至高无上的权力,

只好的好大喜功,不断的建立功绩,因此才会造成了武曲的财空以及天梁化禄容易

只好的好大喜功,不断的建立功绩,因此才会造成了武曲的财空以及天梁化禄容易

为钱烦恼的现象。?

癸干四化:破巨阴贪

表示反判力量,对于一切不合理的事情,皆需要给予毁灭,然后重头再来,

破军化气为耗,而给化禄,则是赋予其力量,使其在消耗的同时仍然有

力量去建设,如同革命一般,事先破坏后建设,巨门化权,给予分辨是非,

以及探求事物真理的口才,在破坏时遇到阻碍能用巨门的口才扭转乾坤,

不过同时也会变成,颠倒是非,太阴化科,阴性的力量全满,表示万物将收,

一切要重头开始,因此用太阴以为主宰,同时亦象征着黑夜过完之后太阳

亦将再升起。贪狼化忌,贪狼原属于生机的甲木,一旦化忌,则是表现人间处处有希望

,因为相对于破军的破坏及建设一切皆是未知数,所以贪狼能在破军的建设

失败能给予生机积极及鼓励,鼓励其积极奋发进而对人生充满希望。

Bình luận