Cung Nô Bộc có thể cho biết gì? Theo tử vi Bắc Phái

26/08/2020 1202

Bài sưu tầm: Cung Nô Bộc có thể cho biết gì?

Theo quan điểm của Tử Vi Bắc Phái thì từ cung Nô Bộc có thể thấy rõ một số vấn đề rất thú vị, xin chia sẻ bài viết sưu tầm với quý bạn đọc.

+ Vị trí miếu thờ, bàn thờ, phật đường ở trong gia đình (vì là cung Điền Trạch của cung Phúc Đức hay nhà của gia tiên đấy)

+ Vị trí của tình trạng gặp gỡ tiếp xúc người khác mà có duyên giao thiệp.

+ Vị trí của tình trạng sức khỏe và tâm tình của vợ ,chồng tương lai (vì là cung Tật Ách của cung Phu Thê).

+ chỉ tiêu của tình trạng hôn nhân (do đây là vị trí nhất lục cộng tông với cung Phu Thê).

+ Vị trí biểu hiện của hình ảnh, của năng lực và của địa vị của anh em

+ Vị trí của việc thi cử, cạnh tranh.

+ Biểu hiện tình và nghĩa của tính người.

+ Nghề nghiệp công tác của cha mẹ.

+ Biểu lộ tình trạng tiền tài của con cái.

+ Vị trí tích đức, bố thí hành thiện.

(Sưu tầm)

Bình luận