Cung an Thân và chính tinh

26/08/2020 140

Bài viết Cung an Thân và chính tinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cung an Thân và chính tinh

Xét với Chính Tinh tại cung Mệnh với tính cách, cá tính, tư tưởng của từng sao tác động tới bản mệnh. Các Chính Tinh đóng tại cung an Thân tác động tới bản thân. Cái Bản Mệnh và Bản Thân dường như thường được sử dụng tương đồng nhưng ý nghĩa có phần khác nhau. Bản thân tức những thứ ta đã tạo ra, như một khái niệm đã được người khác nhắc đến sẽ hiện lên trong tâm trí họ. Cái thể hiện ra cơ bản nhất là hình dáng bên ngoài, cách cử động hoạt động. Bản Mệnh là thứ tiềm tàng bên trong, rất khó để nhìn thấy. Ngay cả Bản Thân của mỗi người còn chưa hẳn đã nhận ra rõ ràng các tính chất của Bản Mệnh. Chính Tinh khi an tại cung Mệnh chính là tàng thức, các cá tính ẩn ban đầu khi qua dòng suy nghĩ mới biểu hiện ra. Thường thì cung an Thân chúng ta quan tâm tới việc biểu hiện tình trạng của Thân Thể, có người cho rằng đến tuổi trưởng thành khoảng 32 tuổi thì cung Thân hoạt động mạnh hơn. Thực tế thì Mệnh và Thân luôn hoạt động song song. Càng trưởng thành các thành phần gọi là Bản Thân được dựa từ cung an Thân trở thành hình tượng rõ ràng nên cổ nhân đã đưa ra kết luận như trên từ nhiều nguồn gốc suy đoán và nghiệm lí. Cung an Thân cũng chính là những thứ tác động lên dòng suy nghĩ với tư tưởng ban đầu tại Mệnh. Như Mệnh có sao Thất Sát xấu chủ sát khí, chém giết nhưng cung an Thân có sao Thiên Lương ( Tất nhiên không thể xảy ra nhưng lấy làm ví dụ để rõ ràng tính chất) tốt đẹp sẽ hình thành một dòng tư tưởng. Tư tưởng ban đầu khởi Muốn đánh anh ta, sau một dòng suy nghĩ tiếp theo đến sự việc cuối cùng là Từ Tâm với anh ta. Kết quả là Không đánh anh ta. Tuy nhiên lại có các đại tiểu hạn va lưu phi tinh thay đổi liên tục khiến thay đổi cách suy nghĩ liên tục qua các hạn. Mệnh và Thân là một cặp đối ngẫu khó có thể tách rời. Vì vậy có câu Thân tốt hơn Mệnh tốt. Ban đầu tư tưởng xấu nhưng cách suy nghĩ dẫn đến kết quả tốt thì luận là tốt đẹp. Chính Tinh cư cung an Thân cũng có tính chất như cung Mệnh nhưng cũng liên quan tới Thân Thể nên có những sự khác biệt riêng. Như việc Thất Sát thủ Mệnh tùy từng vị trí có thể xảy ra sự việc tốt xấu, cát hung. Tuy nhiên, khi nhập cung an Thân được phê là yểu cách.

” Thất Sát lâm thân chung thị yểu”.

Bộ Sát Phá không nên thủ Thân vì ảnh hưởng xấu tới bản thân. Dễ gặp cách bị sát, bị áp bức, ép buộc. Muốn sống an ổn, suy nghĩ, tinh thần lạc quan thì có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, đặc biệt là hai sao Phúc là Thiên Đồng và Thọ là Thiên Lương. Cách này cư cung Thân nếu không quá phá cách thì đa phần chủ thọ, tinh thần an ổn, thoải mái sống. Nhưng mọi việc đều có giá của nó, với cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thụ hưởng không thể hoạch phát như các cách Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận