1 số ghi chép đáng lưu ý của Timothy

26/08/2020 174

Bài viết 1 số ghi chép đáng lưu ý của Timothy. Mời các bạn đọc tham khảo.

– Ai chế hóa được không, kiếp?

Không kiếp đồng cung thì chế hóa được không kiếp (ở Tỵ hợi), ngoài ra, đại hao, tiểu hao đồng cung với không kiếp cũng có thể chế được, Thiên Diêu, Thiên hư cũng phần nào chế được địa không, địa kiếp, giống như những cái trong sương mù thì không ai biết ở đâu mà cướp

– không kiếp và tứ sát sẽ ko còn là sát hay vong nếu vong sát có hoá khoa, tứ đức, thai toạ, quang quý. chính vì thế chúng ta coi trọng giáo dục và cũng chính vì thế chúng ta coi trọng đạo nghĩa, và cũng chính vì thế chúng ta coi trọng thiện tâm, thiện tính.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Bình luận