tử vi

LÁ SỐ 44: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi

LÁ SỐ 45: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi, mệnh đắc cách song lộc một đời giàu sang, phú quý

LÁ SỐ 45: Dương nam mệnh Liêm Tham tỵ hợi, mệnh đắc cách song lộc nhị hợp điềntrạch có hóa lộc chiếu. Mệnh an tại Tỵ, Thân Mệnh đồng cung, thuộc Dương Nam, Âm...

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm  Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ, lấn lướt người khác và ở trong...

Lá sô 27: Nữ Đồng Lương thủ mệnh, hưởng thế Địa lợi nhiều cát tinh

Lá sô 27: Nữ Đồng Lương thủ mệnh, hưởng thế Địa lợi nhiều cát tinh

Từ Lá số Tử Vi, tất cả những con sao đều có trong lá số mỗi người không thiên vị bất kỳ ai đều có sao tốt và sao xấu, quan trọng...

Tổng hợp tuyệt chiêu xác định giờ sinh chuẩn, rõ nét cho Lá số Tử vi

Nhiều người muốn xem được lá số Tử vi nhưng không biết được đâu là giờ sinh của bản thân do nhiều lý do (cha mẹ mất sớm, không có sự...

Xem lá số Tử vi Hiện Đại

Lá số Tử vi chính xác đến đâu, có thể chuyển vận đổi số hay không ?

Xem lá số Tử Vi là gì? Trên mỗi lá số tử vi sẽ thể hiện các phương diện cuộc sống của quý bản mệnh theo từng năm tuổi cụ thể như: công danh,...

Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người?

Quan điểm Mệnh lý học: Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người?

 Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người? Chúng ta sống trong một thế giới mà sẵn trong đó là nghiệp lực bản thân cộng hưởng với vô lượng kiếp và tất...

LÁ SỐ 20: Nam tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư thê, hưởng tam tài phú quý.

LÁ SỐ 20: Nam tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư thê, hưởng tam tài phú quý.

LUẬN GIẢI LÁ SỐ ĐƯƠNG SỐ NAM tuổi Tân Mùi Tử vi Tọa thủ thân cư Thê, thổ mệnh.Tuổi Tân Mùi có thiên can Tân thuộc ( kim ) và địa chi Mùi...

LÁ SÔ 20: Lá số nam Tử vi Thủ mệnh, là mẫu người thân cư thê, nhân duyên tiền định

LÁ SÔ 20: lá số nam Tử vi Thủ mệnh, thân cư thê: nhân duyên tiền định

LÁ SÔ 20: Lá số nam Tử vi Thủ mệnh, là mẫu người thân cư thê, nhân duyên tiền định A/ Thông tin đương số  Sinh lúc 10h45 sáng 22/03/1991 (Âm lịch),...