lời phật dạy

Phật Giáo Hòa Hảo vì sao được coi là một tông phái của Phật Giáo ?

Với pháp môn "Học Phật - Tu Nhân" làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập vào năm Kỷ...

Vì sao Đạo Phật khuyên phụ nữ ứng xử khi chồng ngoại tình rất văn minh ?

Nhân duyên là gì ? Phải chăng người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn ? ... Đây không phải là mê tín mà...

Vì sao Phật dạy cha mẹ đừng quá kỳ vọng hay oán trách con cái

Cuộc đời vốn có rất nhiều ưu tư nhưng trên đời này, việc khó nhất ở đời chính là dạy dỗ, nuôi nấng những đứa trẻ thành người có trí tuệ và đạo đức....

Vì sao luân hồi vợ chồng có lúc là duyên nợ có lúc là nghiệp duyên?

Vì sao luân hồi vợ chồng có lúc là duyên nợ có lúc là nghiệp duyên? Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn bắt gặp xung quanh luôn diễn ra những cặp...