dương nữ

Lá số 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ

Lá số 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ

Lá sô 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ. quyết định nhanh, kiên định, sâu sắc,...

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng

Lá số 48: Dương nữ Vũ Phá tại Hợi ngộ Tuần không, đa mưu túc trí khó ai sánh bằng. Mệnh tọa đất Trường Sinh mắn là mệnh tọa tại đất Trường Sinh, là đất...

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34  Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp. Về bản chất sao Thiên Tướng là sao của nam giới, nếu nữ giới...

lá số 10 dương nữ Thất Sát thủ mệnh

LÁ SỐ 10: DƯƠNG NỮ THẤT SÁT THỦ MỆNH- Tố chất khai sáng, người dẫn đầu

Lá số 10 Lá số Dương Nữ Thất Sát thủ mệnh. Luận giải lá số tử vi Nữ 3/3/1992 (Dương lịch) vào lúc 3h20 chiều. Hoàn cảnh gia đình:Bố mẹ không hợp nhau. Bản...

LÁ SỐ 1: LÁ SỐ DƯƠNG NỮ CÓ SAO TỬ VI ĐẮC ĐỊA, PHÁ QUÂN VƯỢNG ĐỊA

Lá số tử vi dương nữ có sao Tử Vi đắc địa, Phá Quân vượng địa cụ thế: Lá số Tử vi Dương Nữ Sinh ngày 16/05/1994 lúc 19h-21h Tức ngày: 06/04/Giáp Tuất giờ Tuất...