chấm lá số tử vi

Vì sao xem đường Công danh sự nghiệp trong lá số tử vi lại vô cùng quan trọng ?

Vì sao xem đường Công danh sự nghiệp trong lá số tử vi lại vô cùng quan trọng ?

Vốn từ khi con người hình thành sự tranh đấu để sinh tồn thì xã hội mới hình thành, phân cấp. Cũng từ đó sự quan trọng của công danh sự nghiệp là yếu...

PHONG THỦY GIA HUY QUANG – CHUYÊN GIA TỬ VI PHONG THỦY HIỆN ĐẠI

Phong thủy gia HUY QUANG là bậc thầy của ngành phong thủy Việt Nam. Với kiến thức sâu rộng về phong thủy nhà cửa, nội thất, tư vấn phong thủy gia đình, công sở,...

Lá số 49: Dương nữ Mệnh Phá Quân tại Thìn Tuất, gặp núi mở đường, gặp sông thì bắc cầu

Lá số 49: Dương nữ Mệnh Phá Quân tại Thìn Tuất, gặp núi mở đường, gặp sông thì bắc cầu

Lá số 49: Dương nữ Mệnh Phá Quân tại Thìn Tuất, gặp núi mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Đây là mẫu người thông minh, khá cương trực, hiếu thắng, hay tự đắc...

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu, có tài nhưng không gặp thời

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu, có tài nhưng không gặp thời

Lá số 47 Âm nam mệnh Dương Lương hãm tại Dậu. Công danh một đời trôi nổi, có tài nhưng không gặp thời, để phát cho nên lâu ngày sẽ mai một tài năng...

LÁ SỐ 40: Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

LÁ SỐ 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

Lá số 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa. ít khi nào mà trụ lại được ở nơi mình sinh ra...

Lá số 37: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu, mệnh khắc cục, cuộc đời nhiều biến động

Lá số 38: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu, mệnh khắc cục, cuộc đời nhiều biến động

Lá số 38: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu. Xét yếu tố tiên thiên thì đương số có Mệnh Thổ, Cục Thủy về ngũ hành thì Thổ khắc Thủy, Mệnh khắc Cục do đó...

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm nam Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ người khác.

LÁ SỐ 35: Âm  Thất sát cư mệnh ăn cách Thất Sát Triều đẩu- Sát Phá Tham rõ nét. Một đời tư cách, luôn thích trên cơ, lấn lướt người khác và ở trong...

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34  Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp. Về bản chất sao Thiên Tướng là sao của nam giới, nếu nữ giới...