tứ trụ

Dịch vụ tư vấn Tứ Trụ Cao cấp của Master Thiên Nguyên

Bát Tự được hiểu là sự kết hợp giữa yếu tố Thiên Can và Địa Chi kết hợp với nhau từ 4 trụ giờ, ngày, tháng và năm sinh (Tứ Trụ). Từ Bát Tự,...

Nữ mệnh Dương Lương cư Mão, rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng, tâm hồn rất phong phú và ưa...

Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người?

Quan điểm Mệnh lý học: Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người?

 Làm thế nào để thay đổi vận mệnh con người? Chúng ta sống trong một thế giới mà sẵn trong đó là nghiệp lực bản thân cộng hưởng với vô lượng kiếp và tất...

Lá số 17: Bát tự Nam Thân nhược thế yếu, trước gian nan sau thái hòa

Phần luận giải đương số nam Sinh vào 6h45 sáng ngày 12/6/1968. Bát tự Nam Thân nhược thế yếu, trước gian nan sau thái hòa A. Thông tin đương số: Sinh lúc 6 giờ 45...