Thiên Phủ

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến

Lá số 77 nam mệnh Liêm Phủ cư Thìn. Bẩm sinh khí chất hiên ngang, thông minh và quyền biến. Đương số thường là người nóng nảy, ngay thẳng và chính trực, tính cách...

Lá số 61 Nữ mệnh Thiên Phủ tại Dậu, mệnh nhị hợp tật ách phúc họa đều là do hành động của mình mà nên

Lá số 61 Nữ mệnh Thiên Phủ tại Dậu, mệnh nhị hợp tật ách phúc họa đều là do hành động của mình mà nên

Lá số 61: Nữ mệnh Thiên Phủ tại Dậu Điểm nổi bật nhất có thể thấy chị là người có tư tưởng khác người, ít giống ai, và ít khi đồng ý với người...

LÁ SỐ 41: âm nam Mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu

LÁ SỐ 41: âm nam Mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù chiếu hội Đại hao một đời bất mãn không được xứng ý toại lòng

Lá số 41: Âm nam mệnh Thiên Phủ hội Tuế phá được Thiên Trù hội Đại hao khi bất mãn thì chỉ có làm bạn với bia rượu, nhậu nhẹt buông tuồng, ngay cả...

Lá số tử vi 2 đời chồng mệnh Liêm Trinh vượng tại Thân

Lá số Tử vi 2 đời chồng sẽ có những đặc điểm gì?

Lá số tử vi 2 đời chồng có đặc điểm như thế nào? Khi mà cuộc sống luôn luôn biến đổi vô thường. Người đời xưa thấy cảnh bãi biển hóa nương dâu, nương dâu...