Thiên Cơ

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão, đa mưu, túc trí, nói có người nghe

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão, đa mưu, túc trí, nói có người nghe

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão. Chị là người có nhan sắc được người khác yêu thích mến mộ, khuôn mặt lanh lợi, có làn da trắng, hay quên trước quên...

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, biểu trưng cho đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí, thích bàn về chính trị cũng như...

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự. Đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí,...

Lá số 39 Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh

Lá số 39 Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh

Lá số 39: Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh Gia thế: Năm...