tháng 7 cô hồn

Văn khấn Vong Linh Cô Hồn

Văn khấn Vong Linh Cô Hồn tháng 7/2021 linh ứng nhất

Việt Nam có nhiều nghi thức lễ cúng rất nhân văn. Ngoài việc cúng thần linh, cầu siêu cho gia tiên thì người Việt còn có lễ cúng bố thí cho các cô hồn,...

Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ

Ngày lễ Vu Lan kể lại tích xưa Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ

"Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" Phàm là con người thì chữ Hiếu luôn được đặt làm đầu. Trong...

Tháng 7 Cô Hồn

30 điều cấm kỵ tuyệt đối tránh để vượt qua tháng 7 cô hồn bạn đã biết chưa?

Lễ cúng tháng 7 cô hồn được hầu hết gia đình tại Việt Nam quan tâm nhưng nhiều người chưa biết tháng này cần né tránh điều gì? Tử vi Hiện Đại sẽ đưa ra...