Phật giáo

Phật Giáo Hòa Hảo vì sao được coi là một tông phái của Phật Giáo ?

Với pháp môn "Học Phật - Tu Nhân" làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập vào năm Kỷ...

Sống đời sống tâm linh là gì, nghiệp quả liên quan gì đến tâm linh?

Con người được hình thành từ năm uẩn. Con người là chủ nhân ông của nghiệp, là người thừa tự nghiệp. Do đó không có linh hồn bất tử, tùy theo...

luật Nhân Quả không bị hạn chế bởi thời gian

Kiếp trước làm gì để kiếp này khổ đau? Luật nhân quả không trừ một ai

1. Luật nhân quả theo quan điểm nhà Phật Theo nhà Phật, luật Nhân Quả không bị hạn chế bởi thời gian: có cái đời trước trồng Nhân, nhưng cũng đến đời hiện tại mới...

Thần chú Om MaNi PadMe Hum

Thần chú Om MaNi PadMe Hum: Mật tông trừ tà, trừ ma quỷ

Từ xa xưa Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, Theo các nhà Tâm linh học thì Thần chú Om MaNi PadMe Hum...