Cự Môn

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão, đa mưu, túc trí, nói có người nghe

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão, đa mưu, túc trí, nói có người nghe

Lá số 78 nữ mệnh Cự Cơ cư Mão. Chị là người có nhan sắc được người khác yêu thích mến mộ, khuôn mặt lanh lợi, có làn da trắng, hay quên trước quên...

Lá số 64 nữ mệnh Cự Môn hãm tại Thìn, cuộc đời gói gọn trong 6 chữ "đứng núi này trông núi nọ"

Lá số 64 nữ mệnh Cự Môn hãm tại Thìn, cuộc đời gói gọn trong 6 chữ “đứng núi này trông núi nọ”

Lá số 64 nữ mệnh  Cự Môn hãm tại Thìn, cuộc đời gói gọn trong 6 chữ "đứng núi này trông núi nọ". Mệnh có Cự Môn hãm an tại Thìn không thể nói...

Lá số 56 Dương nữ mệnh Cự Môn hãm tại Thìn , thân tại Dần có Thiên cơ đồng cung Thái Âm tại Dần. Một đời hưởng phúc lộc nhờ bè bạn

Lá số 56 Dương nữ mệnh Cự Môn hãm tại Thìn , thân tại Dần có Thiên cơ đồng cung Thái Âm tại Dần. Một đời hưởng phúc lộc nhờ bè bạn

Lá số 56 Dương nữ mệnh Cự Môn hãm tại Thìn, thân tại Dần có Thiên cơ đồng cung Thái Âm tại Dần. Một đời hưởng phúc lộc nhờ bè bạn Thông tin: Đương số...

Lá số 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ

Lá số 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ

Lá sô 52 Dương nữ Cự Môn Không Kiếp cư mệnh, mẫu người thâm trầm, táo bạo và quyết liệt trong cả hành động và suy nghĩ. quyết định nhanh, kiên định, sâu sắc,...