âm nam

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ rồi chóng chán, ưa nghe những lời tán tụng nịnh nọt

Lá số 84 luận giải tử vi nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội Song Hao, Không Kiếp chiều, tài lộc bạo phát bạo tàn

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ...

Lá số 39 Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh

Lá số 39 Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh

Lá số 39: Âm nam Thiên Cơ cư mệnh, Cơ- Lộc- Kiếp phù hợp làm kinh doanh, mệnh bị kẹp bởi Kình Dương- Thiên Hình cả cuộc đời là sự đấu tranh Gia thế: Năm...

LÁ SỐ 9: Thiên cơ Miếu địa thủ mệnh tại Tý- Mưu toan lắm liệu có ngày trắng tay?

Luận giải Tử vi Bát tự cho lá số đương số có thông tin: Gần 7h sáng, ngày 01 tháng 03 năm 1987 – dương lịch (Ngày 02 tháng 02 năm đinh mão –...

LÁ SỐ 8: Âm nam- Mệnh Thiên Đồng hãm địa tọa thủ cung Dậu- đầu bạo phát sau hư hao

Lá số Âm nam Mệnh Thiên Đồng hãm địa tọa thủ cung Dậu. Lá số tử vi đăng ký gói luận giải cao cấp kết hợp tử vi, bát tự, Bát tự Hà Lạc...

Lá số Âm Nam-Thái Dương ở Thìn giáp không kiếp đời lên thác xuống ghềnh

Lá số 3: Âm Nam-Thái Dương ở Thìn giáp không kiếp đời lên thác xuống ghềnh

Lá số Âm Nam-Thái Dương ở Thìn giáp không kiếp đời lên thác xuống ghềnh   1/ Phân tích lá số Tử Vi Thái Dương ở Thìn giáp không kiếp Mệnh Thiên Hà...

Lá số 2: Âm Nam- Tử Tham đóng Mão Dậu: Hao tổn cả đời, tâm tư khó thành

Lá số Âm Nam- Tử Tham đóng Mão Dậu: Hao tổn cả đời, tâm tư khó thành Lá số Khách Hàng Âm Nam  Sinh ngày 03/09/1955 lúc 22h05 tối dương lịch. Tức: 17/07/Ất Mùi giờ...