xem bát tự

Vì sao xem bát tự lại giúp chúng ta cải mệnh bổ khuyết?

Bát tự- tử bình được xem là một bộ môn mệnh lý học hàng đầu dùng để nghiên cứu cuộc đời con người. Trong thực tế, thông qua lập lá số bát...

Xem vận mệnh theo Bát tự hay Tử vi

Xem vận mệnh theo Bát tự hay Tử vi cái nào chính xác hơn?

Bát tự và Tử vi là 2 bộ môn huyền học chuyên nghiên cứu vận mệnh con người hình thành từ rất lâu đời và được ứng dụng rất phổ biến tại Việt Nam....

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt

Lá số 16: Bát tự Dương nữ Cơ Nguyệt Đồng Lương mệnh Tuần thân Triệt. Sinh ngày 25-1-1983 dương lịch, 12- 12- 1982 âm lịch, giờ sinh: Qúy sửu. Cung Mệnh hội đủ bộ...