vu thuật

Bùa chú

Chơi dao có ngày đứt tay vì bùa chú đáng sợ nhất trong tín ngưỡng tâm linh

Trong dân gian, có hàng trăm tôn giáo khác nhau với hàng triệu loại bùa chú được sử dụng. Một phần không nhỏ trong số đó là bùa được luyện với mục đích...

Huyền bí đòn thế Trấn yểm, quy về tâm linh hay khoa học?

Huyền bí đòn thế Trấn yểm, quy về tâm linh hay khoa học?

“Trấn yểm không phải là điều mê tín mà nó đã tồn tại từ xa xưa rồi. Nó có mối liên hệ rất chặt chẽ...