tử vi trẻ em

giờ sinh

Xem giờ sinh biết ngay trẻ dễ nuôi hay quanh năm đau ốm

Khi Trẻ mới sinh ra đã có số mệnh riêng của mình. Cha mẹ có thể đoán biết xem trẻ dễ nuôi hay khó nuôi qua giờ sinh của trẻ. Phương pháp này dựa...