thiên tượng

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái, đương số là người rất...

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử vi, Thiên Tướng)đa mưu túc trí có thể chế ngự được kẻ khác

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử vi, Thiên Tướng)đa mưu túc trí có thể chế ngự được kẻ khác

Lá số 72 nam mệnh Tử Tướng (Tử Vi, Thiên Tướng). Mệnh và Thân đóng ở thế ở tam hợp Tuế Phá – Điếu Khách – Tang Môn, bởi vậy muốn khởi sự đi...

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34: Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp

Lá số 34  Dương nữ mệnh Thiên Tướng hãm tại Mão, ưa chải chuốt chỉ thích ăn ngon mặc đẹp. Về bản chất sao Thiên Tướng là sao của nam giới, nếu nữ giới...

Nét tương đồng và khác biệt giữa Tử vi Tây Phương và Tử vi Đông Phương?

Truy tìm nét tương đồng và khác biệt giữa Tử vi Tây Phương và Tử vi Đông Phương?

Chiêm tinh học Tây Phương hay Tử vi Đông Phương đều có từ thời cổ đại với những nguyên lý nhằm giải mã số mệnh và thời vận...