Thiên đồng hãm địa

LÁ SỐ 8: Âm nam- Mệnh Thiên Đồng hãm địa tọa thủ cung Dậu- đầu bạo phát sau hư hao

Lá số Âm nam Mệnh Thiên Đồng hãm địa tọa thủ cung Dậu. Lá số tử vi đăng ký gói luận giải cao cấp kết hợp tử vi, bát tự, Bát tự Hà Lạc...