Thiên cơ thủ mệnh

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự

Lá số 68 âm nam mệnh Thiên Cơ, một đời quyền biến trong tay, gánh vác đại sự. Đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí,...

LÁ SỐ 9: Thiên cơ Miếu địa thủ mệnh tại Tý- Mưu toan lắm liệu có ngày trắng tay?

Luận giải Tử vi Bát tự cho lá số đương số có thông tin: Gần 7h sáng, ngày 01 tháng 03 năm 1987 – dương lịch (Ngày 02 tháng 02 năm đinh mão –...

LÁ SỐ 4: DƯƠNG NAM THIÊN CƠ THỦ MỆNH SỬU MÙI ĐA MƯU TÚC TRÍ- ÔM MỘNG DỞ DANG?

Lá số khách hàng đăng ký xem năm 2017 Nam Mệnh Sinh ngày 23/08/1984 lúc 14h5’ DL Mệnh: hải trung kim Cục: thủy nhị cục Âm dương nghịch lý