thay dia ly phong thuy

Cung thân có Thái Âm, gọi là trong nhà có hai mẹ, hoặc theo mẹ cải giá, hoặc cha ruột lấy vợ kế.

Vì sao số phận con cháu phụ thuộc vào Phong thủy mộ phần tổ tiên

Hiếu lễ với bề trên còn sống là lẽ hiển nhiên nhưng bỏ qua việc thờ cúng hay chọn nơi chôn cất đúng phong thủy để đời sau hưng thịnh là việc vô...