thái âm

âm nam mệnh Thái Âm cư Hợi ngộ Tuần

LÁ SỐ 44: Xác định giờ sinh, âm nam mệnh Thái Âm cư Hợi ngộ Tuần không bao phủ, bao vây bởi Không Kiếp trong họa có phúc

LÁ SỐ 44: Xác định giờ sinh,  âm nam mệnh Thái Âm cư Hợi ngộ Tuần không bao phủ, trong họa có phúc. Đối với cung Mệnh này như đã phân tích thì đương...

Nữ mệnh Dương Lương cư Mão, rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn

Lá số 37: Nữ mệnh Dương Lương cư Mão rất hợp làm phụ tá, quân sư, ngoài ra còn là một con người lãng mạn, bay bổng, tâm hồn rất phong phú và ưa...