nhân sỹ

Sao Thái dương có tính động, nếu đóng tại cung Mệnh chủ về một đời không được nhàn nhã

Chấp nhận đạo lý ” Người tính luôn không bằng Trời tính” để liệu đường tiến lui

Con người vốn phải có mong ước, vọng tưởng nhưng nếu quá để tâm, so đo tính toán làm sao để bản thân được lợi thì cuối cùng liệu có được như ý ? Hay...