mệnh vô chính diệu

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu, đa mưu, túc chí khó ai sánh kịp

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu cung mệnh. Là người sống có đạo đức, nhân hậu hay thích làm việc thiện. Thích...

người Mệnh Vô Chính Diệu cần phải là con thứ hoặc nếu chẳng may là con trưởng thì cần phải là con bà vợ sau của cha mình

Những ưu khuyết điểm và sự phức tạp của Mệnh Vô Chính Diệu

Trong nhiều sách Tử Vi, cũng như trên tờ giai phẩm KHHB này đã có nhiều lần bàn về “ MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU”; nhưng vì đề tài này rất bao la nên tôi tưởng...

Lá số 79 âm nam mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ linh một đời được hưởng phúc ấm, ơn trên che chở, gặp hung hóa cát,

Lá số 59 âm nam mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ linh một đời được hưởng phúc ấm, ơn trên che chở, gặp hung hóa cát

Lá số 59 âm nam mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ linh một đời được hưởng phúc ấm, ơn trên che chở, gặp hung hóa cát, một con người có linh tính khá chính...

Lá số 53 âm nam mệnh Vô Chính Diệu thế Cự Nhật sáng chiếu, một đời hưởng phúc ấm

Lá số 53 âm nam mệnh Vô Chính Diệu thế Cự Nhật sáng chiếu, một đời hưởng phúc ấm

Lá số 53 âm nam mệnh Vô Chính Diệu thế Cự Nhật sáng chiếu, một đời hưởng phúc ấm. Đương số tính tình hiền từ, luôn cảm thấy cô độc, cuộc đời gặp nhiều...

Lá số 43 âm nữ mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ Linh

Lá số 43: âm nữ mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ Linh qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai

Lá số 43: Âm nữ mệnh Vô Chính Diệu đắc Tứ Linh qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Đối với cung Mệnh này thì gia đình đương số phải bước qua cơn...

LÁ SỐ 40: Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

LÁ SỐ 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa quê

Lá số 40: Dương nam Mệnh Vô Chính Diệu hội Song Hao, Thiên Mã một đời ly hương, lập nghiệp ở xa. ít khi nào mà trụ lại được ở nơi mình sinh ra...

Lá số 37: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu, mệnh khắc cục, cuộc đời nhiều biến động

Lá số 38: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu, mệnh khắc cục, cuộc đời nhiều biến động

Lá số 38: Dương Nam mệnh Vô Chính Diệu. Xét yếu tố tiên thiên thì đương số có Mệnh Thổ, Cục Thủy về ngũ hành thì Thổ khắc Thủy, Mệnh khắc Cục do đó...