Lộc mã giao trì

Lộc mã giao trì

Lộc mã giao trì trong tử vi có phải kiềm tiền từ nơi xa mới hợp cách?

Lộc mã giao trì là cách cục bao gồm tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở...