lá số tử vi mẫu

Lá số 399 luận giải tử vi nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), mẫu người của sự tham vọng đầy toan tính

Lá số 399 nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), mẫu người của sự tham vọng đầy toan tính

Lá số 399 luận giải tử vi nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), đương số là người có thể làm chủ về bản thân mình nhưng có khi vì thời thế ủng...

Lá số 90 nữ mệnh Liêm Trinh

Lá số 90 nữ mệnh Liêm Trinh. Công danh sự nghiệp xứng ý toại lòng ngặt một nỗi đường con cái khó khăn số phải có con cầu tự.

Lá số 90 nữ mệnh Liêm Trinh. Nóng tính, đường con cái khó khăn số phải có con cầu tự. Bề ngoài đương số có vẻ ngoài lạnh lùng,...

Lá số 89 nam mệnh Liêm Phủ hội cách Thanh Long cư Thìn gặp Thiên Không, đa mưu, túc trí, thủ đoạn thì vô biên. Một mẫu người quyền biến

Lá số 89 nam mệnh Liêm Phủ hội cách Thanh Long cư Thìn gặp Thiên Không, đa mưu, túc trí, thủ đoạn thì vô biên. Một mẫu người quyền biến

Lá số 89 Nam mệnh Liêm Phủ nằm trong thế La Võng bẩm sinh khí chất đã hiên ngang, thông minh và quyền biến. Cung Mệnh đương số có...

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ rồi chóng chán, ưa nghe những lời tán tụng nịnh nọt

Lá số 84 luận giải tử vi nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội Song Hao, Không Kiếp chiều, tài lộc bạo phát bạo tàn

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ...

Nữ mệnh Phá Quân cư Tý

LÁ SỐ 81: nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu

Lá số 81 nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu. Đương số là người thông minh, có giác quan thứ sáu rất...

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu, đa mưu, túc chí khó ai sánh kịp

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu cung mệnh. Là người sống có đạo đức, nhân hậu hay thích làm việc thiện. Thích...

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, biểu trưng cho đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí, thích bàn về chính trị cũng như...

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ, mẫu người ba phải, cả thèm chóng chán

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ, mẫu người ba phải, cả thèm chóng chán

Lá số 73 nữ mệnh Đồng Âm cư Ngọ. Mệnh của đương số có sao Thiên Đồng và Thái Âm hãm địa tọa thủ, nó biểu thị rằng đương số tuy là...