giỗ tổ Hùng Vương

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đi đâu để luôn nhớ về nguồn cội?

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đi đâu để luôn nhớ về nguồn cội?

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đi đâu để luôn nhớ về nguồn cội? Giỗ tổ Hùng Vương gợi nhắc mỗi chúng ta truyền thống uống nước nhớ nguồn. Vào mỗi dịp này mỗi...

Tại sao lại lấy ngày 10/3 âm lịch là ngày giỗ Tổ

Tại sao lại lấy ngày 10/3 âm lịch là ngày giỗ Tổ?

“Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba Khắp miền truyền mãi câu ca Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” Ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày Quốc lễ,...

Miền Bắc đi lễ hội đầu năm linh thiêng nhất ở đâu ?

Đất nước Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, đặc biệt trong đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cứ đến dịp đầu năm mới, người dân Việt Nam lại nô nức tham...

Hành hương tâm linh vì sao cần đến Đền Hùng – Phú Thọ ?

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Và cũng từ đó thì con dân Việt đã coi Vua Hùng gồm 18 đời có công dựng khởi đất nước,...