chấm tử vi online

Lá số 6: Nữ mệnh Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vi

Lá số Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vị Sinh ngày 19/2/1975 dương lịch lúc 19h – 21h tối Tức ngày 9/1/1975 Ất Mão giờ...

Dịch vụ xem Tử vi-Tứ trụ tân xuân 2021 của Tử Vi Hiện Đại

Dịch Vụ Xem Tử Vi: Xem Mệnh, Chuyển Vận, Đoán Tương Lai

Theo Dịch lý phương đông thì mỗi con người từ khi sinh ra đều chịu tác động của 3 yếu tố tam tài Thiên, Địa, Nhân. Trong đó Thiên tức là trời là khí...