cách cục lá số

Luận bàn về cách cục Ngoại Tình trong tử vi

Ngoại tình xưa nay trong khoa tử vi luôn được các thày chú trọng, những cách cục về tình dục thì trong khoa tử vi đều hiện rất rõ nét. Theo chuyên gia...

Lộc mã giao trì

Lộc mã giao trì trong tử vi có phải kiềm tiền từ nơi xa mới hợp cách?

Lộc mã giao trì là cách cục bao gồm tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở...

Cách cục lá số tử vi

Cách cục lá số tử vi nữ mệnh lấy được chồng tốt cần những yếu tố nào?

Hạnh phúc của đời người con gái đều có liên quan với người chồng, vì chồng có hiền lương thì gia đình sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Trong vấn đề xem tử vi...