Nghiệm lý Lá số Tử vi: Phá quân nhập 12 cung

26/08/2020 863

Bản dịch tử vi đẩu số của mười hai cung. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bài viết tổng hợp cho chuyên đề Phá quân nhập 12 cung trong lá số tử vi

Bản dịch: Phá quân nhập mười hai cung ý nghĩa

Nhãn: Tử vi đẩu số chòm sao tạp đàm dịch học phân loại: Tử vi đẩu số tinh diệu nhập mười hai cung

Phá quân nhập mười hai cung ý nghĩa:

※ cung mệnh

1. Cụ mạo hiểm khai sáng tinh thần có bốc đồng, tranh cường háo thắng, đổ tính kiên cường mình ý thức cường, tùy tâm sở dục, bất lợi lục thân, nhưng thái độ làm người bao che khuyết điểm cùng người khó hoà hợp. Phá hao tổn của ở lại có nhiều tiên phá hậu thành của hiện tượng.

2. Phú tâm cơ, gấp gáp, thâm trầm vô tính nhẫn nại. Gan lớn, khó hoà hợp. Ưa biến hóa, mạo hiểm, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, không án bài để ý ra bài. Không nặng bề ngoài, tiên đau khổ hậu cam.

3. Phá quân nhập mệnh có năng lực lãnh đạo, thân có nhất nghệ tinh, đối sự nghiệp có bốc đồng cập khai sáng tinh thần. Vu loạn thế canh năng lực phát huy kỳ ưu điểm, khai sáng trung giảm thấp kỳ phá hư tính. Thích hợp lúc nào cũng sang tân yêu cầu thay đổi của công tác.

4. Phá quân của biến hóa, thường thường là đại phúc độ, đủ để ảnh hưởng suốt đời. Bất lợi tiền tài.

5. Phùng sát, phiêu bạt không thuận, lang thang, dễ có bên thứ ba; đa ra ngoài định cư.

6. Phá quân bất lợi hôn nhân, dễ có ngoài giá thú tình.

7. Phá quân không quá để ý tới xã hội giá trị quan, bởi vậy dễ có trước khi cưới ở chung, hoặc một ít trái với thế tục lẽ thường việc.

8. Phá quân phải phùng khôi việt, mới có thể tuân thủ công cộng trật tự, vừa xưng lưu manh Tinh.

9. Phá quân hoành thành hoành phá, nhiều biến động, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng.

10. Phá quân ngồi một mình, hoặc phùng sát, biến hóa trong lòng đại, ướt át bẩn thỉu, ngược đãi tính.

11. Phá quân quý thủy, biển rộng thủy, đi xa sự nghiệp, đa ra ngoài định cư của hiện tượng.

12. Phá quân, cụ ngoại giao, ngôn ngữ năng lực.

13. Phá quân cư cung thân, khí tổ ly tông.

14. Phá quân nhập tứ mộ địa, cá tính mình, không thương con cái.

15. Phá quân nhất diệu tính khó hiểu, tâm tình bất định.

16. Phá quân gia hội khoa, quyền, lộc, được tài, có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc, xí nghiệp quản lý nhân tài.

17. Phá quân hóa lộc cư mệnh, cũng không tụ tài.

18. Phá quân hóa lộc, chi tăng nhiều, cũng có trên tiền tài của tổn thất. Nhưng có hậu tế bổ sung, vị của [ có cây ] .

19. Phá quân hóa lộc, y lộc không sứt mẻ, năng lực khiến cho đời sống tinh thần yên ổn, giảm thiểu khai sáng của vất vả cực nhọc, ý chí chiến đấu so sánh giảm. Dùng nhiều phí, biến động, dễ hiểu được lực đồng sự, tử nữ, phu thê.

20. Phá quân hóa quyền, tăng biến động khai sáng của linh động lực, một mình đảm đương một phía nắm quyền thế.

21. Nam mệnh không câu nệ tiểu tiết, không nặng tân trang. Nữ mệnh thì hư vinh, tố chất thần kinh.

22. Nữ mệnh nhập miếu, nặng bề ngoài, hư vinh, lãng phí, không tụ tài, tố chất thần kinh, dám nói dám mắng.

23. Nữ mệnh lạc hãm, hội đào thìn, hồng hạnh ra tường.

24. Nữ mệnh phá quân hãm địa, hình khắc rất nặng, dâm đãng phiêu bạt. Miếu vượng phùng phá tan, cũng không được hoàn mỹ, tang tiết không trinh.

25. Nữ mệnh phá quân vu tử ngọ thìn tuất, mạo mỹ, tính khó hiểu, viên mặt dài.

26. Nữ mệnh phá quân tử ngọ, chủ Phúc Thọ quang vinh xương, tài năng xuất chúng, vượng phu ích tử.

27. Nữ mệnh phá quân + thiên hư, dễ nhập phong trần.

28. Nữ mệnh phá quân + thiên mã + sát, tính hảo dâm ẩn, nữ giết phu tử, phạm pháp ngồi tù.

29. Nữ mệnh phá quân hãm địa, gia Tứ Sát, dâm đãng vô sỉ, mà lại khắc trượng phu.

30. Nữ mệnh phá quân là cô độc dâm ẩn ngôi sao, gia Tứ Sát tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, không phải thì làm thiếp tì xướng ni khả dã.

31. Nữ mệnh phá quân + văn khúc (hãm địa), phùng Tứ Sát phá tan, dâm hơn nữa tiện, nên tác nhà kề.

32. Nữ mệnh kị hội xương khúc, phá hao tổn gia tài, bất lợi trượng phu.

33. Phá quân + ngôi sao may mắn, cát hóa, năng lực tăng kỳ khí thế và thành tựu.

34. Phùng lộc tồn, có thể mổ kỳ cuồng ngạo.

35. Phá quân + lộc tồn, có nghị lực.

36. Phá quân + lộc mã, hội cát diệu, quyền lộc không cạn. Xa địa dương danh, áo gấm về nhà.

37. Phá quân tam hợp lộc tồn, giảm kỳ phá hư tính, thúc đẩy sự nghiệp của khai sáng thuận lợi thành công.

38. Phùng văn khúc Hóa kị vu hợi, tử, xấu, trong nước tố mộ.

39. Phá quân văn khúc nhập dần, mão, chúng thủy nhắm hướng đông. Văn khúc Hóa kị, giấc mộng tan biến.

40. Phá quân + văn khúc, đào hoa, tài hoa dào dạt, nghèo khó.

41. Phá quân văn diệu đồng hương, trong nước tác mộ (văn khúc Hóa kị), đại hạn lưu niên, lưu thiên di phùng của. Hợi tí thân dậu làm trọng.

42. Phá quân văn khúc, suốt đời bần sĩ, canh vào nước hương tàn tật, mặc dù phú không lâu sau chết non.

43. Phùng xương khúc viết bần nho, so sánh có có tài nhưng không gặp thời cảm giác. Tâm tư linh hoạt, phá quân nhất diệu tính khó hiểu.

44. Phá quân hội xương khúc, chủ hình khắc, bất lợi phụ thân, hoặc bản thân hình thương, hoặc có hoa không quả.

45. Phá quân gia hội văn xương, văn khúc, tình cảm bất định, tiền tài không tụ.

46. Phá quân văn xương nhập chấn cung, gặp cát đáng quý.

47. Phá quân + văn xương, hình khắc làm phiền lục, có nghị lực.

48. Phá quân + khôi việt + văn xương, có kiến thụ.

49. Phá quân gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

50. Phá quân gia hội tả phụ, hữu bật, có quản lý khí phách, có quý nhân trợ giúp.

51. Phùng tả hữu, so sánh phải cụ thể.

52. Phá quân gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị, tiền tài dễ phá, tật bệnh, khổ não.

53. Phá quân phùng lục sát tương, làm việc bỏ vở nửa chừng, nhấp nhô trở ngại.

54. Hội sát, âm hiểm, hung ác, nặng tư lợi, hảo tửu đổ.

55. Phá quân gia hội kình dương, đà la, phát triển không lớn.

56. Phá quân hãm địa + sát, xảo nghệ tàn tật, không tuân thủ tổ nghiệp, nên là tăng nói.

57. Phá quân + sát, khai sáng trung tăng trở ngại, hoặc không hề lợi của biến động.

58. Phá quân + đà la, suốt đời vất vả mà không làm nổi, biến động đại.

59. Phá quân + đà la, vu đại hạn lưu niên của tài, quan, điền, kinh tế năng lực rung chuyển bất định.

60. Phá quân + dương hỏa, tiểu nhi lực phá hoại cường.

61. Phá quân + đà la + hỏa linh, đa ngoài ý muốn, lưng còng.

62. Phá quân + hỏa linh, mặt mày hốc hác, ma mặt, bệnh ngoài da. Tính hung bạo, gian hoạt bất nhân.

63. Phá quân + hỏa linh, suốt đời lao lực bôn ba, tài đa nhiều lần, đa quan nhục hình thương.

64. Phá quân gia hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ, hành động theo cảm tình.

65. Phá quân + không kiếp, nhân vất vả cực nhọc và ba động.

66. Phá quân + không kiếp + thiên hư nhập mệnh, dễ có xuất gia khả năng.

67. Phá quân + bầu trời, vu quan lộc, bất năng thi triển hoài bão.

68. Phá quân + thiên hư + sát, lưu niên phùng của, nam chuyện dễ nghiệp không thuận, nữ dễ có đồ tang.

69. Phá quân, tham lang cư mệnh thân, phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm. (bên thứ ba tham gia)

70. Mệnh tư cách cư phá tham, sính dâm tình vu đáy giếng.

71. Phá quân, Thiên phủ phân thủ mệnh thân, khẩu tài tốt, có phát triển, vừa có khả năng tấn công. Tính gian ngụy.

72. Vũ phá cư mệnh, cá tính tiêu xài. Cư Kho tiền, tài đa nhiều lần không tụ.

73. Phá quân của khai sáng lực là thải cũ thay đổi tân, thất sát là đột nhiên phát sinh, tham lang cải biến vu vô hình.

74. Liêm phá + dương đà hỏa linh, tranh đấu, tật bệnh, tăng nói nên của.

75. Giết phá liêm trinh cụ làm ác, miếu mà không hãm chưởng tam quân. (tam hợp là yếu)

76. Tham phá cự liêm, nhị hạn quá mức ngại, phùng của định làm họa (vô cát) .

77. Vũ phá liêm trinh, thân mưu dĩ hiển quý (tâm cơ sâu), gia dương đà không kiếp, trái lại tiểu chí dĩ cô hàn.

78. Phá quân cư tử vi thì thất uy quyền. Phùng Thiên phủ thì tố gian ngụy. Phá quân hội thiên cơ, ăn trộm cẩu đạo. Phùng liêm trinh hỏa linh, quyết khởi phía chính phủ. Và hình kị cùng độ, chung thân tàn tật. Và vũ khúc nhập tài, đông thành tây bại. Và văn Tinh thủ mệnh, suốt đời bần sĩ.

79. Phùng lưu giết đan xen, gia nghiệp không đãng. Và văn khúc vào nước vực, tàn tật ly hương. Gặp văn xương vu chấn cung (mão), gặp cát đáng quý, nếu nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá, tang tiết phiêu lưu.

80. Phá quân ưa phùng tử vi, chủ có quyền uy.

81. Khổ hạn gặp phá quân Tinh chủ sự nghiệp biến động.

82. Phá quân, lão niên hành vận phùng của, là ba động của ở lại, đa số không cát.

83. Lưu giết phạ phùng phá quân. Đại hạn phá quân + dương đà, lưu niên, lưu nguyệt đi tới, dễ có tai.

84. Thiên lương, Thiên phủ năng lực chế kỳ ác. Thiên lộc có thể mổ kỳ cuồng.

85. Tử ngọ phá quân cát hóa, hạn tới có lên chức. Thìn tuất cát hóa có động. Lưu niên đi tới cùng luận. Nhưng phú không kiên nhẫn cửu.

86. Phá quân tử ngọ vô giết quan tư thanh hiển tới tam công. Giáp quý sinh ra hợp cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai. Bính tuất sinh ra chủ khốn.

87. Tử ngọ, giáp quý sinh ra, vị tới tam công; bính mậu, dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú không kiên nhẫn cửu.

88. Xấu vị vượng, ất người sinh năm bính hoặc mậu phú quý không nhỏ.

89. Thìn tuất vượng, giáp quý sinh ra là phúc.

90. Dần thân được địa, giáp canh đinh kỷ sinh ra tài quan cách.

91. Tị hợi bình, mậu sinh ra phúc hậu.

92. Tử ngọ phá quân, anh Tinh nhập miếu. Vô sát, hóa quyền lộc, hoặc lộc tồn lâm mệnh, phúc đức, chủ quốc gia lương đống, quân lữ nho tướng. Lượng khoan phúc hậu.

93. Thìn tuất phá quân, tử phá vây quanh xung, trong cuộc đời tất có phi thường tai ương, hoặc đặc thù tật bệnh, kéo dài của tật, thần kinh não, trái tim, thận, dạ dày của tật. Thái độ làm người có nghị lực, sở trường, ái nghệ thuật, nhưng suốt đời đa phong ba, không tuân thủ tổ nghiệp. Hình thê khắc tử, phú mà không đắt có hư danh.

94. Dần thân phá quân, còn nhỏ khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu, hình khắc rất nặng. Quật cường hiếu chiến ngoan. Hoành thành hoành phá, nhưng cũng có nhất nghệ tinh. Phùng không kiếp, phá đãng không chỗ nương tựa. Phùng xương khúc, nghèo túng thư sinh. Phùng dương đà hỏa linh, cô độc bay bổng.

95. Vũ phá, phá quân hóa lộc, lập uy biên di. Hợi cung thứ hai.

96. Tử phá, vị cung, chủ ý ngoại được tài, đột gặp quý nhân. Sửu cung thứ hai.

97. Thất sát và phá quân của tương đối: Hai người giai cụ lực phá hoại.

1. Thất sát năng lực quản lý tốt, năng lực nhận việc nghiệp phát triển; phá quân không kiên nhẫn quản Lý Công tác, lợi khai sáng cũng không dễ gìn giữ cái đã có.

2. Thất sát hiểu được thất tâm; phá quân không có.

3. Thất sát so sánh lãnh tĩnh trầm ổn; phá quân so sánh hung bạo lỗ mảng.

4. Thất sát là kiến thiết mà phá hư, lực phá hoại hơi thấp; phá quân là phá hư mà phá hư.

5. Thất sát cô độc là do khách quan hoàn cảnh tạo thành; phá quân cô độc là do chính tạo thành.

6. Thất sát người sinh có sứ mệnh cảm; phá quân không có

7. Thất sát phá quân đều không thích cư mão dậu nhị cung.

8. Thất sát mão dậu và vũ khúc cùng độ, xưng giết hãm chấn đổi, nên một nhân tài nghệ mưu sinh. Phùng khoảng không sát hao tổn, thì cụ tai hoạ tính chất, đa ngoài ý muốn hoặc mình hủy diệt.

9. Phá quân mão dậu và liêm trinh cùng độ, có hoành thành hoành phá của tính chất. Dậu cung nhập mệnh thiên di, phùng thiên hình, canh kiến kị sát, dễ bị trọng đại ngăn trở hoặc chuyện ngoài ý muốn; liêm trinh Hóa kị người, có mình hủy diệt khuynh hướng. Mão cung phùng văn xương, là trái lại cách, xưng chúng thủy nhắm hướng đông, có thể thụ quý nhân dẫn, văn xương hóa khoa canh cát. (phàm phá quân đại đều không thích và xương khúc cùng thủ, vị suốt đời bần sĩ, chỉ có mão cung ngoại lệ. )

10. Thất sát mừng đến lộc, phương chủ tài khố tràn đầy; phá quân kiến lộc, mới là có cây, tính miễn vu liệt nửa người, cụ khai sáng tiền vốn.

11. Thất sát ưa hóa quyền, và tử vi đồng cung hoặc đối chiếu, hóa giết vì quyền; phá quân dĩ hóa lộc là thượng, hóa quyền thứ hai (tăng nhân sinh gặp gỡ thượng thanh thế) . Phá quân gặp tử vi, chủ phản bội tính, dễ hoành thành hoành phá, là quân thần bất nghĩa. Hai người và tử vi cùng đều có khai sáng, cải cách của đặc tính.

◎ phá quân nhập mười hai viên:

Tử ngọ nhập miếu, đinh kỷ quý nhân phúc hậu, bính mậu nhân chủ khốn.

Mão dậu hãm địa liêm trinh cùng, ất tân quý nhân lợi, giáp canh bính nhân không kiên nhẫn cửu.

Dần thân được địa, giáp canh đinh kỷ nhân tài quan cách.

Tị hợi hòa bình vũ khúc cùng, mậu nhân phúc hậu.

Thìn tuất vượng địa, giáp quý bởi vì phúc.

Xấu vị vượng địa tử vi cùng, bính mậu ất nhân tài quan cách.

◎ phá quân nhập nam mệnh:

Phá quân thất sát và tham lang nhập miếu anh hùng bất khả đương Quan Vũ mệnh phùng là thượng tướng thứ nhân giàu có đưa điền trang

Phá quân tử ngọ hội văn xương tả hữu song song nhập miếu hành lang tài phú đẫy đà đa hùng hồn lộc quan rõ ràng tá quân vương

Phá quân nhất diệu khó nhất đương hóa lộc khoa quyền ưa dị thường nếu hoàn hãm địa nhưng thêm sát phá tổ ly tông ra xa hương

Phá quân không thích tại thân cung liêm trinh hỏa dương đà hội hung không gặp bị thương tàn phế thọ yểu chích nên tăng nói độ bình sinh

◎ phá quân nhập nữ mệnh:

Phá quân tử ngọ là nhập miếu nữ mệnh phùng của Phúc Thọ xương tính cách có năng lực thiên xuất chúng vượng phu ích tử tính danh hương

Phá quân nữ mệnh không thích hợp phùng kình dương gia hãm liền là hung khắc hại phu quân phi một lần cần phải giáo bi khốc độ triêu hôn

※ huynh đệ

1. Phùng cát nhân sổ đa, huynh đệ thành công, phùng sát huynh đệ bất lực lực.

2. Phá quân vu huynh đệ, chủ cốt nhục sao Sâm, sao Thương. Làm theo ý mình.

3. Khởi xướng tính tình hội liều mạng.

4. Phùng sát, cô đơn.

※ phu thê

1. Phối ngẫu cụ mạo hiểm khai sáng của tinh thần. Hôn nhân dễ không bình thường, nan và giai. Dễ có bao nhiêu thứ ở chung quan hệ hoặc độc thân chủ nghĩa. Tốt thời gian là phối ngẫu liều mạng, giở mặt thì cũng sẽ không nương tay.

2. Phùng xương khúc đa số lý tưởng đứng đầu nghĩa người, mà không thực tế.

3. Phùng không kiếp nên phòng gặp phối ngẫu ở trên kinh tế của liên lụy.

4. Phùng đào thìn, dễ có 2 lần kết hôn.

5. Nam nữ câu khắc, biệt lấy vợ sanh ly. Phùng khôi việt có thể miễn.

6. Phá quân vu phu thê, chủ hôn nhân bất chính, mà lại có hình khắc. Phùng tả hữu càng hung, bên thứ ba giới nhập hoặc tử biệt. Dễ có ngoài giá thú tình, trước khi cưới sau khi cưới đều dễ có ở chung, hôn nhân không chỉ một lần.

7. Phá quân + đà la, vu hành hạn của phu thê vị, đa tranh chấp, lại nan ly hôn.

8. Phá quân + hỏa linh nhập phu thê vị, nam mệnh: Phối ngẫu tính tình phôi, nhưng rất lo cho gia đình.

Nữ mệnh: Phối ngẫu tùy tâm sở dục, tửu sắc tài vận.

9. Tử ngọ phá quân + dương, nhiều lần hôn nhân.

10. Phá quân + thiên hình, ly hôn.

11. Vũ phá, khắc tam.

12. Liêm phá, khắc mà lại khiếm và.

13. Tử phá, nên lớn tuổi của thê.

※ tử nữ

1. Miếu vượng phùng cát tử nữ thành công, có thể có quay về quỹ chi tâm. Phùng sát tử duyên mỏng. Nữ mệnh dễ sanh non.

2. Tử nữ kiên cường, phùng sát một con trai phá sản.

3. Phá quân vu tử nữ, dễ mang thai, tiên tổn hại hậu thành. Hội hình kị Tứ Sát, sẩy thai.

4. Văn thơ đối ngẫu nữ tình cảm so sánh tâm tình hóa.

※ tài bạch

1. Tiền tài phập phồng đại. Có một trận một một trận.

2. Phùng cát có thiên tài. Nhưng tụ tài không đổi.

3. Phùng sát tài lai tài khứ, hao tổn tài cực nhanh.

4. Phá quân vu tài bạch, như thang tưới tuyết, rủi ro không tụ. Phùng cát (tả hữu, khôi việt, hóa lộc, lộc tồn) có thiên tài (trước phải hậu phá), vũ rủi ro nhiều lần.

5. Tử ngọ vượng cung, vàng bạc súc tích, cũng có tiền của phi nghĩa. Phùng dương, không kiếp, nghèo khó.

6. Thìn tuất vượng cung cũng tài thịnh. Phùng không kiếp, nghèo khó.

7. Dần thân hãm địa, phá tổ không tụ, phùng cát vất vả cần cù độ nhật. Phùng sát cực bần mệnh.

8. Vũ phá, tài lai tài khứ.

9. Tử phá, đi trước hậu sinh.

10. Liêm phá, lao lực phát tài, tiên nan hậu toại.

11. Phùng không kiếp, cực bần.

12. Phùng lộc tồn, là hao tổn tài, túi tiền trống trơn.

13. Phá quân hóa lộc, so sánh có thiên tài, tài nguyên không ngừng, nhưng không đổi tụ thủ; hãm của chìm lai tài khứ.

14. Phá quân hóa quyền, tăng tài phú, hoành phát, không làm mà hưởng của tài, độc quyền chờ, cuồn cuộn không dứt, nhưng dễ tài lai tài khứ.

※ tật ách

1. Âm thủy. Trái tim, bí nước tiểu hệ thống của tật, sanh non, sẩy thai, hệ hô hấp của tật, sinh sản hệ thống, bệnh phụ nữ, ấm của chứng, da tật bệnh.

2. Phá quân vu tật ách, dồn uông doanh của tật. Còn nhỏ sang lại, mủ máu, doanh hoàng.

3. Phá quân hóa lộc, trang điểm dung nhan giải phẫu. Đại hạn, lưu niên phùng song lộc, nếu phùng sao Hóa kỵ xung, có chuyện ngoài ý muốn.

4. Phá quân hóa quyền, phùng kình dương, thiên hình, khai đao giải phẫu.

5. Phá quân cư tật ách, lúc tuổi già đi tới, như gió trung trục.

6. Phá quân + văn khúc Hóa kị, trái tim ma túy.

7. Phùng đào thìn sát tinh nhập, phòng sinh sản hệ thống của tật.

8. Phùng xương khúc sát tinh, suốt năm nằm trên giường.

9. Thất sát, phá quân nhập cung thân, phụ cung, chủ phá mặt.

10. Vũ phá, con mắt tật. Kiến đà la, chủ nha bệnh.

11. Liêm phá, tứ chi bị thương tàn phế.

12. Tử phá, ít tai.

13. Phá quân + dương, khai đao.

14. Phá quân + đà la, nha bệnh.

15. Phá quân + hỏa linh, âm hư lỗ lã gây ra con mắt tật, thấy vật không rõ, sợ ánh sáng, bệnh ngoài da.

16. Phá quân + thiên mã, bệnh đậu mùa chẩn đậu, bệnh truyền nhiễm. Tái kiến hư hao tổn, thiên hình, nam chủ bệnh liêt dương, nữ chủ đau bụng kinh.

17. Phá quân + thiên mã, bệnh lây qua đường sinh dục.

18. Phá quân + thiên mã + đà la, bệnh xi-đa.

19. Vũ phá, liêm phá Hóa kị, canh kiến lục sát, thiên hình, âm sát, u bệnh ung thư, trái tim huyết quản chứng.

20. Phá quân + dương, hỏa, mỗi ngày hình, đại hao, nội tạng nhiễm trùng, bệnh bạch cầu.

※ thiên di

1. Chủ nhiều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phùng cát có thể được bề trên trợ giúp. Phùng xương khúc không thấm nước ách.

2. Phá quân vu thiên di, bôn tẩu vô lực.

3. Thường dọn nhà, hoặc làm bôn ba hành trình nghiệp, như hướng dẫn du lịch, bái than chờ.

4. Vượng địa tử ngọ thìn tuất, tại ngoại cao chót vót. Phùng sát, xảo nghệ trên đường.

5. Hãm địa dần thân, ra ngoài phí sức không yên. Phùng sát, lưu lạc tha hương.

6. Phùng vũ khúc, xương khúc gặp gỡ, đào kép người.

7. Phá quân hóa lộc, giảm thiểu ba động của vất vả cực nhọc, càng thêm khai sáng của biến hóa.

8. Phá quân hóa quyền, nhiều biến động, nhưng năng lực giảm thiểu bất lương của biến hóa.

※ tôi tớ

1. Vượng địa bạn bè thuộc hạ hơi có trợ lực.

2. Phùng không kiếp phòng bị người liên lụy.

3. Phá quân vu tôi tớ, báng oán đào tẩu. Nên thanh nhạt như nước.

※ quan lộc

1. Cụ khai sáng tinh thần, suốt đời chức nghiệp phập phồng đại. Lợi lưu động tính hành trình nghiệp, như ngư nghiệp, vận tải đường thuỷ nghiệp. Sách thuyền nghiệp.

2. Phá quân vu quan lộc, chủ nghèo khó, phập phồng bất định. Bận rộn dị thường, một ba vị bình, một ba lại khởi.

3. Phùng sát thao tiện nghiệp.

4. Phùng dương linh mưu sự nan toại.

5. Phùng cát trước phải hậu phá. (đa nhân nhân duyên không tốt, hoặc trầm mê tửu sắc đổ. Nên hiến thân tôn giáo cầu giải cởi. Nữ mệnh khuyết thiếu kiến thức, trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi với lửa có ngày chết cháy. )

6. Hội kị sát, nhiều tiểu nhân.

7. Hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực. Vô cát, chức nghiệp hay thay đổi.

8. Tử ngọ thìn tuất vũ cát văn bình. Phùng sát bình thường.

9. Dần thân hãm địa, vũ bình văn hung. Phùng sát nơi cầu xin.

10. Vũ phá, phùng quyền lộc xương khúc, hiển đạt. Phùng sát, bình thường.

11. Tử phá, náo trung an thân, phùng sát, chìm nổi bất định.

12. Liêm phá, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quan lại nhỏ đẹp nhất. Phùng sát, quan võ nguy hiểm.

13. Phá quân hóa lộc, sự nghiệp của biến hóa, khai sáng, lên chức thông thuận, không thích hợp tự nghĩ ra sự nghiệp, nổi danh ngắm, địa vị, nhưng không chủ tài.

Quan võ, công nghiệp, đa chuyển thành góc kinh doanh.

Ưa tả hữu, kị không kiếp.

14. Phá quân hóa quyền, khai sáng đột phá yêu cầu tân, chủ quan cường dễ là bá quyền.

Quan võ, quân cảnh hình pháp, công nghiệp.

15. Kiến phụ tá cát diệu, quân cảnh hình pháp.

Lộc mã đồng cung, nên chuyên chở.

16. Kiến khôi việt, mượn hắn nhân của tiền tài quyền thế gây dựng sự nghiệp.

17. Kiến sát khoảng không hình kị, tài nghệ mưu sinh, gia công nghiệp, bán hàng rong.

1. Kiến không kiếp, kinh thương, ăn ý tất đóng cửa.

2. Hóa lộc kiến dương đà hỏa linh, nên kỹ thuật là việc chính của thương nghiệp.

3. Kiến hóa quyền, mạo hiểm tính hành trình nghiệp.

18. Kiến đào thìn, nên khác giới đồ dùng của bán sỉ, tiêu thụ, ngắm cảnh sự nghiệp.

19. Kiến văn diệu, món đồ chơi, dân tộc Thuỷ quán.

1. Văn khúc Hóa kị đồng cung, kị hàng hải, thuỷ sản nuôi trồng, ngư nghiệp.

2. Xương khúc Hóa kị, bất an vu sở làm hành trình nghiệp.

3. Xương khúc + không kiếp, sức sang tạo cường.

※ điền trạch

1. Là hao tổn Tinh, đa số phá tổ tái đưa.

2. Vượng địa, giữ vững sự nghiệp quang vinh xương. Phùng sát, không bền lòng sinh.

3. Hãm địa, thối tổ điền ít.

4. Phá quân vu điền trạch, chủ phá đãng, gia đình không yên, vô gia đình ấm áp, dễ thụ xâm chiếm, bị lừa. Phùng cát tiên phá hậu thành.

5. Tử phá, dần dần thành gia nghiệp.

6. Liêm phá, tiên phá từ đứng sau, phùng kị sát, hoàn toàn không có.

7. Cận hà đạo, chợ, lò sát sinh.

※ phúc đức

1. Thái độ làm người gan lớn ưa mạo hiểm, dễ trầm mê rượu đổ, cụ khai sáng lực, suốt đời lao tâm lao lực, tự tìm phiền não.

2. Phá quân vu phúc đức, đa tai phúc mỏng. Phùng lộc tồn sảo mổ.

3. Vũ phá, khiếm an.

4. Tử phá, yên vui.

5. Liêm phá, vất vả cần cù.

6. Phùng sát, quan tâm không được an bình. Tự tìm phiền não.

※ phụ mẫu

1. Vượng địa phùng cát hơi có trợ lực, phùng sát xương khúc có nhiều hình khắc.

2. Sớm khắc, ly tổ thay tên gởi nuôi có thể miễn hình phạt. Duy tử phá vô sát vô hình.

3. Phá quân vu phụ mẫu, mặt mày hốc hác hình khắc.

4. Hao tổn bề trên của tài, hành hạn phùng của, bất lợi phụ mẫu.

5. Bản thân nên ra ngoài, chính dốc sức làm.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

破军入十二宫之意义: (2010-03-14 15:15:38)

标签: 紫微斗數 星座 杂谈 易学 分类: 紫微斗數-星曜入十二宮

破军入十二宫之意义:

※命宫-

1. 具冒险开创精神有冲劲, 争强好胜, 赌性坚强自我意识强, 随心所欲, 不利六亲, 但为人护短与人寡合. 破耗之宿多有先破后成之现象.

2. 富心机, 性急, 深沉无耐性. 胆大, 寡合. 喜变化, 冒险, 易受环境影响, 不按牌理出牌. 不重外表, 先苦后甘.

3. 破军入命有领导能力, 身有一技之长, 对事业有冲劲及开创精神. 于乱世更能发挥其优点, 开创中减低其破坏性. 适合时时创新求变之工作.

4. 破军之变化, 往往是大幅度的, 足以影响一生. 不利钱财.

5. 逢煞, 漂泊不顺, 浪荡, 易有第三者;多外出定居.

6. 破军不利婚姻, 易有婚外情.

7. 破军不太理会社会价值观, 因此易有婚前同居, 或一些违反世俗常理之事.

8. 破军必须逢魁钺, 方能遵守公共秩序, 又称流氓星.

9. 破军横成横破, 多变动, 易受环境影响.

10. 破军独坐, 或逢煞, 心理变化大, 拖泥带水, 虐待性.

11. 破军癸水, 大海水, 远航事业, 多外出定居之现象.

12. 破军, 具外交, 语言能力.

13. 破军居身宫, 弃祖离宗.

14. 破军入四墓地, 个性自我, 不爱小孩.

15. 破军一曜性难明, 情绪不定.

16. 破军加会科, 权, 禄, 得财, 可享幸福生活, 企业管理人才.

17. 破军化禄居命, 亦不聚财.

18. 破军化禄, 开支大增, 也有钱财上之损失. 但有后济补充, 谓之 [有根] .

19. 破军化禄, 衣禄无缺, 能使精神生活安定, 减少开创之辛劳, 斗志较减. 多花费, 变动, 易有得力同事, 子女, 夫妻.

20. 破军化权, 增加变动开创之灵动力, 独当一面掌权势.

21. 男命不拘小节, 不重修饰. 女命则虚荣, 神经质.

22. 女命入庙, 重外表, 虚荣, 浪费, 不聚财, 神经质, 敢说敢骂.

23. 女命落陷, 会桃辰, 红杏出墙.

24. 女命破军陷地, 刑克极重, 淫荡漂泊. 庙旺逢冲破, 亦美中不足, 丧节不贞.

25. 女命破军于子午辰戌, 貌美, 性难明, 圆长脸.

26. 女命破军子午, 主福寿荣昌, 才能出众, 旺夫益子.

27. 女命破军+天虚, 易入风尘.

28. 女命破军+天马+煞, 性好淫佚, 女杀夫子, 犯法坐牢.

29. 女命破军陷地, 加四煞, 淫荡无耻, 且克丈夫.

30. 女命破军为孤独淫佚之星, 加四煞必因奸谋夫, 因妒害子, 不然则为妾婢娼尼可也.

31. 女命破军+文曲 (陷地), 逢四煞冲破, 淫而且贱, 宜作偏房.

32. 女命忌会昌曲, 破耗家财, 不利丈夫.

33. 破军+吉星, 吉化, 能增其气势与成就.

34. 逢禄存, 可解其狂傲.

35. 破军+禄存, 有毅力.

36. 破军+禄马, 会吉曜, 权禄非浅. 远地扬名, 衣锦还乡.

37. 破军三合禄存, 减其破坏性, 促使事业之开创顺利成功.

38. 逢文曲化忌于亥, 子, 丑, 水中做冢.

39. 破军文曲入寅, 卯, 众水朝东. 文曲化忌, 梦想成空.

40. 破军+文曲, 桃花, 才华洋溢, 贫困.

41. 破军文曜同乡, 水中作冢 (文曲化忌), 大限流年, 流迁逢之. 亥子申酉为重.

42. 破军文曲, 一生贫士, 更入水乡残疾, 虽富不久夭折.

43. 逢昌曲曰贫儒, 较有怀才不遇之感. 心思灵活, 破军一曜性难明.

44. 破军会昌曲, 主刑克, 不利父亲, 或本身刑伤, 或华而不实.

45. 破军加会文昌, 文曲, 感情不定, 钱财不聚.

46. 破军文昌入震宫, 遇吉可贵.

47. 破军+文昌, 刑克多劳碌, 有毅力.

48. 破军+魁钺+文昌, 有建树.

49. 破军加会天魁, 天钺, 机运多.

50. 破军加会左辅, 右弼, 有管理气魄, 有贵人助.

51. 逢左右, 较务实.

52. 破军加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌, 钱财易破, 疾病, 苦恼.

53. 破军逢六煞相胁, 做事半途而废, 坎坷阻碍.

54. 会煞, 阴险, 狠毒, 重私利, 好酒赌.

55. 破军加会擎羊, 陀罗, 发展不大.

56. 破军陷地+煞, 巧艺残疾, 不守祖业, 宜为僧道.

57. 破军+煞, 开创中增加阻碍, 或有不利之变动.

58. 破军+陀罗, 一生劳而无成, 变动大.

59. 破军+陀罗, 于大限流年之财, 官, 田, 经济能力动荡不定.

60. 破军+羊火, 小儿破坏力强.

61. 破军+陀罗+火铃, 多意外, 驼背.

62. 破军+火铃, 破相, 麻面, 皮肤病. 性凶暴, 奸滑不仁.

63. 破军+火铃, 一生劳碌奔波, 财多反复, 多官非刑伤.

64. 破军加会火星或铃星钱财不聚, 意气用事.

65. 破军+空劫, 倍增辛劳与波动.

66. 破军+空劫+天虚入命, 易有出家可能.

67. 破军+天空, 于官禄, 不能施展抱负.

68. 破军+天虚+煞, 流年逢之, 男易事业不顺, 女易有孝服.

69. 破军, 贪狼居命身, 逢禄马, 男多浪荡女多淫. (第三者介入)

70. 命身分居破贪, 逞淫情于井底.

71. 破军, 天府分守命身, 口才佳, 有发展, 能攻能守. 性奸伪.

72. 武破居命, 个性挥霍. 居财宅, 财多反复不聚.

73. 破军之开创力为汰旧换新, 七杀为突然发生, 贪狼改变于无形.

74. 廉破+羊陀火铃, 争斗, 疾病, 僧道宜之.

75. 杀破廉贞具作恶, 庙而不陷掌三军. (三合为要)

76. 贪破巨廉, 二限甚嫌, 逢之定作祸 (无吉) .

77. 武破廉贞, 身谋以显贵 (心机深), 加羊陀空劫, 反小志以孤寒.

78. 破军居紫微则失威权. 逢天府则做奸伪. 破军会天机, 鼠窃狗盗. 逢廉贞火铃, 决起官方. 与刑忌同度, 终身残疾. 与武曲入财, 东成西败. 与文星守命, 一生贫士.

79. 逢流杀交并, 家业空荡. 与文曲入水域, 残疾离乡. 遇文昌于震宫 (卯), 遇吉可贵, 若女命逢之, 无媒自嫁, 丧节漂流.

80. 破军喜逢紫微, 主有权威.

81. 大小限遇破军星主事业变动.

82. 破军, 老年行运逢之, 为波动之宿, 多为不吉.

83. 流杀怕逢破军. 大限破军+羊陀, 流年, 流月行至, 易有灾.

84. 天梁, 天府能制其恶. 天禄可解其狂.

85. 子午破军吉化, 限至有升迁. 辰戌吉化有异动. 流年行至同论. 但富不耐久.

86. 破军子午无杀官资清显至三公. 甲癸生人合格. 丁己生人次之. 丙戌生人主困.

87. 子午, 甲癸生人, 位至三公;丙戊, 寅申生人, 孤单残疾, 虽富不耐久.

88. 丑未旺, 乙丙戊生人富贵不小.

89. 辰戌旺, 甲癸生人为福.

90. 寅申得地, 甲庚丁己生人财官格.

91. 巳亥平, 戊生人福厚.

92. 子午破军, 英星入庙. 无煞, 化权禄, 或禄存临命, 福德, 主国家栋梁, 军旅儒将. 量宽福厚.

93. 辰戌破军, 紫破拱冲, 一生中必有非常之灾, 或特殊疾病, 拖延之疾, 脑神经, 心脏, 肾脏, 肠胃之疾. 为人有毅力, 专长, 爱艺术, 但一生多风波, 不守祖业. 刑妻克子, 富而不贵有虚名.

94. 寅申破军, 幼年去祖离家, 重拜父母, 刑克极重. 倔强好斗狠. 横成横破, 但亦有一技之长. 逢空劫, 破荡无依. 逢昌曲, 落魄书生. 逢羊陀火铃, 孤独浮荡.

95. 武破, 破军化禄, 立威边夷. 亥宫次之.

96. 紫破, 未宫, 主意外得财, 突遇贵人. 丑宫次之.

97. 七杀与破军之比较: 二者皆具破坏力.

1. 七杀管理能力佳, 能就事业发展;破军不耐管理工作, 利开创却不易守成.

2. 七杀有得失心;破军没有.

3. 七杀较冷静沉稳;破军较凶暴轻浮.

4. 七杀为建设而破坏, 破坏力较低;破军为破坏而破坏.

5. 七杀的孤独是由客观环境造成;破军的孤独是由自己造成.

6. 七杀之人生有使命感;破军没有

7. 七杀破军都不喜居卯酉二宫.

8. 七杀卯酉与武曲同度, 称杀陷震兑, 宜个人才艺谋生. 逢空煞耗, 则具灾祸性质, 多意外或自我毁灭.

9. 破军卯酉与廉贞同度, 有横成横破之性质. 酉宫入命迁, 逢天刑, 更见忌煞, 易遭重大挫折或意外事故;廉贞化忌者, 有自我毁灭的倾向. 卯宫逢文昌, 是反格, 称众水朝东, 可受贵人提携, 文昌化科更吉. (凡破军大都不喜与昌曲同守, 谓一生贫士, 只有卯宫例外.)

10.七杀喜得禄, 方主财库充盈;破军见禄, 方为有根, 性免于偏枯, 具开创本钱.

11.七杀喜化权, 与紫微同宫或对照, 化杀为权;破军以化禄为上, 化权次之 (增人生际遇上的声势) . 破军遇紫微, 主叛逆性, 易横成横破, 为军臣不义. 二者与紫微同都有开创, 改革之特性.

◎破军入十二垣:

子午入庙, 丁己癸人福厚, 丙戊人主困.

卯酉陷地廉贞同, 乙辛癸人利, 甲庚丙人不耐久.

寅申得地, 甲庚丁己人财官格.

巳亥和平武曲同, 戊人福厚.

辰戌旺地, 甲癸人为福.

丑未旺地紫微同, 丙戊乙人财官格.

◎破军入男命:

破军七杀与贪狼 入庙英雄不可当 关羽命逢为上将 庶人富足置田庄

破军子午会文昌 左右双双入庙廊 财富丰盈多慷慨 禄官昭著佐君王

破军一曜最难当 化禄科权喜异常 若还陷地仍加杀 破祖离宗出远乡

破军不喜在身宫 廉贞火羊陀会凶 不见伤残的寿夭 只宜僧道度平生

◎破军入女命:

破军子午为入庙 女命逢之福寿昌 性格有能偏出众 旺夫益子姓名香

破军女命不宜逢 擎羊加陷便为凶 克害良人非一次 须教悲哭度朝昏

※兄弟-

1. 逢吉人数多, 兄弟有成, 逢煞兄弟无助力.

2. 破军于兄弟, 主骨肉参商. 各自为政.

3. 发起脾气会拼命.

4. 逢煞, 孤单.

※夫妻-

1. 配偶具冒险开创之精神. 婚姻易不正常, 难和偕. 易有多次同居关系或独身主义. 好的时候为配偶拼命, 翻脸时也不会手软.

2. 逢昌曲多为理想之主义者, 而不切实际.

3. 逢空劫宜防遭配偶在经济上之拖累.

4. 逢桃辰, 易有二婚.

5. 男女俱克, 别娶生离. 逢魁钺可免.

6. 破军于夫妻, 主婚姻不正, 且有刑克. 逢左右更凶, 第三者界入或死别. 易有婚外情, 婚前婚后都易有同居, 婚姻不只一次.

7. 破军+陀罗, 于行限之夫妻位, 多争执, 却难离婚.

8. 破军+火铃入夫妻位, 男命: 配偶脾气坏, 但很顾家.

女命: 配偶随心所欲, 酒色财气.

9. 子午破军+羊, 多次婚姻.

10. 破军+天刑, 离婚.

11. 武破, 克三.

12. 廉破, 克且欠和.

13. 紫破, 宜年长之妻.

※子女-

1. 庙旺逢吉子女有成, 能有回馈之心. 逢煞子缘薄. 女命易流产.

2. 子女刚强, 逢煞一子败家.

3. 破军于子女, 容易怀孕, 先损后成. 会刑忌四煞, 堕胎.

4. 对子女感情较情绪化.

※财帛-

1. 钱财起伏大. 有一阵没一阵的.

2. 逢吉有偏财. 但聚财不易.

3. 逢煞财来财去, 耗财极速.

4. 破军于财帛, 如汤浇雪, 破财不聚. 逢吉 (左右, 魁钺, 化禄, 禄存) 有偏财 (先得后破), 武破财反复.

5. 子午旺宫, 金银蓄积, 亦有横财. 逢羊, 空劫, 贫困.

6. 辰戌旺宫亦财盛. 逢空劫, 贫苦.

7. 寅申陷地, 破祖不聚, 逢吉辛勤度日. 逢煞极贫之命.

8. 武破, 财来财去.

9. 紫破, 先去后生.

10. 廉破, 劳碌生财, 先难后遂.

11. 逢空劫, 极贫.

12. 逢禄存, 为耗财, 口袋空空.

13. 破军化禄, 较有偏财, 财源不断, 但不易聚守;陷地财来财去.

14. 破军化权, 增加财富, 横发, 不劳而获之财, 专利等, 源源不绝, 但易财来财去.

※疾厄-

1. 阴水. 心脏, 泌尿系统之疾, 流产, 堕胎, 呼吸系统之疾, 生殖系统, 妇女病, 湿热之症, 皮肤疾病.

2. 破军于疾厄, 致尪赢之疾. 幼年疮癞, 脓血, 赢黄.

3. 破军化禄, 整容手术. 大限, 流年逢双禄, 若逢忌星冲, 有意外事故.

4. 破军化权, 逢擎羊, 天刑, 开刀手术.

5. 破军居疾厄, 晚年走到, 如风中蠋.

6. 破军+文曲化忌, 心脏麻痹.

7. 逢桃辰煞星入, 防生殖系统之疾.

8. 逢昌曲煞星, 终年卧床.

9. 七杀, 破军入身宫, 父宫, 主破面.

10. 武破, 目疾. 见陀罗, 主牙病.

11. 廉破, 四肢伤残.

12. 紫破, 少灾.

13. 破军+羊, 开刀.

14. 破军+陀罗, 牙病.

15. 破军+火铃, 阴虚亏损引致目疾, 视物不清, 怕光, 皮肤病.

16. 破军+天马, 天花疹痘, 流行病. 再见虚耗, 天刑, 男主阳痿, 女主经痛.

17. 破军+天马, 性病.

18. 破军+天马+陀罗, 艾滋病.

19. 武破, 廉破化忌, 更见六煞, 天刑, 阴煞, 肿瘤癌症, 心脏血管症.

20. 破军+羊, 火, 见天刑, 大耗, 内脏发炎, 白血病.

※迁移-

1. 多主白手起家. 逢吉能得长上之助. 逢昌曲防水厄.

2. 破军于迁移, 奔走无力.

3. 常搬家, 或从事奔波之行业, 如导游, 矲摊等.

4. 旺地子午辰戌, 在外峥嵘. 逢煞, 巧艺途中.

5. 陷地寅申, 外出劳心不宁. 逢煞, 流浪他乡.

6. 逢武曲, 昌曲相会, 优伶之人.

7. 破军化禄, 减少波动之辛劳, 更加开创之变化.

8. 破军化权, 多变动, 但能减少不良之变化.

※仆役-

1. 旺地友人部属稍有助力.

2. 逢空劫防受人拖累.

3. 破军于仆役, 谤怨逃走. 宜清淡如水.

※官禄-

1. 具开创精神, 一生职业起伏大. 利流动性之行业, 如渔业, 航运业. 拆船业.

2. 破军于官禄, 主清贫, 起伏不定. 忙碌异常, 一波未平一波又起.

3. 逢煞操贱业.

4. 逢羊铃谋事难遂.

5. 逢吉先得后破. (多因人缘不佳, 或沉迷酒色赌. 宜献身宗教求解脱. 女命缺乏见识, 招蜂引蝶, 玩火自焚.)

6. 会忌煞, 小人多.

7. 耗居禄位, 沿途乞食. 无吉, 职业多变.

8. 子午辰戌武吉文平. 逢煞平常.

9. 寅申陷地, 武平文凶. 逢煞到处乞求.

10. 武破, 逢权禄昌曲, 显达. 逢煞, 平常.

11. 紫破, 闹中安身, 逢煞, 沉浮不定.

12. 廉破, 文人不耐久, 胥吏最美. 逢煞, 武职危险.

13. 破军化禄, 事业之变化, 开创, 升迁顺畅, 不宜自创事业, 有名望, 地位, 但不主财.

武职, 工业, 多角化经营.

喜左右, 忌空劫.

14. 破军化权, 开创突破求新, 主观强易为霸权.

武职, 军警刑法, 工业.

15. 见辅佐吉曜, 军警刑法.

禄马同宫, 宜交通运输.

16. 见魁钺, 借他人之财势创业.

17. 见煞空刑忌, 技艺谋生, 加工业, 摊贩.

1. 见空劫, 经商, 投机必倒闭.

2. 化禄见羊陀火铃, 宜技术为主之商业.

3. 见化权, 冒险性之行业.

18. 见桃辰, 宜异性用品之批发, 销售, 观光事业.

19. 见文曜, 玩具, 水族馆.

1. 文曲化忌同宫, 忌航海, 水产养殖, 渔业.

2. 昌曲化忌, 不安于所从事之行业.

3. 昌曲+空劫, 创造力强.

※田宅-

1. 为耗星, 多为破祖再置.

2. 旺地, 守业荣昌. 逢煞, 无恒产.

3. 陷地, 退祖田少.

4. 破军于田宅, 主破荡, 家宅不宁, 无家庭温暖, 易受侵占, 受骗. 逢吉先破后成.

5. 紫破, 渐成家业.

6. 廉破, 先破后置, 逢忌煞, 全无.

7. 近河道, 市场, 屠宰场.

※福德-

1. 为人胆大喜冒险, 易沉迷酒赌, 具开创力, 一生劳心劳力, 自寻烦恼.

2. 破军于福德, 多灾福薄. 逢禄存稍解.

3. 武破, 欠安.

4. 紫破, 安乐.

5. 廉破, 辛勤.

6. 逢煞, 操心不得安宁. 自寻烦恼.

※父母-

1. 旺地逢吉稍有助力, 逢煞昌曲多有刑克.

2. 早克, 离祖更名寄养可免刑. 惟紫破无煞无刑.

3. 破军于父母, 破相刑克.

4. 耗长上之财, 行限逢之, 不利父母.

5. 本人宜外出, 自己打拼.

Bình luận