Xem ngày tốt tháng 9/2022 âm lịch

06/10/2022 81

Tháng 9 âm lịch theo chuyên gia tử vi Lương Tử thuộc nhóm nghiên cứu Huyền Học Việt Nam. Đây là tháng may mắn cho các sự kiện thi cử, công danh hoặc cưới hỏi, sẽ gặp được quý nhân, mọi chuyện sẽ thuận lợi, nếu nỗ lực bạn ắt sẽ gặt được thành công. […]

Tháng 9 âm lịch theo chuyên gia tử vi Lương Tử thuộc nhóm nghiên cứu Huyền Học Việt Nam. Đây là tháng may mắn cho các sự kiện thi cử, công danh hoặc cưới hỏi, sẽ gặp được quý nhân, mọi chuyện sẽ thuận lợi, nếu nỗ lực bạn ắt sẽ gặt được thành công. Tuy nhiên việc mai táng hoặc xây sửa mộ phần cần xem ngày kĩ trước khi thực hiện. Cùng xem ngày tốt tháng 9/2022 âm lịch xem có những ngày nào nhé.

Ngày 27/9/2022, tức 2/9/2022 âm lịch

 • Ngày Can chi: Ngày Quý Mùi, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần
 • Yếu tố Hoàng đạo – Hắc đạo: Ngày Hắc đạo
 • Tuổi hợp: Ngọ, Mão, Hợi
 • Tuổi khắc: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị
 • Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ, Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang, Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường, Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh, Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long, Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường

Ngày 4/10/2022, tức ngày 9/9/2022 âm lịch

 • Ngày Can chi: Ngày Canh Dần, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần
 • Yếu tố Hoàng đạo – Hắc đạo: Ngày Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Ngọ, Tuất
 • Tuổi khắc: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ
 • Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Thanh Long, Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường, Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang, Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Bính Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Ngày 7/10/2022, tức ngày 12/9/2022 âm lịch

 • Ngày Can chi: Ngày Quý Tị, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần
 • Yếu tố Hoàng đạo – Hắc đạo: Ngày Hoàng đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Sửu, Dậu
 • Tuổi khắc: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão
 • Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

 

Ngày 10/10/2022, tức ngày 15/9/2022 âm lịch

 • Ngày Can chi: Ngày Bính Thân, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần
 • Yếu tố Hoàng đạo – Hắc đạo: Ngày Hoàng đạo
 • Tuổi hợp: Tị, Tý, Thìn
 • Tuổi khắc: Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
 • Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long, Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang, Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Ngày 19/10/2022, tức ngày 24/9/2022 âm lịch

 • Ngày Can chi: Ngày Ất Tị, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần
 • Yếu tố Hoàng đạo – Hắc đạo: Ngày Hoàng đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Sửu, Dậu
 • Tuổi khắc: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị
 • Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang

» Những bí quyết giải đoán đại vận trong tử vi đẩu số

 

Bình luận